Har make arvsrätt efter avliden make trots bodelningsavtal?

2021-01-22 i Make
FRÅGA |Herr Y och fru X har varit gifta i många år, De har ett gemensamt barn och Y har tre tidigare barn. De skriver ett bodelningsavtal inom äktenskapet. Y avlider efter några år. Äktenskapet är giltigt. Har fru X fuli arvsrätt efter herr Y, eller begränsar bodelningsavtalet hennes arvsrätt?
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vilka lagar är tillämpliga?I samband med arv efter avliden make blir regler i ärvdabalken (ÄB) och äktenskapsbalken (ÄktB) relevanta. Vad sker vid den ena makens bortgång?Ett äktenskap upplöses antingen vid äktenskapsskillnad eller genom den ena makens död (1 kap. 5 § ÄktB). Efter att äktenskapet har upplösts sker vanligtvis en bodelning där makarnas giftorättsgods efter en skuldavräkning ska delas lika mellan makarna (11 kap. 1-3 §§ ÄktB). Makarnas giftorättsgods är den egendom som inte utgör makarnas enskilda egendom (7 kap. 2 § ÄktB). I det här fallet nämns det att det finns ett bodelningsavtal mellan makarna. Genom ett sådan avtal kan makarna bestämma vad som ska ingå vid en eventuell bodelning. Detta avtal påverkar alltså inte den kvarlevande makens arvsrätt. Efter att en bodelning har genomförts sker ett arvskifte där den avlidne makens kvarlåtenskap som består av dess andel från bodelningen samt dess enskilda egendom fördelas mellan dennes arvingar. Vem ärver den avlidne maken?Eftersom inget testamente verkar finnas sker arvsfördelningen enligt den lagstadgade arvsordningen. När en make avlider har kvarlevande make som huvudregel arvsrätt före barns arvsrätt (3 kap. 1 § ÄB). Efterlevande make ärver då med fri förfoganderätt vilket innebär att den kvarlevande maken får förbruka kapital, avyttra samt ge bort egendomen helt utan redovisningsplikt men hon får inte genom testamente förordna över den kvotdel av förmögenhetsmassan som innehas med fri förfoganderätt (3 kap. 2 § ÄktB). Detta eftersom pengarna ska tillfalla den avlidnes efterarvingar vid den efterlevande makens bortgång. Om den avlidne maken har särkullbarn har dessa dock rätt att få ut sin laglott direkt (3 kap. 1 § ÄB). SammanfattningFörst kommer en bodelning ske mellan den avlidna maken och den kvarlevande maken, med bodelningsavtalets innehåll i beaktande. Genom att göra det här får man fram hur mycket av makarnas egendom som är den avlidnes kvarlåtenskap respektive den efter­levande makens egendom. Kvarlåtenskapen efter den avlidne maken tillfaller sedan dennes arvingar. I detta fallet har den avlidna maken tre särkullbarn som har rätt att få sitt arv direkt som utgörs av 3/4 av kvarlåtenskapen. Makarnas gemensamma barn är efterarvinge och får ut sitt arv på 1/4 först när den efterlevande maken avlider. Alltså den efterlevande maken övertar viss egendom genom bodelning och en viss del, 1/4, genom arv (med fri förfoganderätt). Värt att tillägga är att eftersom det inte tycks finnas ett testamente till förmån för efterlevande make ärver denne inte någon egendom med full äganderätt. Jag hoppas att du fick svar på din fråga och skulle du behöva vidare hjälp råder jag dig att kontakta vår juristbyrå för tidsbokning. Med vänliga hälsningar,