Vem ärver min avlidne halvbror?

2019-10-02 i Arvsordning
FRÅGA |Hej! Min halvbror har gått bort nyligen och har ingen fru/sambo eller barn. Vi var 3 syskon och har samma mamma , som fortfarande finns i livet, men min halvbror samt halvsyster har en annan pappa som är avliden sedan många år. Hur är arvsordningen i detta fall ? Vem ärver min halvbror ?
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vem som ärver när någon avlider regleras i ärvdabalken (ÄB). Den legala arvsordningenVem som har rätt att ärva regleras genom den legala arvsordningen. Den består av tre arvsklasser, första andra och tredje. De som ingår i första arvsklassen har rätt att ärva i första hand. Det är den avlidnes bröstarvingar, det vill säga dennes barn (2 kap. 1 § ÄB). Du skriver att din halvbror inte har några barn, vilket innebär att man går vidare till arvsklass två. I den andra arvsklassen ingår den avlidnes föräldrar (2 kap. 2 § ÄB). Föräldrarna ska få hälften var av arvet. Detta innebär att din halvbrors mamma och hans pappa har rätt till hälften var av hans arv. Barn kan träda i sina föräldrars ställeInom svensk rätt finns en princip som kallas för istadarätten. Den innebär att ett barn kan träda i sin avlidne förälders ställe och ta emot ett arv som föräldern skulle fått om denne varit i livet (2 kap. 2 § andra stycket ÄB). Även halvsyskon kan träda i en, med den avlidne, gemensam förälders ställe och ärva efter sitt halvsyskon (2 kap. 2 § tredje stycket ÄB). Vad innebär detta i din situation?Detta innebär att din halvbrors mamma och hans pappa ska dela lika på hans arv. Eftersom hans mamma är i livet ska hon få sin halva. Eftersom hans pappa är avliden ska pappas andra barn träda i hans ställe. Alltså kommer din halvsyster träda i sin pappas ställe och få den andra halvan av arvet. Detta innebär att du inte kommer ärva din halvbror, eftersom er gemensamma mamma fortfarande är i livet. Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Hur fördelas arv efter två makar om båda avlider samtidigt?

2019-09-01 i Arvsordning
FRÅGA |Hej! Har en arvsfråga. Min make och jag har inga barn, och det finns ej heller några särkullbarn. Om vi båda skulle avlida samtidigt t.ex i en olyckshändelse, hur skulle då arvet från oss fördelas. Mina föräldrar är döda, jag har en bror. Min makes mor är i livet och han har fyra syskon. Är hans mor enda arvtagare till honom om hon är i livet?Eller ärver hans syskon också? Om min makes mor är avliden, hur fördelas arvet från oss båda mellan hans syskon och min bror? Vi äger gemensamt en bostadsrätt och ett sommarhus. Vi har båda aktier i våra respektive namn. Vi har inget testamente.Tacksam för ett svar!Med vänlig hälsning
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hur arv ska fördelas regleras i ärvdabalken (ÄB). Om det inte finns något testamente fördelas arv i enlighet med den legala arvsordningen. Vem har arvsrätt enligt den legala arvsordningen?Det finns tre arvsklasser, vilka talar om vem som har rätt att ärva. I den första arvsklassen finns den avlidnes bröstarvingar, alltså dennes barn. Det är dessa som har rätt att ärva i första hand (2 kap. 1 § ÄB). Om den avlidne inte har några barn går arvet vidare till den andra arvsklassen (2 kap. 2 § ÄB). I denna finns den avlidnes föräldrar. Föräldrarna tar hälften var av arvet. Om någon av föräldrarna också är avliden kan den avlidnes syskon träda i sin föräldrars ställe och ärva efter sitt syskon. Detsamma gäller syskonets barn om både föräldern och syskonet är avlidna. Detta är i enlighet med istadarätten, vilken innebär att barn har rätt att träda i sin förälders ställe för att få ärva om föräldern är avliden. Om det inte finns några föräldrar, syskon eller syskonbarn (och så vidare i enlighet med istadarätten) till den avlidne går arvet till den tredje arvsklassen (2 kap. 3 § ÄB). I denna finns den avlidnes far- och morföräldrar. Om en far- eller morförälder är avliden kan deras barn träda dess ställe, alltså den avlidnes moster/morbror eller faster/farbror. Dock tar istadarätten slut där, vilket innebär att moster/morbror eller faster/farbrors barn kan inte ärva. Kusiner har ingen arvsrätt i svensk rätt. Om den avlidne inte har några efterlevande släktingar i första, andra eller tredje arvsklassen ska arvet tillfalla allmänna arvsfonden (5 kap. 1 § ÄB). En efterlevande make har rätt att ärva allt före alla förutom den avlidnes barn med någon annan än den efterlevande maken (3 kap. 1 § ÄB). Vad gäller i din situation?För att ha rätt att ärva efter någon måste man vara vid liv då arvlåtaren avlider (1 kap. 1 § ÄB). Om man inte kan fastställa vem som avled först av två personer som kan ärva varandra antar man att de ha avlidit samtidigt och ska därför inte ärva varandra (1 kap. 2 § ÄB). Detta innebär att om du och din make skulle avlida samtidigt skulle ni inte ärva varandra, utan era respektive tillgångar kommer ärvas av era respektive arvingar. Era tillgångar kommer inte "klumpas ihop" och delas ut gemensamt, utan de kommer delas upp som ett arv efter dig och ett arv efter din make. Innan era arv fördelas görs en bodelningFör att kunna fördela arven efter er måste först en bodelning göras för att man ska veta vilken egendom som tillhör dig och vilken som tillhör din make. Regler om bodelning finns i äktenskapsbalken (ÄktB). I bodelningen kommer er egendom fördelas mellan er (9 kap. 1 § ÄktB). I bodelningen ingår ert giftorättsgods (10 kap. 1 § ÄktB). Detta innebär att om ni har enskild egendom kommer den hållas utför bodelningen och direkt gå till arvet efter er. Allt giftorättsgods kommer läggas ihop och delas på hälften mellan er (11 kap. 3 § ÄktB). Även konton i enbart en av era namn ingår så länge det inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Det kan bli enskild egendom genom föreskrift i t.ex. äktenskapsförord eller gåvobrev (7 kap. 2 § ÄktB). Det vardera sida får i bodelningen plus eventuell enskild egendom utgör arvet efter er. Hur skulle ditt och din makes arv fördelas?Eftersom varken du eller din make har några barn går arvet vidare till andra arvsklassen. Då är det först och främst ens föräldrar som ärver. Eftersom båda dina föräldrar är avlidna kommer din bror träda i deras ställe i enlighet med istadarätten och få hela arvet efter dig. För din makes arv gäller att hans föräldrar skulle ha rätt till hälften var. Eftersom din makes far är avliden kommer hans mor få halva arvet och hans syskon kommer träda i hans fars ställe, i enlighet med istadarätten. Detta innebär att hans mor får hälften av hans tillgångar, och hans syskon får dela lika på den andra hälften. Om även hans mor är avliden kommer hans syskon få dela lika på hela hans arv. Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Har jag arvsrätt efter min bror?

2019-09-06 i Arvsordning
FRÅGA |jag är ett särkullbarn. jag har en halvbror f -53 (jag-58) vår gemensamma far dog för många år sen. min bror är gift o har ett barn. om min bror går bort, har jag som halvsyster arvsrätt efter honom?
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler kring arv finns i ärvdabalken (ÄB). Vem har rätt att ärva?Arv, om det inte finns testamente, ska fördelas enligt den legala arvsordningen. Inom denna finns tre arvsklasser. I första arvsklassen finns den avlidnes barn (bröstarvingar). Dessa har rätt att ärva först (2 kap. 1 § ÄB). I andra arvsklassen finns den avlidnes föräldrar (2 kap. 2 § ÄB). Om någon av föräldrarna är avliden kan deras barn (alltså den avlidnes syskon) träda i föräldrarnas ställe. Detta kallas för istadarätten. Även halvsyskon till den avlidne har rätt att träda i den gemensamma förälderns ställe i enlighet med istadarätten (2 kap. 2 § tredje stycket ÄB). De i den andra arvsklassen har endast rätt att ärva om det inte finns några bröstarvingar till den avlidne. I den tredje arvsklassen finns den avlidnes mor- och farföräldrar, och även deras barn, alltså den avlidnes faster/moster och farbror/morbror (2 kap. 3 § ÄB). De i den tredje arvsklassen har endast rätt att ärva om det inte finns någon i varken första eller andra arvsklassen. Efterlevande makes arvsrättDet finns även en arvsrätt för en efterlevande make (3 kap. 1 § ÄB). Detta innebär att den efterlevande maken har rätt att ärva allt, även före de gemensamma barnen. Det enda undantaget är om den avlidne har barn som inte är den efterlevande makens barn. Då har dessa, så kallade särkullbarn, rätt att få ut sitt arv före den efterlevande maken (3 kap. 1 § ÄB). Vad gäller för testamente?Alla som är över 18 år har rätt att förordna om sin kvarlåtenskap genom testamente (9 kap. 1 § ÄB). Ett testamente sätter den legala arvsordningen ur spel, och gäller alltså före. En inskränkning i rätten att förordna över sin kvarlåtenskap gäller bröstarvingars rätt till laglott (7 kap. 1 § ÄB). Bröstarvingar har alltid rätt till sin laglott, vilken utgör hälften av arvslotten. Arvslotten är det bröstarvingen skulle fått om det inte funnits något testamente. Arvslotten är den samlade kvarlåtenskapen delat på antalet bröstarvingar, eftersom bröstarvingar alltid ska dela lika (2 kap. 1 § andra stycket ÄB). Ett annat tillfälle som inskränker ett testamente är då den efterlevande maken inte fått ut så mycket egendom eller pengar genom bodelningen att det täcker fyra prisbasbelopp (3 kap. 1 § andra stycket ÄB). Ett prisbasbelopp är ett fastställt belopp som används för beräkning av olika förmåner och avgifter. 2019 är ett prisbasbelopp 46 500 kr. Om den efterlevande maken inte uppnår detta efter bodelningen har hen rätt att få ut så mycket ur arvet efter den avlidne att hen uppnår det.Vad gäller i din situation?Om din bror skulle avlida skulle hans make ärva efter honom. Detta på grund av efterlevande makes arvsrätt, som går före gemensamma barn. När din brors make sedan också avlider kommer din brors barn ärva allt efter båda sina föräldrar (under förutsättning att din brors make inte har några andra barn, men det är inte relevant för din fråga). Du som halvsyster hade endast kunnat ärva enligt den legala arvsordningen om din bror inte hade haft några barn. Om din bror inte haft några barn hade hans make ändå ärvt allt, och då hans make också avlidit hade du som halvsyster haft så kallad efterarvsrätt på din andel (3 kap. 2 § ÄB). Men eftersom din bror har ett barn aktualiseras inte detta eftersom det är alltid är bröstarvingarna som har bäst rätt. Detta innebär självklart inte att du inte skulle ärva om din bror har skrivit ett testamente till förmån för dig. Om han gjort det har du självklart rätt till det, under förutsättning att hans barn kan få ut sin laglott och att hans efterlevande make får ut minst fyra prisbasbelopp. Det korta svaret på din fråga är alltså att nej, du har inte arvsrätt efter din bror, eftersom han har ett barn och bröstarvingars rätt går före syskons. Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh