Vem får behålla den gemensamma bostaden som ägs av mig om min sambo avlider?

2021-11-20 i Sambo
FRÅGA |Hej.Jag och min sambo köpte en fastighet som jag är ensam ägare till. Min fråga gäller om han skulle gå bort. Kan hans barn då kräva halva fastigheten, då jag är medveten om att det är samboegendom.
Sandra Bargabriel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad händer om min sambo avlider och vi inte upprättat testamente eller samboavtal?När ett samboförhållande upphör på grund av dödsfall så kan den efterlevande sambon begära bodelning inom ett år från att bouppteckningen från dödsfallet förrättats (8-9 § och 18 § sambolagen). I bodelningen kommer all egendom som är samboegendom delas lika mellan samborna (8 § sambolagen). För att bostaden ska ses som samboegendom krävs att det är förvärvat för gemensamt bruk (3 § sambolagen) samt att någon av punkterna i 5 § sambolagen är uppfylld. Du skriver i din fråga att fastigheten utgör samboegendom så därför utgår jag från att den är det. Er gemensamma bostad kommer således att räknas med i bodelningen och sedan avdrag gjorts för era respektive skulder kommer det som återstår av samboegendomen att läggas samman och därefter delas lika mellan er (14 § sambolagen). Den del som tillhör din avlidna sambo kommer att fördelas mellan de som är arvsberättigade efter den avlidna (23 kap. 1 § ärvdabalken), vilket i detta fall är din sambos barn. Den efterlevande sambon (du i detta fall) har rätt att behålla den tidigare gemensamma bostaden och bohaget om det är skäligt (16 § sambolagen). Överstiger däremot värdet av bostaden och bohaget den andel som ska tillfalla dig enligt bodelning så måste du ersätta dödsboet det (17 § sambolagen). Begära bodelning eller inte?Finns det tillräckligt med samboegendom har du som efterlevande sambo rätt till andel i samboegendomen som uppgår till minst två prisbasbelopp (18 § 2 st sambolagen). Om du inte begär någon bodelning kommer utfallet vad gäller fastigheten bli annorlunda. Du skriver att det är du som står ensam ägare till fastigheten vilket innebär att du kommer att få behålla det om din sambo avlider och du väljer att inte begära bodelning. Hade fastigheten istället varit samägd av er båda hade utfallet varit densamma oavsett om du begär bodelning eller inte. När du begär bodelning blir skillnaden att sådan samboegendom som annars ägs av enbart dig eller din sambo, delas mellan er, när den annars inte skulle göra det om du inte begär bodelning - som så är fallet med fastigheten.Sammanfattningsvis kommer du troligtvis att få behålla fastigheten om din sambo avlider och du väljer att begära bodelning. Då måste du dock ersätta dödsboet med det värde som överstiger din andel som ska tillfalla dig efter bodelningen. Om du inte begär bodelning och fastigheten ägs av enbart dig, så är det fortfarande du som får behålla fastigheten och utan att du behöver ersätta något dödsbo.Jag hoppas att svaret kan ge viss vägledning, om jag har missförstått din fråga är du självklart välkommen att återkomma med en ny!Med vänliga hälsningar,