Hur göra för att det ej ska bli förskott på arv?

2021-05-13 i Förskott på arv
FRÅGA |Avtala bort förskott på arv?Räcker det med att i ett dokument skriva, och signera, att inga av de pengar man gett och i framtiden kommer ge något av sina barn ska räknas som förskott på arv för att detta ska gälla vid ett arvsskifte? Jag vill alltså att pengar jag gett mina barn inte ska avräknas någon av dem som förskott på arv vid min bortgång. Om det inte räcker med att skriva detta i ett dokument, hur ska jag då göra för att uppnå min vilja?Mvh
Filip Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utgångspunkten är att allting räknas som förskott på arv om inget annat framgår (6 kap. 1 § äktenskapsbalken). Det finns inget särskilt formkrav för att det inte ska räknas som förskott på arv, utan det viktiga är att det framgår tydligt att det är din avsikt. Detta kan göras på flera olika sätt, även mer informella sätt som exempelvis muntligen. Att skriva ett dokument där din vilja tydligt framgår fungerar därför alldeles utmärkt. Jag hoppas du har fått svar på din fråga och att din situation löser sig på ett bra sätt! Med vänliga hälsningar,

Särkullbarns arvsrätt till förälder som har sambo

2021-04-23 i Särkullbarn
FRÅGA |Hej!Min mamma är sambo med en man som har 4 barn från ett tidigare förhållande. Tillsammans äger mamma och hennes man ett hus ihop. De äger 50-50. Mamma säger att om det händer henne ngt går hennes del ( alltså 50% av husets värde) till mig och händer det honom något så får hans 4 barn dela på hans hälft. Nu menar hennes man att detta inte är rättvist utan att de också ska ha del av hennes 50. Detta tycker jag och hon låter konstigt. Är det inte så att jag ärver min förälder och de ärver deras?
Filip Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Lagregler när det gäller arv finns i ärvdabalken (ÄB) och det blir således hit jag hänvisar svaret främst. Jag kommer börja med att titta på hur man ärver och vem som ärver för att sedan gå in på sambors arvsrätt. Slutligen tar jag upp möjligheten till testamente innan en avslutande sammanfattning.Hur blir arvet? Du har helt rätt i att man ärver genom "blodsband". Bröstarvingar ärver i första hand (2 kap. 1 § ÄB). Är du ensamt barn är du enda bröstarvingen och ärver således allt från din mor om det händer henne något. Sambors arvsrätt Sambor har ingen arvsrätt. Äkta makar har en viss arvsrätt, men även om de är äkta makar har särkullbarn rätt att få ut sin arvslott direkt om den önskar. (3 kap. 1 § ÄB). Du kan alltså få ut ditt arv direkt om det händer din mor något. TestamenteDet främsta undantaget från det jag sagt ovan är om din mor testamenterar bort en del av sin egendom till sin sambo eller hans barn. Hon kan dock som mest testamentera bort hälften av sitt arv till de andra barnen eller sin sambo – den andra hälften utgör nämligen din laglott och denna kan din mor inte testamentera bort (7 kap. 1 § ÄB). I praktiken är det såklart möjligt för din mor att testamentera bort mer än hälften och därmed "kränka din laglott", men det krävs i så fall att du inte klandrar hennes testamente utan "accepterar" att din laglott kränks (7 kap. 3 § ÄB). Sammanfattning Vi kan alltså sammanfatta det hela genom att säga att om inget testamente skrivs ärver du ensamt din mor. Hennes sambo eller hennes sambo ärver enbart om din mor skriver något testamente. Genom testamente kan hon som mest testamentera bort hälften av arvet till sin sambo eller sin sambos barn. Endast om du accepterar att hon testamenterar bort mer kan ett större arv tillfalla din mors sambo eller dennes barn. Jag hoppas du fått ett tydligt svar på din fråga och att din situation löser sig! Behöver du ytterligare rådgivning rekommenderar jag dig att vända dig till vår juristbyrå. Du kan boka tid här eller kontakta oss: Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt: Telefon: 08-533 300 04 Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00 Med vänliga hälsningar,

Testamente enligt utländsk rätt

2021-03-20 i Testamente
FRÅGA |Hejjag är gift sedan tio år med en belgiska som har 2 barn sedan tidigare (A och B)1. Vi är gifta enligt belgisk lag2. Vi har ett vigselkontrakt med äktenskapsförord.3. Jag har testamenterat alla mina tillgångar till min fru och senare till hennes barn. Testamentet är baserat på belgisk lag.4. Jag har inga egna barn.5. Jag är svensk medborgare. Min fru är belgisk.Om jag skulle gå bort ärver först min fru naturligtvis, kan A och B även ärva efter mig, sa star det i mitt belgiska testamente men gäller detta även i Sverige för mina tillgangar där?Hoppas ni förstår frågan
Filip Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! När det gäller arv i internationella situationer gäller EU:s successionsförordning. Utgångspunkten är att det är det landet där du har hemvist vid din död som är behörig på arvet i sin helhet, det vill säga även tillgångarna i Sverige (art. 4). I din fråga framgår det inte om du bor i Belgien eller Sverige (eller något annat land), men om du bor i Belgien kommer testamentet således gälla även de tillgångarna du har i Sverige. Detsamma gäller för tillämplig lag: utgångspunkten är att det är lagen i det land du har hemvist i vid din död som tillämpas (art. 21) och lagen är tillämplig på hela arvet, även tillgångar i annat land (art. 23). Undantaget här är om du har uppenbart närmare anknytning till ett annat land (exempelvis om du har bor i Norge när du avlider men endast har gjort det i ett år, medan din fru och barn är belgiska medborgare och du i övrigt har bott i Belgien hela ditt liv) (art. 21.2) Det finns även en möjlighet för dig att välja vilken lag som ska gälla, men detta är begränsat till det land där du är medborgare (alltså Sverige) (art. 22). Slutligen ska jag nämna erkännande. Om belgisk domstol eller belgisk lag är tillämplig, ska detta erkännas och verkställas även i Sverige (art. 39 & 43). Sammanfattning Testamentet du har skrivit kommer att tolkas enligt belgisk lag om du har hemvist i Belgien vid din död. Om du har hemvist i Sverige kommer dock svensk lag att tillämpas om du inte kan påvisa att du har uppenbart närmare anknytning till Belgien (vilket skulle kunna vara möjligt att påstå om din fru och barn är belgiska medborgare). Om testamentet tolkas enligt belgisk lag kommer det omfatta även dina tillgångar i Sverige, och testamentet kommer att erkännas även i Sverige. Jag hoppas du har fått ett tillfredsställande svar på din fråga och att din situation löser sig på bästa sätt! Behöver du ytterligare rådgivning rekommenderar jag dig att vända dig till vår juristbyrå. Du kan boka tid här eller kontakta oss: Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt: Telefon: 08-533 300 04 Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00 Med vänliga hälsningar,

Makas rätt till arv trots avliden make

2021-03-20 i Make
FRÅGA |Hej.Min far gick bort för några år sen och min farfar är avliden sen länge men nu har även farmor gått bort och då blir jag och mina syskon arvingar för våran fars del. Nu är det så att huset skall säljas och delas upp på mig och mina syskon och våra två farbröder, men nu har det kommit en fråga om inte vår mor skall ha en del av husförsäljningen då hon var gift med vår far när han gick bort. Stämmer detta? För vi vill ju inte göra fel.
Filip Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För arv gäller reglerna i ärvdabalken (ÄB) och det är alltså hit jag främst hänvisar mina svar. I första hand ärver bröstarvingar, det vill säga arvlåtarens barn. Är barn avliden, träder dennes barn in i dess ställe (2 kap. 1 § ÄB). Det innebär att du och dina syskon träder i din fars ställe, och inte din fars fru (er mor). Mer än ovan krävs egentligen inte för att besvara din konkreta fråga, men för att ge kontext till "missförståndet"/"funderingen" om att er mor skulle ha ärvt ska jag även nämna följande: Utgångspunkten är att arv sker baserat på blodsband. En make/maka ärver endast med fri förfoganderätt om hens make avlider, men makan träder alltså inte in i makens ställe i exempelvis situationer som du beskriver. Det innebär att maken/makan inte ärver egendomen från den avlidne maken helt och hållet, utan man kan uttrycka det som att maken/makan får "ta hand om egendomen så länge", tills även maken/makan avlider, och först då fördelas arvet på den först avlidna makens arvingar (3 kap. 1 § ÄB). Om du är intresserad att läsa mer om detta kan du läsa det här svaret. Hoppas du har fått ett tydligt svar på din fråga och att er situation löser sig. Med vänliga hälsningar,

Arv när det finns testamente och okänt särkullbarn

2021-05-08 i Arvsskifte
FRÅGA |Hej, jag har en fråga om arvsrätt!Sanna och Emil har varit gifta i 40 år och ska fira rubinbröllop. Tillsammans har makarna barnen Alva och Anders. De har också en adopterad dotter, Julia. Innan de ska fira bröllopsdagen dör Sanna i en hjärtinfarkt. Sanna har testamenterat hela sin kvarlåtenskap till Felix, hennes son från ett tidigare förhållande. Emil visste varken om Sannas son Felix eller testamentet. Sannas giftorättsgods uppgår till 800 000 kr och Emils till 300 000 kr. Det finns ingen enskild egendom. Hur ska detta arv fördelas?
Filip Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Till att börja med ska jag säga att jag har bytt ut namnen i din fråga för att säkerställa anonymitet. Jag hoppas detta är okej för dig. För det juridiska aktualiseras framförallt äktenskapsbalken (ÄktB) och ärvdabalken (ÄB) i din fråga och det blir också hit jag främst hänvisar mina svar.Då en av makarna avlider upplöses äktenskapet (1 kap. 5 § ÄktB). När äktenskapet upplöses ska bodelning göras (9 kap. 1 § ÄktB)Vad är Sannas kvarlåtenskap?All egendom som inte är enskild egendom är giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB). Allt giftorättsgods ska ingå i bodelningen (10 kap. 1 § ÄktB). Efter att man dragit av skulder och liknande ska båda makarnas egendom läggas samman och fördelas på hälften vardera (11 kap. 1 & 3 §§ ÄktB). Detta innebär i praktiken att Sannas kvarlåtenskap blir 550 000 kr ((800 000 + 300 000)/2). Hur ska Sannas kvarlåtenskap fördelas?Även adoptivbarn anses var bröstarvinge (jfr 2 kap. 1 § ÄB). Sanna har således fyra bröstarvingar: Alva & Anders, adoptivbarnet Julia samt det "okända" barnet Felix. Arvslotten (det som var och en hade ärvt om inget testamente fanns) är således 137 500 kr (550 000/4). Genom sitt testamente har dock Sanna förordnat all sin kvarlåtenskap till Felix. Sanna kan dock inte göra de andra tre barnen arvslösa, utan de har alltid rätt till sin laglott. Laglotten är hälften utav arvslotten, dvs. 68 750 kr (137 500/2) (7 kap. 1 § ÄB). Felix kommer således att ärva resterande kvarlåtenskap, dvs. 343 750 kr (550 000 – 68 750 x 3). Vi kan alltså här konstatera att arvet för barnen blir:Alva = 68 750 krAnders = 68 750 krJulia = 68 750 krFelix = 343 750 krMaken EmilDet är endast Felix som är särkullbarn och övriga tre barn är deras gemensamma. Utgångspunkten är att Emil ärver Sannas kvarlåtenskap med "fri förfoganderätt". Det innebär att Sannas barn får "vänta" med sitt arv till dess att Emil också avlider. Eftersom Felix är särkullbarn kan han dock få ut sitt arv direkt om han önskar (3 kap. 1 § ÄB). Övrig kvarlåtenskap kommer dock tillfalla Emil till dess att han avlider och Alva, Anders & Julia kommer då få dela jämnt på hela Emils kvarlåtenskap (förutsatt att inget testamente skrivs från Emils sida).SammanfattningFelix kommer ärva 343 750 kr och kan få ut sitt arv direkt eftersom han är ett särkullbarn. Övriga barns arv blir 68 750 kr vardera, men deras arv kommer tillfalla Emil och de får ut sitt arv först då Emil avlider.Jag hoppas att du, trots en något komplicerad situation, har fått ett begripligt svar och att din situation löser sig på bästa sätt!Behöver du ytterligare rådgivning rekommenderar jag dig att vända dig till vår juristbyrå. Du kan boka tid här eller kontakta oss:Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Med vänliga hälsningar,

Arvsavsägelse

2021-04-07 i Arvsavstående
FRÅGA |Min farfar har avlidit och min far gjorde en arvsavsägelse enligt 17 kapitlet, 2 §, tredje stycket. Min faster ärvde då min fars laglott och jag fick ej ta del av arvet.Hur kommer det här sig att jag blir arvslös som avkomling till min far som gjort arvsavsägelse?
Filip Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din far har gjort en "arvsavsägelse" enligt 17 kap. 2 § ärvdabalken (ÄB) och detta gäller som huvudregel gentemot hela dennes arvsgren. Det innebär precis som du säger att du som är arvinge efter din far inte heller får ta del av din farfars arv. Det ska dock sägas att bestämmelsen är dispositiv, vilket innebär att din far kan avstå från arvet bara för sin del och fortfarande låta dig "ta hans plats" om han önskar. Det är dock upp till din far att göra detta i så fall och utgångspunkten är som sagt att arvsavsägelsen gäller även gentemot dig. Det vanligaste är att arvingen (din far) får någon form av ersättning för sin arvsavsägelse. Har han inte fått det kan han, trots sin arvsavsägelse, få ut "skälig ersättning" vid din farfars död om din far önskar. Skillnaden mellan arvsavsägelse och arvsavståendeDin far har gjort en arvsavsägelse (17 kap. 2 § ÄB), vilket görs medan din farfar fortfarande är vid liv. En sådan kan inte tas tillbaka och gäller, som sagt ovan, även gentemot dig. Det är dock möjligt att istället göra ett arvsavstående, dvs. att din far avstår från arvet utan att avsäga sig arvet. I så fall träder du in i hans ställe enligt 2 kap. ÄB. Detta görs i så fall först då din farfar är avliden. Jag hoppas du har fått svar på din fråga och att allt löser sig för dig!Med vänliga hälsningar,

Ge bort egendom för att kringgå laglott

2021-03-20 i Laglott
FRÅGA |Jag är gift men funderar på att skilja mig och ge allt som är mitt till min då blivande fd hustru och stanna kvar som sambo eller alternativt inneboende. Orsaken är att om jag går bort har jag ingenting att ge till mina särkullsbarn. Vi har inga egna barn tillsammans. Min fru har sina särkullsbarn. Kan man göra så? I nuläget har vi ett testamente där våra respektive särkullsbarn endast kan få sin laglott.
Filip Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Lagar och regler om arv finns främst i ärvdabalken (ÄB) och det är således hit jag kommer att hänvisa mina svar.Kan man göra sina barn arvslösa? Det korta svaret är: Nej, det kan man inte. En bröstarvinge har alltid rätt till sin laglott. Laglotten utgör hälften av arvslotten (7 kap. 1 § ÄB). Arvslotten är det som bröstarvingen hade ärvt om inget testamente fanns. Som jag förstår din fråga har du testamenterat bort allt förutom dina barns laglott, men din förhoppning är att genom att ge bort din egendom och därmed minska din kvarlåtenskap till 0 kr, så kan du göra dina barn utan arv. Detta är dock inte möjligt. Anledningen till detta är att det finns en bestämmelse som stadgar att gåvor som du som arvlåtare ger bort under din livstid kommer att anses som ett testamente eftersom syftet med gåvorna är att göra dina barn arvslösa (7 kap. 4 § ÄB). Din nuvarande hustru kommer i så fall behöva betala tillbaka så mycket som krävs för att täcka dina barns laglotter. Det krävs dock att dina barn faktiskt väcker talan om detta inom ett år från det att boupptäckningen avslutades. Gör inte dina barn detta förlorar de sin rätt till sin laglott (7 kap. 4 § 2 st. ÄB). Jag hoppas att jag tolkat din fråga korrekt och att du har fått svar på den. Med vänliga hälsningar,

Vad anses som förskott på arv?

2021-02-18 i Förskott på arv
FRÅGA |Min mor gav mig en gåva, 190000 kronor för 6 år sedan då hon ville hjälpa mig att lösa ut min avlidne sambos barn ut vår bostad.Hon ville att jag skulle ha pengarna.Nu är hon tyvärr avliden och min avlidna systers barn som ju är arvingar tillsammans med mig ifrågasätter denna gåva när bouppteckningen nu skall göras.Det skrevs inget gåvobrev.Mvh
Filip Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! De centrala bestämmelserna när det gäller förskott på arv återfinns framförallt i 6 kap. ärvdabalken (ÄB). När det gäller en gåva som getts till en bröstarvinge (barn, barnbarn etc.) är utgångspunkten att detta ska räknas som förskott på arv. Sådant förskott ska avräknas från arvslotten (6 kap. 1 § ÄB). Det är värdet vid mottagandet som ska avräknas (190 000 kr). Man tar således inte hänsyn till exempelvis inflation (6 kap. 3 § ÄB). Från huvudregeln att det ska anses som förskott på arv finns emellertid undantag. Om det med hänsyn till omständigheterna måste anses varit din mors avsikt att pengarna inte skulle avräknas på din arvslott så ska det inte heller avräknas (6 kap. 1 § ÄB). Presumtionen är dock som sagt att det är förskott på arv och att det ska avräknas, vilket innebär att det är du som hävdar det motsatta som måste styrka detta. Att göra det kan vara svårt om din mor inte har lämnat något testamente eller på annat sätt förklarat att så var avsikten. Huruvida det faktiskt är möjligt att bryta presumtionen i ditt specifika fall kan jag tyvärr inte svara på utan att få mer information om din situation. Önskas ytterligare rådgivning rekommenderar jag dig därför att vända dig till vår juristbyrå. Du kan boka tid här eller kontakta oss: Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt: Telefon: 08-533 300 04 Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00 Med vänliga hälsningar,