Rättigheter för markägare att förbjuda allmänheten från att använda enskild väg

2021-09-15 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Hej!Ca fyra meter från vår mangårdsbyggnad utanför köks- och sovrumsfönster går en samfällighetsväg in till grannens sommarstuga, vilken tidigare (typ tidigt 1900-tal) använts som kyrkostig för en part i samfälligheten. Samfälligheten består av oss, grannen, en markägare från andra sidan stigen samt en gård längre bort och vägen är en pyttig liten grusväg, delvis gräs- och mossöverväxt där precis grannens bil får plats på bredden.Nu verkar en del folk (som inte tillhör den gamla samfälligheten) hittat denna väg och nyttjar för hundrastning, ridning och löp- samt mountainbike träning. Detta upplevs av oss som lite störande så nära huset. Vilka rättigheter har vi att förbjuda icke behöriga att nyttja vägen
Hampus Lagerquist |Hej, tack för att du ställer din fråga till Lawline!SvarMöjligheterna att begränsa annat än motortrafik är troligen ganska små, då vi i Sverige har en allemansrätt som är väldigt omfattande, (2 kap. 15 § Regeringsformen). Men det finns en möjlighet att genom lokala trafikföreskrifter förbjuda annan trafik än med motordrivna fordon. Sådana förbud är dock ovanliga och det är länsstyrelsen som fattar besluten om lokala trafikföreskrifter för vägar utanför tättbebyggt område. Rättigheter för markägareMotortrafik kan medföra stort slitage på en enskild väg. Därför får vägens ägare bestämma om trafik med motorfordon ska förbjudas på vägen. Men ägaren kan inte förbjuda någon att gå, cykla eller rida på vägen, såvida inte vägen skadas. Markägaren, vilket i ert fall bör vara vägsamfälligheten, kan även kräva skadestånd om vägen skadas av ridning eller cykling m.m. Men att helt förbjuda gångtrafik ridning och cykling på en enskild väg kan vara svårt. Det finns även bra information gällande enskilda vägar och allemansrätten på naturvårdsverkets hemsida.Hoppas du har fått svar på din fråga!Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.seMvh,

Är det tillåtet att flytta löv till en grannes tomt?

2021-07-16 i Fastighet
FRÅGA |Hej igenJag ställde tidigare frågan om två stora träd på granntomten som vägrar att ta bort hängande grenarna över min tom med ofantliga löv. Jag har INTE för avsikt att åtgärda dessa grenarna an det enkla anledningen att trädet tillhör inte mig samt det kostar mycket och jag anser inte att jag ska stå för hans kostnader. Min fråga är om det är brottslig om man lägger löven på tomten där de kommer ifrån? Det är det jag vill ha svar på. Jag har ingenstans att göra mig av med löven Tack på förhand!
Hampus Lagerquist |Hej igen!Förlåt om jag misstolkade vad du frågade om i mitt tidigare svar, jag ska försöka svara mer specifikt på frågan gällande löven.Kortfattat svarNej, det är inte tillåtet att dumpa löv på grannens tomt, vilket gäller även om löven kommer från grannens träd. Det kommer tyvärr inte spela någon roll om du inte har möjlighet göra dig av med löven heller, då du nog förväntas slänga dem på en återvinningscentral.SvarTyvärr finns det ingen lag som direkt reglerar huruvida man får slänga över löv som hamnat på ens tomt från en grannes träd. Den enda möjliga tolkningen man kan göra är att löv strider mot det generella stadgandet att "Var och en skall vid nyttjande av sin eller annans fasta egendom taga skälig hänsyn till omgivningen", (3 kap. 1 § Jordabalken). Detta innebär att den som gör något på sin egen eller annans fasta egendom måste se till att detta inte orsakar några besvär för grannen eller andra i sin omgivning. Då det finns träd överallt och löv som naturligt faller sprids med vinden från de flesta fastigheter, så skulle en tolkning att löv som naturligt faller eller på annat sätt hamnar hos någons tomt kan innebära att det bryter mot lagen troligen inte vara aktuell. Men om någon medvetet dumpar över löven hos grannen skulle det troligen anses orsaka besvär för denne, vilket gör att det kan bli du som har gjort något fel rent juridiskt. Att dumpa löv hos grannen skulle även potentiellt kunna anses vara nedskräpning som kan resultera i böter, (15 kap. 26 § och 29 kap. 7 § Miljöbalken). Här är en länk till en sida som hanterar frågan lite utförligare, se här.I Finland finns det även föreskrifter som behandlar liknande situationer "Var och en tar hand om de löv som är på egen mark och man får inte föra löv eller annat trädgårdsavfall till annans område" (HRM:s avfallsföreskrifter). Finland och Sverige har till stora delar liknande rättssystem och dumpande av löv på annans fastighet kommer troligen inte heller vara tillåtet här i Sverige. Du skulle kunna kolla upp om det finns lokala föreskrifter för just din kommun som säger något om hur du kan gå tillväga. Kostnader för att ta bort grenarnaDe kostnader som skulle uppsåt för dig om du själv behöver såga ner grenarna skulle du möjligen kunna kräva ersättning av grannen, (2 kap. 1 § alternativt 2 kap. 2 § Skadeståndslagen). Dock kommer det troligen vara svårt att nå framgång med en talan om att kräva ersättning från grannen för en sådan utgift. SlutsatsOm du redan diskuterat frågan med grannen och denne vägrar att ta ansvar för löven på din tomt så är min rekommendation att du går tillväga såsom jag skrivit i mitt tidigare svar. Du får i slutändan göra en avvägning om du vill fortsätta att hantera löven eller använda dig av din rättighet att ta bort grannes grenar som växer över på din tomt för att se till att löven inte forsätter att falla på din tomtHoppas jag lyckats ge dig ett bättre svar denna gången!Mvh,

Får man flytta ett fordon som står på ens mark?

2021-06-29 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Hej, Vi (ett företag) har en utländsk bil på våran mark som stått i 2 år. Vi får inte tag på någon ägare. Får vi göra vad vi vill med bilen eller måste vi kontakta kommunen?
Hampus Lagerquist |Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!SvarNi borde kontakta kommunen och förhoppningsvis kan kommunen sedan flytta fordonet inom en rimlig tid. För att kommunen ska flytta fordonet behöver ni troligtvis även kunna bevisa att bilen stått på eran mark minst en månad i följd efter att ni försökt underrätta fordonsägaren på något sätt. Ni skulle även kunna underrätta polisen, om ni misstänker att fordonet potentiellt kan vara stulet eller ha varit involverad i ett brott. Om ni själva skulle flytta eller skada fordonet kan ni göra er skyldiga till ett brott (T.ex. Egenmäktigt förfarande 8 kap. 8 § Brottsbalken eller Skadegörelse 12 kap 1 § Brottsbalken).Lag om flyttning av fordon i vissa fallEtt registrerat fordon får flyttas om det varit parkerat på annans mark under minst sju dygn i följd efter det att markägaren underrättat fordonets ägare om att det inte får vara parkerat på platsen. Kan fordonets ägare inte anträffas får fordonet flyttas om det varit uppställt under minst en månad i följd efter det att markägaren påbörjat försök att underrätta fordonsägaren (2 § tredje stycket Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall). Hoppas du har fått svar på din fråga!Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.seMvh,

Hur fördelar man hyran av en lägenhet under uppsägningstiden?

2021-04-25 i Hyresrätt
FRÅGA |Om den ena parten hittar en lgh och uppsägningen är 3 mån på den de haft, hur fördelar man hyran?
Hampus Lagerquist |Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Min tolkning av din frågaJag tolkar frågan som så att du nuvarande bor tillsammans med någon annan i en lägenhet och den andra tänker flytta till en ny lägenhet. Det är lite oklart i din fråga om du kommer bo kvar eller om även du kommer att flytta. Jag kommer svara lite generellt om hur uppsägningstiden regleras och fungerar. Gällande "fördelningen av hyran" utgår jag ifrån att du avser att bo kvar i eran nuvarande lägenhet. SvarUppsägningstiden för bostadslägenheter är alltid högst tre månader för privatpersoner, 12 kap. 5 § Jordabalken. Under uppsägningstiden är den part som står på hyreskontraktet och sagt upp detta skyldig att betala hyran som vanligt tills utgången av uppsägningstiden. Här är en länk till en hemsida som ger en bra förklaring gällande hur uppsägningstiden fungerar. Det är personen som står på hyreskontraktet som är skyldig att betala hyran till hyresvärden. Huruvida ni fördelar hyran sinsemellan borde vara helt upp till dig och den andra boenden om inte ni båda står på hyreskontraktet. Om ni inte avtalat något annat, är det i min mening det bästa alternativet att ni fortsätter att betala lika delar av hyran på den lägenhet som ni bott i under uppsägningstiden. Ni skulle möjligtvis kunna upprätta ett privat kontrakt mellan dig och din partner där ni båda åtar er att betala lika delar av hyran, så slipper ni oroa er för att någon inte är villig att betala sin del av hyran. Den andra parten som ska flytta till den nya lägenheten har ju vetat om uppsägningstiden på tre månader sedan denne flyttat in i lägenheten. I slutändan är det upp till dig och den andra boenden att finna en lösning som fungerar bäst för er båda, men jag hoppas du fått lite hjälp på traven.Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.seMvh,

Hur mycket kan det kosta att ersätta en borttappad nyckel?

2021-09-15 i Hyresrätt
FRÅGA |Jag har tappat bort en hemnyckel och en nyckel till tvättcylindern. Vad kommer det att kosta mig? Åtvidabergs kommun.
Hampus Lagerquist |Hej, tack för att du ställer din fråga till Lawline!SvarI mitt svar utgår jag ifrån att du bor i en hyresrätt. Hur mycket det kostar att ersätta en borttappad nyckel kan variera mellan olika hyresvärdar. Vanligtvis finns det information om borttappade nycklar på hyresvärdens hemsida eller så kan det finnas information i hyreskontraktet. Du kan troligen även kontakta din hyresvärd och få information direkt från dem. KostnadenOm det endast är en ny nyckel du behöver betala ersättning för kan det kosta allt från 100-500 kr, men om hyresvärden bedömer att det behöver göras ett låsbyte kan kostnaden bli högre. Om du har en hyresvärd som är ett kommunalt bolag kan de dock inte ta mer betalt än vad det kostar att ersätta den borttappade nyckeln/eventuellt låsbyte, (2 kap. 6 § Kommunallagen).Här är en länk till en artikel som tar upp kostnader för borttappade nycklar från olika hyresvärdar. Hoppas du har fått svar på din fråga!Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.seMvh

Får man ta bort grenar på en grannes träd som växer in på en tomt?

2021-07-16 i Fastighet
FRÅGA |Hej. På min granntomt står två jätte stora träd 2 till 5 meter ifrån min tomt gräns. Mot hösten måste jag ta hand om gigantiska mängder löv som kommer från dessa träd. Jag är innerligt trött på att ta hand om andras skräp. Jag har pratat med de att ta bort grenarna som hänger över min tomt utan resultat. Jag har ingenstans att göra mig av med löven. Är det brottslig att lägga de krattade löven på tomten där de kommer ifrån? Mvh hälsningarEn besviken granne
Hampus Lagerquist |Hej, tack för att du ställer din fråga till Lawline!SvarKortfattat, så har du rätt att ta bort de grenar som växer över på din tomt om de orsakar dig olägenhet, dock måste du först informera din granne om detta och ge denne en chans att själv ta bort dem innan du själv får göra något. Jag skulle inte heller rekommendera att du lägger över löven hos grannen, utan avvakta istället tills du har möjlighet att ta bort grenarna helt, då detta borde åtgärda problematiken. JordabalkenMycket av lagarna som reglerar förhållanden mellan grannar och fastighetsförhållanden behandlas i Jordabalken. I ditt fall finns det ett relevant lagrum som stadgar att om ett träds grenar (din grannes träd) växer över en tomtgräns och orsakar olägenhet så får fastighetsägaren (du i detta fallet) ta bort dessa. Din granne ska dock först ges möjlighet att själv vidta åtgärder om ett borttagande kan väntas ge betydande skada för denne, (3 kap. 2 § Jordabalken). Att du behöver ta hand om alla löv som faller från din grannes träd borde troligen kunna anses vara en olägenhet vilket ger dig rätt att kräva att din granne ska ta bort grenarna, eller om din granne vägrar att göra detta inom en viss tid så kan du själv få ta bort grenarna. En rimlig tid du bör ge grannen att vidta åtgärder kan vara cirka tre till sex månader. Görs inte detta bör det vara fritt för dig att själv kapa inträngande grenar och rötter. Du nämner i din fråga att du redan pratat med dina grannar om att ta bort grenarna, tidsfristen på hur länge grannarna har att ta bort grenarna själva bör alltså löpa från den första gången som du framförde din begäran till grannarna. Endast gren och rot får tas bortEn viktigt sak att tänka på är dock att lagen endast nämner att man endast får kapa "gren" och "rot". En stam som hänger över en tomtgräns får man inte röra och man får inte heller ta bort rötter och grenar på ett sådant sätt att trädet dör av ingreppet. Att kapa en grannes grenar bör alltså göras med stor försiktighet. Skulle träden dö som resultat av ett ingrepp kan det innebära att man blir ersättningsskyldig (2 kap. 1 § Skadeståndslagen). Att på eget initiativ vidta åtgärder kan även innebära en brottslig handling i form av egenmäktigt förfarande eller skadegörelse, som kan resultera i böter eller i extrema fall fängelse, (8 kap. 8 § och 12 kap. 1 § Brottsbalken).Hoppas du har fått svar på din fråga!Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.seMvh,

Vilket marknadspris är aktuellt vid försäljning av en samägd fritidsfastighet?

2021-05-16 i Fastighet
FRÅGA |Min syster o jag fick vårt fritidshus 50% vardera i gåva av vår mamma. Året var 2015, marknadspriset var 1,6 milj. Om jag idag vill lösa ut min syster vilket pris gäller? Dagens marknadspris eller det från 2015? Gåvobrev skrevs 2015 o mäklare gjorde en värdering då.
Hampus Lagerquist |Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!SvarDu och din syster borde ha samäganderätt till fritidsfastigheten och utgångspunkten är att du och din syster äger en ideell del av fritidsfastigheten, vilket i detta fallet är 50 % var. Som huvudregel kommer ni båda vid en försäljning av fastigheten ha rätt till er andel (50 %) av försäljningspriset. Det enda som jag möjligen kan tänka mig kan påverka detta är om ni avtalat om något annat eller det framgår något annat i ett gåvobrev från er mor, t.ex. att ni endast ska få 50 % var av 1,600,000 kr vid en framtida försäljning av huset. Men huvudregeln är att ni får hälften var av försäljningspriset, alltså dagens marknadspris. SamäganderättÄganderätt till egendom som ägs av fler än en person kallas samäganderätt. Regler om samäganderätt finns i Samäganderättslagen. Samäganderätt kan uppkomma på olika sätt, bland annat om två eller flera personer köper en fastighet tillsammans eller att flera personer ärver, eller får i gåva, en fastighet gemensamt. Samäganderätt har vissa rättsföljder, exempelvis måste du och din syster vara överens om att ni vill sälja fritidsfastigheten, 2 § Samäganderättslagen. Hoppas du har fått svar på din fråga!Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.seMvh,

Kan man få en hyresnedsättning på grund av störningar från ett gym?

2021-02-21 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej! Jag bor i ett studentboende på 28kvm och betalar 6500kr i månaden. På första våningen är det ett gym som öppnade efter att själva lägenheterna blev uthyrda. Detta gym har medfört massor av störningsmoment. Både ljud, buller, vibrationer, dygnet runt. Vi är flera som har klagat på dessa problem i dryga 10 månader nu men inget händer. Våra hyresvärdar har i september 2020 gått ut med att de är medvetna om att det finns ett problem med höga ljud från gymmet, men ännu har inget hänt. Vi skickar in klagomål efter klagomål men enda vi hör är att " de jobbar med problemet ". Jag har mailat chefer och varit i kontakt med fastighetsägare men de skyller i stort sett problemen på varandra. Det har gått så långt nu att jag knappt kan befinna mig i min egna lägenhet, vilket är tragiskt då det näst intill enbart är distansstudier. Jag bor alltså på andra ställen under månaden, men betalar oavsett en hög hyra på 6500kr. Och detta för att problemet med oljuden aldrig fixas. Jag löser till byggingenjör och vet att man har rättigheter som hyresgäst. Finns det någon typ av brist i bostaden så har man rätt till nedsättning av hyran. När jag nämnde detta till chefen fick jag som svar "Någon hyresreducering finns inte i görningen, när allt är sammanställt och åtgärdat kommer vi ha en diskussion med fastighetsägaren för att se vart vi landar". Detta tycker jag är konstigt, för varför skall ett sådant beslut tas när problemet väl är löst? Har jag rätt till nedsättning av hyran?
Hampus Lagerquist |Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Aktuella lagar och rättsfallSom hyresgäst har du rätt att ställa vissa krav på din hyresgäst enligt 12 kap. jordabalken. Bostaden måste hålla en viss minimistandard vad gäller funktion, sanitet och störningar och du som hyresgäst kan ha rätt till hyresnedsättning enligt, 12 kap. 16 § JB i vissa fall. Om du inte anser att hyresvärden uppfyller sina skyldigheter kan du vända dig till Hyresnämnden Enligt förarbetena till JB måste det göras en avvägning gällande vad som kan anses vara en störning i boendet och mindre störningar eller sådana som är tillfälligt övergående. Huvudregeln är att boende ska kunna sova ostört på natten. På dagen är istället huvudregeln att boende får räkna med en del liv och rörelse i ett lägenhetshuset. Högljudda aktiviteter som är regelbundna tala för att det faktiskt är en störning. I ditt fall beroende på hur högt det låter och hur omfattande vibrationerna är, så kan det möjligen anses som regelbundna störningar.I ett rättsfall, RH 2014:1 var det var fråga om bostadsrätter men det kan ändå ha viss relevans för ditt fall. I målet ansåg domstolen att regelbundna sångövningar inte hade utgjort störningar som kunde grunda en nedsättning av årsavgiften för en bostadsrätt. Rättsfallet talar för att sångövningar under dagtid kan vara en störning som borde tålas. I ett annat rättsfall hade en kvinna upplevt besvär på grund av ljudstörningar i sitt boende. Det hade under en längre tid varit oljud från ett gym som var beläget under hennes våning. På grund av detta vände sig kvinnan till Hyresnämnden för att få ut ett så kallat åtgärdsföreläggande, 12 kap. 16 § andra stycket JB. I praktiken innebär detta att nämnden "beordrar" hyresvärden att vidta viss åtgärder för att ta bort störningen. Hyresvärden hade dock redan vidtagit ett antal åtgärder för att komma till rätta med problemen. Bland annat hade värden installerat ljuddämpande material i gymlokaler. Hyresnämnden gjorde även en syn/inspektion i kvinnans lägenhet och konstaterade att det hördes vissa ljud från gymmet, men ljuden låg på en godtagbar nivå.I slutändan dömde domstolen att kvinnan fick tåla störningarna från gymmet. SlutsatsFrån det som kommit fram i liknande rättsfall som ditt verkar det som att hyresgäster måste finna sig i att det är en viss ljudnivå från grannarna. Det kan innebära att du då inte har rätt till hyresnedsättning, men en bedömning måste göras från fall till fall. Men då störningar pågått under så lång tid och verkar vara så omfattande att du inte kan vistas i din lägenhet skulle kunna vända dig till hyresnämnden och göra ett åtgärdsföreläggande, 12 kap. 16 § andra stycket JB. Hyresnämnden kan då göra en inspektion i din lägenhet för att själva bedöma hur pass störande ljudnivån är. Men om hyresvärden har vidtagit tillräckliga åtgärder för att minska ljudnivån och ljudnivån inte är helt orimlig högt, kan du behöva finna dig med ett visst oljud från gymmet. Hoppas du har fått svar på din fråga!Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.seMvh,