Får min mor sälja sin fastighet när vi har arvsrätten efter våran fader?

2021-01-06 i Bröstarvinge
FRÅGA |Hej!Min mamma och pappa var gifta när min pappa dog. Vi är totalt 9 syskon med samma mamma och pappa. Nu vill min mor sälja huset på öppen marknad, kan någon av mina syskon sätta sig emot denna försäljning? Varför hon vill sälja detta hus är för att vi syskon ej kommer överens. Enligt påstående av ett av mina syskon kan ej min mor sälja sitt hus utan att alla vi 9 syskon skriver under pappren vid försäljning då vi enligt uppgift ska ha arvsrätten efter våran fader. Kan detta verkligen stämma?
Geske Lovmand Hvid |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad är problemetJag tolkar frågan som att du vill veta om din mamma kan sälja sitt hus, utan din och dina syskons underskrift, fastän ni har arvsrätt efter din fader. Du skriver inget om ett eventuellt testamente från din fader, så jag antar att ni helt enkelt ärver enligt den legala arvsordningen. Eftersom inget annat framgår av din fråga, antar jag att din mamma har lagfart på fastigheten/huset.Frågan regleras i ärvdabalken (ÄB).Din mor har arvsrätt och ni har efterarvsrättDu och dina syskon är s.k. bröstarvinge till din fader. Därför ska ni dela på arvet efter honom om inget annat framgår av testamente (2 kap., 1 §, ÄB). Eftersom dina föräldrar var gifta, har din mor arvsrätt innan er och ni har istället fått efterarvsrätt. Det innebär att ni helt enkelt ärver efter din fader, när din mor har avlidit (3 kap., 1 §, ÄB). Hur mycket ni ska ärva efter er fader, beräknas utifrån en kvotberäkning. Det betyder att ni inte har rätt till en viss summa, utan istället utgör er arv efter din fader en kvotdel av kvarlåtenskapen efter din mor (3 kap., 2 §, ÄB). Din mor kan fritt sälja egendomen Din mamma har s.k fri förfoganderätt över egendomen hon erhöll i arv efter din fader. Det innebär att hon fritt kan sälja egendomen och på annat sätt disponera över egendomen. Däremot får hon inte råda över egendomen genom testamente. Hur du kan gå vidare med din frågaJag hoppas att du med detta fick svar på din fråga!Om du har behov av ytterligare rådgivning, rekommenderar jag att du tar kontakt med din fackförening eller vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende. När det gäller arbetsrättsliga tvister är preskriptionstiderna ganska korta, därför är det bra att kontakta en jurist.Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00. Vänligen,

Hur ska testamentet tolkas?

2020-11-08 i Testamente
FRÅGA |Jag har funderingar kring en arvsfråga. Ett gift par skriver testamente. "Att den av oss som överlever den andre skall med fri förfoganderätt erhålla all den avlidnes kvarlåtenskap med undantag av bröstarvinges laglott. Efter bådas vår bortgång skall vår kvarlåtenskap tillfalla VÅRA bröstarvingar enligt lag".Mannen har inga barn, och har aldrig haft (har som närmast sin mor kvar i livet), kvinnan har två barn. Mannen dör först och kvinnan några år senare. Jag tycker att det är konstigt att det står våra bröstarvingar, hur menar dom egentligen? Hur fördelas arvet vid kvinnans död?
Geske Lovmand Hvid |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad är problemetJag tolkar din fråga som att du vill veta hur testamentet ska tolkas och hur arvet ska fördelas efter kvinnans död. Arvsfrågor regleras i ärvdabalken (ÄB). Testamentet är ett ömsesidigt testamente med sekundosuccession. Jag vill vara tydlig med att ett testamente ska tolkas subjektivt. Det går inte att ge ett svart/vitt svar, men jag kommer att svara på hur jag tolkar testamentet i frågan, samt vilka rättsliga principer som styr tolkningen. Jag kommer även att förklara vad som gäller enligt den legala arvsordningen (enligt lag), samt ge dig råd kring hur du kan ta frågan vidare. Den som skriver ett testamente kallas "testator" (maskulinum) eller "testatrix" (femininum), och jag kommer att använda detta ord i mitt svar. Problemet är att testamentet är otydligt formulerat. "Bröstarvingar" har en specifik juridisk innebörd; det är helt enkelt testators barn (2 kap., 1 §, ÄB). Därför är det svårt att tolka testamentet, när mannen faktisk inte har några bröstarvingar. Hur ska man tolka ett testamente?Huvudregeln är att testamenten ska tolkas med utgångspunkt i testators verkliga vilja (11 kap., 1 §, ÄB). Om det inte går att fastställa testators verkliga vilja ska man istället fastställa testators hypotetiska vilja och försöka att förstå vad testator faktisk hade velat. Nu går det tyvärr inte att fråga mannen hur han tänkte, när de skrev testamentet. Men kvinnan, som enligt din fråga verkar vara din mamma, är fortfarande vid liv. Om du inte har pratat med din mamma om detta, hade jag rekommenderat att du försöker att prata med henne om hur de tänkte när de skrev testamentet. Det kan vara svårt att prata om, men det viktiga är att försöka ha en öppen dialog, så ni kan utreda vad de försöka åstadkomma med testamentet. Ville de se till att mannens släkt ärver hans kvarlåtenskap efter kvinnans död? Eller ville de testamentera hela kvarlåtenskapen till kvinnans barn? Din mamma/kvinnan vet bäst hur de har tänkt, så det är bra om hon kan få förklara detta. Felskrivning Om testamentet genom felskrivning eller misstag har fått ett annat innehåll än testator åsyftade, ska man bortse från felskrivningen och gå på det testator faktisk menade. Detta gäller även om testator har använd ord som hen inte begriper och helt enkelt inte förstår innebörden av (11 kap., 1 §, 2 stycket ÄB). Jag tolkar testamentet som att testator inte förstod vad "bröstarvingar" betyder, med tanke på att mannen inte har några bröstarvingar. Olika tolkningarDen svåra fråga är vad testator då menade. Man kan tolka meningen på två olika sätt: Antigen menade testator att efterarvet ska tillfalla kvinnans bröstarvingar efter bådas död. Om mannen har levt ihop med kvinnans barn i många år och känner sig som barnens pappa, är det inte otänkbart att han känslomässigt ser kvinnans barn som gemensamma barn. I så fall kan man tolka testamentet som ett förordnande till kvinnans barn efter bådas död. Det som talar emot denna tolkning är att testator använder den juridiska termen "bröstarvingar" och skriver "enligt lag". En annan tänkbar tolkning är att testator helt enkelt menade att kvarlåtenskapen, efter bådas bortgång, ska tillfalla "våra arvingar enligt lag". Utifrån den begränsade information jag har fått tycker jag att detta är den mest troliga tolkning. Men det kan ju finnas omständigheter som gör att mannen har velat se till att hans släkt inte ärver efter honom – jag vet ju inte hur hans relation till släkten var.Ifall testator helt enkelt menade "våra arvingar enligt lag" ska kvinnans kvarlåtenskap i första hand tillfalla hennes bröstarvingar (2 kap., 1 §, ÄB). Mannens kvarlåtenskap ska istället tillfalla hans arvingar enligt lag. Eftersom mannen inte har bröstarvingar ska hans kvarlåtenskap tillfalla hans föräldrar om dessa fortfarande är vid liv. Om föräldrarna inte är vid liv, ska mannens syskon ärva efter honom (2 kap., 2 §, ÄB). Om mannen inte har några syskon eller föräldrar ska hans farföräldrar och morföräldrar dela arvet. Om inga farföräldrar eller morföräldrar är vid liv, ska mannens far – och morföräldrars barn ärva. Det är med andra ord mannens moster/morbror/faster/farbror (2 kap., 3 §, ÄB). Vem ska ärva om mannen inte har några arvingar? Om mannen inte har några arvingar kvar, ska kvinnans arvingar även ärva mannens kvarlåtenskap (3 kap., 8 §, ÄB). Jag hoppas att du med detta fick svar på din fråga! Om du har behov av ytterligare rådgivning, rekommenderar jag att du tar kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende.Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00.Vänligen,

Kan jag bli arvlös?

2020-12-01 i Förskott på arv
FRÅGA |Har en fråga ang gåva när ena föräldern avlidit. I februari avled min pappa och i april fick min bror mina föräldras gemensamma hus som gåva av min mamma. Min fråga nu är detta helt lagligt då min mamma fortfarande bor kvar i huset och det gör mig arvlös. Finns det något jag kan göra för att få ut min del av arvet? Jag misstänker inte att det gått rätt till då min bror var hos läkaren med henne för att få henne omyndigförklarad efter gåvan av huset. Bostaden är värderad till ca: 1 100 000kr. Tacksam för svar hur jag kan gå vidare i denna fråga. Har ej kontakt med varken min mamma eller min bror av olika anledningar. Så jag kan ej få besked om vad som händer. Det jag får reda på är via sociala medier och nära vänner. Senast i raden så blev hon lurad på min pappas bil som hon enligt egen utsago ej ville göra sig av med. Mvh arvlös arvinge
Geske Lovmand Hvid |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår att detta är en väldigt jobbig situation och jag ska givetvis hjälpa dig med att utreda situationens rättsliga aspekter. Det framgår inte av frågan om dina föräldrar var gifta, vilket kan påverka vissa detaljer i svaret. Därför kommer att svara dig mer generellt och ge dig en inblick i rättsläget.Vidare framgår det inte huruvida gåvan till din bror är rättsligt bindande (eftersom din mamma bor kvar), men antar att din bror faktisk har fått huset, för annars är det problemet ju redan löst. Detta regleras i gåvolagen.Slutligen skriver du inget kring huruvida din pappa, eller din mamma har skrivit testamente. Jag nämner detta, eftersom ett testamente kan påverka situationen. Dock kan du inte bli fullkomligt arvlös, oavsett om det finns ett testamente. De arvsrättsliga aspekterna av frågan regleras i ärvdabalken (ÄB).Vad är problemetJag tolkar frågan som att du vill veta vad du kan göra för att undvika att bli arvlös.Kan du få ut ditt arv nuSvaret på denna fråga beror på om dina föräldrar var gifta. Om de var gifta och du inte är särkullsbarn ärver din mamma i första hand efter din pappa och sen ärver du dels efter din mamma, dels efter din pappa, när din mamma har avlidit (3 kap., 1 & 2 §, ÄB). Eftersom din pappa avled i februari antar jag att du inte är särkullsbarn, för då hade du kunnat få ditt arv direkt. Huset kan anses vara ett förskott på din brors arvOm din mamma ger din bror en stor gåva anses detta vara ett förskott på ärv, om inget annat framgår vid gåvotillfället (6 kap., 1 §, ÄB). Det innebär att förskottet värde ska avräknas på din brors arvslott när din mamma har avlidit och ni ska fördela arvet (6 kap., 3 §, ÄB). Du kan inte bli fullkomligt arvlös Du har rätt till din laglott ifall det finns ett testamente från din mamma som inte är till förmån för dig. Din laglott är hälften av din arvslott. Om du endast har en bror, är din arvslott hälften av kvarlåtenskapen, och din laglott blir då en fjärdedel (7 kap., 1 §, ÄB). Du måste begära jämkning för att få din laglott (7 kap., 3 §, ÄB). Men tänk på att detta först är aktuellt när ni ska fördela arvet efter din mamma har avlidit (jag antar att din pappa inte skrev testamente). Det är inte säkert att just dessa lagrum blir aktuella för dig men det är bra att veta om.Din bror kan bli återbäringsskyldig, om din laglott kränks, genom s.k förstärkt laglottsskydd. Det finns nämligen en återbäringsskyldighet om arvlåtaren under livstiden har givit bort egendom som är att likställa med testamente. Detta kan vara aktuellt med tanke på att din mamma bor kvar i fastigheten och har den huvudsakliga nyttjanderätt till fastigheten. Du måste i så fal göra återbäringsskyldighet gällande. Talan ska väckas ett år från bouppteckning när ni ska fördela boet efter din mammas död (7 kap., 4 §, ÄB). Slutligen förstår jag att du är orolig kring om din mamma blir lurad, som med bilen, samt om hon blir omyndigförklarad. Utifrån informationen i frågan kan jag inte utreda om din mamma bör omyndigförklaras men jag hoppas att detta löser sig. Annars är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline. Hur du kan gå vidare med din frågaJag hoppas att du med detta fick svar på din fråga!Det finns en några punkter som inte kan besvaras definitivt utifrån informationen i din fråga. Om du har behov av ytterligare rådgivning, rekommenderar jag att du tar kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende. Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00.Vänligen,