Frågor om vem som har rätt att ärva

2020-12-01 i Arvsordning
FRÅGA |Hej! Min storebror har dött han var gift har två barn. Vi är 2 syskon kvar Jag och min andra bror han har ingen familj och inga barn. Jag har två barn och är sambo med mina barns pappa. Vem ärver mina föräldrar? Vem ärver när min andra bror dör?
Frida Fahlgren |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. I frågor om arv aktualiseras i första hand ärvdabalken (ÄB). Allmänt om den legala arvsordningenDet finns tre arvsklasser som talar om i vilken ordning släkten ärver. Den första arvsklassen består av den avlidnes barn. Är barnet avlidet träder dennes eventuella barn i sin avlidne förälders ställe (2 kap. 1 § ÄB). Detta kallas istadarätt. Är inga personer ur den första arvsklassen vid liv ärver den andra arvsklassen. I den andra arvsklassen finns den avlidnes föräldrar. Om någon av föräldrarna är avliden träder syskon till arvlåtaren i sin förälders ställe, och om syskonen är avlidna får deras barn ärva (2 kap. 2 § ÄB). I den tredje arvsklassen finns den avlidnes far- och morföräldrar (2 kap. 3 § ÄB).Dina föräldrars arvNär en person dör är det alltså i första hand dennes barn som ärver. Det innebär att när båda dina föräldrar har dött kommer du och din bror att få ta del av arvet. Du nämner också att du hade ytterligare en bror, som har gått bort men som har barn. Dessa barn kommer då att träda i din avlidne brors ställe. Det blir alltså du, din bror, och din avlidne brors två barn som ärver dina föräldrar.Din brors arvDu beskriver att din andra bror inte har någon familj, alltså att han varken har barn eller är gift. Om han går bort före era föräldrar är det föräldrarna som ärver. När föräldrarna inte lever går arvsrätten över till syskonen. Det blir alltså du, och din sedan tidigare avlidne brors barn som ärver. De barnen träder i sin förälders ställe, precis som i den tidigare situationen. På samma sätt får dina barn ärva denna broder, om du skulle gå bort före honom. Jag hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen. Vänliga hälsningar,

Ärver ett barn sin vårdnadshavare?

2020-12-01 i ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT
FRÅGA |ärver ett barn oss som vi är vårdnadshavare till?
Frida Fahlgren |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. I frågor om arv aktualiseras i första hand ärvdabalken (ÄB). Utgångspunkten är att barn har rätt att ärva av sina föräldrar (2 kap. 1 § ÄB). Det som avses är biologiska barn och adopterade barn. Är det inte fråga om ett biologiskt eller adopterat barn, utan exempelvis ett familjehemsplacerat barn, ärver den inte sina vårdnadshavare automatiskt. Däremot kan ett testamente upprättas som ser till att barnet får arvsrätt. Jag hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen. Vänliga hälsningar,