Hur testamenterar man särskild egendom?

2021-11-14 i Testamente
FRÅGA |Hej!Jag är gift sedan 1996. Vi har två gemensamma barn. Min man har ytterligare två barn från ett tidigare äktenskap.Nu står jag inför ett arvsskifte från mina föräldrar. Vad behöver jag göra för att min del av mitt arv från mina föräldrar, bara ska kunna tillfalla mina biologiska barn (inte särkullsbarnen) den dag jag och min man dör?
Victoria |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaret på din fråga återfinns i ärvdabalken (ÄB). För att besvara din fråga tänker jag först beskriva skillnaden mellan att ärva enligt den svenska arvsrätten alternativt enligt ett testamente.Hur ser arvsrätten ut i Sverige?Hur arvet efter någon fördelas regleras i 2 kap. ÄB och kallas för den legala arvsordningen. Däri uppställs en prioriteringsordning mellan olika arvsberättigade som kallas för olika arvsklasser. Den första arvsklassen ärver före den andra arvsklassen och den andra arvsklassen före den tredje.Den första arvsklassen omfattar avkomlingar till den avlidna (2 kap. 1 § ÄB). Dessa kallas för bröstarvingar och kommer ärva kvarlåtenskapen efter den avlidna jämnt fördelat. Det är alltså i första hand din bröstarvinge som kommer ärva dig i sin helhet enligt den svenska arvsrätten.Däremot, förutsatt att det äkta paret har ett gemensamt barn, så kan den efterlevande maken (din make alternativt dig) ärva all egendom som barnet skulle ha ärvt efter att en bodelning har skett, se 3 kap. 1 § ÄB. Barnet får i stället ut arvet från den avlidna maken efter att den efterlevande maken också har gått bort.Det viktiga att påpeka här, är att när antingen du eller din make går bort så kommer troligtvis en bodelning att ske.Hur sker en bodelning?När ett äktenskap upplöses, exempelvis när ena maken går bort, så ska makarnas egendom fördelas genom en bodelning (9 kap. 1 § ÄktB). Utgångspunkten vid en bodelning är att makarnas så kallade giftorättsgods ska ingå enligt 10 kap. 1 § ÄktB. En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Typiskt sett så omvandlas giftorättsgods till enskild egendom genom att makarna förordnar om detta genom ett äktenskapsförord. Att detta är möjligt framgår av 7 kap. 1 §, st. 1 p. 1 ÄktB.Jag kommer utgå från att ni inte har upprättat något äktenskapsförord och att all egendom är giftorättsgods. Jag kommer också utgå från att arvet av dina föräldrar är giftorättsgods (däremot så kan arvet vara enskild egendom ifall dina föräldrar testamenterat arvet till dig och villkorat att det ska vara din enskilda egendom enligt 7 kap. 2 §, p. 4).Resultatet av att all er egendom är giftorättsgods är att all er egendom kommer ingå i bodelningen och fördelas 50/50 mellan dödsboet efter den avlidne maken och den efterlevande maken. Detta inkluderar även arvet efter dina föräldrar som inte har villkorats. Genom denna bodelning skulle det alltså vara möjligt för ditt arv från dina föräldrar att ingå och bli en del av din efterlevande makes egendom. Denna egendom kommer alltså dina styvbarn förr eller senare (beroende på om du eller din make går bort först) att ärva.Hur påverkar ett testamente arvsrätten?Man utgår alltså från den svenska arvsrätten (förfarandet jag beskrev ovan) vid avsaknad av ett giltigt testamente. Detta innebär dock att någon som väljer att testamentera sin egendom (testator) har en möjlighet att sätta arvsrätten ur kraft för den egendomen. Testatorn har typiskt sett omfattande möjligheter att fördela sin kvarlåtenskap såsom denne önskar.Du skulle alltså kunna testamentera särskild egendom (såsom arvet av dina föräldrar) till era gemensamma barn.Ifall du avser att upprätta ett testamente så måste du tänka på att det finns formkrav för att ett testamente ska gälla och dessa framgår enligt 10 kap. 1 § st. 1 ÄB:1. Testamentet ska upprättas skriftligt2. Testatorn ska underteckna testamentet och detta ska bevittnas av två personer3. Dessa vittnen ska även skriva under handlingen4. Vittnena ska förstå att handlingen som upprättats är ett testamenteDärutöver så gäller flera regler som komplicerar förfarandet: exempelvis så måste vittnena vara över 15 år gamla och får inte stå med som testamentstagare i testamentet (10 kap. 4 § st. 1 ÄB). För att undvika att missa ett formkrav (som medför att testamentet blir rättsligt ogiltigt, vilket kan leda till att särkullsbarnen ärver egendomen ändå) så skulle jag rekommendera dig att boka en tid hos en jurist. Du kan boka en tid med en av våra jurister på Lawline på denna länk.HandlingsplanJag skulle rekommendera dig att (1) testamentera den särskilda egendomen (arvet av dina föräldrar) direkt till era gemensamma barn. Då kommer egendomen inte längre riskera att ärvas av särkullsbarnen. Du skulle även kunna (2) ge bort arvet genom ett gåvobrev innan ett dödsfall inträffar, vilket i mångt och mycket uppfyller samma syfte (kommer inte ingå i bodelningen och ärvas av särkullsbarnen). Dessa gåvobrev har också formkrav och är lite mer komplicerade att utforma (samt säkerställa att gåvobrevet är rättsligt gitligt) i jämförelse med formkraven för testamenten som finns kodifierat; d.v.s. nedskriven som lagtext.Jag hoppas du fick svar på din fråga och återkom gärna om du har flera frågor!Mvh,

Återkallelse av inbördes testamente

2021-10-03 i Testamente
FRÅGA |Angående testamenteHej!Jag (J) mannen och frun är under skilsmässa, där enbart jag ansökte om skilsmässan.Hon vill också skiljas, men inte nu, utan efter att hon flyttat ifrån säger hon.Bodelningen ska hon också göra efter att hon flyttat. Vi har skrivit ett inbördes testamente en gång i tiden, där det står, "förordnar härmed såsom vår yttersta vilja och testamente att den av osssom överlever den andre skall med fri förfoganderätt erhålla all den avlidnes kvarlåtenskap"Sedan står det vidare i testamentet att bröstarvingen skall erhålla allt efter våran död.Min önskan (J) är att göra om testamentet där det ska stå att allmin egendom (J) skall gå till bröstarvingen.Detta under förutsättning att jag får behålla fastigheten och min ekonomi.Fastigheten betalade jag själv, den står enbart i mitt namn och vi skrev en gång i tiden ettäktenskapsförord där det står "överenskommer härmed att all den egendom, som någon av oss nu ägereller senare kommer att förvärva på vad sätt det vara må,samt all avkastning av sådan egendom, skall vara respektivemakes enskilda egendom, i vilken den andre maken inte äger giftorätt".Vad jag förstår, så ska allt gå till barnet i alla fall, efter skilsmässan,även utan testamente. Min fråga är: kan jag bara riva det gamla testamentet på eget bevåg,eller riva gamla testamentet med skriftlig överenskommelse med f.n. frun,och bör jag göra ett helt nytt testamente där det står attall min egendom (J) skall gå till barnet, bröstarvingen?
Victoria Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar det som att du har två separata frågor: den ena behandlar ifall du kan häva det inbördes testamentet ensidigt/tillsammans med din före detta maka, den andra om hur du kan agera så att din bröstarvinge erhåller all kvarlåtenskap efter din bortgång.Först tänker jag beskriva hur den svenska arvsrätten ser ut, hur verkan av denna kan sättas ur kraft genom ett testamente samt hur det inbördes testamentet kan hävas.Svaren på dina frågor kan återfinnas i ärvdabalken (ÄB).Hur ser arvsrätten ut i Sverige?Hur arvet efter någon fördelas regleras i 2 kap. ÄB och kallas för den legala arvsordningen. Däri uppställs en prioriteringsordning mellan olika arvsberättigade som kallas för olika arvsklasser. Den första arvsklassen ärver före den andra arvsklassen och den andra arvsklassen före den tredje.Den första arvsklassen omfattar avkomlingar till den avlidna (2 kap. 1 § ÄB). Dessa kallas för bröstarvingar och kommer ärva kvarlåtenskapen efter den avlidna jämnt fördelat. Det är alltså i första hand din bröstarvinge som kommer ärva dig i sin helhet enligt den svenska arvsrätten.Däremot, förutsatt att det äkta paret (om ni ännu är gifta vid din bortgång) har ett gemensamt barn, så kan den efterlevande maken (din maka) ärva all egendom som barnet skulle ha ärvt, se 3 kap. 1 § ÄB. Barnet får i stället ut arvet från den avlidna maken efter att den efterlevande maken också har gått bort.Vad händer med din egendom vid bortgång enligt arvsrätten?Detta innebär att den efterlevande partnern endast ärver den avlidna maken (enligt svensk arvsrätt) om dessa är gifta.Om ni är skilda vid din bortgång så kommer alltså arvsrätten medföra att din bröstarvinge ärver dig i sin helhet.Hur påverkar testamentet arvsrätten?Precis som jag antytt ovan så är arvet efter någon reglerat av ärvdabalken och inte av ett testamente. Testamentet sätter alltså arvsrätten enligt ärvdabalken ur kraft. Detta innebär att förhållandet som jag beskrivit ovan om arvsrätten inte kommer gälla ifall man i stället testamenterar egendomen.I ditt fall så har du och din maka ingått ett inbördes testamente och då gäller den i stället för ärvdabalken. Ifall ni tillsammans skulle häva testamentet så kommer i stället ärvdabalken gälla och då (efter er skilsmässa) kommer all din kvarlåtenskap att gå till din bröstavinge i stället, vilket överensstämmer med din vilja enligt din fråga. Men hur kan man häva ett testamente?Hur kan du häva testamentet?Tänk på att ett inbördes testamente är två testamenten på ett enda papper – ditt och din makas respektive testamenten. Detta innebär att du endast kan ändra/återkalla ditt testamente och inte din (före detta) makas. Däremot finns det en specialregel som indirekt kan påverka din makas andel, se beskrivning av lagrummet 10 kap. 7 § ÄB nedan.Ett återkallande/hävande av ett testamente kan ske på flera olika sätt: exempelvis genom att (1) du (eller ni) skriver ett nytt som upphäver den tidigare, (2) genom att förstöra det eller (3) genom att otvetydigt givit tillkänna att testamentet inte längre är uttryck för er yttersta vilja, se 10 kap. 5 § ÄB.Du kan alltså återkalla testamentet genom att skriva ett nytt enligt 10 kap. 5 § ÄB,eller genom att skriva en tydlig återkallelse där det framgår att din andel av det gamla inbördes testamentet inte ska gälla. Ni kan också återkalla den genom att förstöra det inbördes testamentet, men då behöver ni båda vara överens om detta, då det inbördes testamentet som sagt innehåller båda testamentena och du kan inte häva/återkalla hennes testamente.För inbördes testamenten så finns också en specialregel enligt 10 kap. 7 § ÄB som förklarar att när någon av makarna ensidigt återkallar eller ändrar det inbördes testamentet som väsentligt rubbar förutsättningarna för testamentet så förlorar denna sin rätt enligt testamentet.Exempelvis, om ni skulle skilja er samt att du återkallar testamentet så har inte längre din före detta rätt till din kvarlåtenskap enligt vare sig testamentet eller den svenska arvsrätten. Genom verkan av 10 kap. 7 § ÄB så skulle din rätt till hennes kvarlåtenskap att försvinna då förutsättningen för det inbördes testamentet var att ni skulle ärva varandra.HandlingsplanJag skulle i första hand rekommendera er att häva testamentet genom att riva den tillsammans. I andra hand så skulle du i stället kunna återkalla det genom att upprätta ett nytt testamente där det framgår att all kvarlåtenskap ska tillfalla din bröstarvinge.Ifall du tänker upprätta ett nytt testamente så måste du tänka på att det finns formkrav för att ett testamente ska gälla och dessa framgår enligt 10 kap. 1 § st. 1 ÄB:1. Testamentet ska upprättas skriftligt2. Testatorn ska underteckna testamentet och detta ska bevittnas av två personer3. Dessa vittnen ska även skriva under handlingen4. Vittnena ska förstå att handlingen som upprättats är ett testamenteDärutöver så gäller flera regler som komplicerar förfarandet: exempelvis så måste vittnena vara över 15 år gamla och får inte stå med som testamentstagare i testamentet (10 kap. 4 § st. 1 ÄB). För att undvika att missa ett formkrav (som medför att testamentet blir rättsligt ogiltigt, vilket kan leda till att det äldre inbördes testamentet kommer gälla i stället) så skulle jag rekommendera dig att boka en tid hos en jurist. Du kan boka en tid med en av våra jurister på Lawline på denna länk.Jag hoppas du fick svar på din fråga och återkom gärna ifall något var oklart!

Fördela bostadsrätt och möbler genom testamente

2021-05-31 i Testamente
FRÅGA |Hej, jag är en omgift kvinna med barn och min nya man har barn.Min ena fråga är om någon av oss dör räknas våra bankkonto ihop vid bodelning när särkullebarnen ska ha ut sin arvslott?Kan man skriva ett testamente på att den som blir kvar vid en make/ makas bortgång får behålla lösöre såsom möbler och bil?Vi ska nu också köpa en bostadsrätt och jag förstår att särkullebarnen har rätt till sin arvslott vid bodelning. Kan man på något sätt underlätta för den partner som blir kvar efter en avlidit att kunna behålla boendet?Mvh
Victoria Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag tolkar det som att du har två huvudsakliga frågor. Den första är vilka tillgångar som kommer omfattas av en bodelning och den andra är huruvida det är möjligt att testamentera egendom såsom möbler och bostadsrätten. Svaret på dessa frågor återfinns i äktenskapsbalken (ÄktB).Hur sker en bodelning?När ett äktenskap upplöses, exempelvis när ena maken går bort, så ska makarnas egendom fördelas genom en bodelning (9 kap. 1 § ÄktB). Utgångspunkten vid en bodelning är att makarnas så kallade giftorättsgods ska ingå enligt 10 kap. 1 § ÄktB. En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Typiskt sett så omvandlas giftorättsgods till enskild egendom genom att makarna förordnar om detta genom ett äktenskapsförord. Att detta är möjligt framgår av 7 kap. 1 §, st. 1 p. 1 ÄktB.Jag kommer utgå från att ni inte har upprättat något äktenskapsförord och att all egendom är giftorättsgods. Detta innebär följaktligen att all er egendom kommer ingå i bodelningen och fördelas 50/50 mellan dödsboet efter den avlidne maken och den efterlevande maken. Detta inkluderar även pengarna på era respektive bankkonton.Går det att fördela bostadsrätten och möbler till den ena maken?Det är viktigt att påpeka att det inte är äganderätten som giftorättsgods och enskild egendom gör anspråk på, utan det är helt enkelt huruvida egendomen ska ingå vid en bodelning. Så ni kan alltså inte upprätta ett äktenskapsförord som fördelar huset mellan er.Däremot så är det möjligt att upprätta ett testamente där den ena maken testamenterar sin andel av bostaden till den andra maken vid ett eventuellt dödsfall. På detta sätt kan ni försäkra er att den efterlevande maken kommer kunna fortsätta bo i bostaden tillsammans med barnen.För hjälp med att upprätta testamentet så rekommenderar jag dig att kolla in möjligheterna att köpa och utforma ett testamente genom Lawline. Annars kan du alltid kontakta Lawline och boka tid för juridisk rådgivning på denna sida.Jag hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!Med vänlig hälsning,

Vilken skillnad är det mellan testamente och arvsrätt?

2021-10-03 i Testamente
FRÅGA |Min pappa gick bort för ca 2 år sedan, pappa hade en sambo och det fanns ett testamente med önskemål, jag och min syster valde att ta ut vårat arv medans våran bror valde att inte ta ut sitt arv nu. Jag och min syster har försökt att få pappas privata saker som klockor, klocka efter min farmors bror och kort från min pappas ungdom och min farbror men hon har hela tiden sagt att vi har ingen rätt till någonting eftersom vi tog ut vårat arv. Nu fick jag reda på att hon håller på att rensa bort saker ur lägenheten. Jag kontaktade min bror och sa att vi måste hämta pappas privata ägodelar men han säger att jag och min syster inte har någon rätt till dessa saker, kan det stämma eller har vi rätt till pappas privata saker som han hade innan dom flyttade ihop eller har det gått för lång tid. Hoppas att ni kan hjälpa med ett svar i detta.
Victoria Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Utifrån det du skriver så har ett testamente reglerat vad ni har erhållit av er fars kvarlåtenskap, och inte enligt den svenska arvsrätten (som är kodifierat i ärvdabalken (ÄB)). Detta är en viktig åtskillnad, eftersom om arvsrätten hade fördelat ert arv så skulle jag med enkelhet kunna ge dig ett svar med utgångspunkt i lagtext. När det i stället är ett testamente som reglerar kvarlåtenskapen så gäller inte arvsfördelningen enligt ÄB, utan då gäller det som står i testamentet (vilket jag inte har tillgång till).För att ge ett relativt uttömmande svar på din fråga så tänker jag först beskriva hur den svenska arvsrätten ser ut och hur denna kan sättas ur kraft genom ett testamente.Hur ser arvsrätten ut i Sverige?Hur arvet efter någon fördelas regleras i 2 kap. ÄB och kallas för den legala arvsordningen. Däri uppställs en prioriteringsordning mellan olika arvsberättigade som kallas för olika arvsklasser. Den första arvsklassen ärver före den andra arvsklassen och den andra arvsklassen före den tredje.Jag tänker exemplifiera hur arvet skulle ha tillfallits om din pappa hade en sambo alternativt var gift vid hans bortgång.För sambos (som skulle ha gällt i ditt fall)Den första arvsklassen omfattar avkomlingar till den avlidna (2 kap. 1 § ÄB). Dessa kallas för bröstarvingar (exempelvis: din fars barn omfattar dig och dina syskon) och kommer ärva kvarlåtenskapen efter den avlidna jämnt fördelat.Om din far och hans sambo inte hade upprättat ett testamente så skulle hans kvarlåtenskap endast ha tillfallit hans barn (Dig och dina syskon). Det finns som sagt två ytterligare arvsklasser men eftersom hans barn ärver honom så skulle all kvarlåtenskap tillfallit er.För äkta makarHär gäller fortfarande att det är den första arvsklassen (bröstarvingar; barnen) som ärver din pappa. Däremot, förutsatt att det äkta paret har ett gemensamt barn, så kan den efterlevande maken ärva all egendom som barnet skulle ha ärvt, se 3 kap. 1 § ÄB. Barnet får i stället ut arvet från den avlidna maken efter att den efterlevande maken också har gått bort.Däremot, eftersom du och dina syskon inte verkar vara din pappas och hans sambos gemensamma barn så gäller inte denna regel, utan ni är i stället vad man kallar för särkullsbarn. Då skulle ni få valmöjligheten att antingen ta ut ert respektive arv när er far gick bort alternativt ta ut arvet efter att den efterlevande maken gått bort, se 3 kap. 1 § ÄB och 3 kap. 9 § ÄB.Hur ser det ut i er situation?Det framgår i din fråga att arvet efter din far har reglerats efter ett upprättat testamente, genom ett upprättande av ett sådant så åsidosätts de svenska arvsreglerna. Det som jag beskrivit ovan blir alltså inte tillämpbart i ert fall.Däremot, så låter det som att testamentet har reglerats på så sätt att hans sambo fick ärva honom, men att barnen fick en möjlighet att antingen plocka ur sitt respektive arv vid hans bortgång eller avvakta till ett senare tillfälle (exempelvis när den efterlevande sambon går bort).Om detta framgår ur testamentet samtidigt som du och din syster har gjort anspråk på er andel vid den tidigare tidpunkten så stämmer tyvärr det er bror säger -- ni har ingen möjlighet att göra anspråk på ytterligare egendom.Finns det en möjlighet att ogiltigförklara eller klandra testamentet?Att klandra ett testamente kan medföra antingen en ändring eller upphävandet av ett testamente. Det måste grunda sig på en av klandergrunderna som anges i 13 kap. ÄB:exempelvis att testatorn (den som upprättat testamentet; din far) inte var behörig att förordna om sin kvarlåtenskap eller om testamentet inte är upprättat i laga form, se 13 kap. 1 § ÄB. Ytterligare exempel på klandergrunder är ifall testatorn upprättat testamentet under påverkan av en psykisk störning (13 kap. 2 § ÄB) eller blivit tvingad eller lurad att upprätta testamentet (13 kap. 3 § ÄB).Förutom kravet på klandergrunderna så måste klandertalan väckas av en arvinge (dig eller din syster) inom sex månader från det att testamentet har delgivits dig/henne, se 14 kap. 5 § ÄB. Denna tidsfrist började löpa så snabbt du och/eller din syster tog emot en bestyrkt kopia av testamentet (14 kap. 4 § ÄB).Om klandertalan inte har väckts inom föreskriven tid (sex månader) så kommer testamentet gälla, oavsett om en klandergrund föreligger.SammanfattningsvisIfall det framgår i testamentet att man antingen kunde plocka ur sitt arv vid testatorn (din fader) bortgång alternativt vid ett senare tillfälle, vilket eran bror har valt att göra, så är det detta som gäller.Även om en klandergrund som skulle kunnat ogiltigförklara testamentet förelåg vid upprättandet av denna så går det förmodligen inte att väcka talan, då du nämner att er pappa gick bort för två år sedan (tidsfristen har löpt).Mot denna bakgrund så kan du inte angripa testamentet, men du skulle kunna fråga din bror alternativt er faders sambo om att lägga undan föremål som var särskilt betydelsefulla och viktiga för att bevara minnet av er fader.Jag hoppas ni lyckas med att få vissa föremål undanlagda och återkom gärna om ni har ytterligare frågor!Med vänliga hälsningar,

Hävande av samboavtal och testamente

2021-09-07 i Testamente
FRÅGA |Maken och jag har ett samboavtal med inbördes testamente. Vi har nu varit gifta i 15 år och tänker fortsätta med det. Kan vi bara riva avtalet samt testamentet och låta arvsrätten ha sin gång ?
Victoria Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Din fråga aktualiserar hävandet av testamente och samboavtal. Jag kommer redogöra för detta nedan. Lagstiftning som aktualiseras då är bland annat sambolagen och äktenskapsbalken (ÄB).Hävande av samboavtaletGällande samboavtalet (som regleras i sambolagen) så förlorade denna verkan när ni gifte er. Sambolagen är endast tillämplig på sambos och detta upphör så snabbt ni ingick äktenskapet, se 2 § sambolagen punkt 1.Detta innebär således att ni inte behöver häva denna, den har redan förlorat verkan.Hävande av testamentetInte lika entydiga förhållanden gäller vid hävandet av testamenten. Här gäller det att ni måste återkalla det, exempelvis genom att ni skriver ett nytt (och därmed upphäver den tidigare), genom att förstöra det eller genom att otvetydigt givit tillkänna att testamentet inte längre är uttryck för er yttersta vilja, se 10 kap. 5 § ÄB.Eftersom ni båda verkar ense om att ni vill häva testamentet och låta arvsrätten gälla vid fördelningen av kvarlåtenskapen så borde det vara oproblematiskt att återkalla det. I slutändan är ju endast testamentet ett uttryck för testatorn (eftersom ni har ett inbördes testamente; båda makarnas) yttersta vilja, om ni inte längre vill att den ska gälla så kan ni antingen bränna eller riva sönder denna – då gäller den inte längre. Resultatet av detta (förutsatt att ni inte har något annat giltigt testamente) är att arvsrätten fördelar kvarlåtenskapen efter er.Jag hoppas ni fick svar på er fråga!

Nyttjanderätt för efterlevande make

2021-05-31 i Testamente
FRÅGA |Hej!Min mamma ska gifta sig med sin sambo. Hon är sjuk i en obotlig sjukdom och kommer gå bort inom 1 år. Idag står hon som ägare på huset. Vad händer med hennes tillgångar och med huset när hon dör och är gift? Enligt henne står det i testamentet att huset ska tillfalla oss, betyder det att hennes make måste flytta när hon dör eller har han rätt att bo kvar i huset efter hennes död?
Victoria Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.Jag har förstått det som att du främst undrar hur det blir med den efterlevande maken (din mors framtida make) när din mamma går bort. Jag kommer utgå från att din mamma har upprättat ett testamente där hon har valt att lämna huset till dig.Utgångspunkten är då helt enkelt att huset (äganderätten) tillfaller dig. Detta innebär således att det är du som bestämmer över vem som får nyttja huset, och han får alltså inte bo kvar där såvida du inte tillåter det.Däremot så har hon en möjlighet att testamentera på så sätt att han fortsättningsvis får nyttja fastigheten för viss tid (exempelvis tills han avlider). Detta skulle inte påverka din äganderätt till fastigheten, men det skulle innebära att han har rätt att få nyttja huset fortsättningsvis.Jag önskar både dig och din mamma väl och hoppas att du fick svar på din frågaMVH