Kan arvtagare avstå från rätten till arv eller testamente?

2020-12-23 i Arvsavstående
FRÅGA |Min exmans tvillingbror i Köpenhamn har avlidit. Han har testamenterat allt kvarlåtenskap till mina (och min sedan flera år avlidne exmans) fyra vuxna barn. Min ex-svåger var ogift och hade inga egna barn. Kan mina barn avsäga sig arvet eller skänka allt till välgörenhet? Vi tror inte att det finns något av särskilt stort värde i dödsboet. Eftersom vi bor i Sverige blir detta extra komplicerat i coronatider då ingen av dem kan resa till Köpenhamn och ta hand om sin onkels hem och lösöre. Han var dessutom en samlare och att tömma hans hem skulle vara en mardröm för dem och förenat med stora kostnader för resa, logi och förlorad arbetsinkomst i samband med ledighet från deras arbeten.
Nähar Abdulreza |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag definierar din fråga som att du vill veta ifall det går att avstå från att ta emot det testamenterade arvet från din ex-svåger. Jag kommer utgå från bestämmelserna i Ärvdabalken för att besvara din fråga. Huruvida det går att skänka arvet till välgörenhet så finns endast bestämmelser i Ärvdabalken angående möjligheten för den allmänna arvsfonden att ta del av arvet, men det sker endast ifall det inte finns andra som är arvsberättigade efter arvlåtarens bortgång (5 kap. 1§ ÄB). En arvinge har rätt att avstå både dennes rätt till arv genom Ärvdabalken eller vad som följer av testamente (17 kap. 2§ ÄB). Konsekvenserna av ett arvsavstående är att den som egentligen har rätt till arv genom arvsfördelning utifrån Ärvdabalken eller genom testamente avsäger sig denna rätt. Detta görs efter arvlåtarens bortgång. När en arvtagare avstår från sin rätt till arv fördelas arvet som om arvtagaren avlidit alltså utifrån arvsreglerna i (2 kap. 2§ ÄB). Det är inte reglerat i lag hur ett avstående av arv görs men i den juridiska litteraturen sägs att det ska förhålla sig om en skriftlig viljeförklaring signerad av den som vill avstå sitt arv och det ska ske efter arvlåtarens bortgång. Det skriftliga arvsavståendet ska lämnas in till skatterätten. Jag hoppas du fått svar på din fråga och tack för att du vände dig till Lawline!