Villkora sommarstuga i testamente

2021-08-31 i Testamente
FRÅGA |Hej!Kan vi genom testamente säkra att ett sommarhus kommer att vara kvar i släkten.Vi har en dotter som har barn och en son som är barnlös men har en sambo.Kan vi testamentera huset som enskild egendom till våra barn och villkora att när vår son går bort ska hans del av huset gå till syskonbarnen? Detta för att inte få för många ägare till huset så att det inte går att ha kvar.
Viktoria S |Hej och tack för att ni vänder er till oss på Lawline med er fråga. Ni undrar alltså huruvida ni kan villkora sommarhuset så att det blir enskild egendom för era barn samt så att det senare ska tillfalla era barnbarn. Ärvdabalken Regler om arv och testamente finns i ärvdabalken (ÄB). Ett testamente kan villkoras och enligt 11:1 ÄB ska testamentet tolkas i enlighet med testatorns vilja. Således är det er vilja som ska genomsyra tolkningen av testamentet. Jag ser således inte några hinder för att sommarhuset ska göras till enskild egendom för era barn. Om det dock skulle vara så att er son skulle få barn blir dessa hans bröstarvingar och då ska deras arvslotter (7:1 ÄB) kunna tillgodoses innan syskonbarnen kan få ärva. Formkrav och giltighet Som ni säkert har koll på ska testamentet upprättas skriftligen och med två vittnen (10:1 ÄB) för att vara giltigt (13:1 ÄB). Det kan vara bra att rådgöra med en jurist så att er vilja speglas på ett bra sätt i testamentet och inga viktiga detaljer utelämnas. Sammanfattning Det står mer eller mindre var och en fritt att villkora gåvor och arv. Dock ska formkraven för testamentet såklart iakttas och samtliga bröstarvingars arvslotter ska kunna tillgodoses. I övrigt ser jag inga hinder för att villkora arvet på det sätt som ni beskrivit och ert testamente ska tolkas i enlighet med er vilja om att sommarhuset ska vara kvar i släkten.Hoppas att ni fått svar på er fråga och återkom gärna vid ytterligare funderingar! Vänligen,

Internationellt arv

2020-11-20 i ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT
FRÅGA |Vi undrar hur arvsskatten mellan makar ser ut i Italien.Specifikt: vad gäller ang arvskatt på en lägenhet vi äger gemensamt i Italien om en av oss går bort?Vi är gifta och skrivna i Sverige men äger en lägenhet i Italien som semesterboende. Och hur ser arvskatten ut för våra barn om vi båda går bort? (Skrivna i Sverige)
Viktoria S |Hej och tack för att ni vänder er till oss på Lawline.Hur arvsskatten i Italien ser ut kan jag tyvärr ingenting om (i det fall att ni vill veta mer om den får ni givetvis gärna skicka in en ny fråga). Däremot kommer jag besvara frågan på ett annat sätt. EU:s arvsförordning Från och med augusti 2015 har nya regler för arv i internationella situationer satts i bruk (EU:s arvsförordning). I och med detta finns möjlighet att använda svensk arvslagstiftning även för egendom som finns utomlands. I regel ska frågor som rör arv handläggas i det land där den avlidne haft sin hemvist och lagen i detta land ska också tillämpas. Ert fall Eftersom ni båda har hemvist i Sverige bör arvsfrågan således handläggas av svensk domstol och svensk lagstiftning ska tillämpas. I Sverige har vi sedan 2005 ingen arvsskatt. Om ni idag skulle bo någon annanstans än i Sverige kan ni i era testamenten begära att svensk lag ska tillämpas på arvet. Hoppas att ni fått svar på er fråga och återkom gärna om ni har fler funderingar! Vänliga hälsningar,

Anhörig avliden utomlands

2021-08-31 i ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT
FRÅGA |Min pappa har gått bort i vårt hemland, Uruguay. Fick hem ett brev från AMF (pension) angående pengar som jag och mina syskon ska ärva. Min fråga är, vart vänder jag mig för att få ut handlingar om när han avled, hans behörigheter i hemlandet, vart han begravts, vad han avlidit av, om egendomar m.m. Han levde ihop med en kvinna som vi inte har någon kontakt med. Så jag vet ingenting och hade gärna velat ha den informationen men vet inte i vilken ände jag ska börja då jag bor i Sverige och han bodde i Uruguay. Tack på förhand!
Viktoria S |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Jag beklagar sorgen och tolkar din fråga som att du undrar dels hur ni ska gå till väga för att få information om er fars levnadsförhållanden och död samt att du även har funderingar kring hans egendom och ert arv. Det framgår inte av din fråga vilket medborgarskap din far hade. Svaret kommer således vara av mer generell karaktär, men jag hoppas att ni ändå kommer få i vart fall lite vägledning. När en svensk medborgare dör utomlands Vid dödsfall utomlands brukar lokal läkare identifiera den avlidne. Därefter brukar den svenska ambassaden eller konsulatet i landet kontaktas. Ambassaden kontaktar i sin tur UD, utfärdar dödsbevis och kan även bistå med att identifiera den avlidne. Som anhörig kan man kontakta UD. AmbassadenUruguays ambassad i Sverige erbjuder konsultära tjänster. En del av verksamheten består i att erbjuda service till uruguayaner bosatta i Sverige. Sannolikt kan ambassaden bistå med någon form av hjälp och vägledning i ert fall. Ambassaden har öppet vardagar 10.00-13.00 och är belägen i Stockholm, men går såklart även att nå via telefon. För mer information kan ni besöka ambassadens hemsida (länk).Arvsrelaterad lagstiftning och testamente I vanliga fall handläggs frågor relaterade till arv i det land där den avlidne haft sin hemvist, i ert fall alltså i Uruguay. Dock kan domstol i det land där den avlidne är medborgare också under vissa omständigheter vara behöriga. I testamentet kan man genom ett så kallat lagvalsförordnande ange att lagen i ett land där man är medborgare ska tillämpas. Eftersom det inte framgår av din fråga huruvida ett testamente finns eller inte samt innehållet i ett eventuellt sådant blir det svårt att närmare diskutera detta.Sammanfattning Om er far var svensk medborgare kan ett lämpligt första steg vara att kontakta UD. Oavsett anser jag att ni bör kontakta Uruguays ambassad i Sverige, där de förhoppningsvis kan hjälpa er vidare i detta ärende. Hoppas att jag har lyckats bringa i vart fall lite klarhet till era funderingar och återkom gärna om ytterligare frågor skulle uppstå! Vänligen,