Kan jag ärva ett skuldebrev som står i min makes namn ?

2021-10-28 i ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT
FRÅGA |Kan jag ärva ett skuldebrev som står i min makes namn ?
Gabriella Zako |Hej och tack för din fråga!Skuledebrev är en fordran som regleras enligt skuldebrevslagen (SkbrL).Ett skuldebrev kan både överlåtas (ex köp, gåva) och vara föremål för arv. Skuldebrevet kommer därför tas upp som en tillgång vid långivarens bouppteckning, och därefter tas över av någon av arvtagarna.Beroende på vilken typ av skuldebrev det är, kan den nya ägaren av skuldebrevet behöva vidta vissa åtgärder för att ha rätt att uppbära betalning från gäldenären.Är det ett enkelt skuldebrev, det vill säga ett skuldebrev ställt till en viss person, behöver den som ärver skuldebrevet meddela gäldenären att hen är den nye ägaren (26 § SkbrL).Är det ett löpande skuldebrev, där betalning ska ske till "innehavaren" (innehavarskuldebrev), behöver inga åtgärder vidtas gäldenären är skyldig att betala till den som visar upp skuldebrevet (13 § 1 st SkbrL).Den sista formen av skuldebrev kallas orderskuldebrev. De brukar skrivas som att betalning ska ske till "[namn] eller order". För att den nye ägaren ska kunna kräva betalning måste det finnas antecknat på brevet att hen har ärvt fordringen (13 § 2 st SkbrL).Sammanfattningsvis är svaret på din att man kan ärva ett skuldbrev men vissa åtgärder kan behöva genomföras för att den nya ägaren ska ha rätt att uppbära betalning beroende på vilken typ av skuldebrev det är fråga om.Hoppas du fått svar på din fråga!MVH,