Kan mitt barn bo kvar i min bostadsrätt om jag flyttar ut?

2021-04-09 i Bostadsrätt
FRÅGA |Kan min dotter bo kvar i min bostadsrätt om jag flyttar ut?
Frida Fahlgren |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Gränsdragningen mellan andrahandsupplåtelse och inneboendeTill att börja med måste det utredas om det rör sig om en andrahandsupplåtelse eller om din dotter ska betraktas som inneboende, vilket inte alltid är helt självklart. Det blir en andrahandsupplåtelse om din dotter självständigt brukar lägenheten. Med detta menas att det är hon som faktiskt bor där och har kontroll över lägenheten och att du har flyttat ut. Om du däremot vistas i bostaden ofta och kan komma och gå precis som du själv vill utan att behöva kommunicera detta med din dotter kan hon istället vara att betrakta som inneboende och då behövs inget tillstånd för att hon ska kunna bo kvar. Huruvida du tar ut hyra av din dotter eller inte spelar ingen roll, utan det avgörande är om hon brukar lägenheten självständigt. Jag tolkar det som att du ska flytta ut helt och hållet från lägenheten och att din dotter ska bo där ensam. Då blir det alltså fråga om en andrahandsupplåtelse.Andrahandsupplåtelse kräver tillstånd från bostadsrättsföreningenVid en andrahandsupplåtelse måste du ansöka om godkännande från styrelsen i bostadsrättsföreningen (7 kap. 10 § bostadsrättslagen). Om styrelsen inte skulle ge sitt samtycke kan du vända dig till hyresnämnden som kan ge dig tillstånd för upplåtelsen under en begränsad tid. Tillstånd ska lämnas om du har rimliga skäl för upplåtelsen och föreningen inte har någon befogad anledning att vägra samtycke (7 kap. 11 § bostadsrättslagen). Skulle du hyra ut i andra hand utan att ha tillstånd riskerar du att i värsta fall förlora rätten till bostaden. Som utgångspunkt ska en andrahandsupplåtelse ska vara tillfällig, det kan alltså vara svårt att få tillstånd från bostadsrättsföreningen eller hyresnämnden att få hyra ut år efter år. Ofta ges tillstånd för ett år i taget.Jag råder dig alltså att höra av dig till din bostadsrättsförening och be om deras godkännande för andrahandsupplåtelsen. Troligtvis kommer det inte vara några problem.Jag hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen.Vänliga hälsningar,

Rätt till sänkt hyra för uteblivet varmvatten

2021-02-05 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej,jag bor i en studentlägenhet och mina grannar och jag har varit utan varmvatten i snart 2 veckor.Vi har felanmält och till och med kontaktat jouren men de har ej svarat eller gjort något åt det än.Har vi rätt till att få en nedsänkt hyra?
Frida Fahlgren |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Då din fråga rör en hyresrätt blir 12 kap. jordabalken (JB) aktuell, som också brukar kallas hyreslagen.Du har rätt till sänkt hyra Huvudregeln är att hyresvärden är skyldig att hålla lägenheten i ett fullt brukbart skick under hyrestiden (12 kap. 15 § och 9 § JB). I en bostadslägenhets lägsta godtagbara standard ingår det att den är försedd med kontinuerlig tillgång till varmt vatten (12 kap. 18 a § sjätte stycket andra punkten JB). Att du har varit utan varmvatten i två veckors tid får alltså ses som att det föreligger en brist i lägenheten. För den tid din lägenhet är i bristfälligt skick har du rätt till skälig nedsättning av hyran (12 kap. 11 § och 16 § JB). Detta eftersom utgångspunkten är att du som hyresgäst inte ska behöva fullgöra din del av avtalet om inte hyresvärden fullgör sin del. Eftersom att du har varit utan varmvatten i två veckor utan att hyresvärden har gjort något åt det har du alltså rätt till sänkt hyra. Tiden börjar löpa från den dagen du anmälde bristen till hyresvärden fram tills att bristen har åtgärdats.Vart du kan vända dig I första hand är det hyresvärden man ska vända sig till för att få felet avhjälpt. Du skriver att du har felanmält och kontaktat jouren utan att få svar. Det är bra att ni är flera som har hört av er. Förhoppningsvis får du svar så snart som möjligt och får bristen åtgärdad. Då kan du också ta upp kravet på hyressänkning för tiden som bristen förelåg. Skulle felet mot förmodan inte åtgärdas kan du ansöka till hyresnämnden som kan meddela ett åtgärdsföreläggande (12 kap. 16 § JB andra stycket). Det innebär att hyresvärden åläggs att avhjälpa bristen inom en viss tid, annars kan hyresvärden tvingas betala ett vite till staten.Jag hoppas att detta besvarade din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen!Vänliga hälsningar,

Är 12 månaders uppsägningstid för en garageplats tillåtet?

2021-01-20 i Hyresavtal
FRÅGA |Min man har hyrt ett garage av ägaren till garaget. Initialt hyrde jag det under kort tidsbestämd tid med 3 mån uppsägningstid. När denna tid var över övergick kontraktet till hyra tills vidare med 12 månaders uppsägningstid. Jag var inte observant när jag skrev under kontraktet men undrar nu om det är tillåtet att ha en uppsägningstid på 12 månader. Får alltså betala i 12 månader efter att jag sagt upp hyreskontraktet. 900kr/ månaden!
Frida Fahlgren |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline! Som jag tolkar din fråga har du och din man hyrt ett garage. Det var initialt fråga om ett tidsbestämt hyresavtal som sedan blev förlängt på obestämd tid, det blev ett så kallat tillsvidareavtal. Eftersom ett garage har väggar och tak och utgör en del av en byggnad klassas det som en lokal och omfattas av hyresreglerna i 12 kap. jordabalken (JB). Uppsägningstiden för ett hyresavtal avseende en lokal som gäller för obestämd tid är 9 månader, om inte längre uppsägningstid har avtalats (12 kap. 4 § 1 st. 2 p.). Om det inte hade stått någon uppsägningstid i ert hyresavtal hade ni alltså haft 9 månaders uppsägningstid. Det är dock bara en minimiregel. Det är tillåtet att avtala om längre tider, vilket har gjorts i ert hyreskontrakt och då är det den uppsägningstiden som ska gälla för både er och hyresvärden. 12 månader kan tyckas vara en lång uppsägningstid, om man exempelvis jämför med uppsägningstiden för en bostadslägenhet. Anledningen till att uppsägningstiden är längre för lokaler än för bostadslägenheter är för att bostadslägenheter hyrs ut till privatpersoner medan lokaler oftare hyres ut till näringsidkare och då har man valt att skydda hyresvärden mer. Lokaler kan dessutom ofta vara svårare att lyckas hyra ut än en bostadslägenhet. Tyvärr finns det alltså inte något stöd i lagen för att få en kortare uppsägningstid i ert fall. Det ni kan göra är att prata med hyresvärden och se om den kan tänka sig att gå med på en kortare uppsägningstid, eller om det är möjligt att hitta en annan hyresgäst som kan ta över er garageplats. Jag önskar er lycka till! Vänliga hälsningar,

Ersättning för fuktskadade möbler i hyresrätt

2021-02-16 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej! Jag är hyresgäst i en legenhet som har stort problem, fukt och mögel som är felanmäld ett år tillbaka. Hyresvärden har inte tagit åtgärder till detta.Har flyttat nu från lägenheten och kastat mina möbler som blir fuktskadade. Har jag rätt till ersättning från hyresvärden för detta. Mvh.
Frida Fahlgren |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Då din fråga handlar om en hyresrätt blir 12 kap. jordabalken (JB) tillämplig, som också brukar kallas hyreslagen. Jag kommer nedan att beskriva vad hyresvärden har för ansvar och vad du har för rättigheter.Hyresvärdens skyldigheterUnder hyrestiden har hyresvärden ett underhållsansvar som innebär att den har en skyldighet att hålla lägenheten i ett sådant skick att den anses vara fullt brukbar för sitt avsedda ändamål (12 kap. 9 § och 15 § JB). Mögel och fuktskador klassas som brister i lägenheten. När brister uppkommer har du som hyresgäst vissa rättigheter.Dina rättigheter Du beskriver att lägenheten har varit felanmäld i ett år. Jag tolkar det förvisso som att du redan har sagt upp ditt hyresavtal eftersom du skriver att du flyttat från lägenheten, men annars har du rätt att säga upp avtalet om bristen kan klassas som väsentlig, eftersom hyresvärden inte vidtagit några åtgärder efter tillsägelse (12 kap. 11 § 2 punkten och 16 § JB). Mögel borde vara att anse som en väsentlig brist då det kan leda till negativa hälsoeffekter.För den tid då lägenheten är i bristfälligt skick har hyresgästen rätt till skälig nedsättning av hyran, från dagen då bristen påtalades (12 kap. 11 § 3 punkten JB). Om du har fortsatt betala hyran utan protest kan det dock vara svårt att få rätt till en hyresnedsättning i efterhand.Det är mycket möjligt att du har rätt till ersättning för dina fuktskadade möbler. Det gäller förutsatt att hyresvärden inte kan visa att bristen, alltså fukten och möglet, inte beror på dennes försummelse (12 kap. 11 § 4 punkten JB). Försummelse kan innebära en underlåtenhet att agera, som leder till en skada. Utifrån det du berättar verkar det som att hyresvärden har betett sig försumligt då han inte åtgärdat bristerna på ett år och det har lett till att dina möbler skadats. En förutsättning för att du ska kunna kräva ersättning är dock att du har någon form av bevis, exempelvis foton på de fuktskadade möblerna.Vart du bör vända digJag råder dig att i första hand kontakta hyresvärden och kräva ersättning för dina fuktskadade möbler. Om den inte går med på detta kan du skicka in en stämningsansökan till tingsrätten.Jag hoppas att detta besvarade din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen.Vänliga hälsningar,

Vad kan man göra om hyresvärden inte vill höja värmen?

2021-02-02 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej jag bor i en lägenhet som jag hyr och det är jättekallt inomhus, runt 16 grader och ofta ännu kallare. Finns det ingen gräns för hur kallt det får vara i en lägenhet? Hyresvärden vägrar höja värmen och som krav på att höja värmen säger hyresvärden att han kan höja värmen med villkoret att jag får betala mer i hyra. Är det verkligen lagligt det hyresvärden gör och säger? Det är fullständigt orimligt kallt här inne enligt mig och totalt oacceptabelt! Om jag tar upp detta med hyresgästföreningen men inget görs ändå, vad gör jag då? Är en privat hyresvärd om det spelar roll
Frida Fahlgren |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Då din fråga handlar om en hyresrätt blir 12 kap. jordabalken (JB) tillämplig, som också brukar kallas hyreslagen.Hyresvärden är skyldig att höja temperaturen Huvudregeln är att hyresvärden är skyldig att hålla lägenheten i ett fullt brukbart skick under hyrestiden (12 kap. 15 § och 12 kap. 9 § JB). Att det är en privat hyresvärd gör ingen skillnad. Ett rimligt krav är att det inte ska vara för kallt. Rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten säger att lägenhetstemperaturen ska ligga mellan 20 och 24 grader och inte långvarigt understiga 18 grader då det kan utgöra en risk för hälsan, så temperaturen i din lägenhet är helt klart för låg. I en bostadslägenhets lägsta godtagbara standard ingår det att den är försedd med kontinuerlig uppvärmning (12 kap. 18 a § sjätte stycket första punkten JB). Hyresvärden kan alltså inte kräva en högre hyra utan är skyldig att se till att din lägenhet uppnår den lägsta godkända nivån.Du har rätt till ersättning för den tid lägenheten är i bristfälligt skickFör den tid din lägenhet är i bristfälligt skick har du dessutom rätt till skälig nedsättning av hyran (12 kap. 11 § och 12 kap. 16 § JB). Detta eftersom utgångspunkten är att du som hyresgäst inte ska behöva fullgöra din del av avtalet om inte hyresvärden fullgör sin del. Tiden börjar löpa från den dagen du anmälde bristen till hyresvärden fram tills att bristen har åtgärdats.Vart du kan vända digOm din hyresvärd inte går med på att höja temperaturen kan du vända dig till kommunens miljöförvaltning som kan ställa krav på fastighetsägaren att kontrollera temperaturen och åtgärda problemet. Du kan också vända dig till hyresgästföreningen om du är medlem hos dem. Ytterligare en möjlighet som finns är att ansöka till hyresnämnden att hyresvärden ska tvingas att åtgärda problemet så att lägenheten uppnår lägsta godkända standard (12 kap. 18 a § första stycket).Jag hoppas att detta besvarade din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen!Vänliga hälsningar,