Kräva skadestånd för fel i bostadsrätt efter utfästelse från mäklare?

2021-03-18 i Bostadsrätt
FRÅGA |Hej! Jag och min fästmö har precis köpt en bostadsrätt.Under vår visning så ser vi att det finns en klack mitt i vardagsrummet, som vi frågar mäklaren varför det är där? Vi undrar vad som finns under klacken och berättar att vi önskar sänka klacken så golvet blir jämt. Om den inte går att sänka är vi inte intresserade av bostaden.Mäklaren berättar övertygande om att det endast är luft under klacken och den byggdes med tanke på det estetiska. Vid den informationen köpte vi lägenheten.När vi nu brutit upp golvet upptäcker vi att det är betong under hela ytan på 4 kvm som vi måste bila bort. Kan vi kräva skadestånd för detta?Vems ansvar ligger det på?Tack!
Victoria Ström |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Rättslig regleringVid köp av bostadsrätt gäller inte samma regler som för köp av fastighet. Bostadsrättsköp regleras av köplagen (1990:931). Vid köp av bostadsrätt föreskrivs ofta i kontraktet att lägenheten säljs i "befintligt skick", 19 § KöpL. Däremot kan lägenheten ändå anses vara behäftad med fel om lägenheten avviker från uppgifter som säljaren lämnat före köpet, 19 § 1 stycket 1 punkten KöpL. Som du säkert är medveten om, så har även ni som köpare en undersökningsplikt vilken är relativt långtgående. I 20 § KöpL föreskrivs att köparen inte får åberopa sådana fel som han måste ha antas ha känt till vid köpet. Har ni före köpet undersökt lägenheten eller inte följt säljarens uppmaning att undersöka den, får ni inte åberopa sådana fel som ni borde ha märkt vid en sådan undersökning, så länge som säljaren inte har handlat i strid mot "tro och heder". Ditt fall Det här innebär alltså som huvudregel att ni inte kan åberopa felet eftersom ni troligast skulle märkt att klacken inte bestod av luft ifall ni noggrant hade undersökt klacken närmare. Däremot verkar ju anledning till att ni inte undersökte klacken närmare varit att mäklaren intygade om att det var frågan luft. Säljaren ansvarar för garantier och utfästelser denne uttalat däremot inte för mer allmänna utfästelser. Det som kan anses vara komplicerat i ert fall är faktumet att det var mäklaren som uttalat detta och inte säljaren. Mäklare har inte ansvar för bostadens skick eller fel, men mäklaren ska upplysa om fel som de är medvetna om. En mäklare kan bli skadeståndsskyldig om mäklaren uppsåtligen eller av oaktsamhet lämnat felaktig uppgift, 25 § Fastighetsmäklarlagen (2011:66). I så fall kan mäklaren senare kräva tillbaka skadeståndet från köparen, om denne t.ex. var den som förmedlade den felaktiga uppgiften om klacken. Jag vill dock påpeka att det inte är säkert att ni kan kräva skadestånd eftersom den starka huvudregeln gäller, att ni har en långtgående undersökningsplikt. På din information verkar det som att klacken var synlig, att således kolla upp klacken självmant krävs alltså som tydlig huvudregel. Undantag som begränsar eran undersökningsplikt kan dock som nämnt göras vid vissa tydliga utfästelser om bostadens beskaffenhet. Nämnvärt är däremot även att andra faktorer än de jag har nämnt kan inverka på utfallet i din situation, t.ex. ev. påföljdsklausuler som finns i köpekontraktet. SlutsatsDet jag skulle rekommendera dig är att snarast höra av dig till säljaren och mäklaren och berätta om det som har inträffat. Reklamationsfristen är två år men du bör reklamera så snabbt som möjligt eftersom du redan upptäckt felet. På så sätt kanske det går att lösa utan att dra igång en eventuell rättslig tvist. Om du skulle vilja är du varmt välkommen att återigen kontakt oss genom våra betaltjänster för att få en mer utförligt bedömning utifrån alla omständigheter. Hoppas du fått svar på din fråga, MVH