Kan ett gåvobrev ersättas med ett testamente?

2021-05-03 i Testamente
FRÅGA |Om ett gåvobrev, skriftlig utfästelse finns om att viss egendom skall tillfalla ex en organisation efter gåvogivarens död. Kan detta ersättas genom ett testamente där gåvogivaren uttrycker det motsatta vid ett senare skede i livet i ett senare daterat testamente? Eller anses gåvan ha skett torts att gåvogivaren lever? Man borde väl ha rätt att ändra sig under sin livstid?
Amanda Boqvist Thiel |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För att besvara din fråga kommer jag använda mig av ärvdabalken (ÄB). Testamente och gåvobrevFörst och främst ska sägas att testamente används för att fördela den avlidnes tillgångar (9 kap 1 § ÄB). Ett testamente får ingen verkan medan en person fortfarande lever, utan det är när personen går bort som man fördelar tillgångarna enligt det som står i testamentet. Ett gåvobrev däremot, kan användas för att fördela en persons tillgångar när denna lever. I motsats till ett testamente, får ett gåvobrev verkan före det att personen går bort. Ett gåvobrev kan behandlas som ett testamenteI ditt fall låter det som att man använt ett gåvobrev för att fördela en persons tillgångar efter att denna gått bort. Det låter alltså mer som ett testamente än ett gåvobrev. En utfästelse av gåva (ett gåvobrev) som inte ska göras gällande under givarens livstid är endast giltigt om det överensstämmer med ett testamente (17 kap 3 § ÄB). Detta betyder att om gåvobrevet innehåller ett villkor om att gåvan ska lämnas över först efter att givaren avlidit så krävs ett testamente som säger samma sak för att gåvoutfästelsen ska vara giltig. Dock kan gåvobrevet i sig utgöra ett testamente (17 kap 3 § ÄB). En förutsättning är att gåvobrevet ska börja gälla efter att givaren avlidit, samt att det uppfyller de krav som lagen ställer på testamenten. Kraven på ett testamente är att det ska vara skriftligt och att man ska ha två vittnen (10 kap 1 §). Det är viktigt att vittnena dels skriver under testamentet, men också att de närvarar när testatorn (den som vill testamentera bort sina tillgångar) skriver under testamentet. Dessutom får vittnena inte vara under 15 år eller lida av en psykisk sjukdom som gör att de saknar insikt om testamentets betydelse (10 kap 4 §). Din situationEftersom jag inte vet hur gåvobrevet i ditt fall är utformat, är det svårt för mig att besvara om kraven för ett testamente är uppfyllda eller inte. Om kraven är uppfyllda, kommer gåvobrevet alltså behandlas som ett testamente. Huvudregeln är att ett nyare testamente ersätter ett äldre testamente. Det betyder att om personen i ditt fall upprättar ett testamente, kommer detta ersätta gåvobrevet. Detta förutsätter som sagt att gåvobrevet behandlas som ett testamente, enligt det jag beskrivit ovan. Om gåvobrevet inte uppfyller kraven för ett testamente, men ändå innehåller ett villkor om att gåvan ska lämnas först efter att givaren avlidit så är det inte giltigt. Då är det fritt fram att skriva ett testamente som kommer att gälla istället.Tack för att du vände dig till Lawline med din fråga! Om du har fler frågor är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen.Med vänlig hälsning,

Vad händer om man testamenterar till någon som avlider före en själv?

2021-02-12 i Testamente
FRÅGA |Om jag testamenterar samtliga mina tillgångar till min systerdotter och hon skulle avlida före mig. Ärver då hennes två barn mig automatiskt i nästa steg?Jag har inga bröstarvingar, men en bror som har två barn. Jag vill inte att brodern eller hans barn ska kunna ärva mig.
Amanda Boqvist Thiel |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Regler om arv och testamente finns i ärvdabalken (ÄB). Jag tolkar din fråga som att du undrar vad som händer med ditt arv om den personen som du testamenterat till, din systerdotter, går bort före dig. Vad händer om din systerdotter går bort före dig?Den som testamenterar sina tillgångar kallas för testator och den som man testamenterar till kallas för testamentstagare. Endast den som lever vid arvlåtarens bortgång har rätt till arv (1 kap 1 § ÄB). Det betyder att den testamentstagare som avlider innan testatorn inte har rätt till arv. Men om din systerdotter går bort före dig ska hennes arvingar, det vill säga hennes barn, träda i hennes ställe (11 kap 6 § ÄB). Detta är i överensstämmelse med den så kallade istadarätten, som innebär att barn träder i sina föräldrars ställe vid arv. Ett krav för att man som barn ska få träda i testamentagarens ställe är att man är berättigad till arv efter testatorn. Det innebär att man ska vara släkt med testatorn. Om man däremot testamenterar till en vän som sedan går bort före en själv, kommer vännens barn som huvudregel inte kunna träda i vännens ställe, eftersom de inte är berättigade till arv efter testatorn. Eftersom din systerdotters barn är berättigade till arv efter dig, ska de träda i din systerdotters ställe om hon skulle gå bort före dig. Svar på din frågaDin systerdotters barn kommer att träda i din systerdotters ställe, om du testamenterat till henne och hon går bort före dig. Hoppas du fått svar på din fråga! Om du undrar över något mer är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen. Trevlig helg,