Ska efterarvingar och särkullbarn kallas till bouppteckning?

2018-07-09 i Bouppteckning och arvsskifte
FRÅGA |HejMin mor har nyligen gått bort. Hon var änka efter min far som gick bort för 11 år sedan. Jag är enda barnet och ärver allt. Det finns ett testamente som förtydligar att jag skall ärva allt när båda mina föräldrar dött och om jag då skulle vara död så tillfaller allt mina döttrar. Jag har alltså två döttrar från mitt förra äktenskap ochmin nuvarande fru har en vuxen son. Fråga: Jag antar att mina döttrar (barnbarn till min mor) betraktas som efterarvingar och skall kallas till bouppteckningen, men skall även min frus son betraktas som det och bli kallad?Mycket tacksam för svar
Lovisa Wanhatalo |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om arv och bouppteckningar hittar vi i Ärvdabalken (ÄB).Till en bouppteckning ska samtliga dödsbodelägare, efterlevande make/sambo och de efterarvingar som är närmast att ärva efter arvingar och universella testamentstagare kallas (se 20 kap. 2 § ÄB). Precis som du säger ska dina döttrar kallas till bouppteckningen i egenskap av efterarvingar vilka inte är dödsbodelägare i detta dödsbo men dock är närmast att ärva efter att en arvinge (i detta fall du) avlidit. Däremot ska din frus son inte kallas eftersom han är ett så kallat särkullbarn och därmed varken har rätt till arv eller efterarv efter dig eller din mor, förutsatt att det inte finns ett testamente som berättigar honom det.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar