vad kan man göra åt en grannes träd?

2020-06-22 i Fastighet
FRÅGA |grane har två träd som står mot vår utskick vad kan vi göra ?
Jesper Horndahl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom du inte ger särskilt mycket information i din fråga kommer jag generellt redogöra för vad som gäller beträffande rättsförhållandet mellan grannar. När det kommer till fastigheter och grannar finns bestämmelser i 3 kap. jordabalken som skulle kunna vara relevanta. Skulle rot eller grenar tränga in på din fastighet från din grannes träd har du rätt att ta bort roten eller grenen (3 kap. 2 § Jordabalken). Observera att bestämmelsen inte talar om träd i sin helhet. Dessutom krävs det att roten eller grenarna som tränger in på din fastighet medför olägenhet för dig. Rent bagatellartade olägenheter av alldaglig natur ger ingen rätt att ta bort rot eller grenar, utan det ska vara fråga om olägenhet som skäligen inte bör tålas. I din fråga framgår inte vilken olägenhet träden medför. Även om träden medförde olägenhet så saknas rätt att ta bort trädet i sin helhet. Du kan alltså inte göra särskilt mycket annat än att tala med din granne i ett försöka att reda ut situationen. Med vänlig hälsningar,

Muntligt löfte om köp av fastighet

2018-06-14 i Köpavtal
FRÅGA |Hejsan! Det är så att vi bor i en villa och vi var kompisar med husägarna. Vi har pratat om att vi skulle köpa huset efter att vi har bott i den i ca. 2 år nu, men... husägaren tog livet av sig för ett tag sedan och nu hans fru bestämde sig att hon ska lägga upp huset tillgänglig för köpen rent allmänt, så att vem som helst skulle kunna köpa den utan att ens vänta dem två åren. Vi bor här i ett år nu och vi undrar ifall hon får ens göra något sånt. Vi har pratat om att vi skulle ha rätten till att köpa den först osv.
Jesper Horndahl |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom du använder ordet "villa" utgår jag från att det är fast egendom du vill köpa (1 kap 1 § och 2 kap 1 § jordabalken). Det vill säga att du i så fall skulle vara ägaren av både marken och byggnaden, alternativt att det rör sig om tomträtt där samma regler ändå gäller (13 kap 7 § jordabalken). I det fall det skulle vara fråga om ett annat typ av köp så gäller andra regler än följande. Utgångspunkten för köp av fast egendom är att köpet är juridiskt bindande först när kraven för köpet är uppfyllda (4 kap 1 § jordabalken). Kraven är: 1.Skriftlig köpehandling2.Undertecknande av både köpare och säljare3.Köpehandlingen ska innehålla uppgift och köpeskillingen, och4.Förklaring att egendomen överlåtes till köparen. Slutsats:Såvida dessa inte är uppfyllda har inget juridiskt bindande avtal upprättats och ni har tyvärr ingen förtur när det gäller köpet. Muntliga löften gäller alltså inte. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Vad gäller om man anlitar två mäklare?

2019-07-31 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |HejVad gäller vid husförsäljning om båda makar anlitar varsin mäklare? Det är ju bara en av dem som till slut går uppdraget.Min man vill till varje pris ha "sin gamla mäklare" och jag vill anlita en annan.En fråga till. Är taxeringsvärde detsamma som att värdera ett hus?Tack på förhand. Orolig då jag och maken ej är sams. Mvh A
Jesper Horndahl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer att dela upp mitt svar utifrån dina två frågeställningar. Vad gäller om båda makarna anlitar varsin mäklare?Det finns ingenting som direkt hindrar att två mäklare får samma uppdrag. Däremot är det ofta så att mäklare kräver exklusivitet för att förvalta fastigheten. Vad gäller betalning till mäklare säger fastighetsmäklarlagens 23 § att såvida inget avtalats ska mäklare få en viss procent som motsvarar försäljningen av fastigheten. Mäklaren har dessutom endast rätt att få betalt om köpet har förmedlats genom honom eller henne. Mäklaren måste alltså vara den som vidtagit åtgärd för att affären blir av. Detta enligt 23 § andra stycket fastighetsmäklarlagen. Skulle två mäklare få jobbet och inget annat avtalats är det således den mäklare som lyckas få igenom affären som får betalt. Som sagt kan det ju vara så att mäklarna kräver exklusivitet på förmedlingen. Då måste ni istället enas om en mäklare. Vad är taxeringsvärdet? Taxeringsvärde på en fastighet ska motsvara 75 % av det sannolika marknadsvärdet på en fastighet. Alltså hör värdering av fastighet ihop med taxeringsvärde men utgör två olika summor. Du hittar mer om detta här!Jag hoppas mitt svar har varit till hjälp!Med vänlig hälsning,