Hur länge kvarstår skyldigheten att lämna arbetsgivarintyg?

2020-01-24 i Arbetsgivarintyg
FRÅGA |Hej! En tidigare anställd som slutade hos oss hösten 2018 har nu begärt att få ett arbetsgivarintyg från oss. Har vi skyldighet att utfärda ett sådant efter så här lång tid?
Erika Redelius |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Finns skyldigheten kvar att utfärda intyget?Som arbetsgivare har ni en skyldighet att utfärda arbetsgivarintyg på begäran (47 § 2 st. lag om arbetslöshetsförsäkring). Denna skyldighet är inte tidsbegränsad, och kvarstår alltså även efter så här lång tid. Om ni ändå väljer att inte utfärda intyget kan ni råka ut för påtryckningar från både arbetstagaren och facket. Det finns dock inga sanktionsmöjligheter för att tvinga er lämna ut intyget, trots skyldigheten.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Arbetsgivare vägrar ge ut arbetsintyg

2019-04-02 i Arbetsgivarintyg
FRÅGA |Hej min fd arbetsgivare vägrar att ge mig ett arbetsgivarintyg trots flera uppmaningar. Med följd att jag ej kan få någon A-kassa.Kan jag stämma Dom?
Robin Badili |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din arbetsgivare har en skyldighet att lämna ut ett arbetsgivarintyg enligt 47 § 2st Lag om arbetslöshetsförsäkring. En arbetsgivare har även enligt praxis en skyldighet att lämna ut ett anställningsintyg på arbetstagarens begäran. Det finns tyvärr inga sanktioner för en arbetsgivare som vägrar att utfärda ett arbetsintyg.Om ens arbetsgivare vägrar att lämna ut ett arbetsgivarintyg kan man vända sig till sin fackliga organisation, om man är medlem i någon, som hjälper en att hantera frågan. Om man mot förmodan inte är medlem i någon facklig organisation kan du istället vända dig till domstol och begära att de ska ålägga din arbetsgivare att ge ut arbetsgivarintyget.A-kassan kan också komma att godta andra handlingar om det är mycket svårt för dig att skaffa ett arbetsintyg. Enligt beslut från Justitieombudsmannen får A-kassan inte bedöma sådan information annorlunda än ett arbetsgivarintyg. Exempel på handlingar som kan styrka ditt arbete är lönespecifikationer, anställningskontrakt eller kontrolluppgifter från Skatteverket.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Vad är skillnaden mellan arbetsgivarintyg och anställningsavtal?

2019-02-28 i Arbetsgivarintyg
FRÅGA |Hej. Jag undrar vad är skillnad mellan arbetsgivarintyg och anställningsavtal? Om en advokat frågar efter anställningsavtalet men man bara har arbetsgivarintyg i en arbetstvist räcker inte den då? Tackar för svar.
Annelie Burström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett anställningsavtal utfärdas i samband med att din anställning börjar och på det framgår vilken typ av anställning du har och hur mycket du ska arbeta under anställningen.Ett arbetsgivarintyg utfärdas i efterhand, i samband med att anställningen avslutas, och styrker hur mycket du faktiskt har arbetat och vad du har tjänat.Om det är tillräckligt för dig att du har ett arbetsgivarintyg kan jag tyvärr inte svara på. Det beror på vad tvisten gäller och vad intyget måste styrka för bevis i ditt fall. Jag rekommenderar att du frågar advokaten i tvisten om arbetsgivarintyget är tillräckligt eller inte.Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!Vänliga Hälsningar,

Finns reglering om arbetsgivarintyg i lag?

2019-02-18 i Arbetsgivarintyg
FRÅGA |Finns det någon lag som reglerar hur snart efter en anställning som ett arbetsgivarintyg måste effektueras från arbetsgivaren och kan någon kräva att underlaget måste göras digitalt?
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regeln om skyldighet för arbetsgivare att lämna arbetsgivarintyg finns i lag om arbetslöshetsförsäkring, 47 § andra stycket. Det finns tyvärr ingen tidsbegränsning för hur lång tid det ska ta att få ett arbetsgivarintyg. Det finns däremot reglerat att arbetsgivaren ska utfärda ett sådant intyg på begäran, utan oskäligt uppehåll. Om det däremot är väldigt svårt för sökanden att skaffa fram arbetsgivarintyget kan personen styrka dessa uppgifter på annat sätt. Om arbetsgivaren inte är särskilt samarbetsvillig gällande att ge ut ett arbetsgivarintyg är det svårt att använda sig av lagen för att kräva fram ett intyg. Det finns ingen påföljd i lagen för den arbetsgivare som inte utfärdar arbetsgivarintyg. Detta betyder att om arbetsgivaren vägrar är det oftast lättare att styrka uppgifterna på annat sätt, vilket är möjligt enligt lagtexten. Vidare sägs i bestämmelsen att arbetsgivare på begäran ska utfärda intyget enligt formulär, som fastställts av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen. Detta tolkar jag som att du kan få arbetsgivarintyget digitalt, men då behöver sökanden och arbetsgivaren komma överens om att det ska utfärdas digitalt. SammanfattningDet finns alltså enbart en paragraf som reglerar reglerna kring arbetsgivarintyg, men det finns ingen tidsbegränsning på hur fort ett arbetsgivarintyg ska ges ut. Det enda som nämns är utan oskäligt uppehåll. Det är dock svårt att använda denna paragrafen mot arbetsgivaren eftersom att det inte finns någon påföljd i lagen för den arbetsgivare som inte utfärdar arbetsgivarintyg. Då får sökanden styrka dessa uppgifter på annat sätt helt enkelt!Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Är arbetsgivaren ansvarig att utge arbetsgivarintyg?

2019-11-05 i Arbetsgivarintyg
FRÅGA |Hej, är arbetsgivaren efter en konkurs ansvarig att utfärda arbetsgivarintyg?
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Är arbetsgivaren skyldig att lämna ut arbetsgivarintyg?Din fråga rör arbetsgivarintyg och regleras i lag om arbetslöshetsförsäkring (ALF). En arbetsgivare är enligt 47 § 2 st ALF skyldig att lämna ut ett arbetsgivarintyg på arbetstagarens begäran. Det finns dock inget straff mot en arbetsgivare som vägrar att lämna ut ett intyg. Om det föreligger svårigheter med att få ut ett arbetsgivarintyg kan man istället styrka hur mycket man arbetat med hjälp av t.ex. lönespecifikationer eller att en facklig representant på företaget som kan intyga att du arbetat där. Om arbetsgivaren inte är kontaktbar kan du även försöka få ut intyget genom att vända dig till konkursförvaltaren som tar hand om företagets konkursbo. Arbetsgivaren befrias dock inte genom konkursen från sina skyldigheter gentemot arbetstagaren för förhållanden som gäller tid före konkursutbrottet. Arbetsgivaren är alltså fortfarande skyldig att utfärda arbetsgivarintyg men många konkursförvaltare utfärdar intyget om de har det material som krävs för att fylla i ett arbetsgivarintyg. SammanfattningsvisJag tycker att du ska vända dig till konkursförvaltaren om du inte kan få tag på arbetsgivaren. Om konkursförvaltaren inte kan ge dig ett arbetsgivarintyg får du försöka styrka dina uppgifter på annat sätt, exempelvis genom lönespecifikationer.Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Arbetsgivaren vägrar att utfärda arbetsintyg

2019-03-29 i Arbetsgivarintyg
FRÅGA |Arbetsgivare som inte vill ge arbetsbetyintig vad ska man göra om man behöver ge till akassa
Ida Johanna Köpman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Din arbetsgivare har en laglig skyldighet att på begäran utfärda arbetsintyg enligt 47 § 2 st. lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (här). Du behöver inte uppge någon anledning för att få ut ett arbetsgivarintyg och arbetsgivaren ska utfärda ett sådant intyg utan oskäligt uppehåll. Om det medför stora svårigheter för dig att skaffa ett arbetsintyg anges det även i bestämmelsen att uppgifterna kan styrkas på annat sätt.I ditt fall rekommenderar jag dig i första hand att ta kontakt med arbetsgivaren och påpeka att det finns en laglig skyldighet för arbetsgivare att utfärda arbetsintyg. Det finns tyvärr inga sanktioner för en arbetsgivare som vägrar att utfärda ett arbetsintyg.Om arbetsgivaren fortfarande vägrar kan du vända dig till facket för hjälp om du är medlem i en facklig organisation. A-kassan kan också komma att godta andra handlingar om det är mycket svårt för dig att skaffa ett arbetsintyg. Enligt beslut från Justitieombudsmannen får A-kassan inte bedöma sådan information annorlunda än ett arbetsgivarintyg. Exempel på handlingar som kan styrka ditt arbete är lönespecifikationer, anställningskontrakt eller kontrolluppgifter från Skatteverket. Hoppas att du fick svar på din fråga.Du är varmt välkommen att återkomma till oss igen om du har ytterligare frågor och funderingar.Med vänliga hälsningar,

Få ett arbetsgivarintyg

2019-02-22 i Arbetsgivarintyg
FRÅGA |Hej hur kan jag far min arbetsgivareintyg?
Joel Myrenius |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En arbetsgivare är enligt lag skyldig att på begäran av en arbetstagare utfärda ett arbetsgivarintyg, 47 § 2 st. lag om arbetslöshetsförsäkring. Det finns dock ingen sanktion mot en arbetsgivare som vägrar att ge ut ett sådant intyg. För att få ett arbetsgivarintyg ska du alltså ta kontakt med din arbetsgivare och säga att du vill ha ett arbetsgivarintyg. Du kan även påpeka att denne har en skyldighet enligt lag att utfärda ett sådant intyg. Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Arbetsgivarintyg

2018-10-30 i Arbetsgivarintyg
FRÅGA |Vi har en anställd som har begärt arbetsgivarintyg till A-kassan. A-kassan begär då uppgifter från som längst 3 år tillbaka. Är vi skyldiga att lämna uppgifter får så lång tid bakåt?
Hanna Mustafa |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Regler om arbetsgivarintyg hittar du i lagen om arbetslöshetsförsäkring, som du hittar här.Enligt 47 § 2 st är arbetsgivaren skyldig att skriva ett intyg om den anställdes arbetsförhållanden och de uppgifter i övrigt som behövs för att bedöma den anställdes rätt till ersättning från a-kassan. Arbetsgivaren är skyldig att ge ett arbetsgivarintyg som omfattar hela den anställdes anställningstid om denne begär det. Det brukar dock räcka med två år tillbaka för a-kassans räkning. Vänligen,