Arvsordningen och testamentets påverkan

2020-10-26 i Arvsordning
FRÅGA |Hej!Jag har en väninna som lever ensam utan barn, båda föräldrarna är döda. Hon har en helsyster och vill inte att hennes syster ska ärva henne. Har systern rätt till arv enligt arvsordningen? Kan detta i så fall hävas via ett testamente.
Lisa Olsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaret på din fråga är att systern kommer att ärva om inget annat anges i ett testamente. Det går alltså att ändra arvsordningen.Regler om arv finns i ärvdabalken (ÄB), där anges den legala arvsordningen (2 kap) vilken din fråga rör. Arvsordningen fungerar på det sättet att olika arvingar delas upp i olika arvsklasser. Det är först när en person i exempelvis första arvsklassen är bortgången som någon i andra arvsklassen kan ärva.Första arvsklassen består av barnen till personen i fråga. Andra arvsklassen består av föräldrarna och i andra hand syskonen (ifall föräldrarna inte lever får syskonen ärva). Den tredje arvsklassen består av far- och morföräldrar, vilka ärver om det inte finns någon i första eller andra arvsklassen. Där tar det slut, kusiner ärver inte varandra.Baserat på din information har inte din väninna någon i första arvsklassen, alltså inga barn. Inte heller någon förälder i livet. Dock har hon en syster kvar. Alltså aktualiseras hennes arvsrätt nu när varken barn eller föräldrar finns.Din väninna kan testamentera bort denna rätt och istället ange vilka som hon önskar ärva henne. Hon kan skriva det själv eller ta hjälp av en jurist för att säkerställa sig om att det utformas på ett korrekt sätt. I 10:1 ÄB anges de krav som ställs på ett testamente för att det ska vara giltigt. Det ska vara skriftligt och upprättas med två vittnen som ska veta om att det är ett testamente de bevittnar och skriver under. Underskriften ska ske i deras närvaro och de ska även skriva under.Med vänlig hälsning

Kommer min avlidna systers barn ärva?

2020-10-23 i Arvsordning
FRÅGA |Min mamma är änka. Hon ärvde pappa. Deras barn är jag och min syster. Min syster avled i våras. Hur blir det med arvet efter mamma när hon går bort? Ärver jag allt eller skall det delas mellan mig och min avlidna systers barn?
Victor Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag utgår från att ingen av dina föräldrar har något testamente och att det gjordes en bodelning efter din pappas död. Arvet efter din mamma kommer då följa den legala arvsordningen. Den legala arvsordningen är reglerad i 2 kap. ärvdabalken (ÄB). De som i första hand har rätt till arv är bröstarvingar, alltså barn till den avlidne. Bröstarvingarna ska dela lika på arvet (2 kap. 1 § ÄB).När en bröstarvinge är dödNär ett av arvlåtarens barn har avlidit ska det barnets bröstarvingar träda i dess ställe (2 kap. 1 § andra stycket ÄB). Din systers barn kommer alltså ha rätt till det arv efter era föräldrar som din syster hade haft rätt till om hon fortfarande levt.Sammanfattningsvis kommer du ha rätt till hälften av arvet efter dina föräldrar, medan din systers barn kommer ha rätt till den andra hälften.Jag hoppas du fått svar på din fråga.Med vänlig hälsning,

Får man en del av försäljning av egendom efter en förälders död?

2020-10-22 i Arvsordning
FRÅGA |min pappa säljer sommarstugan. får jag en del av försäljningen ?min mamma gick bort 2016
AnnaSara Jarius |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! När en av två makar dör så ärver den efterlevande maken kvarlåtenskapen enligt ärvdabalken (ÄB) 3 kap. 1 §. Det innebär att din pappa har rätt att förfoga över de egendomar som hörde till deras äktenskap och gemensamma liv. Hur han sedan spenderar dem pengarna är också helt upp till honom. Vid din pappas död kommer du sedan att ärva det som finns kvar tillsammans med eventuella syskon du har enligt ÄB 2 kap. 1 § om det inte finns inskränkningar i form av testamenten som kan ändra fördelningen. Om det finns ett testamente vid din fars död som ändrar arvsordningen så har du alltid rätt till din laglott vilket enligt ÄB 7 kap. 1 § innebär hälften av din arvslott, alltså vad du skulle fått om ett testamente inte fanns.Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

Har dottern till min avlidne bror rätt att ärva min faster?

2020-10-18 i Arvsordning
FRÅGA |Hej.Undrar hur fördelningen av arv fungerar om min faster som inte har egna barn dör?Vi är 2 brorsbarn kvar då min äldre bror gick bort men han har en dotter i livet.Ärver dottern till min avlidne bror min faster?Med vänlig hälsning
Johanna Persson |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga. Mina utgångspunkterOm jag har förstått dig rätt så undrar du om din brorsdotter har rätt att ärva din faster, samt hur fördelningen av arvet efter din faster kommer att se ut i stort. Jag tolkar det du har skrivit som att din far inte längre lever, eftersom han i så fall skulle ha fått ärva sin syster med förtur framför er barn. Jag utgår också från att din faster inte är gift samt att hennes och din fars föräldrar är avlidna.Jag kommer att hänvisa till ärvdabalken (ÄB) i mitt svar.Dottern till din avlidne bror har rätt att ärva din fasterDin brorsdotter har rätt att ärva din faster, eftersom hon har tagit över din avlidne brors arvsrätt till fastern (2 kap. 2 § andra stycket, andra meningen ÄB). Det kallas för istadarätt och innebär att din brorsdotter har trätt i din brors ställe i fråga om rätten till arv efter din faster.Din bror har i sin tur trätt i er fars ställe och tagit över hans arvsrätt till din faster (2 kap. 2 § andra stycket, andra meningen ÄB). Detsamma gäller för dig och ditt andra syskon.Din fasters arv kommer att fördelas mellan er treNär din faster avlider kommer hennes arv att gå till dig, ditt andra syskon och din brorsdotter. Ni tre kommer att få dela lika på arvet (2 kap. 2 § andra stycket, andra meningen ÄB).SammanfattningDin brorsdotter har rätt att ärva din faster, eftersom din bror är avliden. Därmed har hon trätt i hans ställe genom istadarätt och tagit över hans arvsrätt till fastern.Din fasters arv kommer att fördelas lika mellan dig, ditt andra syskon och din brorsdotter. Det gäller under förutsättning att din faster inte gifter sig eller får några barn.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar så får du gärna skicka in en ny fråga till oss.Med vänliga hälsningar,

Ärver sambo eller syskon?

2020-10-25 i Arvsordning
FRÅGA |A och B är sambo och har ett testamente, där det står att de ärver varandra.Om A:s mamma som är 99 år avlider efter sin dotter, ärver då B A:s del från mamman? A har två syskon.Eller går arvet från mamman enbart till de två syskonen?
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag har ändrat namnen på personerna i din frågeställning till A och B för att inte publicera personnamn på hemsidan. Din fråga berör regler om arv och testamente vilket gör ärvdabalken (ÄB) till tillämplig lag. Vem ärver enligt lag?Om den avlidne inte har upprättat något testamente kommer kvarlåtenskapen att fördelas enligt den legala arvsordningen. Bröstarvingar, dvs barn och deras avkomlingar, är de närmsta arvingarna och de som därmed i första hand är berättigade till arv. Om en bröstarvinge är avliden träder dennes barn i sin förälders ställe (2 kap. 1 § ÄB). Finns inga bröstarvingar går arvet till den avlidnes föräldrar eller syskon (2 kap. 2 § ÄB). Sambor har inte legal arvsrätt efter varandra. Sambor ärver därför endast om det finns ett testamente. Om A avlider och har upprättat ett testamente tillämpas alltså testamentet framför den legala arvsordningen och A:s sambo B har rätt till arv efter A när hon avlider. Vem ärver A:s mamma om hon avlider efter A?När A:s mamma avlider ska hennes kvarlåtenskap som utgångspunkt fördelas på hennes bröstarvingar. Om A:s mamma har tre bröstarvingar fördelas hennes arv som utgångspunkt på de tre personerna (2 kap. 1 § ÄB). Om någon bröstarvinge är avliden träder dennes barn i sin förälders ställe och ärver dennes andel. Om A är avliden innan sin mamma kommer A:s eventuella barn att träda i A:s ställe och ärva hennes andel från mamman. Om A inte har några barn kommer A:s mammas arv istället att endast fördelas på hennes två bröstarvingar som är i livet. B kan alltså inte träda i A:s ställe, utan arvet från A:s mamma fördelas istället mellan A:s syskon.Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Vad ärver mina barnbarn när jag avlider?

2020-10-22 i Arvsordning
FRÅGA |Vi har två vuxna barn. Det ena barnet är gift och har ett barn. Det andra barnet är ogift och har två barn.Vad ärver respektive barnbarn när jag (morfar) avlider?Med vänlg hälsning
Hanna Palmkvist |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar dels vad som händer med arvet efter dig när du gått bort, dels vad det kan göra för skillnad för dina barnbarn om deras föräldrar är gifta eller inte. Reglerna om arv finns i ärvdabalken. Jag börjar med att förklara hur arv går till om man inte själv påverkar det genom att upprätta ett testamente, det vill säga vad som kommer hända om du inte gör någonting. När ärver barnbarnen enligt huvudreglerna? Den som gått bort och därför ska ärvas kallas arvlåtaren. Arvlåtarens barnbarn ärver inte förrän arvlåtarens barn, det vill säga barnbarnets förälder, avlidit (2 kap. 1 § andra stycket). Alltså ärver dina barnbarn inte efter dig direkt vid din bortgång, utan först när de ska ärva efter sin förälder. Det kan i sin tur påverkas av om föräldern är gift: Barns arvsrätt är nämligen underordnad makes arvsrätt, på så sätt att den efterlevande maken ärver sin avlidne make, och dess barn ärver först efter den efterlevande makens död (3 kap. 1 och 2 §). Alltså ärver inte heller dina barn efter dig direkt vid din bortgång, om du är gift och den du är gift med fortfarande lever när du går bort. Detta är förutsatt att denne är föräldern till dina barn. Är den efterlevande maken inte föräldern till den avlidnes barn har det så kallade särkullbarnet rätt att, om det vill, ta ut sitt arv utan att vänta på att även den efterlevande maken ska gå bort (3 kap. 1 § andra meningen). Detsamma gäller i sin tur för när dina barnbarn kan komma att ärva efter sina föräldrar. Det beror alltså på om föräldern vid tiden för sin bortgång är gift, och om dennes äkta make också är barnens förälder. Hur mycket får varje barnbarn enligt huvudreglerna? När dina barn väl får sitt arv efter dig, får de hälften var (2 kap. 1 § andra stycket). Dina barnbarn som är syskon delar i sin tur och i sinom tid lika på det deras förälder ärvde av dig. De får alltså en fjärdedel var av arvet efter dig. Ditt barnbarn som är ensambarn har inget syskon att dela sin förälders del med, så detta barnbarn får alltså hela den resterande hälften av arvet efter dig. Storlekarna kan dock förstås ändras under dina barns liv, om föräldrarna exempelvis spenderar pengar de fått i arv från dig. Med ett testamente kan du i viss mån påverka vem som ärver vad Du kan i viss mån påverka vem som ärver vad efter dig genom att upprätta ett testamente. Makes arvsrätt kan i princip ändras eller helt uteslutas genom testamente, förutsatt att den efterlevande makens egendom uppnår en viss miniminivå även utan arv från den avlidne maken (3 kap. 1 § andra stycket). Du kan även minska arvet som ska till dina barn med hälften, om du exempelvis vill att dina barnbarn ska få ärva direkt. Den andra hälften av vad dina barn annars skulle fått ärva utgör deras laglott, som skyddas av lagen och inte kan fråntas dem genom testamente (7 kap 1 och 3 §). I ett testamente kan du dessutom reglera vad av din kvarlåtenskap du vill ska gå till vilken av dina arvingar, om du t.ex. vill att ett visst av dina barnbarn ska få arv från dig i form av en tavla du äger (11 kap. 10 § första stycket). Om detta är något du vill göra rekommenderar jag att du kontaktar en jurist som kan hjälpa dig upprätta ditt testamente så att varje del blir giltig och verkligen får den effekt du tänkt dig. Om du vill kan du exempelvis kontakta juristbyrån här hos Lawline. Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss med en nya fråga. Med vänlig hälsning,

Hur fördelas giftorättsgodset och arvet?

2020-10-22 i Arvsordning
FRÅGA |Min make har nyligen gått bort. Vi äger tillsammans ett hus som är värt 7 miljoner. Jag har köpt möbler till huset värda 200 000 kr och smycke på 3000kr. Min make äger en segelbåt som är värd 70 000 kr och en flygmodell samling som värderas till 1,5 miljoner, dock som är en enskild egendom. Det jag är kluven över hur giftorättsgodset ska fördelas. Hur stort blir arvet efter min make och vem har rätt till arvet? Kan hans föräldrar få del av arvet och hur mycket?
Hanna Törnsén Fredriksson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Vad som räknas som giftorättsgods och dess fördelning, samt frågeställningarna kring arvet, regleras i äktenskapsbalken (ÄktB) och ärvdabalken (ÄB). Som jag förstår det är all den egendom du räknar upp giftorättsgods, förutom flygmodellsamlingen som istället utgör enskild egendom (7 kap. 1-3 § ÄktB). En bodelning av era tillgångar skall ske när äktenskapet upplöses, vilket det anses göra när din make går bort (9 kap. 1-2 §§ ÄktB). Enbart ert giftorättsgods är föremål för bodelning (10 kap. 1 § ÄktB). Vid en bodelning skall era andelar i boet beräknas, dvs ert gemensamma giftorättsgods samt skuldtäckning för eventuella skulder. Summan av dessa adderas och totalsumman delas sedan i två för att ni skall få varsin andel (11 kap. 1-3 § ÄktB). I och med att du inte nämner att några skulder föreligger, utgår jag vidare från att så inte är fallet. Jag uppfattade inte riktigt huruvida segelbåten också utgjorde enskild egendom så jag kommer ta med den i min beräkning nedan, men skulle det vara så ska den alltså inte räknas med i en kommande bodelning.Era egendomar beräknas då som sådant;Hus 7 000 000 krMöbler/bohag 200 000 krSmycke 3 000 krSegelbåt 70 000 krTotal summa egendomar; 7 273 000 krAndelar; 7 273 000/2 = 3 636 500 kr/andel.När din makes arv är beräknat går vi vidare till nästa fråga; Vem har rätt till arvet?Rätten att ärva regleras i 1 kap. 1 § ÄB och anger att endast de som är vid liv kan ärva arvlåtaren. Vem som får ärva regleras genom tre arvsklasser, och i första hand i den första arvsklassen/parentelen, är det bröstarvingarna som har rätt att ärva. Bröstarvingarna utgörs av arvlåtarens avkomlingar, som tillsammans har rätt till lika lott (2 kap. 1 § ÄB). Om inga bröstarvingar finns, går vi vidare till den andra arvsklassen som utgörs av arvlåtarens föräldrar (2 kap. 2 § ÄB). Precis som med bröstarvingarna, har föräldrarna rätt till lika lott av arvet. Om föräldrarna är avlidna, skall arvet fördelas mellan arvlåtarens syskon (2 kap. 2 § andra stycket ÄB). Den tredje arvsklassen utgörs av mor- och farföräldrar (2 kap. 3 § ÄB). Dock anges ett undantag som ger dig som är efterlevande make samt eventuella särkullbarn rätt till kvarlåtenskapen, före resterande arvsklasser (3 kap. 1 § ÄB). Om ni exempelvis har barn tillsammans, får de istället efterärva din make när du avlider, i samband med ditt arv. Så sammanfattningsvis; erat giftorättsgods skall delas lika på er båda i form av giftorättsandelar, din makes arv beräknas uppgå till 3 636 500 kr enligt min uträkning, och du har rätt till kvarlåtenskapen som efterlevande make. Om situationen hade varit som sådan att det inte fanns någon efterlevande make eller några bröstarvingar, hade hans föräldrar fått ta del av arvet med hälften av kvarlåtenskapen var, men nu verkar så inte vara fallet och arvet tillfaller istället dig. Om ni har några gemensamma barn har de rätt till efterarv av din make när du avlider.Hoppas du fick svar på din fråga, och ifall du undrar något annat eller det fortfarande känns oklart är du varmt välkommen att höra av dig igen!Med vänlig hälsning,

Vår farbror har gått bort – ärver min mor honom, eftersom vår far är avliden?

2020-10-11 i Arvsordning
FRÅGA |Hej! En av våra farbröder har gått bort, efterlämnade inga barn, bara syskon. Däribland far. Far som är avliden hade ett särkullbarn förutom mig och min syster. Vår mor är fortfarande i livet. Juristen som har hand om bouppteckningen säger att vår mor inte ärver vår far utan det är vi, jag min syster och särkullbarnet som ärver. Jag har letat på nätet och läst att makar ärver varandra. Tacksam för svar.
Johanna Persson |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga. Mina utgångspunkterJag tolkar det du har skrivit som att du undrar om det stämmer att det är du och dina syskon som ärver er farbror i er fars ställe, trots att din mor fortfarande lever och att makar ärver varandra. Jag utgår från att du och dina syskon är myndiga samt att din fars föräldrar inte lever längre.Jag kommer att hänvisa till ärvdabalken (ÄB) i mitt svar.Din mor har inte rätt till arvet efter er farbrorDet korta svaret på din fråga är ja – det stämmer att det är du och dina syskon som ärver er farbror i er fars ställe. Din mor har inte rätt till arvet efter er farbror, trots att hon var gift med er far.Jag kommer nu att förklara vad det beror på.Din farbrors arv ska gå till hans arvingarDu har helt rätt i att makar ärver varandra, det gäller enligt lag (3 kap. 1 § första stycket ÄB). I er situation handlar det dock om arvet efter er farbror, vilket komplicerar saken. Din mor har nämligen ingen rätt att ärva er farbror, eftersom hon inte är släkt med honom. Därmed spelar det ingen roll att hon var gift med er far. Arvet efter er farbror ska alltså gå direkt till hans arvingar. Du och dina syskon är arvingar till din farbrorDet är bestämt i lag vilka som räknas som arvingar till din farbror och som därmed har rätt att ärva honom (2 kap. ÄB).I första hand ärver din farbrors syskon honom, eftersom din farbror inte hade några barn och hans föräldrar inte lever (2 kap. 2 § andra stycket ÄB). I andra hand, om ett syskon inte längre lever, är det barnen till det syskonet som får ärva din farbror (2 kap. 2 § andra stycket ÄB). Därför är det du och dina syskon som ska ärva din farbror. När er far avled så gick hans rätt att ärva er farbror över till er.SammanfattningDet är du och dina syskon som ärver er farbror i er fars ställe, eftersom arvsrätten har gått över från er far till er. Makar ärver varandra, men det saknar betydelse i det här fallet. Din mor är inte släkt med din farbror och därmed spelar det ingen roll att hon var gift med er far. Det är bara er farbrors arvingar som får ärva honom, bland dem du och dina syskon. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar så får du gärna skicka in en ny fråga till oss.Med vänliga hälsningar,