Vad har jag för arvsrätt och ansvar efter min pappa bosatt utomlands?

2020-01-23 i Bouppteckning och arvsskifte
FRÅGA |Hej. Min far har gått bort, han var bosatt på senare år i Thailand men äger en bostadsrätt i Sverige som han har hyrt ut till sitt ex. Jag och min far har inte pratat på 20 år och information från hans ex är att han ville att hon skulle få allt när han dog. Vad blir nästa steg för mig som enda levande släkting, hur går jag tillväga med det rättsliga och vad har jag för arvsrätt beroende på om det finns ett testamente eller ej?
Erica Lager |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att du vill ha svar på vad som ska hända nu efter att din far gått bort samt vad som är din arvsrätt. Min tolkning är också att din far vid sin bortgång inte var gift. Arvsrätten i SverigeSvenska bestämmelser om arv finns i Ärvdabalken (ÄB). Barn benämns bröstarvingar, vilket innebär att de är närmsta avkomlingar som ärver kvarlåtenskapen från sina bortgånga föräldrar. Finns flera barn delar de lika, som blir deras arvslott (2 kap. 1 § ÄB). Om du är enda barnet ärver du all egendom från din far om inget annat har villkorats exempelvis i testamente. Det finns även laglottsrätten, som innebär att en bröstarvinge alltid har rätt till hälften av sin arvslott (7 kap. 1 § ÄB). Det innebär att du har rätt till hälften av din fars kvarlåtenskap även om det skulle finnas ett testamente. Barnens rätt till laglotten går alltså inte att testamentera bort. Gällande hans ex är hennes muntliga ord om att hon skulle få allt inte tillräckligt, utan det krävs ett testamente eller möjligtvis att hon fått saker i gåva av honom. Om din far bor utomlandsSom du beskriver bodde din far i Thailand, men det kan vara avgörande hur länge han bodde där, om han bodde där heltid samt om registrering och medborgarskap. Om jag tolkar det som att han var registrerad och bodde där året runt kan arvsreglerna vara annorlunda. Jag är inte säker på vilka arvsregler som ska tillämpas för en svensk medborgare som är bosatt i Thailand. För att göra en jämförelse finns inom EU finns en arvsförordning som säger att de regler i landet personen bor i ska tillämpas om inget annat skrivs i ett testamente exempelvis att de svenska arvsreglerna ska tillämpas.Jag råder till dig att ta kontakt med en svensk ambassad i Thailand för att få svar på dessa frågor, de bör också kunna hjälpa dig med hur andra saker bör skötas exempelvis om du vill anordna en begravning i Sverige eller liknande. Vad bör hända nu?Normalt finns mycket som behövs skötas efter ett dödsfall som att ta kontakt med begravningsbyrå för att anordna en begravning, säga upp avtal och liknande. Troligtvis som enda levande släkting kommer detta att hamna på dig att göra. Senare bör också göras en bouppteckning och arvsskifte. Detta går att göra med hjälp av en begravningsbyrå eller en jurist, men kan också skötas själv om du är enda arvingen. Såfall har Skatteverket en del information om hur exempelvis en bouppteckning ska göras. Om du vill prata med en jurist gällande en bouppteckning och arvsskifte kan du kontakta Lawlines egna juristbyrå via telefon på detta numret: 08-533 300 04.Öppettider: måndag–fredag kl. 10.00–16.00För att sammanfattaJag har beskrivit ovan om hur det hade gått till om din far bodde i Sverige, detta kan vara annorlunda med hänsyn till hans boendesituation utanför landet. Som beskrivit ovan bör du ta kontakt med en ambassad som kan hjälpa dig vidare i detta. Då din far även har egendom i Sverige bör bouppteckning, försäljning och annat arbete få göras även här. Med det kan du få hjälp av en begravningsbyrå eller jurist. Jag hoppas att detta gav svar på dina frågor och att du kan få hjälp med hur allt detta bör tas hand om. Lycka till!Med vänliga hälsningar,

Har jag rätt att få ut arvet utan fullmakt?

2019-06-29 i Bouppteckning och arvsskifte
FRÅGA |Har jag rätt att få ut min del av arvet utan fullmakt jag är sonen dom andra 2 är barnbarn.
Erica Lager |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Frågor om arv finns i Ärvdabalken (ÄB). När ska det finnas en fullmakt inför arvsskifte?Om någon annan istället för en dödsbodelägare ska vårda boet eller fördela arvet ska det finnas en fullmakt som säger att den personen har behörighet att göra det. Det behövs också en fullmakt påskriven av samtliga dödsbodelägare ifall en dödsbodelägare själv ska representera dödsboet. Det går att alla sköter boet med gemensamma beslut och då behövs ingen fullmakt. En dödsbodelägare behöver således ingen fullmakt. Den som har direkt rätt till arv/ i bodelningen är dödsbodelägare, det kan vara legala arvsvingar, make/maka eller testamentstagare. Vad gäller i din situation?Som barn till den avlidne är du bröstarvinge och därmed har direkt rätt till arvet (2 kap. 1§ ÄB). Som ensam dödsbodelägare behöver du inte inneha en fullmakt för att få ut din del av arvet. Arvsskifte: (situationen gäller om det endast finns du och två barnbarn kvar i livet samt att det inte finns något testamente.)Bröstarvingar ärver och ska dela lika på kvarlåtenskapen (2 kap. 1§ ÄB). Du kommer få kvarlåtenskapen delat på hur många syskon ni var. Om en arvinge är avliden ärver deras barn i deras ställe (2 kap. 2§ ÄB). De två barnbarnen kommer alltså få ärva den delen som deras föräldrar skulle ha haft. Jag hoppas att detta gav svar på din fråga, annars är du välkommen att återkomma till oss med en ny fråga. Vänligen,

Vad händer för särkullbarnen om efterlevande ger bort egendom som innehas med fri förfoganderätt?

2019-04-17 i Särkullbarn
FRÅGA |HejMin pappa har gått bort och i testamentet står det att hans sambo har fri förfoganderätt men får således inte ge bort i gåva eller testamentera bort vårt arv som särkullsbarn.vad händer om hon skänker vars en stor summa pengar till sina barn efter vårt registrerat arv bryter inte hon mot testamentet då.eller räknas hennes barns arv bort med dom pengar dom fått innan hennes bortgång.vad gör vi särkullsbarn om hon ger bort pengar vi har ingen koll på kontot
Erica Lager |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Arv regleras i ärvdabalken (ÄB), vilket är den lag som jag kommer hålla mig i. Sambor är utanför ärvdabalken och ärver därför normalt inte, men ett testamente går före den legala arvsordningen.Först, som särkullbarn har ni alltid rätt att få ut er laglott. Laglotten utgör hälften av sin arvslott (3 kap. 1§ + 7 kap. 1§ ÄB). Bröstarvingar tar lika del av kvarlåtenskapen, detta är arvslotten (2 kap. 1§ ÄB). Alltså er pappas kvarlåtenskap delas på hur många barn den avlidne har, det är barnens enskilda arvslott. Laglotten har ni rätt att få ut av kvarlåtenskapen direkt, detta görs genom att påkalla jämkning av testamentet enligt 7 kap. 3§ ÄB. Resterande av kvarlåtenskapen får er pappas sambo inneha till dess att hon går bort. Fri förfoganderättEn person som innehar egendom med fri förfoganderätt är i stort sett fri att använda egendomen som den vill. Självklar begränsning är att man ej får testamentera bort sådan egendom då ingen äganderätt föreligger. En annan begränsning är regeln i 3 kap. 3§ ÄB där ersättning kan utgå till efterarvingarna, i fall där den efterlevande väsentligen har minskat egendomen genom gåva eller annan liknande handling. Förutsättningarna är att det har gjorts utan otillbörlig hänsyn till efterarvingarna, exempelvis syftet var att lämna så lite arv som möjligt till dem, samt att värdeminskningen var på minst en fjärdedel (NJA 2013 s.736). Sammanfattningsvis, som bröstarvingar har ni rätt att få ut er del som laglott direkt. Resterande ska innehas av er pappas sambo så länge i enlighet med testamentet. I fall att hon utan hänsyn till er, gör av med en stor del (minst en fjärdedel) av egendomen exempelvis skänker bort den, kan ni få ersättning för den värdeminskningen. Jag hoppas att detta gav svar på din fråga! Om inte får du gärna återkomma.Med vänliga hälsningar!

Hur fungerar arvsfördelningen om den avlidne bor i Australien?

2019-08-05 i Arvsskifte
FRÅGA |Min far gick bort för 1 år sen. Min mor har demens o sitter i orubbat bo. Har syster o bror i Australien också. Hur går det till när mor går bort (hon är 88 år o mkt dålig). Hur får jag mitt arv till sverige? Ska skatt betalas till Australien? För man över penga till mitt konto här? Måste jag va där nere för att fördela arvet?
Erica Lager |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar din situation som att din mor bor i Australien samt dina syskon och du bor här i Sverige. Först, internationella arvsfrågor regleras i Lagen om arv i internationella situationer, som utgår från arvsförordningen. Vilket land ska fördela arvet?Förordningen säger att arvsfrågor ska prövas i det land där den avlidne har sin hemvist (art. 4), samt att det är det landets lagar som ska tillämpas (art. 21). I detta fallet innebär det att Australien skulle handlägga arvet från din mor. Hur kommer handläggningen av arvet att se ut?Enligt art. 1.1 i förordningen ska inte förordningen tillämpas gällande skattefrågor. Det innebär att även om Australien är behörigt land att handlägga arvsfördelningen, och detta enligt sina regler så har även Sverige rätt att ta ut skatt på ditt arv. Huruvida Australien kommer beskatta arvet beror på hur deras lagar ser ut. Tyvärr kan jag inte ge dig mer specifik information om hur handläggningen kommer gå till och kan därför inte svara på dina frågor. Jag råder dig till att kontakta ambassaden i Canberra via kontaktuppgifter här som kan ge dig mer information. Ett annat alternativ är att tala med dina syskon/ mor eller söka upp behörig myndighet i Australien och ställa dina frågor där. Du är välkommen att återkomma med din fråga om du inte hittat ditt svar via alternativen jag rådde dig till. Med vänliga hälsningar,

Vad innebär det att testamente endast får verkan mellan rättegångsparterna?

2019-06-11 i Testamente
FRÅGA |vad betyder detta i en dom? " Domen om att testamentet förklaras ogiltigt FÅR VERKAN ENDAST MELLAN PARTERNA I RÄTTEGÅNGEN, I förhållande till andra arvingar som godkänt eller inte klandrat testamentet blir TESTAMENTET GÄLLANDE TILL FÖRMÅN FÖR XXXXXXX.?Alltså parterna är XXXX och en av arvingarna som inte vill att Xxxx ska ärva.Allmänna arvsfonden och alla andra har godkänt att XXX ska ärvaMen just den texten vad menas?.På vanlig svenskATackVänligen
Erica Lager |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Lydelsen som du skriver innebär att det som bestäms i rätten endast gäller för de parter som är i rättegången. Exempelvis om någon har klandrat ett testamente och får rätt i domstol så innebär det att testamentet är ogiltigt endast på det sätt att den som klandrat får sin rätt även om det stod något annat i testamentet. Testamentet blir inte ogiltigt i sig efter en dom, utan det som står kommer gälla för alla andra, dvs de som har godkänt testamentet eller valt att inte klandra det. För dem kommer testamentet ha sin verkan utifrån vad det står i testamentet. Jag förstår dock inte riktigt vad du menar med vilka som var parter, så kan ej förtydliga mer utifrån just din situation. Men jag hoppas att detta gav mer klarhet för dig och besvarade din fråga. Annars får du gärna återkomma till oss på Lawline. Vänligen,