Krävs testamente för att mitt barn ska ärva mig framför kvarlevande make?

2021-01-22 i Arvsordning
FRÅGA |Hej! Jag och maken har ett äktenskapsförord formulerat: All den egendom som respektive make nu äger och i framtiden kommer att äga, ska utgöra makens enskilda egendom.Detsamma ska gälla egendom som träder istället för nämnda egendom.Avkastningen av ovan nämnda egendom ska utgöra enskild egendom som träder i avkastningens ställe. Min fråga är: kommer detta att gälla när den första av oss avlider? Vi har särkullbarn. Om jag ex.vis dör först, kommer då min son att automatiskt ärva allt jag äger? Eller behöver vi skriva ett testamente?MVH
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vilka regler är tillämpliga?Både regler i ärvdabalken (ÄB) och äktenskapsbalken (ÄktB) blir aktuella i samband med att en make avlider. Vem ärver den avlidne maken?Det äktenskapsförord du och din make har upprättat mellan er kommer att gälla vid en eventuell bodelning. Äktenskapsförordet anger enkelt uttryckt vad som ska ingå i bodelningen. När en av er avlider upplöses äktenskapet och i regel sker en bodelning innan arvskiftet efter den avlidne maken (1 kap. 5 § ÄktB). I ditt fall anger äktenskapsförordet att all egendom är respektive makes enskilda egendom vilket gör att en bodelning inte krävs (9 kap. 1 § ÄktB). Med tanke på ert äktenskapsförord kommer alltså vardera make att behålla sin respektive egendom. Efter en eventuell bodelningen sker arvskiftet där den avlidnes kvarlåtenskap ska fördelas mellan dennes arvingar. Huvudregeln är att efterlevande make ärver men om det finns särkullbarn till den avlidne maken har dessa rätt att få ut sina andelar direkt, den s.k laglotten (3 kap. 1 § ÄB). Om makarna har gemensamma barn har dessa rätt till efterarv. Detta innebär att kvarlevande make ärver dennes andel med fri förfoganderätt och vid dennes bortgång har barnet rätt till efterarv. Vad gäller i ditt fall?Vid din bortgång kommer din make att ärva dig, att ni upprättat ett äktenskapsförord påverkar inte arvsrätten utan endast vad som ska ingå i bodelningen. Om din son är ert gemensamma barn kommer han att ha rätt till efterarv från dig. Detta innebär att din make kommer att ärva din kvarlåtenskap med fri förfoganderätt. Din son kommer sedan vid din makes bortgång att få ut sitt efterarv. Om din son däremot är ditt särkullbarn har han rätt att få ut sin laglott från din kvarlåtenskap direkt. Eftersom jag saknar information gällande hur många barn ni har och hur många som utgör särkullbarn kan jag tyvärr inte ge dig ett mer konkret svar. Behövs ett testamente för att min son ska ärva allt jag äger?Genom att upprätta ett testamente till förmån för din son kan du göra din efterlevande make arvslös. Dock finns det en begränsning i den s.k basbeloppsregeln som innebär att din efterlevande make har rätt att inneha egendom till ett värde om fyra prisbasbelopp från din kvarlåtenskap (3 kap. 1 § 2 stycket ÄB). Om din efterlevande makes egendom totalt sätt inte når upp till det här värdet har hen rätt att få kvarlåtenskap motsvarande det saknade värdet från den dig, oavsett vad som står angivet i testamentet. Hoppas att du fick svar på din fråga och om du behöver ytterligare hjälp med ditt ärende och vad som gäller mer konkret i ditt fall råder jag dig att kontakta vår juristbyrå för tidsbokning eller för hjälp att upprätta ett testamente. Med vänliga hälsningar,

Arvsrätt vid adoption

2021-01-19 i Arvsordning
FRÅGA |Vi är fem biologiska syskon varav en av våra syskon blev bortadopterad som barn och är tyvärr inte i livet idag. Min fråga är när en av oss fyra syskon (som växt upp tillsammans med våra biologiska föräldrar ) avlider och inte har några arvingar utöver sina syskon, ärver då vår avlidne systers (som var bortadopterad) barn efter en av oss som inte har några egna arvingar mer än oss syskon?MVH/Ann-Britt Grimberg
Sofia Granberg |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag kommer att hänvisa till Ärvdabalken (ÄB), som innehåller lagar om arvsrätt, och Föräldrabalken (FB), som bland annat innehåller lagar om adoption. I 4 kap 21 § FB stadgas att den som har adopterats ska anses som adoptivförälderns barn och inte som barn till sina tidigare föräldrar. Detta innebär att de juridiska släktbanden till den biologiska familjen helt upphör och ersätts av adoptivfamiljen. Det finns alltså ingen arvsrätt mellan er syskon och er bortadopterade syster. Hon ärver alltså inte efter er, och ni ärver inte efter henne. Hon ärver och ärvs istället av sin adoptivfamilj. Detsamma gäller för hennes barn som nu träder i hennes ställe. Ni fyra syskon ärver varandra (om era föräldrar inte är i livet, och ni inte har andra arvingar), till lika del mellan de kvarvarande syskonen, enligt 2 kap 2 § ÄB. Hoppas du fick svar på din fråga!

Rätt till arv efter avliden farbror

2021-01-18 i Arvsordning
FRÅGA |Min biologiska Farbror är avliden. Han har inga barn, ogift, ej sambo. Min Biologiska pappa är avliden. Dem två Biologiska Bröderna hade samma mor/ far. Dem har 2 halv systrar. Alltså har dem 4 samma Mamma. Ärver jag min Avlidna Farbror?! Hur kommer det bli..? Är jag med i arvsledet, istället för min Pappa?
Amanda Aitomäki |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara din fråga behöver vi vända oss till Ärvdabalken (ÄB). Jag kommer i svaret att utgå ifrån att inget testamente finns. ArvsledetI första hand är det arvlåtarens barn som ärver denne (2 kap. 1 § ÄB).Eftersom din farbror inte hade några barn kommer arvet istället att tillfalla din farbrors föräldrar som får dela lika på arvet (2 kap. 2 § första stycket ÄB). I din fråga framgår inte om din farbrors föräldrar fortfarande är vid livet. Jag kommer därför nu att ställa upp olika utfall utifrån olika förutsättningar.Om båda föräldrarna leverOm din farbrors båda föräldrar lever, får de dela lika på arvet (2 kap. 2 § första stycket ÄB). Du blir inte arvtagare.Om bara en av föräldrarna leverOm bara en av föräldrarna fortfarande är vid livet kommer denne få halva arvet från din farbror, och den andra förälderns lott kommer att fördelas mellan dennes avkomlingar (2 kap. 2 § andra stycket ÄB).Om farbroderns moder är avlidenDet betyder att om farbroderns far är vid livet och modern har avlidit så får fadern halva arvet efter din farbror. Den andra halvan fördelas mellan moderns avkomlingar, det vill säga din pappa och hans två halvsystrar, eftersom de alla är moderns avkomlingar (2 kap. 2 § andra stycket och tredje stycket ÄB).Eftersom din pappa inte längre lever, kommer du få hans andel. Hade din pappa fler barn än dig delar ni på arvet (2 kap. 2 § andra stycket).Om farbroderns fader är avlidenOm det istället är din farbrors far som avlidit och modern fortfarande är vid livet kommer halva din farbrors arv tillfalla hans moder, och den andra halvan kommer att fördelas mellan faderns avkomlingar. Det betyder att om fadern inte hade andra barn än din pappa och din farbror kommer arvet att tillfalla dig och eventuella syskon eftersom ni träder i eran pappas ställe (2 kap. 2 § andra stycket ÄB).Om farbroderns båda föräldrar är avlidnaOm ingen av farbroderns föräldrar är vid livet ser fördelningen lite annorlunda ut. Då tar farbroderns syskon hela arvet. Din pappa ärver din farbror genom både modern och fadern, och halvsystrarna ärver bara genom modern (jämför 2 kap. 2 § andra och tredje styckena ÄB). Andelen som går till din pappa är således större än den som går till hans halvsystrar. Eftersom din pappa är avliden träder du i hans ställe. Hade din pappa fler barn delar ni lika på arvet (2 kap. 2 § andra stycket ÄB).SammanfattningUnder förutsättning att din farbrors båda föräldrar inte längre är vid livet kommer du att få ta del av farbroderns arv då du träder i din pappas ställe. Hur mycket du får beror på om båda föräldrarna eller bara ena är avliden etc. Eftersom jag saknar dessa uppgifter är det svårt att ge ett fullständigt svar på hur stor andel du får.Jag hoppas att du är nöjd med ditt svar. Har du fler funderingar är du välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänligen,

Om min pappas senaste fru har arvsrätt efter min faster?

2021-01-14 i Arvsordning
FRÅGA |Hej,Min faster har avlidit. Hon var änka och hennes barn är avlidna, inga barnbarn.Hon hade två syskon, varav min far är avliden, så jag förstår att jag ärver hans del. Nu var han änkeman och omgift vid sin död och vi hade en ganska besvärlig och långdragen dödsbodelning efter hans död. Nu undrar jag om den person han var omgift med också har arvsrätt efter mim faster?
Orysia Sich |Hej och tack att du vänder dig till Lawline med dina frågor!Jag förstår din fråga som att du undrar om personen din far var omgift med kan ärva efter din faster.Enligt ärvdabalken gäller att i ett avlidet syskons ställe träder dess avkomlingar (2 § 2 stycket ÄB). Det innebär att du träder i din fars ställe och ärver hans del av fasters arvet. Personen som din far var omgift med har inte rätt att ärva efter din faster.Hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Med vänliga hälsningar,

Vad händer om min pappa gifter sig innan han dör?

2021-01-21 i Arvsordning
FRÅGA |Hej!Mina gamla föräldrar är skilda sedan ett tiotal år tillbaka. Mamma är 80 och bor ensam. Pappa är 85 och bor ensam i ett hus. Jag har två syskon: en syster 50 år och en bror som skulle ha fyllt 55 i år, men han gick bort i cancer för tre år sedan. Min bror har tre barn, med två olika kvinnor varav de två yngsta är tillsammans med kvinnan som blev hans änka. Min syster har inga egna barn, men hennes man har två barn sedan tidigare som alltså är min systers "bonusbarn". Jag har ett barn med min exfru.Vem av ovanstående har rätt att ärva efter mina föräldrar ?Vad händer om min pappa gifter sig innan han dör?Vad händer om det visar sig att min pappa har ett utomäktenskapligt barn som dyker upp vid begravningen? Hur kan man ta reda på om min pappa har ett utomäktenskapligt barn?
Elmer Mårtensson Wallhult |Hej och tack för att du valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga!En del av de personliga uppgifterna i frågan är manipulerade för att skydda din personliga integritet. Bestämmelserna om arv och testamente regleras i ärvdabalken (ÄB).Vem ärver?Om antingen din mor eller far går bort kommer hela arvet att fördelas mellan personens bröstarvingar, dvs barn. Är ni tre syskon är utgångspunkten, om det inte finns ett testamente, att kvarlåtenskapen fördelas lika, alltså 1/3 vardera. Din brors bröstarvingar kommer att få dela på hans arvslott, barnen till brodern erhåller därför 1/9 vardera av det totala arvet. Vid fall där testamente går emot den legala arvsordningen har ni bröstarvingar alltid rätt till laglott. Det är endast bröstarvingar ur den första arvsklassen som har legal rätt att kräva sin s.k. laglott, oavsett testamente, 7 kap. 3 § ÄB. I första arvsklassen finns den avlidnes barn (bröstarvingar) eller, då barnet är avlidet innan förälderns bortgång, barnbarn som då träder i sin avlidna förälders ställe, s.k. istadarätt. Laglotten motsvarar hälften av den arvslott som hade tilldelats om testamente ej existerade. Om fadern gifter sig och sedan dör? Det första steget när den ena maken dör är att det görs en bodelning där alla gemensamma tillgångar delas lika (9 kap. 1 § och 9 kap. 5 § äktenskapsbalken (ÄktB). Hälften av tillgångarna blir den efterlevande makens egendom och den andra halvan utgör den bortgångna makens arv. Enskild egendom delas dock inte upp, vad som utgör enskild egendom framgår av 7 kap. 2 § ÄktB.Skillnaden blir alltså att huvudsakligen bodelning efter fadern äger rum där giftorättsgods delas lika. Maken har ingen legal arvsrätt. Man kan avtala om vilka tillgångar som skall utgöra enskild egendom genom äktenskapsförord. Det finns också något som kallas basbeloppsregeln, den innebär att den efterlevande maken alltid har rätt att få ut egendom till ett värde av fyra gånger prisbasbeloppet, 3 kap. 1 § ÄB. Prisbasbeloppet bestäms i 2 kap 6 och 7 § socialförsäkringsbalken. Frågan är omfattande och flera ytterligare faktorer kan komma att spela roll.Vad händer om det visar sig att min pappa har ett utomäktenskapligt barn som dyker upp vid begravningen? Skulle din far ha ytterligare ett barn har det barnet samma arvsrättsliga rättigheter som övriga bröstarvingar. Hur kan man ta reda på om min pappa har ett utomäktenskapligt barn?En persons familjeuppgifter finns registrerade i skatteverkets folkbokföring. Om faderskapet inte är fastställt och registrerat och om modern och fadern inte var gifta fastställs faderskap genom bekräftelse eller dom, se 1 kap 3 § föräldrabalken (FB).Jag hoppas att detta gav dig svar på dina frågor. Vänliga hälsningar

Blir barnbarn arvingar om de inkluderas i arvlåtarens sista vilja?

2021-01-18 i Arvsordning
FRÅGA | Blir barnbarn arvingar om den avlidne skriver en sista vilja (utanför testamentet) att de ska få en viss summa efter hennes död. Måste de då in i boupptäckningen som arving?
Aram Shokor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Inledningsvis är Ärvdabalk (1958:637) tillämplig lag i fråga om arv och testamenten. Ärvdabalken förkortas ÄB.Vad är formkraven för testamenten?Enligt 10 kap. 1 § ÄB ska testamenten upprättas inför två vittnen. Testator (den som skriver testamentet) ska skriva under handlingen i vittnenas närvaro. Dessa ska också skriva under testamentet. De behöver inte veta vad testamentet innehåller i fråga om förordnanden, men de måste veta att det är ett testamente de bevittnar. Vittnena får inte gynnas av förordnandet. Utöver detta finns det inga krav på registrering eller dylikt. Hur görs ändringar i ett testamente?Trots att du inte tagit upp det i din fråga vill jag belysa hur ändringar i ett testamente görs, eftersom det eventuellt kan vara av betydelse. Om omständigheterna såsom du känner till dem gör denna del irrelevant så kan du helt enkelt bortse från denna del av svaret. Enligt 10 kap 6 § ÄB sker en ändring på samma sätt som för utfärdandet av ett "första" testamente, innebärande att formkraven måste uppfyllas på nytt för att tillägg eller andra ändringar ska vara giltiga. Om personen däremot på grund av sjukdom eller annat nödfall inte kan förmå sig att upprätta ett testamente enligt formkraven så kan det godkännas trots det, förutsatt att personen inte tre månader efter utfärdandet av det så kallade nödtestamentet haft möjlighet att utfärda ett testamente enligt formkraven, se 10 kap 3 § ÄB. Ett sådant nödtestamente kan antingen vara muntligt inför två vittnen (dessa personer behöver inte vara samma personer som bevittnat det första testamentet) eller ett så kallat holografiskt testamente som är ett obevittnat testamente som är egenhändigt upprättat och undertecknat. Sammanfattningsvis så verkar tillägget till testamentet så som du beskrivit det eventuellt inte ha tillkommit på rätt sätt, men eftersom bedömningen kommer utgå främst från huruvida tillägget bevittnats, är skriftligt och vad det säger utöver vad du beskrivit i din fråga så får den bedömningen bero på, men utgångspunkten är att tillägg måste ske enligt formkraven. Observera att en ändring inte måste tas upp i samma testamentshandling, en separat skrivelse som tydligt betecknas som tillägg är giltigt förutsatt att formkraven eller villkoren för nödtestamenten är uppfyllda, detsamma gäller om tillägget avgivits muntligt inom ramen för nödtestamenten. Har barnbarn rätt att ärva även utan testamente?Om arvlåtaren exempelvis testamenterar bort hela sin egendom till en mottagare utanför familjen så har bröstarvingar (barn) enligt 7 kap 1 § ÄB rätt till sin laglott, som är hälften av arvslotten. Om barnbarnens föräldrar är avlidna träder barnbarnen in i sina föräldrars ställe och ärver deras lott, se 2 kap 1 § 2 stycket ÄB. Exempel: A går bort och har testamenterat bort sin egendom till välgörenhet. Men eftersom A har ett barn så har barnet i kraft av sin laglott rätt till hälften av egendomen innan den skiftas ut till välgörenhet - förutsatt att barnet påkallar jämkning av testamentet enligt 7 kap 3 § ÄB. Om barnen är avlidna så träder deras barn in i sina föräldrars ställe, se 2 kap 1 § 2 stycket ÄB. Detta innebär att barnbarnen har rätt till (och om de är flera delar de lika på) sin förälders laglott - och inget testamente behövs eftersom laglotten inte går att testamentera bort förutsatt att jämkning påkallas. I detta avseende kan barn (bröstarvingar) således inte göras arvslösa enligt svensk arvsrätt. För att barnbarn ska kunna ärva "direkt" krävs det alltså ett giltigt testamente, men barnen har först rätt till sin laglott. Makes arvsrättObservera att om person A var gift med person B så ärver först person B sin avlidne make, se 3 kap 1 § ÄB, och de gemensamma barnen har då efterarvsrätt som tillfaller dem först när den efterlevande makens arv i sin tur ska skiftas. Gemensamma barn (och barnbarn) får således lämna företräde till den efterlevande maken - med undantag för särkullbarn som kan få ut in laglott direkt. En efterlevande make har dessutom rätt att ur den avlidne makens kvarlåtenskap erhålla ett värde motsvarande fyra gånger prisbasbeloppet (145 584 kronor) innan den testamenterade egendomen skiftas, förutsatt att egendomen räcker till - detta inkluderar dock även vad den efterlevande maken erhållit genom bodelning och vad denne har i enskild egendom, se 3 kap 1 § 2 stycket ÄB. Jag hoppas att detta besvarar din fråga och att jag inte varit otydlig. Om vissa förklaringar går utanför dina omständigheter ber jag dig att bortse från dem, jag har försökt vara så omfattande jag kan utifrån underlaget i din fråga. Om någonting är oklart eller om du har flera frågor är du varmt välkommen att ställa dem.

Vem är en "aster"?

2021-01-14 i Arvsordning
FRÅGA |Jag söker svaret på vem är en "aster".Texten:Om det saknas arvingar ur första och andra arvsklassen ärver den avlides far och morföräldrar. Om inte heller dessa finns kan i sista hand den avlidnes aster, farbror, moster eller morbror ärva.Det är ordet aster i sista meningen jag undra över.Hälsningar
Fanny Eriksson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!Vem är en "aster"?Med tanke på hur texten är utformad i övrigt och att det inte finns något ord som heter aster kopplat till arvsrätt så skulle jag säga att det helt enkelt bara är en felstavning. "Aster" ska nog vara faster. Detta då faster, farbror, moster och morbror har en rätt till arv via istadarätten (2 kap. 3 § 2 st ärvdabalken).Hoppas du fick svar på dina frågor!Med vänliga hälsningar,

Ärver min svägerska efter mig?

2021-01-10 i Arvsordning
FRÅGA |Min son avlider. Jag har två barn. Ärver min svägerska efter mig
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om arv finns stadgade i ärvdabalken som är tillämplig lag för din fråga. Vem ärver mig?Om du inte upprättat något testamente när du avlider kommer den legala arvsordningen att tillämpas på din kvarlåtenskap. Den legala arvsordningen delar upp den avlidnes släktingar i tre olika arvsklasser som ser ut som följande. I den första arvsklassen återfinns den avlidnes bröstarvingar, dvs barn eller barnens avkomlingar (2 kap. 1 § ÄB). Det är alltså dina bröstarvingar som i första hand har rätt att ärva när du avlider. I den andra arvsklassen återfinns den avlidnes föräldrar, syskon och syskons avkomlingar. Arvet kan bara komma till den andra arvsklassen om den första arvsklassen är helt uttömd, dvs att det inte finns några släktingar i livet inom den första arvsklassen (2 kap. 2 § ÄB). I den tredje arvsklassen återfinns den avlidnes mor- och farföräldrar samt mostrar, morbröder, fastrar och farbröder (2 kap. 3 § ÄB). Den tredje arvsklassen tillämpas endast om både den första och andra arvsklassen är uttömd och saknar arvingar. Om man är gift har dock den efterlevande maken företräde framför arvsklasserna. Efterlevande make ärver exempelvis de gemensamma barnens andelar av arvet med fri förfoganderätt och barnen får tillgång till arvet först när även den andra föräldern avlidit. Särkullbarn har däremot rätt att få ut arvet direkt (3 kap. 1 § ÄB). Har min svägerska arvsrätt?En svägerska, dvs makes syster, brors fru eller ingift kvinnlig släkting har inte arvsrätt enligt den legala arvsordningen. Om du skulle avlida skulle din kvarlåtenskap att fördelas på dina barn alternativt din efterlevande make om du är gift med barnens andra förälder när du avlider. Om ett av dina barn avlidit före dig går dennes del av arvet till dennes eventuella barn. Om ditt barn inte har några barn kommer hela ditt arv istället att fördelas till ditt barn som är i livet. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar