Arv och testamente

2018-08-24 i Arvsskifte
FRÅGA |Hej.Min pappa har skulder hos kronofogden och han har inget att utmäta. Nu har hans bror avlidit och han har inga barn eller fru. Då får pappa och hans 5 syskon ärva honom. Pappa vill inte att kronofogden ska ta pengarna. Han vill att vi, hans barn ska få ärva istället. Hur går man tillväga? Är det ens möjligt?Mvh
Julia Zarour |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Så här ligger det till. Om din farbror inte har skrivit ett testamente som säger att Ni istället för er pappa ska ärva så kommer dessvärre arvet tillfalla eran pappa och resterande syskon. När arvet tillfallit honom så har kronofogden rätt att mäta ut pengarna. Om det dock finns ett testamente som säger att ni ska ärva så är det inga problem. Med vänliga hälsningar!

Förskott på arv

2018-05-21 i Arvsskifte
FRÅGA |Gäller dödsbo efter min mor. Vi är två dödsbodelägare, min bror och jag. Det har nu visat sig att min bror lånat stora summor av min mor, inga skuldebrev är skrivna utan det finns bara insättningskvitton från banköverföringarna. Vad händer vid arvskiftet? Är det att betrakta som förtida arv? Blir jag kompenserad vid arvskiftet ? Lånen har tagits mellan 2007 och 2014.
Julia Zarour |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I 6 kap 1 § ärvdabalken står det följande. Vad arvlåtaren i livstiden har gett en bröstarvinge skall avräknas som förskott på dennes arv efter arvlåtaren, om inte annat har föreskrivits eller med hänsyn till omständigheterna måste antas ha varit avsett. Med bröstarvinge menas biologiska barn och så som jag tolkar din fråga så har du och din bror samma mamma varför ni båda är att anses som bröstarvingar varför alla gåvor (ej bagatellartade gåvor) kommer att anses som förskott på arv om din mor inte sagt eller föreskrivit annat. Det innebär att alla gåvorna din bror fått av din mor kommer dras av på hans del av arvet och på så sätt blir du kompenserad vid arvskiftet. Om du inte blir kompenserad vid arvskiftet så kommer du behöva väcka talan i domstol för att få igenom din rätt. Din bror måste då bevisa att lånen inte var en gåva om han inte lyckas med det så ska du bli kompenserad.Jag hoppas detta svar var till någon hjälp du är välkommen med fler frågor.Med vänliga hälsningar!

Minderåriga och arv

2017-11-18 i ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT
FRÅGA |Hej! Pappan till mina tre äldsta barn har gått bort två av de är minderåriga. Han lämnade ett arv till dem som inte är tillgängligt än. Pappan bodde hela sitt liv i Nederländerna och dog i Nederländerna. Nu frågar de i Nederländerna som tar hand om arvet vad som gäller här i Sverige. Vi har fått Svenskt medborgarskap. För att två av barnen är minderåriga så undrar jag vilken svensk lag som kan tillämpas,... Måste jag (som mamma) ha godkännande/tillstånd av en rättare till mina minderåriga barn i så fall? Hur gör jag?Finns det något annat jag ska tänka på, andra lagar som gäller? Hoppas ni kan ge svar, tack på förhand!Mvh
Julia Zarour |Hej och tack för din fråga!Så som jag uppfattat din fråga så undrar du huruvida de mindreåriga barnen har rätt till arvet deras far efterlämnat. Jag förutsätter i mitt svar till frågan att du och fadern till dina barn inte är gifta, att du är förmyndare till barnen (10 kap. 2§ föräldrabalken) och att det inte finns något testamente. Enligt svensk rätt så kommer du som förmyndare (mor till barnen) att förvalta arvet (12 kap. 2§ föräldrabalken) eftersom minderåriga inte själva kan råda över sin egendom (9 kap. 1§ föräldrabalken). Du som förmyndare har rätt att bestämma hur tillgångarna ska användas eller placeras i större utsträckning (13 kap. 1§ föräldrabalk) men du står under kontroll av överförmyndarnämnden (finns i varje kommun). Överförmyndarens huvuduppgift är att utöva tillsyn och kontroll över förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap, så barnen inte missgynnas för att de inte själva kan tillgodose sina rättigheter (12 kap. 9§ föräldrabalk). Förmyndaren ska alltid tillgodose vad som är bäst för den minderåriga (12 kap. 3§ föräldrabalken). Skulle det vara så att summan barnen ska ärva överstiger åtta prisbasbelopp (13 kap. 2§ föräldrabalk) så kommer överförmyndaren istället vara den som förvaltar arvet fram till dess att barnen fyllt 18 år. Pengarna sätts in på ett spärrat konto som barnen får tillgång till när de fyllt 18 år. SammanfattningBarnen kommer inte kunna råda över arvet fören de fyllt 18 år. Istället förvaltar du som förmyndare arvet och ska se till att barnens bästa tillgodoses i alla lägen. Skulle summan överstiga 8 prisbasbelopp så kommer inte du få förvalta arvet istället gör en överförmyndare det. I ett sådant läge behöver tänka på är att lämna all viktig information som finns till överförmyndaren. Jag hoppas detta var till hjälp för att få lite klarhet i vad som gäller allmänt när minderåriga ska ärva. Med vänliga hälsningar!

Arv och jurisdiktion

2018-08-21 i ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT
FRÅGA |Om man har dubbla medborgarskap och har tillgångar i båda länderna. Är det svensk lag som gäller om man går bort i Sverige eller är det lagen i det land som tillgångarna är i som gäller?
Julia Zarour |Huvudregeln är att lagen där den avlidne personen hade sin hemvist ska gälla på arvskiftet (artikel 21 arvsförordningen). Dock finns undantag som reglerar situationer med dubbla medborgarskap (artikel 22 arvsförordningen) nämnda artikel ger personer med dubbla medborgarskap vid tidpunkten för sitt val eller vid sin dödrätten att välja tillämplig lag på sitt arvskifte. Det innebär att om personen i fråga inte valt lag så gäller den lag i det landet personen hade sin hemvist. Sedan finns det undantag om egendomen som befinner sig i ett land som inte är bundet av arvsförordningen (tredje stat) (artikel 12 arvsförordningen). Nämnda artikel går ut på att man räknar bort egendom som finns i tredje stat eftersom det finns risk att tredje stat inte följer domslutet från Sverige exempel. Den egendom man räknad bort får sedan regleras av det land som egendomen befinner sig i. Arvsförordningen hittar du genom att klicka här.Jag hoppas detta svar var till någon hjälp, med vänliga hälsningar!

Makes rätt till arv

2017-11-19 i Make
FRÅGA |kan jag i ett testamente skriva att någon annan än min make ärver efter mig? Finns det någon laglott som man som gift alltid har rätt till. Det vill säga även om det testamente finns så har jag som make/maka rätt till viss procent?
Julia Zarour |Hej och tack för din fråga. I mitt svar utgår jag ifrån att du inte har några barn. Som efterlevande make har man oavsett vad som står i ett testamente rätt till fyra prisbasbelopp (basbeloppsregeln) enligt 3 kap. 1§ andra stycket ärvdabalken. I det värdet inkluderas vad den efterlevande maken erhållit i bodelning och det som utgörs av den efterlevande makens enskilda egendom. Utöver basbeloppsregeln så kan du fritt förordna om ditt kvarlåtenskap och vem som ska få ärva dig.