När har man rätt till sin laglott? Hur stor är laglotten?

2021-02-28 i Laglott
FRÅGA |Min mamma gick bort för ett år sen. Hon var sambo med skrivet samboavtal och testamente, där det står att sambon förfogar över alla tillgångar som finns. Jag har en syster, min mamma och hennes sambo har inga gemensamma barn. Har vi rätt att få ut vår laglott redan nu? Sambon sålde deras gemensamma bostadsrätt för 1500000 kr och det finns ca 250000 kr i sparade pengar. Hur mycket får vi i så fall ut?
Sandra Bargabriel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du undrar hur du och din syster ska göra för att få ut er laglott och hur mycket ni har rätt till. Jag kommer att hänvisa till ärvdabalken (ÄB), lagen innehåller regler om arv och testamente.Rätten till laglottDu skriver att din mor hade skrivit ett testamente där hon testamenterat bort sin egendom till sin sambo. Precis som du skriver har du och din syster rätt till er laglott eftersom att ni är vad som kallas bröstarvingar och tillhör därmed första arvsklassen (ÄB 2 kap. 1 §). Regeln om laglotten är en skyddsregel som säger att en bröstarvinge alltid har rätt till sin laglott, vilket utgör hälften av vad denne annars hade ärvt om ett testamente inte hade upprättats (ÄB 7 kap. 1 §). Detta innebär att ni har rätt till hälften av det ni skulle fått om testamentet inte hade funnits. Påkalla jämkning av testamenteDet som dock krävs av dig och din syster är att ni måste begära att få ut er laglott för att inte förlora denna rättighet. Ni måste enligt ÄB 7 kap. 3 § påkalla en jämkning av testamentet och framföra ett laglottsanspråk. Ett laglottsanspråk kan göras direkt till testamentstagaren eller genom att väcka talan gos tingsrätten (om det uppstår en tvist mellan er). Jämkning av testamente måste dock göras inom sex månader från att du delgivits testamentet, d.v.s. fått ta del av testamentet. Om ett sådant anspråk inte har framförts inom sex månader blir testamentet gällande och ni förlorar er rätt till laglotten. Jag hoppas att du fick svar på din fråga och att svaret kan ge viss vägledning. Om jag har missförstått din fråga är du alltid välkommen att återkomma med en ny eller så kan du ta kontakt med våra duktiga jurister här om du skulle vilja ha mer ingående juridisk hjälp. Med vänliga hälsningar,

Kan ett barn bli arvslös?

2020-11-21 i Laglott
FRÅGA |Kan min far göra mig arvlös?Han är gift men degar inga gemensamma barn. Han har bara mig som barn. Vi har dålig relation och ingen kontakt. Vad kan göra för att ge mig minst möjligt av hans arv?Jag vet att hus och mark äger han och hans fru. Mvh X
Sandra Bargabriel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga enligt följande. Du vill veta om din far kan göra dig arvslös och vad som kan påverka ditt kommande arv från din pappa. Jag kommer att hänvisa till ärvdabalken (ÄB). Lagen innehåller regler om arv och testamenten. Du kan inte bli arvslös Svaret på din första fråga, om din far kan göra dig arvslös, är nej. Du är vad som kallas bröstarvinge och tillhör första arvsklassen vilket innebär att du har arvsrätt efter din far (ÄB 2 kap. 1§). Huvudregeln är att bröstarvingarna ska få en lika stor del av arvet, vilket innebär att du som ensam bröstarvinge får hela arvet. Denna andel är vad som kallas för arvslott. Din far kan dock påverka detta genom att skriva ett testamente där han frånsäger dig din arvslott. Dock finns det en skyddsregel som säger att en bröstarvinge alltid har rätt till sin laglott, vilket är hälften av den arvslott som skulle ha tillkommit bröstarvingen om inte ett testamente upprättats (ÄB 7 kap. 1 §). I ditt fall utgör din laglott därmed hälften av arvet, vilket är det minsta möjliga arv du kan få. Vad kan du göra för att få ut din arvslott? Det du måste göra för att ta del av din laglott är att du påkallar en jämkning av testamentet, vilket måste göras inom sex månader från att du delgivits testamentet (ÄB 7 kap. 3 §). Detta kan göras genom att du i samband med din fars bouppteckning meddelar testamentstagaren att du vill ha ut din laglott. Jag hoppas att svaret kan ge viss vägledning. Om jag har missförstått din fråga är du alltid välkommen att återkomma med en ny. Med vänlig hälsning,