Hur återkallar man ett testamente?

2020-08-26 i Testamente
FRÅGA |Hej Min pappa och hans sambo ska separera nästa vecka. Dem har skrivit något typ (sambo avtal ) med testamente. Jag och hennes son har skrivit under ett papper där det står att samboavtalet upphör mellan xx och yy Å gjort en bodelningslista över deras saker..Men undrar nu vad som krävs för att upphäva deras testamentet juridiskt korrekt .???
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Ett testamente kan när som helst återkallas (se 10 kap. 5 § andra stycket ärvdabalken). Detta gäller även för så kallade inbördes testamenten, vilket jag tolkar det som att din pappa och hans sambo har upprättat. Hur ett testamente kan återkallas framgår av 10 kap. 5 § första stycket ärvdabalken. Det kan ske genom upprättandet av ett nytt formriktigt testamente, genom att testamentet förstörs av testator eller om testator otvetydigt givit tillkänna att testamentet inte lägre är uttryck för hans yttersta vilja. En återkallelse kan alltså ske helt formlöst men förutsätter ändå en tydlig viljeyttring från testator som visar att testamentet inte längre ska gälla. Det säkraste i det aktuella fallet borde dock vara att din pappa och hans sambo helt enkelt förstör testamentet, till exempel genom att bränna upp det eller riva sönder det. Det finns även en specialregel för inbördes testamenten i 10 kap. 7 § ärvdabalken, men nämnda regel tar sikte på när enbart en av parterna i det inbördes testamentet återkallar sitt förordnande. Som jag tolkar din fråga är din pappa och hans sambo överens om att båda ska återkalla testamentet och regeln blir därför inte aktuell.Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Kan man testamentera bort egendom som innehas med fri förfoganderätt?

2020-02-27 i Testamente
FRÅGA |Jag och maken har inga gemensamma barn, men det finns ett särkullsbarn, makens. Vi har skrivit ett inbördes testamente som innebär att vi ärver varandra med fri förfoganderätt. Om jag blir den överlevande, får jag inte testamentera något alls? Mitt hjärta brinner för forskning och jag vill gärna skänka till cancerfonden m m. Hur mycket får jag ge bort, vad anses som en större summa. Är det bättre att skänka en stående summa varje månad, det vet jag att man kan.
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Ni har skrivit ett inbördes testamente med förordnande om fri förfoganderätt för den efterlevande. Den som innehar egendom med fri förfoganderätt är obehindrad att spendera och förbruka denna. Man får alltså till exempel sälja egendomen, ge bort den i gåva och i övrigt leva ett "slösaktigt" liv. Begränsningen som finns med egendom som innehas med fri förfoganderätt är att man inte får testamentera bort den (jämför 3 kap. 2 § första stycket ärvdabalken).Om din make skulle gå bort innan dig skulle du således inte få testamentera bort egendomen du erhåller av honom med fri förfoganderätt. I övrigt har du en stor frihet med vad du får göra med egendomen men observera att din makes särkullbarn kommer ha en rätt att få ut sin laglott. Laglotten uppgår till halva arvslotten (se 7 kap. 1 § ärvdabalken). Detta gäller dock endast delen du eventuellt erhåller från honom, din egen del av förmögenhetsmassan är du fri att testamentera bort. Svaret på din fråga är alltså att du är fri att testamentera bort din del av egendomsmassan, men den delen du eventuellt erhåller från din make med fri förfoganderätt får du inte testamentera bort.Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,