Kan efterlevande make ge bort gåvor som är behäftade med fri förfoganderätt?

2021-09-30 i Efterarv
FRÅGA |Hej, när min mormor gick bort så ärvde min mamma några hundratusen. 6 månader senare går även min mamma bort. En tid efter begravningen ger min pappa mig och mina 2 bröder vars 20.000kr av arvet från min mormor. Men han säger också att min mamma och han hade kommit överens om innan hon dog att ge sina barnbarn vars 10.000kr av arvet från mormor. Så mina bröder som har 2 barn var får då ytterligare 20.000kr att ge till sina barn, om de nu fick dem det vet jag inte. Jag har själv inte några barn men tycker att det är rättvist att mina föräldrar fick välja att barnbarnen skulle få pengar, det var ju min mammas arv efter sin mor. Men min man tycker inte det var rättvist fördelat och tror inte att detta var lagligt. Hade mina föräldrar rätt att göra som dem gjorde? Mvh
Nähar Abdulreza |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer att utgå från bestämmelserna i ärvdabalken (1958:637) och äktenskapsbalken (1987:230) för att besvara din fråga. Jag tolkar frågan som att din far fått ärva din mammas egendom i första hand efter hennes bortgång. I och med att din far innehar egendomen efter hennes bortgång utgår jag också från att dem var gifta. Efter att din mamma gick bort så upphör äktenskapet (1 kap. 5 § äktenskapsbalken), det innebär att en bodelning görs mellan dem där dem får hälften var av deras gemensamma egendom (9 kap. 1 § äktenskapsbalken). Halvan av den gemensamma egendomen som din mamma fick går senare i arv till din pappa med fri förfoganderätt (3 kap. 1 § ärvdabalken). Detta gäller såväl hennes egendom och egendomen hon fått i arv av er mormor. Fri förfoganderätt innebär i stort sätt att din pappa fritt får förfoga över egendomen och ge bort egendom i form av gåva, men får inte testamentera bort den (3 kap. 2 § ärvdabalken), man har alltså ingen äganderätt till den. Som utgångspunkt är det inget fel han gör genom att ge er och barnbarnen gåvor, utan det är fullt lagligt. Dock om gåvorna utgör en väsentlig minskning av arvet, i detta fall i förhållande till hela er mammas egendom har ni bröstarvingar rätt att kräva ersättning från efterlevande makes kvarlåtenskap vid dennes bortgång. Slutsats Din pappas överlåtelse av pengarna både till er bröstarvingar och hans barnbarn är fullt lagliga. Egendomen utgör din mammas arv som gått till honom med fri förfoganderätt, han får fritt använda egendomen som han vill och även ge bort egendom som gåva. Dock får han inte testamentera bort den. Om värdet på din mammas arv minskat väsentligt har bröstarvingar rätt att kräva ersättning vid efterlevande makes bortgång. Men som svar på din fråga är överlåtelsen av pengar till både er bröstarvingar och barnbarnen fullt giltigt. Jag hoppas du fått svar på din fråga och tack för att du vände dig till Lawline!

Arvinges rätt till Efterarv

2021-04-22 i Efterarv
FRÅGA |Min väns bror har gått bort. Förutom min vän finns ytterligare en arvtagare, broderns svägerska och syster till den kvinna han var gift med under en kort tid för ca 40 år sedan. De förvärvade gemensamt en fastighet. Efter makans bortgång ( makan var redan vid äktenskapets ingående svårt sjuk) förvärvsarbetade brodern i många år och anskaffade en smärre förmögenhet som investerades i värdepapper. I testamentet betonar brodern, att detta är att betrakta som hans egen egendom och inte ska omfattas av svägerskan arvsrätt. Svägerskan gör nu emmellertid, förutom på hälften av huse, även anspråk på en andel av denna förmögenhet. Har hon rätt till det?Det bestod inget avtal makarna emellan.
Nähar Abdulreza |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer att utgå från bestämmelserna i Ärvdabalken (1958:637) för att besvara din fråga, då bestämmelserna om testamente och arv tas upp där. Jag har inte tillräckligt med information för att göra en bedömning gällande om exakt vad som svägerskan kan erhålla i efterarv och kommer därför förklara rättsläget lite mer generellt. Som utgångspunkt upprättas i första hand en bodelning när ett äktenskap upplöses (9 Kap 1§ Äktenskapsbalken). Huvudregeln vid bodelning är att all egendom som inte är enskild egendom ska vara giftorättsgods enligt 7 Kap 1§ ÄktB och därmed delas lika mellan makarna, 11 Kap 3§ ÄktB. Jag utgår från att efterlevande make (din väns bror) fick ärva allt från den förste avlidne efter dennes död med fri förfoganderätt, vilket är utgångspunkten vid arv (3 kap. 1 § ÄB). Det innebär att efterlevande make fritt fått förfoga över arvet med inte kunnat testamentera bort det. Vid efter efterlevande makes död har arvingar till den förste avlidne maken rätt att få ut en andel av efterlevande makes kvarlåtenskap som motsvarar andelen denne fick i arv av den först avlidna. Så ifall den först avlidne efter bodelningen fått ena halvan av deras gemensamma egendom (som sen gick i arv till efterlevande make) och efterlevande make fått andra halvan så innebär det att efterarvingarna till den först avlidne maken har rätt till hälften av din väns brors egendom (3 kap 2 § ÄB). Dock ifall boets värde överstiger värdet vid första avlidens frånfälle och det beror på efterlevande makes förvärvsarbete kan detta tillfalla efterlevande makes arvingar istället. Det krävs dock att det finns ett tydligt orsakssamband mellan förvärvsarbetet och det ökade värdet av boet (3 kap. 4§ ÄB). Bestämmelsen tillämpas restriktivt och det kan uppkomma bevissvårigheter. Bestämmelsen riktar sig även till förvärvsarbete och som huvudregeln ska den först avlidnes arvingar åtnjuta även värdeökningar om det är på grund av klokt förvaltad ekonomi, det framgår av den juridiska doktrinen. Så enligt min mening blir det således svårt att undanta värdepapperna. Man kan inte själv bestämma att något ska vara enskild egendom utan det ska göras i samförstånd med en part i t ex ett äktenskapsförord, ifall det görs i testamente ska det föreskrivas att det ska vara enskild egendom till mottagaren men i och med att det nu inte är styrkt att egendomen uteslutande tillhör efterlevande make, så skulle jag säga att det inte har någon verkan. Det va en generell förklaring på hur efterarv fungerar och jag hoppas du fått någon form av vägledning till din fråga och tack för att du vände dig till Lawline!

Gemensamma barns rätt till efterarv gentemot särkullbarn

2021-05-28 i Efterarv
FRÅGA |Hej! Jag har 4 barn, 2 st från ett tidigare äktenskap samt 2 barn min då nye man och jag fick tillsammans. Vi köpte ett hus januari 1991, våra flickor är födda 1990 och 1991. Min man dog dec 1991. Huset blev skrivet endast på mig eftersom jag satt kvar i orubbat bo. Julen 1992 brann huset ner. Valde att bygga nytt hus på samma tomt. Nu undrar jag, ska mina 2 sistfödda flickor ha en större del av fastigheten ( arvdel efter sin far) än sina halvsyskon? Eller gäller det inte längre eftersom jag byggt nytt? Det blev ingen vinst på gamla huset, utan försäkringsbolaget stog för uppbyggnad av nya huset men det har samma fastighetsbeteckning/Med vänlig hälsning
Nähar Abdulreza |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer främst att utgå från bestämmelserna i Ärvdabalken (1958:637) och äktenskapsbalken (1987:230) för att besvara din fråga. Jag kommer på ett generellt plan förklara vilken arvsrätt alla barnen kommer att ha i händelse av din bortgång. Som utgångspunkt när ett äktenskap upplöses ska en bodelning upprättas (9 kap. 1§ ÄktB).Vardera makes giftorättsgods ska då delas lika mellan dem (10 kap.1§ ÄktB). Därmed förutsatt att ni inte haft enskild egendom ska båda makarna erhållit hälften av det gemensamma giftorättsgods i bodelningen (huset inkluderat). Vid ena makens död kommer den efterlevande maken att ärva allt med fri förfoganderätt innan arvingarna (3 kap 1 § ÄB). I och med att hälften av efterlevande makes sammanlagda egendom tillhör den först avlidne så har den först avlidnes arvingar rätt till hälften av efterlevande makes gemensamma egendom vid dennes bortgång, (3 kap 2 § ÄB). Så utöver 50% av din sammanlagda egendom (arvet från din make) kommer era 2 gemensamma barn ytterligare att ärva 1/4 var av egendomen som du ursprungligen fått från bodelningen och endast tillhör dig, detta tillsammans med dina 2 barn som inte är gemensamma (1/4 till samtliga av dina barn). Era gemensamma barn kommer således oavsett om det nya huset anses vara en surrogat (trätt i det andra husets ställe) eller inte ha rätt till 50% av din sammanlagda egendom (arvet efter deras far). I och med att huset är en del av din egendom kommer även 50% av det att tillfalla dem som arvsandelen från deras far. Så ja, de 2 gemensamma barnen har en större arvsrätt till din sammanlagda egendom än de 2 barnen som endast tillhör dig. Så om man leker med tanken att huset är den enda tillgången i dödsboet så kommer de gemensamma barnen äga en större andel av det. Jag hoppas du fått svar på din fråga och tack för att du vänder dig till Lawline! Ifall du har andra frågor eller funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga!

Särkullbarns rätt att ärva efter efterlevande makes bortgång

2021-03-20 i Efterarv
FRÅGA |Min Mamma och min Pappa skiljde sig och Pappa gifte om sig och jag fick en styvmor och dom adopterade en flicka och därmed fick jag en syster.Min Pappa avled 1996 och min styvmor avled 2020.I bouppteckningen efter Pappa framgick det att han efterlämnade sig bankmedel.Jag bodde vid min Pappas död med egen familj på annan ort. Jag blev sedemera förfrågad om jag ville kräva min laglott vilket jag gjorde 1996. Men pga. Att min styvmor sa mig att det fanns inget att ärva, så med den kunskapen levde jag tills min styvmor avled, då fick jag ett brev om förfrågan om jag ville få ut min laglott efter min far. Det visades det sig att det fans bankmedel att ärva..Min styvmor avled 2020 och hon hade betydligt mer bankmedel.Min fråga är om jag har rätta att ärva även min styvmor. Det finns inget testamente mellan min styvmor och min ( adopterade ) syster. Har jag rätt att dela lika av min Pappas bankmedle och min styvmors bankmedel.Vad händer om det visar sig att min syster inte är rätteligen adopterad, om det inte finns dokument som visar att hon är adopterad
Nähar Abdulreza |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer att utgå från bestämmelser i Ärvdabalken (1958:637) för att besvara din fråga då det handlar om arv. Jag kommer även beskriva rättsläget lite mer allmänt då jag inte känner till diverse makars egendomsförhållande eller ifall testamente funnits mellan dem. Jag har dock utgått från det då du skrivit att du fick kräva ut din laglott vilket sker vid jämkning av testamente. Frågan om din adoptiv systers adoption är svår att besvara. Jag har svårt att se hur det inte är rätteligen gjort då förfarandet utförs hos tingsrätten enligt 4 kap 12 § föräldrabalken, och leds samt utreds av socialtjänsten. Ifall förfarandet inte gjorts enligt föräldrabalken eller inte erkänts av svensk domstol föreligger inget rättsligt förhållande och enda sättet för personen att erhålla arv är genom testamente. När ett äktenskap upplöses delas egendomen lika mellan parterna, ifall inte egendom varit enskild egendom (7 kap. 2 § äktenskapsbalken). Du har då som utgångspunkt rätt till din arvslott från din pappas kvarlåtenskap, såvida den inte genom testamente gått vidare till efterlevande make. I sådana fall har du rätt att jämka testamentet. Ifall du vid din pappas död avstått från att jämka testamentet och kräva ut din laglott och därmed ta del av din arvsrätt har du rätt att ur efterlevande makes kvarlåtenskap erhålla hälften av egendomen (3 kap. 2 § 1 stycket ärvdabalken). Här är det dock väldigt beroende på testamentet, ifall egendomen är testamenterad med full äganderätt har du bara rätt till din laglott ifall, ifall det dock är testamenterat med fri förfoganderätt har du rätt till hälften. Värt att notera är dock att ifall efterlevande make erhöll en andel som utjorde något annat än hälften som jag utgick från, ska bröstarvingen erhålla den andelen ur efterlevande makes kvarlåtenskap ( 3 kap. 2 § 3 stycket ärvdabalken). Jag utgår även här från att du inte fått ta del av din laglott efter din pappas död, ifall du hade fått erhålla egendom efter din pappas död hade din rätt till efterarv varit borta. Jag hoppas du fått svar på din fråga och tack för att du vände dig till Lawline!