Kan särkullbarn kräva att egendom säljs för att få ut sin laglott?

2021-03-19 i Särkullbarn
FRÅGA |Måste vi sälja våra gemensamma tillgångar ( bostadsrätt och fritidshus) om våra särkullbarn kräver sina laglotter i det fall att någon av oss avlider före den andre. Vi har ett gemensamt barn, maken har 3 barn från tidigare äktenskap och jag har ett barn från tidigare äktenskap.Tacksam för svar!Benita Wickgren
Atefa Jafary |Hej och stort tack för du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!För att besvara din fråga kommer jag att använda mig av ärvdabalken (ÄB). Särkullbarn har rätt att få ut sin laglott direkt. (3 kap. 1 § ÄB) Ett barns laglott är hälften av arvslotten (7 kap. 1 § ÄB). Särkullbarn kan dock även välja att avstå sitt arv till förmån för efterlevande make (3 kap. 9 § ÄB). I denna situation har särkullbarn rätt till sitt arv när båda makarna har gått bort. Särkullbarns rätt till laglott innefattar inte en rätt till en viss egendom, till exempel en rätt till er bostadsrätt eller ert fritidshus. Istället får dödsbodelägarna själva bestämma vilken egendomen som ska fördelas. Under den förutsättningen att en part i samband med arvskiftet får egendom som är värd mer än dennes andel i dödsboet ska denna person erlägga skifteslikvid (23 kap. 3 § ÄB). Den efterlevande maken kan alltså betala skifteslikvid till särkullbarn som motsvarar dennes laglott. Men om det inte finns tillgångar kan särkullbarn kräva att fastigheten säljs för att kunna få ut sin laglott.Jag hoppas att du känner att du fick svar på din fråga! Har du ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med en ny fråga!Vänligen,