Kan man göra sina egna barn arvlösa?

2021-09-16 i Bröstarvinge
FRÅGA |Hej!Har 2 barn från exmaken och vill inte ärva till dem eftersom de valde bo med honom.Vad kan jag göra åt det här? Kan ni vägleda mig, vad krävs?Tacksam för hjälpen.
Beatrice Karlsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline! Detta handlar om arvsrätt och det regleras i ärvdabalken (ÄB)När du avlider är huvudregeln att det är dina barn som ärver då dessa är bröstarvingar och därmed den första arvsklassen (ÄB 2 kap 1 §, 1 stycket). Dina två barn kommer som utgångpunkt få dela lika på all kvarlåtenskapen efter dig (ÄB 2 kap 1 §, 2 stycket).I Sverige kan man inte göra sina barn helt arvlösa men man kan minska den andel barnet får ut genom exempelvis ett testamente. För att förstå detta är det viktigt att skilja mellan arvslott och laglott.ArvslottDet är de man ursprungligen enligt de vanliga reglerna har rätt att ärva. Så om du har en kvarlåtenskap på 100 000 kr efter din bortgång så är respektives barns arvslott 50 000 kr. Laglott Laglotten är hälften av vad arvslott är. Så om vi använder samma exempel som ovan; så är respektives barns laglott 25 000 kr (ÄB 7 kap 1 §). Laglotten kan man inte enligt svensk lag testamentera bort, utan denna del har dina barn rätt att ärva. Enda sättet som dina barn kan gå miste om sin laglott är om de glömmer att påkalla en jämkning av ett aktuellt testamente efter din bortgång. Det är nämligen så att om du ändå trots dessa regler väljer att testamentera bort hela din kvarlåtenskap till någon annan så måste dina barn jämka inom 6 månader efter att delgivningen av testamentet har skett, för att få ut sin laglott. Om dina barn väljer att inte göra detta/ eller gör det för sent mister dom möjligheten att få ut sin andel (ÄB 7 kap. 3§).SlutsatsDu kan inte göra dina barn helt arvlösa men du kan göra så att de ärver än mindre andel och därmed bara får ut sin laglott. Detta kan som sagts ovan ske genom ett testamente. Jag hoppas de genom det sagda ovan har fått svar på din fråga. Men om du vill ha vidare hjälp genom att exempelvis upprätta ett testamente rekommenderar jag dig att boka en tid hos en av våra jurister. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka.Med vänliga hälsningar

Kan man göra sitt barn arvlöst genom testamente till förmån för barnbarn?

2021-08-30 i Bröstarvinge
FRÅGA |Min mormor säger att hon vill att jag (barnbarn) ska ärva allt efter henne. Min mamma (mormors enda barn) kan väl inte bli arvslös? Bör mormor skriva ett testamente där det står att jag ska ärva hennes tillgångar?
Jessica Sarhede |Hej, tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!Biologiska barn kallas inom arvsrätten för bröstarvingar och dem kan aldrig bli arvlösa, 2:1 ärvdabalken. Om din mamma är ensambarn kommer hon som utgångspunkt att ärva allt av din mormor. Det som bröstarvingar ärver kallas arvslott, är man ensambarn äger man hela kvarlåtenskapen, är man två syskon ärver man hälften var osv. Bröstarvingar ärver alltid minst hälften av arvslotten oavsett hur den som avlider testamenterar, detta kallas laglotten. Så oavsett hur din mormor gör för att du ska ärva så kommer din mamma ha rätt till hälften av din mormors kvarlåtenskap, 7:1 ärvdabalken.

Skrivit över hus på sambo, vad händer med arvslotten?

2021-08-29 i Bröstarvinge
FRÅGA |Hej,Min far har sedan länge en ny sambo efter skilsmässa med min mor. Vi är tre barn sedan tidigare äktenskap och han har ett barn med sin nya partner (ogifta)Han har skrivit över vårt föräldrahem till sin nya partner. Hur blir det med vår arvslott nu?
Felicia Ek |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Arvslott och laglottSom barn (bröstarvingar) till er pappa har ni en arvslott.(2 kap 1 § Ärvdabalken, ÄB) Den arvslotten är hans kvarlåtenskap delat på arvtagarna. Laglott är hälften av arvslotten och den har ni alltid rätt till om det skulle vara så att pappan testamenterar bort er som arvtagare.(7 kap 1 § ÄB) I detta fall har din pappa skrivit över en fastighet till sin sambo. Eftersom sambos inte har någon arvsrätt kan inte denna gåva ses som ett förskott på arv, utan bara som gåva. Genom denna gåva har er pappa minskat sina tillgångar som ni skulle ha ärvt. Men tyvärr så har han den friheten att fritt förfoga över sina tillgångar. Ni kan dock ha rätt att kräva tillbaka den här gåvan, om den skulle kränka er laglott.(7 kap 4 § ÄB) Om gåvan inte kan givas tillbaka så får ni istället ersättning för den. För att veta om er laglott har kränkts genom denna gåvan behöver man räkna ut er laglott på er pappas kvarlåtenskap som om gåvan aldrig hade givits bort och utifrån det värde fastigheten har vid dödsfallet. Gåvan ska också ha givits i samma syfte som om den hade testamenterats till sambon, för att ni ska kunna kräva tillbaka den. Kortfattat svarGåvan av huset påverkar alltså er arvslott på så sätt att den minskar den. Eftersom hans tillgångar har minskat i och med gåvan. Om gåvan gör så att er laglott kränks kan ni eventuellt kräva tillbaka huset. Hoppas du har fått svar på din fråga, annars är du alltid välkommen att återkomma till oss på Lawline! Med vänliga hälsningar,

Barns arvsrätt när den efterlevande maken avlidit

2021-08-25 i Bröstarvinge
FRÅGA |Min sambos mamma var gift med en man. De båda hade 2 barn var, men inga gemensamma barn. Han dog för 20 år sedan och en bouppteckning upprättades. I somras dog även hon. Inga testamenten fanns efter någon av de två föräldrarna. I bland papperna för hans bouppteckning framgår inte att något arv betalats ut till hans barn och de säger att de inte minns om något arv betalades ut. Vad har hans barn rätt till i detta fall, då man endast förhåller sig till lagen?
Moa Lundqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om arv finns i ärvdabalken (ÄB).När en make avlider så tillfaller arvet den efterlevande maken enligt 3 kap. 1 § ÄB. Om den avlidne maken hade egna barn så har barnen rätt att få ut sin del av arvet direkt, men kan annars avstå till förmån för den efterlevande maken. Om barnen avstår från rätten att ta ut sina arvslotter direkt, så får de istället sina arv när även den efterlevande maken har avlidit enligt 3 kap. 2 § ÄB.I ditt fall verkar det vara så att barnen till den först avlidne maken inte har nyttjat sin rätt att få sina arv när deras pappa gick bort, utan har istället låtit arvet gå till den efterlevande maken först. Nu när även den efterlevande maken har avlidit så ska barnen få ut sina andelar av arvet. Hälften av kvarlåtenskapen kommer att fördelas mellan den först avlidne makens barn och den andra hälften kommer att fördelas mellan den andra makens barn.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.

Kan man ärva någon som intagit en roll som farförälder men inte är biologisk släkt?

2021-08-31 i Bröstarvinge
FRÅGA |Hej. Det är så att jag och min syster hade en farmor som levde med en man i över 40 år som vi kallade farfar. Pappa som var enda barnet men inte barn till farfar utan bara farmors är död sedan 30 år tillbaka. Nu har farfar dött och inget testamente finns alltså dog farmor innan farfar. Har jag och min syster någon rätt till arv ? Tilläggas är att farfar och farmor har ägor i Serbien och Frankrike alltså ej här i Sverige .
Sophia Engdahl |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar över om du och din syster har rätt att ärva en man som intagit en roll som er farfar, men som ni inte har något faktiskt släktband till. Reglerna om arvsrätt finns i Ärvdabalken, fortsättningsvis ÄktB.Hur arv fördelas om testamente inte upprättatsOm den som avlidit inte skrivit ett testamente är det den avlidnes närmaste släkt som ska ärva. Hur arvet fördelas regleras i olika arvsklasser och det är den första arvsklassen som i första hand ska ärva den avlidne. Den första arvsklassen utgörs av den avlidnes barn (2 kap. 1 § första stycket ÄB). Detta är vad som kallas arvslott och ärvs av arvlåtarens bröstarvingar. Bröstarvingar är arvlåtarens biologiska eller adopterade barn.Om en arvtagare har dött ska dennes barn träda i dennes ställe enligt något som kallas istadarätten (2 kap. 1 § andra stycket ÄB). De släktingar som inte nämns i någon arvsklass ärver inte den avlidne (2 kap. 4 § ÄB).Ert fallEftersom er far inte var biologisk eller adopterad son till mannen som varit som er farfar var er far inte bröstarvinge till er farfar. Istadarätten blir då inte heller aktuell för efterlevande barn till er far. Om inget testamente var upprättat saknar alltså du och din syster tyvärr arvsrätt efter mannen som intagit en roll som er farfar.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Arv från förälder som visade sig vara ickebiologisk far.

2021-08-29 i Bröstarvinge
FRÅGA |Om jag har ärvt den som alla har trott var min far, och det sedan visar sig efter min registrerade faders död, att jag har en genetisk far, ärver jag då även denne. Vad händer med de lagligt arvsberättigade syskon till min registrerade far när de får reda på att jag felaktigt haar ärvt det syskon som de rätteligen skulle ha ärvt?
Lucas Gardebrand |Hej! Tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!Denna fråga har behandlats i målet NJA 1997 s. 645. I målet hade en person och tre syskon tagit arv efter sin far. Efteråt visade det sig att personen inte var barn till fadern. Högsta domstolen ansåg att barn ärver den förälder som presumeras vara den riktiga föräldern och att ett "felaktigt" utbetalat arv inte skulle återbetalas.Du ärver med andra ord din biologiska fader, och behöver inte betala tillbaka något till de lagligt arvsberättigade syskonen, förutsatt att arvet redan är utskiftat.Jag hoppas du fick svar på din fråga, har du ytterligare frågor kring denna fråga kan du kommentera nedan. I annat fall är du välkommen åter om du har andra juridiska funderingar i framtiden.Med vänlig hälsning

Vad har en bröstarvingar rätt till att få ut direkt när det finns ett testamente och efterlevande sambo?

2021-08-25 i Bröstarvinge
FRÅGA |Min far gick bort nyligen. Kvar finns jag och min syster som båda är vuxna samt hans sambo. De har inga gemensamma barn, däremot har sambon egna barn. Det ska finnas ett testamente skrivet men jag känner inte till innehållet idag och vill gärna förstå hur det fungerar. Som jag förstår det ärver jag och min syster hälften av hans tillgångar, och halva arvslotten har vi tydligen rätt att få ut direkt. Stämmer det , eller har vi rätt att få ut hela arvslotten direkt ? beror det på vad som står i testamentet ?Om vi endast har rätt att få ut vår s k laglott direkt, har vi rätt att få ut resten av arvslotten senare och på vilket sätt bevakar vi det i så fall ?
Natascha Beck Hansen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar hur arvsfördelningen går till i ett samboförhållande när det både finns bröstarvingar och testamente. Reglerna om vad som händer vid dödsfall i samboförhållanden hittar vi i Sambolagen (SamboL), medan reglerna om barns arvsrätt och testamente hittar vi i Ärvdabalken (ÄB).Dödsfall i samboförhållandeHuvudregeln i svensk arvsrätt är att sambor inte ärver varandra – för att de ska ärva varandra krävs det att man skriver ett testamente. När ett samboförhållande upphör genom dödsfall så har den efterlevande sambon rätt att begära bodelning (8 § SamboL), detta innebär att den egendom som införskattats för gemensamt bruk under samboförhållandet, också kallat samboegendom, ska delas lika mellan den efterlevande sambon och dödsboet (den avlidnes arvingar) (3 § och 14 § SamboL).Bröstarvingars arvsrättHuvudregeln enligt den legala arvsordningen är att bröstarvingar, d.v.s. den avlidnas barn, ärver all kvarlåtenskap från deras förälder (2 kap. 1 § första stycket ÄB). Detta innebär att all egendom som din pappas efterlämnar, både det som han fått genom en eventuell bodelning samt vad han har ägt utanför samboförhållandet, kommer att tillfalla dig och din syster – detta utgör er arvslott vilket man som bröstarvinge har rätt till att få ut direkt.Denna huvudregel kan dock inskränkas genom ett testamente. Ett testamente kan inskränka en bröstarvinges rätt till arv – men en bröstarvinge kan aldrig göras arvlös eftersom att man alltid enligt lag har rätt att få ut sin laglott vilket utgör hälften av arvslotten (7 kap. 1 § ÄB). Ert fallEtt testamente ska som huvudregel alltid delges en legal arvinge – vilket innebär att arvingarna ska skickas en kopia på testamentet (14 kap. 4 § första stycket). Just delgivningen är väldigt viktigt för alla tidsfrister som tillkommer för testamenten, t.ex. klanderfristen och jämkningsfristen.Vad ni kan få ut nu direkt beror alltså på vad som står i testamentet. Men oavsett vad som står har ni alltid rätt att få ut er laglott direkt. Om testamentet inskränker er rätt till laglotten, är det dock viktigt att ni påkallar jämkning av testamentet inom 6 månader från det att ni har delgivits testamentet för att kunna få ut er laglott (7 kap. 3 § första stycket ÄB). Om det är så att testamentet stadgar att ni endast får ta ut er laglott direkt, huruvida ni har rätt att få ut resten av arvslotten senare beror också på vad som står i testamentet – eftersom att det finns så många olika sätt att fördela arvet genom ett testamente. Man kan nämligen begränsa arvet till endast laglotten så att barnen endast får ut detta, eller reglera att resten av arvet tilldelas vid sambos död eller något helt tredje. Min rekommendation är att ni tar kontakt till personen som har tillgång till testamentet så att ni kan ta del av det och på så sätt kan ta vara på era rättigheter om det är så att ni måste påkalla jämkning, men även för att bara få information om hur arvet kommer fördelas efter er far i övrigt. Jag önskar att jag kunde ge er ett mer utförligt svar, men när det finns ett testamente är det just innehållet i testamentet som styr arvsfördelningen och utan information om innehållet är det svårt att uttala sig om exakt vad som gäller för dig och din syster. Ni är såklart varmt välkomna att kontakta oss igen om det uppstår fler frågor när ni har tagit del av testamentet!Med vänliga hälsningar,

Hur mycket ärver ens barn?

2021-08-23 i Bröstarvinge
FRÅGA |Hur mycket ärver min dotter av mig?
Emil Wellander |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Hur mycket din dotter kommer att ärva dig är beroende av flera omständigheter. Eftersom frågan är väldigt bred har jag valt ut några omständigheter som arvet kan bero på. Lagstiftningen som blir tillämplig på din fråga är ärvdabalken (1958:637) (ÄB). 1. Om du är gift med din dotters andra förälderOm du är gift och personen du är gift med även är din dotters andre förälder, så kommer efterlevande make ärva dig direkt (3 kap. 1 § ÄB). Andelen som den efterlevande maken ärver från dig (om du avlider först) kommer att ärvas med fri förfoganderätt. Det betyder att egendomen kan användas, säljas, brukas på vilket sätt som helst, men den får inte testamenteras bort. Sedan, vid den efterlevande makens död, så väljer barnen, alltså din dotter (3 kap. 2 § ÄB). 2. Om du gift om dig med någon annan än din dotters andra förälderOm du är gift med någon annan än din dotters andra förälder, så blir din dotter ett så kallat särkullbarn. Ett särkullbarn har en speciell rättighet att kunna få ut sitt arv direkt, när du avlider t.ex eftersom dottern inte är er gemensamma (3 kap. 1 § och 3 kap. 9 § ÄB). 3. Om du har sambo och din dotter är er gemensammaOm du har en sambo och dottern är er gemensamma ärver också barnen direkt. Anledningen är att sambo inte har någon arvsrätt. 4. Om du har skrivit ett testamente Om du har skrivit ett testamente kan testamentet begränsa din dotters arvsrätt. Den kan dock inte begränsas mer än att hon har rätt till sin laglott. Den har man som bröstarvinge, vilket en dotter är, alltid rätt till. Laglotten betyder att din dotter har rätt till hälften av arvslotten. Om du exempelvis efterlämnar dig 100 000 kr i kvarlåtenskap och har en dotter och en son, så blir deras arv 50 000 kr var. Laglotten är dock hälften av arvslotten, vilket alltså i både dotterns och sonens fall blir 25 000 kr. Det betyder att om du skulle skriva ett testamente så kan du endast begränsa (exempelvis dotterns) arv till 25 000, eftersom hon alltid har rätt till sin laglott som bröstarvinge (7 kap. 1 § ÄB). 5. Om din dotter har syskon.Som tagits upp i exemplet tidigare så har alla syskon rätt till sin laglott. Därför kan inte dottern ärva så mycket att det inte räcker till de andra syskonens laglott (7 kap. 1 § ärvdabalken). Sammanfattning Sammanfattningsvis beror arvet som din dotter kommer att få efter dig, på en rad omständigheter. För att du skulle få en heltäckande svar hade mer information behövts om din situation, men jag har försökt att redogöra för de viktigaste grundpelarna. Det som bl.a. har betydelse för din dotters arvsrätt är alltså om du är gift med hennes andra förälder, om du gift om dig, om du har sambo, om ett testamente finns, och om du har andra barn. Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar