Vad händer med testamentet eller gåvobrevet vid en överklagad bouppteckning?

2020-09-03 i Bouppteckning och arvsskifte
FRÅGA |VAD händer med med aktuella testamente och gåvobrev om särkullbarn har överklagat bouppteckningen till förvaltningsrätten efter 1år
Jasmine El Mallah |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En bouppteckning är en skriftlig handling som ska ange samtliga tillgångar och skulder i samband med dödsfall eller konkurs. (Jag presumerar att det här rör sig om ett dödsfall). Som huvudregel ska en bouppteckning förrättas senast tre månader efter dödsfallet, 20 kap. 1 Ärvdabalken (ÄB). Efter att samtliga dödsbodelägare skrivit under bouppteckningen lämnas den in hos Skatteverket för godkännande och registrering, 20 kap. 8§ ÄB. Denna registrering kan därefter överklagas inom tre veckor om någon anser att det föreligger formella fel, såsom att en arvinge inte ska ha kallats till bouppteckning, 44§ Förvaltningslagen.Av din bakgrundsinformation anger du att särkullsbarnet överklagat efter 1 år, vilket är försent. En arvinge som är missnöjd med arvskiftet kan klandra detta inom fyra veckor genom ansökan om stämning vid tingsrätten. Även här har det förflutit mer än 4 veckor, varför detta val ej är möjligt. Överlag är möjligheterna för särkullsbarnet att få till stånd överklagandet mycket litet, baserat på de regler som finns tillgängliga. Med andra ord kommer inget ske med det aktuella testamentet eller gåvobrevet. Hade det dock blivit aktuellt hade rättsverkningarna kunnat bli att förvaltningsrätten upphäver Skatteverkets beslut att registrera bouppteckningen. I detta fall ska Skatteverket se till att en ny bouppteckning förrättas och lämnas in till dem för registrering.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,