Är det särkullbarnen som ärver eller den efterlevande maken?

2021-11-19 i Särkullbarn
FRÅGA |Hej!Undrar hur det delas upp i dödsbo. Min mor var omgift och vi är då 4st särkullebarn. Kan nämna också här att det inte finns några papper skrivna, testamente eller äktenskapsord.Det jag vill veta är om hennes man ärver något i pengaväg efter bodelning är gjord ì mellan dem eller om vi fyra barn delar på hennes del.Tacksam för svar Pernilla
Sandra Bargabriel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill veta vem som kommer att ärva din mammas egendom. Jag kommer att hänvisa till ärvdabalken (ÄB) när jag besvarar din fråga.Särkullbarns rätt till arvOm din mamma är gift när hon avlider är det hennes make som ärver egendomen först (ÄB 3 kap. 1 §). Ett undantag från detta är dock om din mamma efterlämnar särkullbarn, det vill säga barn som bara din mamma är förälder till. Du skriver i din fråga att ni är 4 st särkullbarn och därmed har ni rätt att få ut er arvslott från er avlidna mamma direkt. Det är därmed ni som kommer att ärva er mammas kvarlåtenskap och inte hennes man. Särkullbarn kan dock välja att avstå sitt arv till förmån för den efterlevande maken (ÄB 3 kap. 9 §). Det innebär att särkullbarnet väljer att få ut sin andel när den efterlevande maken avlider (i detta fall när din mammas make avlider). Jag hoppas att svaret kan ge viss vägledning, om jag har missförstått din fråga är du självklart välkommen att återkomma med en ny!Med vänliga hälsningar,

Ärver jag något från min styvmor?

2021-08-31 i Särkullbarn
FRÅGA |Jeg og min syster er särkullsbarn efter våran avlidna far. Styvmor ärvte sin mor för några år sedan, min far hadde lite förmåga. Hvad ärver vi? Styvmor har ärvt mycket från sin mor. Våran far har inte så mycke. Hon säger vi skal ärva halva av allt (hennes del också, inkluderad det hon fick från sin mor), medan vi tänker det inte stämmer. Vi ärver kun det min far hadde, eller? Dom var gift, inga andra barn. Hon har testamenterat sin ärv til sina syskonbarn när hon dör.
Sandra Bargabriel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta vad ni ärver av er styvmor.Jag kommer att hänvisa till ärvdabalken (ÄB) och äktenskapsbalken (ÄktB) när jag besvarar din fråga. Du skriver att du och din syster är sälkullsbarn vilket innebär att ni inte har någon arvsrätt efter er styvmor när hon avlider utan endast från er far. Detta innebär att ni endast kan ärva det din far kommer att få ut från bodelningen. Bodelning ska förrättas innan ett arvskifte skerNär en make avlider ska en bodelning förrättas innan ett arvskifte sker (9 kap. 2 § ÄktB och 23 kap. 1 § ÄB). Vid en bodelning ska makarnas egendom fördelas mellan dom (9 kap. 1 § ÄktB). I bodelningen är det makarnas giftorättsgods som ska ingå (10 kap 1 § ÄktB). Giftorättsgods är all egendom som inte är enskild egendom (7 kap. 1 §. ÄktB). Enskild egendom är i sin tur egendom som inte faller in under punkterna i 7 kap. 2 § ÄktB, d.v.s. egendom som inte gjorts enskilt via ett äktenskapsförord, egendom som givits i gåva, arv eller testamente med villkor om att den ska vara mottagarens enskilda, o.s.v. Detta innebär att om arvet din styvmor erhållit från sin mor inte har en föreskrift om att den ska vara enskild egendom, så kommer din styvmor och far att dela lika på det då arvet kommer att ingå som giftorättsgods i bodelningen.Sammanfattningsvis innebär det att ni kommer att få hälften av alla tillgångar din styvmor och far hade tillsammans, minus de tillgångar som räknas som enskild egendom enligt 7 kap. 2 § ÄktB. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, om jag har missförstått den är du självklart varmt välkommen att återkomma med en ny.