Hur fördelas arvet mellan levande syskon och syskonbarn?

2020-09-04 i Arvsordning
FRÅGA |Har precis fått reda på att min farbror har gått bort. Han har en sambo sedan 45 år men inga barn. Däremot har han en bror i livet kvar.Är det brodern som ärver honom eller jag som brorsdotter till hans andra numera avlidne bror?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Som jag tolkar din fråga var din farbror ogift, utan barn samt hade två syskon, en levande bror och en bror som avlidit. De bestämmelser som reglerar den här situationen finns i ärvdabalken (ÄB). I första hand är det barn till den avlidne som ärver, men eftersom din farbror inte hade några barn får vi gå vidare till nästa regel (2 kap. 1 § ÄB). Näst på tur kommer den avlidnes föräldrar. Det innebär att om båda din farbrors föräldrar lever vid hans bortgång så kommer de ärva honom (2 kap. 2 § 2 stycket ÄB). Skulle det däremot vara så att en eller av föräldrarna avlidit så kommer din farbrors syskon att ärva den förälderns del. Är båda föräldrarna avlidna kommer din farbrors syskon dela på hela arvet (2 kap. 2 § 2 stycket ÄB). Eftersom din pappa inte längre lever så ärver du hans del istället. Detta innebär alltså att om en eller båda din farbrors föräldrar är avlidna kommer du och din andra farbror dela arvet lika mellan er.Hoppas du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,

Kan en särbo ärva sin särbo?

2020-06-08 i Sambo
FRÅGA |https://lawline.se/answers/85916?utm_medium=email&utm_source=lawline&utm_campaign=question_answeredFöljdfåga:Har sambo rätt ärva sommarstället ?Har särbo rätt ärva sin särbos bostadsrätt?Är det skillnad juridiskt mella särbo och sambo?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Har "sambon" rätt att ärva sommarstället?Definitionen av "sambo" hittar vi i 1 § sambolagen. Där framgår att med sambor avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har ett gemensamt hushåll. Eftersom personerna i frågan endast bor tillsammans på sommarstället och inte i gemensam bostad under övriga året är de inte sambor i lagens mening. Sambolagens regler blir därför inte tillämpliga. De regler som vi istället får titta på är reglerna i ärvdabalken. Där framgår att de som har rätt att ärva är följande:1. Barn och barnbarn (så kallade bröstarvingar) (2 kap. 1 § ÄB).2. Efterlevande make/maka (3 kap. 1 § ÄB).3. Föräldrar och syskon (2 kap. 2 § ÄB).4. Farföräldrar och morföräldrar (2 kap. 3 § ÄB).Inga personer utöver de ovan uppräknade har rätt att ärva. För att någon annan person ska ha rätt att ärva den avlidnes kvarlåtenskap krävs att den avlidne testamenterat egendom till den personen. Det innebär att för att "sambon" ska ärva sommarstället krävs att den avlidne testamenterat sommarstället till denne.Har särbo rätt att ärva sin särbos bostadsrätt?Samma regler som ovan gäller. Det innebär att den avlidne måste testamenterat sin bostadsrätt till sin särbo för att särbon ska kunna ärva bostadsrätten. Observera dock att om bostadsrätten är värd mer än hälften av den avlidnes kvarlåtenskap kan eventuella bröstarvingar ha rätt att ärva bostadsrätten som en del av sin laglott (7 kap. 1 § ÄB).Är det skillnad juridiskt mellan särbo och sambo?Ja! Skillnaden är att om två personer är sambor så blir sambolagen tillämplig med regler om samboegendom och bodelning. En särbo behandlas inte annorlunda än vilken annan person som helst och har ingen särskild juridisk ställning gentemot sin särbo. Det är dock viktigt att påpeka att det just vid arv inte blir någon större skillnad mellan särbo och sambo, eftersom sambor inte ärver varandra. Hoppas att du fick svar på dina frågor! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen!Vänliga hälsningar,

Kan jag göra min make arvslös?

2020-06-04 i Make
FRÅGA |Hej, jag är omgift sedan ett par år och eftersom jag äger en liten fastighet till 100% och har en del besparingar så har vi upprättat ett äktenskapsförord om enskild egendom. Det finns också ett upprättat testamente där det står att mina barn ärver mig och att det är deras enskilda egendom. Nu till min fråga. Jag vill inte att min man ärver mig alls utan allt ska gå till mina barn. Hur ska jag göra för att det ska bli rätt? Om vi gör bodelning under äktenskap där allt finns reglerat, hur påverkar det ett arv?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att dina barn inte är din mans barn, d.v.s. att de är så kallade särkullbarn. Jag kommer därför utgå ifrån det i mitt svar.BodelningNär du avlider kommer först en bodelning göras (9 kap. 1 § ÄktB). Då kommer allt ert giftorättsgods fördelas mellan er (10 kap. 1 § ÄktB). All egendom som inte är enskild egendom är giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB). Värdet av giftorättsgodset räknas först samman och sedan dras eventuella skulder av (11 kap. 1 och 2 § ÄktB). Det som återstår efter att skulderna dragits av ska sedan delas lika mellan dig och din man (11 kap. 3 § ÄktB).ArvsfördelningDin halva av giftorättsgodset efter bodelningen och din enskilda egendom utgör arvet efter dig. Som huvudregel är det den efterlevande maken som ärver. Det blir dock lite annorlunda i ditt fall eftersom du har särkullbarn. Särkullbarnen kan kräva ut sin arvslott direkt (3 kap. 1 § 1 stycket ÄB). Det finns dock ett undantag från undantaget, och det är den så kallade basbeloppsregeln. Den innebär att din man har rätt att efter bodelningen tillsammans med arvet behålla egendom till ett värde av fyra prisbasbelopp (3 kap. 1 § 2 stycket ÄB). Prisbasbeloppet för 2020 är 47 300 kr. Din man har därför rätt att efter bodelning och arvsfördelning behålla egendom till ett värde av 189 200 kr. För att göra det tydligt visar jag med ett exempel med fiktiva siffror.Total summa giftorättsgods: 300 000 krLikadelning mellan makarna: 300 000 kr/2 = 150 000 kr varFör att din man ska behålla fyra prisbasbelopp kommer hans andel öka med 39 200 kr och arvslotten efter dig kommer därför minska med 39 200 kr.Din mans andel: 150 000 kr + 39 200 kr = 189 200 krDin andel/arvslotten: 150 000 kr - 39 200 kr = 110 800 krDet dina barn kommer dela på är därför 110 800 kr.Det enda sättet att undkomma basbeloppsregeln är genom att skilja er. Observera att basbeloppsregeln dock endast blir tillämplig om din mans andel efter bodelningen är mindre än 189 200 kr. Skulle hans andel efter bodelningen däremot vara exempelvis 200 000 kr kommer dina barn ärva hela din kvarlåtenskap.Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen!Vänliga hälsningar,

Ärver min sons sambo?

2020-06-03 i Sambo
FRÅGA |Min ena son har avlidit. Han lovade mig muntligt fler ggr att jag och hans bror skulle få ärva honom. Men hans sambo tog Allt, även vår del. De har inga barn. Är detta lagligt? Borde inte jag och brodern få vår pott?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Eftersom din son inte har några barn är det du och din sons pappa som ärver hälften var av din sons tillgångar (2 kap. 2 § 1 stycket ÄB). Om din sons pappa är död kommer din sons bror ärva hans del (2 kap. 2 § 2 stycket ÄB).Om inget skriftligt testamente finns så kan inte din sons sambo ärva hans tillgångar, eftersom sambor inte ärver varandra. Dock kan sambon begära att en bodelning görs av samboegendomen (8 § SamboL). Samboegendomen är sambornas gemensamma bostad och bohag, om de införskaffats för gemensamt bruk (3 § SamboL). Om den ena sambon exempelvis köpt en soffa innan hen flyttade ihop med sin sambo räknas den inte som samboegendom. Bodelningen går till så att värdet av samboegendomen räknas samman (12 § SamboL). Varje sambo får sedan göra avdrag för att täcka sina skulder (13 § SamboL). Det som sedan återstår efter skulderna dragits av delas lika mellan samborna (14 § SamboL). Den "halvan" som din son får ut efter bodelningen utgör arvslotten, det vill säga den delen ni ärver. Arvslotten kan inte din brors sambo göra något anspråk på.SlutsatsDu har rätt att ärva hälften av din sons arvslott. Den andra hälften ärvs av din sons pappa om han är i livet, annars ärver din sons bror den delen.Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,

Vem ärver stugan som jag och min sambo står gemensamt på om min sambo avlider?

2020-06-10 i Sambo
FRÅGA |Vem ärver stugan som jag och min sambo står gemensamt på om min sambo avlider? Är det jag eller våra gemensamma barn eller måste jag lösa ut barnen?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!De regler som blir tillämpliga på din fråga finns i sambolagen och ärvdabalken. Svaret blir lite olika beroende på om stugan är mer av en fritidsstuga/sommarstuga eller om det är er huvudsakliga bostad men utfallet blir likadant oavsett.När din sambo avlider ska en bodelning göras om du begär det. I bodelningen ingår er samboegendom (8 § SamboL). Samboegendomen består av er gemensamma bostad och bohag, om det införskaffats för gemensam användning (3 § SamboL). Det innebär att om stugan är er huvudsakliga gemensamma bostad och ni införskaffade den för gemensam användning så är den samboegendom och ska därmed räknas med i bodelningen. Vid bodelningen räknas först värdet av all er samboegendom samman (12 § SamboL). Sedan görs avdrag för skulder hänförliga till samboegendomen (13 § SamboL). Till sist delas det kvarvarande värdet, sedan skulderna dragits av, lika mellan dig och din avlidna sambo (14 § SamboL). I praktiken innebär det här att halva värdet av stugan kommer tillfalla dig och andra halvan kommer ingå i arvet efter din avlidna sambo.Om det däremot är så att stugan inte är er gemensamma bostad, exempelvis på grund av att det är en sommarstuga eller om någon av er ägt stugan innan samboförhållandet började, så är stugan inte samboegendom och omfattas inte av sambolagen. Eftersom jag tolkar det som att ni äger hälften av stugan var innebär det i praktiken ingen skillnad mot om det hade varit samboegendom, eftersom du äger din halva och har rätt till värdet av den, och din sambos halva kommer ärvas av era gemensamma barn. Den skillnad som blir är dock att om stugan är er gemensamma bostad och därmed samboegendom så kan du yrka på att du är i bäst behov av stugan och därmed få den avräknad på din lott, d.v.s. att du löser ut era gemensamma barn (16 § 2 stycket SamboL). Om den inte är samboegendom har du inte den rätten på samma vis eftersom du kommer äga hälften och era gemensamma barn den andra hälften, vilket innebär att ni har lika stor bestämmanderätt över stugan.Sambor ärver inte varandra. Det är därför era gemensamma barn som kommer ärva kvarlåtenskapen efter din sambo eftersom de är din sambos bröstarvingar (2 kap. 1 § ÄB). Det innebär att de kommer ärva din sambos andel av stugan, samt alla din sambos övriga tillgångar. För att du ska stå som ensam ägare på stugan måste du därför "lösa ut" era gemensamma barn ur stugan.Om ni vill frångå sambolagens regler kan ni antingen skriva ett samboavtal eller ett testamente som fördelar tillgångarna vid din sambos död. Om ni vill ha hjälp med att upprätta ett samboavtal eller testamente rekommenderar jag att ni bokar tid med någon av våra kunniga jurister. Du bokar enklast tid genom att fylla i formuläret på vår hemsida.Hoppas att du fick svar på dina frågor! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,

Kan en sambo utan barn testamentera all sin egendom till den efterlevande sambon?

2020-06-07 i Testamente
FRÅGA |Hej! En fråga angående arvsrätt. Om den ena partnern i ett samboförhållande avlider och de har ett testamente som säger att den efterlevande ärver allt efter den andre. Stämmer detta ? Eller ärver den avlidnes syskon något? De har inga barn.
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Reglerna om arv hittar vi i ärvdabalken. De enda vars rättigheter kan trumfa ett testamente är barn till den avlidne (så kallade bröstarvingar) och i vissa fall äkta makar. Barn har alltid rätt att kräva ut sin laglott (7 kap. 1 § ÄB) och äkta makar har rätt att ärva enligt basbeloppsregeln (3 kap. 1 § 2 stycket ÄB). Eftersom du skriver att det rör sig om ett samboförhållande och att den avlidne inte har några barn finns det således inga regler som står vägen för att den avlidne fritt kan testamentera bort sin egendom som hen önskar. Om det finns ett testamente där det framgår att den efterlevande sambon ärver allt efter den avlidne sambon är det därför det som gäller.Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen!Vänliga hälsningar,

Hur mycket kan man testamentera bort?

2020-06-03 i Testamente
FRÅGA |Om en Pappa har 10 miljoner i aktier och äktenskapsförord med mamman om att aktierna är hans egendom. Pappan skriver ett testamente att han vill ge "allt" (så mycket som möjligt till person X av aktierna.) Hur fördelas arvet vid pappans bortgång mellan kvarlevande mamman, sonen och dottern och alt. person X.
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att "pappan" och "mamman" i din fråga är gifta eftersom du skriver att de har ett äktenskapsförord. Jag kommer därför utgå ifrån det i mitt fortsatta svar.Ett äktenskapsförord får bara verkan vid en bodelning och påverkar inte arvet. När pappan går bort görs en bodelning (9 kap. 1 § ÄktB). I bodelningen ingår pappan och mammans giftorättsgods (10 kap. 1 § ÄktB). All egendom som pappan och mamman har är giftorättsgods om den inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Egendom kan göras enskild genom exempelvis ett äktenskapsförord (7 kap. 2 § ÄktB). Det innebär för din fråga att värdet av aktierna inte kommer räknas med i bodelningen. Allt annan egendom som inte är enskild kommer räknas samman och sedan delas lika mellan pappan och mamman (11 kap. 1 och 3 § ÄktB). Den delen pappan får från bodelningen kommer tillsammans med hans enskilda egendom, d.v.s. aktierna, att utgöra arvslotten efter honom. Om både sonen och dottern är mamman och pappans gemensamma barn så är det mamman som kommer ärva pappans tillgångar. Pappan kan skriva ett testamente för att påverka hur mycket mamman ärver, men den så kallade basbeloppsregeln innebär att mamman har rätt att ärva egendom som tillsammans med det hon behöll ur bodelningen uppgår till ett värde av fyra prisbasbelopp (3 kap. 1 § ÄB). Prisbasbeloppet för 2020 är 47 300 kr. Det innebär att mamman totalt efter bodelning och arvsfördelning (så långt egendomen räcker) har rätt att behålla 189 200 kr.Det finns också ytterligare en regel som skyddar barnens arvsrätt. Den kallas för laglottsregeln och innebär att pappan inte kan testamentera bort mer än hälften av sina tillgångar till någon annan. Barnen har alltid rätt att få ut hälften av kvarlåtenskapen i arv (7 kap. 1 § ÄB). Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen!Vänliga hälsningar,

Hur fördelas arvet efter min mamma när min bror är död?

2020-06-02 i Arvsordning
FRÅGA |Hej. Jag undrar hur det fungerar kring dödsbo. Jag och min bror ärver efter min mamma. Om min bror dör och har en sambo, så blir det ett dödsbo. Om det betalas ut pengar ifrån min mammas dödsbo, går hälften till min brors döds och hälften till mig? Eller hur blir det då? Är det bara jag som ärver eftersom min bror är död. Eller om min bror har en son, sedan tidigare förhållande, är det då han som ärver hälften via min brors dödsbo? Eller som sagt, om min bror är död är det bara jag kvar att ärva min mamma?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Du och din bror är din mammas närmaste arvingar, så kallade bröstarvingar (2 kap. 1 § ÄB). Om din bror avlider innan din mammas död, och han inte har några barn, kommer du ärva hela din mammas kvarlåtenskap. Ett dödsbo kan inte ärva (1 kap. 1 § ÄB). Om din bror däremot har en son när han går bort så kommer hans son ärva hälften av din mammas kvarlåtenskap, och du kommer ärva den andra hälften (2 kap. 1 § 2 stycket ÄB). Detta är under förutsättning att din mamma inte skrivit ett testamente som fördelar kvarlåtenskapen på något annat sätt.Hoppas att du fick svar på dina frågor! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,