Skillnaden mellan arvsrätten för gifta och sambos

2021-09-07 i Sambo
FRÅGA |Jag och min sambo har ett barn ihop. Vi är inte gifta. Vad händer med min egendom om jag dör? Vi äger en lägenhet ihop, och jag har även investeringar i fonder.Om jag dör vill jag att min egendom går till min sambo, och eventuellt delar av den till mitt barn. Styr jag detta genom att skriva ett testamente? Bör jag anlita en jurist för att skriva testamentet?
Victoria Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga aktualiserar arvsrätten vilket regleras i ärvdabalken (ÄB) och jag kommer vidröra hur ert samboskap påverkar arvsrätten. För att besvara frågan om vad som händer med din egendom vid bortgång så måste jag ge en överblick av den svenska arvsrätten.Ett viktigt påpekande är att arvsmöjligheterna för en sambo i jämförelse med en make står i stark kontrast mot varandra inom svensk rätt. Jag kommer skildra detta förhållande nedan.Hur ser arvsrätten ut i Sverige?Hur arvet efter någon fördelas regleras i 2 kap. ÄB och kallas för den legala arvsordningen. Däri uppställs en prioriteringsordning mellan olika arvsberättigade som kallas för olika arvsklasser. Den första arvsklassen ärver före den andra arvsklassen och den andra arvsklassen före den tredje.För sambos (som gäller i ditt fall)Den första arvsklassen omfattar avkomlingar till den avlidna (2 kap. 1 § ÄB). Dessa kallas för bröstarvingar och kommer ärva kvarlåtenskapen efter den avlidna jämnt fördelat. Exempelvis så har du och din sambo ett gemensamt barn – då kommer detta barn ärva dig i helhet. Det finns två ytterligare arvsklasser men eftersom ert barn ärver dig så kommer all din kvarlåtenskap tillfalla denne.För äkta makarHär gäller fortfarande att det är den första arvsklassen (bröstarvingar; ert barn) som ärver dig. Däremot, förutsatt att det äkta paret har ett gemensamt barn, så kan den efterlevande maken ärva all egendom som barnet skulle ha ärvt, se 3 kap. 1 § ÄB. Barnet får i stället ut arvet från den avlidna maken efter att den efterlevande maken också har gått bort.Vad händer med din egendom vid bortgång?Detta innebär att den efterlevande partnern endast ärver den avlidna maken (enligt svensk arvsrätt) om dessa är gifta. Ifall man är sambos så omfattas man inte av regeln (se 3 kap. 1 § ÄB ordvalet "maken").Om du skulle gå bort så skulle alltså inte din sambo ärva dig (och motsatta förhållande gäller om din sambo gick bort) – all egendom skulle ärvas av ert gemensamma barn.Hur kan du se till så att din egendom fördelas mellan din efterlevande sambo och ert gemensamma barn?Precis som du påpekat i din fråga så kan detta ske genom ett upprättande av testamente. Genom ett upprättande av ett sådant så åsidosätts de svenska arvsreglerna. På detta sätt så kan du också fördela särskild egendom mellan din efterlevande sambo och ert gemensamma barn.För att upprätta ett testamente så måste flera formkrav uppfyllas: (10 kap. 1 § st. 1 ÄB).1. Testamentet ska upprättas skriftligt2. Testatorn ska underteckna testamentet och detta ska bevittnas av två personer3. Dessa vittnen ska även skriva under handlingen4. Vittnena ska förstå att handlingen som upprättats är ett testamenteDärutöver så gäller flera regler som komplicerar förfarandet: exempelvis så måste vittnena vara över 15 år gamla och får inte stå med som testamentstagare i testamentet (10 kap. 4 § st. 1 ÄB). För att undvika att missa ett formkrav (som medför att testamentet blir rättsligt ogiltigt) så skulle jag rekommendera dig att boka en tid hos en jurist. Du kan boka en tid med en av våra jurister på Lawline på denna länk.Jag hoppas du fick svar på din fråga,