Särkullbarns arvsrätt vid testamente om att makarna ärver varandra.

2021-02-12 i Särkullbarn
FRÅGA |Hej.Min mamma har gått bort och vi är 3 barn från ett tidigare förhållande. Det finns även ett syskon som mamma har tillsammans med efterlevande make.Det finns ett testamente som säger att makarna ärver varandra.Vi är alltså 3 särkullbarn.Hur och när ska boet delas upp?
Nähar Abdulreza |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer utgå från Ärvdabalkens (1958:637) bestämmelser för att besvara din fråga då den handlar om arv och arvskifte. I och med att makarna i testamente skrivit att de ärver varandra så får testamentet företräde framför arvsordningen. Nu framgår det inte av frågan ifall egendomen är testamenterad med fri eller full äganderätt, så jag kommer ta upp båda fallen. När boet ska delas upp En bouppteckning ska göras senast 3 månader efter bortgången (20 kap. 1 § ÄB). Den som sköter själva bouppteckningen är oftast dödsbodelägaren som har egendomen i sin vård, men i och med att testamente är skrivet skulle jag personligen förmoda att det är en Testamentsexekutor som sköter det (20 kap. 2 § ÄB). Fri förfoganderättIfall egendomen är testamenterad med fri förfoganderätt innebär det att efterlevande make som utgångspunkt få all egendom och kan fritt förfoga över den under sin livstid, efterlevande make få dock inte testamentera bort egendomen. Vid efterlevande makens död så får samtliga bröstarvingar sin arvslott (hälften av efterlevande makes arv delat på antalet barn, i ert fall fyra stycken), det framgår av 3 kap. 2 ÄB. Som Särkullbarn har ni utöver detta även rätt att kräva ut er laglott redan efter er mors bortgång som utgör hälften av er rätt till arvslott (7 kap. 1 § ÄB). Full Äganderätt Ifall det i testamentet är skrivet att efterlevande make ska ärva med full äganderätt så måste du som särkullbarn kräva ut din laglott inom 6 månader ifall du vill ha en andel, du har då ingen rätt till efterarv vid efterlevande makens bortgång. Som särkullbarn måste du ifall du vill få ut din laglott påkalla jämkning senast 6 månader efter att du fick tillgång till testamentet (7 kap. 3 § ÄB). Jag hoppas du fått svar på din fråga och tack för att du vände dig till Lawline!