Vad gäller vid folkbokföring vid dubbelt boende?

2021-06-10 i Bostadsrätt
FRÅGA |Hej! Jag har en bostadsrätt som jag har en inneboende i men jag är inte folkbokförd på den adressen måste jag vara det, jag har dubbelt boende så är 50% på de olika lägenheterna.Vad gäller?
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Enligt folkbokföringslagen ska man vara skriven, det vill säga folkbokförd på den adress man anses bosatt. Begreppet "bosatt" innefattar där man regelmässigt tillbringar sin dygnsvila, minst en gång i veckan eller i samma omfattning under en månad (6 § och 7 § folkbokföringslagen). Om man anses vara bosatt på fler än en fastighet, det vill säga dubbelt boende, så ska man anses bosatt på den fastighet där man med hänsyn till samtliga omständigheter får anses ha sin egentliga hemvist (7 § folkbokföringslagen).Omständigheter som kan få betydelse är arbetsförhållanden samt vart övriga familjen är bosatt, det vill säga maka och hemmavarande barn. Det kan också få betydelse om du övernattar mer i något av bostäderna, bostädernas standard och storlek.Som svar på din fråga gäller att du ska vara bosatt på den lägenhet som du med samtliga omständigheter anses ha din egentliga hemvist. Det finns dock inte tillräckligt med omständigheter i din fråga för att jag ska kunna avgöra det i detta svar. För att få ett mer klart svar på din fråga är min rekommendation att du hör av dig till oss igen antingen genom att skriva en gratis fråga eller boka tid med en av våra kunniga jurister.Annars hoppas jag att du fått svar på din fråga!Vänligen,

Kan man bli vräkt från hyreslägenheten om man blir sambo utan hyresvärdens godkännande?

2021-05-16 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej, kan man bli vräkt från hyreslägenhet ifall man blir sambo utan hyresvärdens vetskap och godkännande?
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jordabalken reglerar vad som gäller vid uthyrning av hyresrätt. Jag kommer därför utgå från denna lag när jag svarar på din fråga.Som utgångspunkt behöver man inget tillstånd från hyresvärden för att ha en inneboende i sin lägenhet. Däremot får inte en hyresgäst utan tillstånd hyra ut sin hyreslägenhet i andra hand. I sådant fall kan hyresvärden ha rätt att säga upp hyresavtalet i förtid (12 kap. 39 §, 41 § och 42 § jordabalken). Möjligen kan ett avtal mellan dig och hyresvärden ange att man måste upplysa om inneboende eller samboskap. I sådant fall kan hyresvärden ha rätt att säga upp hyresavtalet i förtid om det anses vara av synnerlig vikt för hyresvärden att detta görs (12 kap. 42 § 11 punkten jordabalken).Jag hoppas du fått svar på din fråga! Annars är du varmt välkommen att höra av dig till oss igen.Vänligen,

Vad kan vara bra att tänka på vid uthyrning av bostadsrätt?

2021-05-15 i Bostadsrätt
FRÅGA |Hej. Jag äger en bostadsrätt som min sambo och jag bor i. Han står skriven på lägenheten och betalar halva räntan eftersom vi "äger" den tillsammans men han hade ingen möjlighet att stå med på lånet pga studier och sedan arbetslöshet. Men han betalar alltså sin del till mig. Nu ska vi separera och vi har bestämt att jag ska flytta ut ur bostadsrätten eftersom att han har svårt att få ett hyresavtal pga sin ekonomiska situation. Jag har sagt ja till detta men börjar nu fundera över hur detta ska fungera rent praktiskt och vad som faktiskt gäller. Vår plan är att han ska bo kvar här tills han har möjlighet att köpa ut mig. Får jag lov att äga denna lägenhet och samtidigt hyra och folkbokföra mig på en annan? Min sambo kommer stå för kostnaderna för bostadsrätten medan jag hyr en annan lägenhet. Frågan är om man får göra så här? Eller kan det uppstå problem med att min företetts sambo bor kvar i en lägenhet som jag äger trots att han har bott och stått skriven på denna bostad sedan start. (Vet inte om det är av vikt att vi förvärvade lägenheten under en ombildning av hyresrätt till bostadsrätt). Tacksam för vägledning. Med vänlig hälsning,
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Att hyra ut en bostadsrätt man äger aktualiserar (enligt vad jag kan komma på) frågor kring att hyra ut i andra hand, folkbokföring och skatterättsliga konsekvenser. Jag kommer därför redogöra mer detaljerat vad som gäller utifrån dessa tre områden men en sammanfattning kommer även finnas med i slutet. Sambolagens regler blir även aktuella vid separation men eftersom ni verkar vara överens kommer jag inte redogöra för vad som gäller enligt den lagen. Att hyra ut en bostadsrätt i andra handJag förstår inte riktigt om det är du som ensamt äger lägenheten eller om ni äger dem gemensamt. Avgörande för vem som äger bostadsrätten är vem som har skrivit under upplåtelse- eller överlåtelseavtalet.Om ni äger lägenheten tillsammans gäller inget särskilt vid din utflyttning. Om du däremot äger lägenheten själv kan detta ses som uthyrning i andra hand till din före detta sambo. Som ägare till bostadsrätt får du hyra ut din lägenhet i andra hand bara om bostadsrättsföreningen går med på det alternativt om hyresnämnden lämnar tillstånd till det. Finns varken tillstånd eller samtycke riskerar du att förlora rätten till bostaden (7 kap. 10 §, 11 § och 18 § bostadsrättslagen).Notera även att du som uthyrare i andra hand anses vara hyresvärd för den som ska flytta in. Detta innebär att det är du som ska se till att hyran betalas in och kan bli ersättningsskyldig om din hyresgäst inte sköter sig. Att folkbokföra sig på en annan lägenhet än den man ägerAtt du äger en bostadsrättslägenhet men hyr en annan lägenhet spelar ingen roll för vart du ska folkbokföra dig. Det som får betydelse är vart du anses bosatt. Begreppet "bosatt" innefattar där du anses regelmässigt tillbringa din dygnsvila (6 § och 7 § folkbokföringslagen).Med "regelmässigt tillbringa sin dygnsvila" innebär att du ska tillbringa din dygnsvila i en bostad under din normala livsföring minst en gång i veckan alternativt i samma omfattning, exempelvis två gånger under 14 dagar (7 § andra stycket folkbokföringslagen).Om du även bor i en annan bostad exempelvis bostadsrätten minst en sjundedel av din tid kan du anses ha dubbel bosättning. I sådant fall ska du bokföras på den bostad där du med hänsyn till omständigheterna anses ha din egentliga hemvist. Omständigheter som kan få betydelse för denna bedömning är exempelvis arbetsförhållanden, make, sambo eller hemmavarande barn (7 § första stycket folkbokföringslagen och RÅ 1996 ref 47). Att folkbokföra sig på fel adress kan medföra att man gör sig skyldig till folkbokföringsbrott (42 § folkbokföringslagen).Skatterättsliga konsekvenser av att hyra ut sin bostadsrätt i andra handFörutsatt att din före detta sambo hyr bostadsrättslägenheten av dig och betalar hyra till dig ska inkomster från uthyrningen tas upp i deklarationen och beskattas under förutsättning att inkomsterna överstiger ett schablonbelopp på 40 000 kr per år. På hyresintäkten får även flertalet avdrag göras exempelvis månadsavgift till bostadsrättsförening samt eventuell uthyrningsavgift. På detta belopp ska 30 procent beskattas som kapitalinkomst (42 kap. 1 § och 30 § inkomstskattelagen).Om man underlåter att deklarera och betala skatt för hyresinkomsterna kan man göra sig skyldig till skattebrott (2 § skattebrottslagen).SammanfattningAngående vart du eller din före detta sambo ska folkbokföra sig gäller att ni ska vara folkbokförda där ni anses bosatta, det vill säga där ni regelmässigt tillbringar er dygnsvila.Under förutsättning att du äger lägenheten ensamt krävs samtycke från bostadsrättsföreningen att hyra ut lägenheten i andra hand, alternativt tillstånd från hyresnämnden.Om dina inkomster från uthyrningen överstiger 40 000 kr per år kan du behöva betala skatt på summan som överstiger detta belopp. Du kan läsa mer om detta på Skatteverkets hemsida.Detta är vad jag kan komma på kan bli aktuellt vid eventuell uthyrning i andra hand så jag hoppas du känner dig nöjd med ditt svar. Om inte är du varmt välkommen att höra av dig till oss igen!Vänligen,

Kan man bli av med bostaden om man inte är folkbokförd på rätt adress?

2021-05-18 i Bostadsrätt
FRÅGA |Hej ,Om jag skulle vara skriven på min egen inköpta bostadsrätts adress men inte sova där.Helt enkelt , ha min tillvaro någon annanstans.Kan jag bli av med bostaden då?Tack för hjälp,
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!En bostadsrätt kan förverkas under ett antal omständigheter som uppräknas i bostadsrättslagen, det vill säga att hyresvärden har möjlighet att säga upp bostadsrätten i förtid. Att en hyresgäst är folkbokförd på bostadsrätten fast hen inte kan anses bosatt där ingår inte bland dessa uppräknade grunder (7 kap. 18 § bostadsrättslagen).Däremot kan det finnas skrivelse i bostadsrättsföreningens stadgar eller enskilt avtal som reglerar rätt att säga upp bostadsrätten exempelvis på grund av att personen inte rätteligen är folkbokförd på adressen. I sådant fall måste det vara av synnerlig vikt för föreningen att skyldigheten fullgörs, annars finns inte rätt att förverka bostadsrätten (7 kap. 18 § 7 punkten bostadsrättslagen).Notera dock att bostadsrättshavaren ska först ha blivit tillsagd och inte vidtagit rättelse utan dröjsmål för att förverkande ska kunna ske (7 kap. 18 § och 20 § bostadsrättslagen).SammanfattningAtt vara folkbokförd på en adress man inte anses bosatt på kan som utgångspunkt inte utgöra grund för förverkande av bostadsrätten. Möjligen skulle bostadsrättsföreningens stadgar eller enskilt avtal kunna reglera rätt att säga upp avtalet på sådana grunder.Notera dock att du kan göra dig skyldig till folkbokföringsbrott om du inte är folkbokförd på den adress du anses bosatt i, det vill säga där du regelmässigt anses tillbringa din dygnsvila.Jag hoppas du fått svar på din fråga! Annars är du varmt välkommen att höra av dig till oss igen.Vänligen,

Kan jag bli vräkt om jag inte är skriven på den adress jag är bosatt?

2021-05-16 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Om ex jag äger en bostadsadress och är skriven där men bor på en annan adress där jag ej är skriven.Kan jag bli tvungen att flytta ifrån bostade där jag ej är skriven? Bli vräkt helt enkelt?
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Som jag förstår det undrar du om du kan bli vräkt från den adress du inte är skriven på, det vill säga den adress du inte är folkbokförd på. Det framkommer inte om detta gäller en hyresrätt eller bostadsrätt så därför kommer jag redogöra för vad som gäller i båda fallen. En sammanfattning kommer även finnas i slutet av texten.Om det gäller en villa kan du inte bli vräkt eftersom du då äger den själv – folkbokföringslagen som reglerar vilken adress du ska vara skriven på kan inte användas för att vräka ett hushåll.Förverkande av bostadsrätt En bostadsrätt kan förverkas under ett antal omständigheter som uppräknas i bostadsrättslagen, det vill säga kan sägas upp av hyresvärden i förtid. Att en hyresgäst inte är folkbokförd på den adressen som den är bosatt på ingår inte bland dessa uppräknade grunder (7 kap. 18 § bostadsrättslagen).Däremot kan det finns skrivelse i bostadsrättsföreningens stadgar eller enskilda avtal som reglerar rätt att säga upp bostadsrätten exempelvis på grund av att personen inte rätteligen är folkbokförd på adressen. Detta måste vara av synnerlig vikt för föreningen att skyldigheten fullgörs, annars finns inte rätt att förverka bostadsrätten (7 kap. 18 § 7 punkten bostadsrättslagen).Notera dock att bostadsrättshavaren ska först blivit tillsagd och inte vidtagit rättelse utan dröjsmål för att förverkande ska kunna ske (7 kap. 18 § och 20 § bostadsrättslagen).Förverkande av hyresrättOmständigheterna för att en hyresrätt kan förverkas liknar vad som gäller för en bostadsrätt. Att en hyresgäst inte är folkbokförd på den adressen som den är bosatt på ingår inte bland jordabalkens uppräknade grunder (12 kap. 42 § jordabalken).Däremot kan det finnas skrivelse i exempelvis hyresavtalet som anger rätt att säga upp avtalet om personen inte är folkbokförd på adressen. I sådant fall måste det anses vara av synnerlig vikt för hyresvärden att denna skyldighet fullgörs för att denne ska ha rätt att säga upp avtalet (12 kap. 42 § 11 punkten jordabalken).Att inte vara folkbokförd på den adress man är bosatt i Till sist vill jag uppmärksamma att man kan göra sig skyldig till folkbokföringsbrott om man inte är folkbokförd på den adress som man anses bosatt i (42 § folkbokföringslagen).Begreppet bosatt innefattar där man regelmässigt anses tillbringa sin dygnsvila. Detta innebär att man ska tillbringa sin dygnsvila i en bostad under sin normala livsföring minst en gång i veckan alternativt i samma omfattning, exempelvis två gånger under 14 dagar (6 § och 7 § folkbokföringslagen).Man kan även anses ha dubbel bosättning om man även bor i en annan bostad minst en sjundedel av sin tid. I sådant fall ska man bokföras på den bostad där man med hänsyn till omständigheterna anses ha sin egentliga hemvist. Omständigheter som kan få betydelse för denna bedömning är exempelvis arbetsförhållanden, make, sambo eller hemmavarande barn (7 § första stycket folkbokföringslagen och RÅ 1996 ref 47).SammanfattningFolkbokföringslagen som reglerar vilken adress du ska vara skriven på kan inte användas för att vräka ditt hushåll. Däremot kan du göra dig skyldig till folkbokföringsbrott om du inte är folkbokförd på den adress du anses bosatt i.Om du äger en bostadsrätt anger bostadsrättslagen ett antal grunder som hyresvärden kan säga upp avtalet i förtid på. En sådan grund skulle kunna vara att det finns en skrivelse i bostadsrättsföreningens stadgar eller enskilt avtal som exempelvis anger att hyresgästen måste rätteligen vara folkbokförd på adressen. Om du äger en hyresrätt gäller liknande omständigheter. Om avtal anger rätt att säga upp hyresavtalet på grund av att hyresgästen inte rätteligen är folkbokförd på adressen, så kan du bli tvungen att flytta från den bostad du inte är skriven på.Jag hoppas du fått svar på din fråga! Om inte är du varmt välkommen att höra av dig till oss igen.Vänligen,

Kan man ge bort en lägenhet i gåva?

2020-12-02 i Bostadsrätt
FRÅGA |Kan min vuxna son ge oss sin lägenhet i gåva?
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Din son kan överlåta sin lägenhet i gåva till er men för att det ska vara giltigt krävs att ni uppfyller vissa förutsättningar som anges i lag. I din fråga framgår inte om det rör sig om en bostadsrätt eller en ägarlägenhet. Jag kommer därför att redogöra för båda alternativen. När det gäller en bostadsrätt så blir bostadsrättslagen tillämplig medan om det gäller en ägarlägenhet så blir jordabalken tillämplig.En överlåtelse av bostadsrätt kräver skriftlighet, underskrift och medlemskap i bostadsrättsföreningenFör att överlåta en bostadsrätt krävs att man upprättar ett avtal om detta. Vid gåva kallar man avtalet gåvobrev med krav på att avtalet ska vara skriftligt och underskrivet av båda parter, det vill säga underskrivet av både er som ska överta lägenheten och er son som äger lägenheten. Därutöver krävs att ni ansökt om medlemskap i bostadsrättsföreningen och blivit antagen som medlem. Om inte dessa kravs uppfylls kan överlåtelsen av lägenheten bli ogiltig (6 kap. 4 och 5 § bostadsrättslagen). Det är också viktigt att det framgår tydligt i gåvobrevet vilken lägenhet det gäller samt att det inte ska utgå något pris. Om ni känner er osäkra på hur ni ska upprätta ett gåvobrev så kan ni vända er till Lawlines avtalstjänst som erbjuder skräddarsydda gåvobrev.En överlåtelse av ägarlägenhet kräver skriftlighet, underskrift och lagfartNär det gäller ägarlägenheter blir jordabalkens krav för överlåtelse aktuella. Det ställs i princip samma krav på att överlåtelsen ska vara skriftlig och undertecknat av båda parter - med uppgifter om köpeskilling, överlåtelseförklaring och vilken egendom som avses. Om inte dessa krav uppfylls kan överlåtelsen av lägenheten bli ogiltig (4 kap. 1 och 29 § jordabalken). Efter att överlåtelseavtalet har gjorts krävs också att lagfart söks inom tre månader, annars kan ni riskera vite (20 kap. 1–3 § jordabalken). Din sons underskrift på avtalet ska också bevittnas av två personer (20 kap. 7 § jordabalken). Jag hoppas du fått svar på din fråga annars kan du alltid höra av dig till oss igen!Vänligen,