Ensidig återkallelse av inbördestestamente

2018-09-08 i Testamente
FRÅGA |Min fru och jag har skrivit ett testamente år 2017. Min fru avled mars 2018.Kan jag återkalla/ makulera vårt testamente ?
Lovisa Wanhatalo |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du och din fru har upprättat ett inbördestestamente och att du nu undrar över dina möjligheter att ensidigt återkalla det.Reglerna om testamenten finns i Ärvdabalken (ÄB).Ett inbördestestamente ses som två skilda testamenten trots att det upprättats i en och samma handling. Detta innebär att ni var för sig bestämmer över era respektive förordnanden och därmed är fria att ensidigt ta tillbaka det. Om du önskar att ta tillbaka din del av testamentet och göra det utan verkan kan du därmed följa reglerna i 10 kap. 5 § ÄB. I 10 kap. 7 § ÄB framgår dock att en sådan ensidig återkallelse eller ändring, ifall den väsentligt rubbar förutsättningarna för det ömsesidiga förordnandet, kan innebära att även den som återkallar förlorar sin rätt vilken grundar sig i testamentet. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Kan ett barn göras arvlös?

2018-08-24 i Bröstarvinge
FRÅGA |Hej! Vi är fyra syskon som nu ärver våra föräldrar. Hus ska säljas och vi kan anta att arvet blir cirka 1 miljon att dela på 4, alltså 250 000/barn. Då vår yngsta syster har Downs syndrom och är på en 2-3-årings nivå undrar jag om hon kan undantas arvet på något sätt? Hon bor på gruppboende och är på dagcenter kontorstid. Hon har god man som sköter hennes ekonomi. Hon har pension som täcker hyra och mat och lite buffert på banken. Tanken är nu då om hon överlever oss går hennes 250 000 till Allmänna arvsfonden.
Lovisa Wanhatalo |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår det som att du undrar om det finns möjlighet att göra ett barn till arvlåtaren arvlös. Vidare förstår jag det som att du undrar vad som sker med en arvlåtares kvarlåtenskap ifall denne varken har egna barn, barnbarn, föräldrar eller syskon i livet. Reglerna om arv hittar vi i Ärvdabalken (ÄB).Huvudregeln är att barn i första hand ärver sina föräldrar(se 2 kap. 1 § ÄB). Genom att upprätta ett testamente kan arvlåtaren, i detta fall era föräldrar, helt fritt bestämma att fördelningen av arvet ska se ut på ett annat sätt än vad som annars följer av lag (9 kap. 1 § ÄB). Trots denna fria testamentsrätt är det inte möjligt att göra sitt barn arvlöst då ett barn alltid har rätt till sin laglott, dvs hälften av sin arvslott. Det finns därmed ingen möjlighet att göra er syster arvlös. Beträffande vem som skulle ärva er syster om ni syskon inte lever när hon går bort så framgår det i 2 kap. 2 § ÄB att arvlåtarens syskonbarn ärver istället för sina föräldrar. Om det inte finns några syskonbarn ärver arvlåtarens far- och morföräldrar (se 2 kap. 3 § ÄB). Istället för en avliden far- eller morförälder ärver dennes barn. Endast ifall det inte finns någon levande i dessa ovannämnda led tillfaller arvet allmänna arvsfonden (se 5 kap. 1 § ÄB).Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Undvika att penninggåva ses som förskott på arv

2018-08-13 i Förskott på arv
FRÅGA |Min man är avliden och hans föräldrar och bror är fortfarande i livet. Vår dotter och min mans bror är således bröstarvingar. Nu vill farföräldrarna ge en gåva till barnbarnen (brodern har två barn), totalt tre barnbarn med vår dotter som är bröstarvinge. Farföräldrarna väljer alltså att "hoppa över" ett led, alltså brodern till min man och ge barnbarnen varsin lika stor summa i kontanter. Min dotter är inte myndig så jag som mamma och förmyndare måste se till så det går rätt till. Ska det skrivas gåvobrev till vår dotter då och inte till de andra barnbarnen? Det känns inte rätt att summan ska dras av på hennes del sedan när bouppteckningen ska göras efter farföräldrarna och inte på broderns sida.
Lovisa Wanhatalo |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar om din avlidne mans föräldrar ska upprätta ett gåvobrev avseende gåvan till er dotter för att undvika att gåvan betraktas som förskott på arv. Reglerna om arv hittar vi i Ärvdabalken (ÄB).Enligt 6 kap. 1 § ÄB presumeras gåvor till bröstarvingar vara förskott på arv, vilket medför att gåvans värde ska avräknas från bröstarvingens arv. För att bryta presumtionen ska det framgå att gåvan inte är avsedd att vara ett förskott på arv. En sådan viljeförklaring kan t.ex. framgå genom att farföräldrarna upprättar ett gåvobrev där de anger att det inte rör sig om ett förskott. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Testamentera lägenhet

2018-07-24 i Testamente
FRÅGA |Hej, mina svärföräldrar har köpt en lägenhet till sin son men han står ju som ägare av den för att den inte får hyras ut i andrahand. Men går det på något sett testamentera el. liknande så att lägenheten tillfaller dem om det händer något? Så de inte sitter med ett lån utan täckning? Tacksam för svar!
Lovisa Wanhatalo |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I 9 kap. 1 § Ärvdabalken framgår det att varje person som fyllt 18 år har rätt att genom testamente bestämma hur kvarlåtenskapen ska fördelas efter sin bortgång. Testamentsrätten innebär att en person fritt kan testamentera vad som helst av sin egendom och till vem som helst. Dock kan ett testamente i sin tur både klandras och jämkas och på så sätt inte få den fulla effekt som testatorn önskade, men rätten att testamentera finns alltid. Det är därmed fullt möjligt för dina svärföräldrars son att testamentera sin lägenhet till dem. Något som dock kan vara värt att tänka på är att ifall det rör sig om en bostadsrättslägenhet behöver den nya ägaren (i detta fall dina svärföräldrar) vara eller antas som medlemmar i bostadsrättsföreningen för att få utöva bostadsrätten (se 6 kap. 1 – 2 §§ Bostadsrättslagen).Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Påverkas arv av hus om arvinge flyttar in hos arvlåtaren?

2018-09-07 i ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT
FRÅGA |Min pappa gick bort i onsdags men mamma är fortfarande i livet och tänker bo kvar i huset. Nu funderar min syster med barn på att flytta in i huset hos mamma för att hjälpa henne. Vi två andra barn bor på annan ort. Om min syster skriver sig som boende på adressen vad händer eg den dagen mamma dör? Vi är tre barn som ska ärva mamma. Jag tänker huset och Lösöret inuti? Min syster får gärna göra detta men jag vill inte det ska bli nåt tjaffs den dagen utan jag och min bror ska ha rätt att få ut det vi är berättigad till.
Lovisa Wanhatalo |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar om din systers eventuella inflyttning hos er mamma skulle kunna få konsekvenser den dag arvet efter era föräldrar ska fördelas. Förutsatt att din syster med barn enbart folkbokför sig på samma adress som er mor och inte blir ägare i huset ska inflyttningen inte ha någon påverkan för det arv som senare ska skiftas. Om huset förblir ägt enbart av er mamma kommer både huset och er mammas del av lösöret inuti utgöra kvarlåtenskap som hennes arvingar (som det ser ut idag: du och dina två syskon) sedan kommer dela på. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Vilka ärver mormor?

2018-08-21 i Arvsordning
FRÅGA |Mormor gick precis bort. Morfar finns kvar.De hade ett gemensamt barn min moster. Mormor hade ett barn sedan tidigare min mamma. Morfar adopterade aldrig mamma. Mamma gick bort förra året. Hon hade mig och min bror. Hur ser arvsrätten ut i detta fall?
Lovisa Wanhatalo |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar din fråga som att du undrar hur din mormors arv ska fördelas mellan de efterlevande. Reglerna om arv hittar vi i Ärvdabalken (ÄB).Huvudregeln är att den avlidnes barn ärver kvarlåtenskapen. Om något av barnen också gått bort ärver i sin tur dennes barn istället (se 2 kap. 1 § ÄB). Undantaget är ifall arvlåtaren är gift och efterlämnar en efterlevande make. I dessa situationer ärver maken med fri förfoganderätt istället för de gemensamma barnen medan den avlidnes särkullbarn har rätt att få ut sitt arv direkt (se 3 kap. 1 § ÄB). För er situation torde detta innebära att du och din bror har rätt att få ut er mammas arv efter er mormor direkt. Er moster får däremot, förutsatt att morföräldrarna var gifta, vänta tills även morfar gått bort och då istället få ut ett efterarv. Allt detta förutsätter att det inte finns något testamente som anger att fördelningen ska se ut på något annat sätt. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Har jag rätt till del i ärvd familjegård som min kusin ska sälja?

2018-07-24 i Arvsordning
FRÅGA |Min pappas far dog för ca 20 åtsidan, hans bror fick då ta över familjehemmet. Min pappa o hans 5 andra syskon fick varsin klocka. Senare skrevs gården över på hand brors barn och han har nu gått bort, har jag som arvinge då någon rätt att få ta del av gården som nu ska säljas? Gården innehöll mest mark på hela Gotland.
Lovisa Wanhatalo |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar om du kan ha rätt att ärva del i den gård som din nu avlidne farbror ärvt av din farfar och sedan skrivit över på sitt barn. Reglerna om arv hittar vi i Ärvdabalken (ÄB).När en person går bort är det i första hand dennes bröstarvingar som ärver (se 2 kap. 1 § ÄB). Endast om det inte finns någon bröstarvinge ärver arvlåtarens föräldrar och efter dem syskon samt slutligen syskonbarn (se 2 kap. 2 § ÄB). Eftersom din farbror ärvde familjehemmet innebär detta att hans barn i första hand hade rätt att ärva gården då din farbror gått bort. Eftersom gården dock redan skrivits över på hans barn har din möjliga arvsrätt utsläckts redan i och med överlåtelsen då kusiner inte ärver varandra. Utan något testamente som berättigar dig del i gården torde du därmed inte ha rätt att få ut något vid försäljningen. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Testamentera samägd egendom

2018-07-13 i Testamente
FRÅGA |Min farbror har ingen fru och heller inga barn. Han äger hälften i en sommarstuga tillsammans med mig (enda brorsbarnet) Kan han testamentera bort sin andel till någon utanför släkten?
Lovisa Wanhatalo |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om arv och testamente hittar vi i Ärvdabalken (ÄB).Enligt 9 kap. 1 § ÄB står det varje person helt fritt att testamentera bort den egendom som denne efterlämnar vid sin bortgång. Detta är en rättighet som innebär att personen får testamentera vad som helst av dennes egendom och till vem som helst. Din farbror har därmed även rätt att testamentera bort sin andel till någon utanför släkten. Då sommarstugan är samägd innebär detta att en eventuell testamentstagare tar över farbroderns andel och går in som samägare tillsammans med dig.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar