Vem ansvarar för vattenläcka i en hyresrätt?

2021-05-31 i Hyresrätt
FRÅGA |Efter en vattenläcka i min hyresrätt, påstår värden att jag skall betala återställandet av tapeter med min hyresrabatt. Vattenskadan har ej orsakats av mig. Jag har vårdat lägenheten noga för att slippa utnyttja hyresgäststyrd renovering och på så sätt få en rimligare hyreskostnad. Båda mina grannar har för några år sedan haft stora vattenläckor i sina lägenheter. Trots detta har värden inte kontrollerat mina vattenledningar.Har värden rätt att ta min hyresrabatt? I så fall blir det ju jag som får betala.Tacksam för svar
Ida Zackariasson |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågan handlar om gränsen mellan hyresvärdens underhållsskyldighet och hyresgästens vårdplikt. Din fråga berör regler i jordabalken (JB).Hyresvärden ska se till att lägenheten är fullt brukbar samt med jämna mellanrum ombesörja tapetsering, målning och andra sedvanliga reparationer med anledning av lägenhetens försämring genom ålder och bruk (5 § 12 kap JB. Hyresgästen har rätt till skadestånd samt hyresnedsättning om skada har orsakats och den inte kan läggas hyresgästen till last (11 och 16 §§ 12 kap JB).Följer att hyresgästen är skyldig att väl vårda lägenheten och vad därtill hör (24 § 12 kap JB). Hen är skyldig att ersätta all skada som uppkommer genom dennes egna eller dennes gästers vårdslöshet. Hyresgästen är skyldig att så snart en skada som snabbt måste åtgärdas uppstår, såsom t ex en vattenskada, informera hyresvärden om detta.Sammanfattningsvis gäller alltså att om du har anmält vattenskadan så fort ni upptäckte den samt att ni inte kan anses ha orsakat den genom vårdslöst agerande så är det hyresvärden som ska betala för reparationen. Du skriver att vattenskadan inte orsakats av dig utan troligtvis på grund av dåliga vattenledningar som hyresvärden inte reparerat. Du har alltså ingen skyldighet att betala för detta och hyresvärden kan inte ta din hyresrabatt för att betala för vattenläckan.Med vänliga hälsningar,

​Får äkta makar bevittna namnteckning vid köpehandling av en fastighet?

2021-01-18 i Köpavtal
FRÅGA |Ska sälja en tomt som står skriven på mig. Får min hustru bevittna min namnteckning på köpekontraktet?
Ida Zackariasson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer börja med att undersöka om det finns något krav på vittne vid undertecknande av köpehandling av fastighet, regler om detta hittar du i jordabalken (JB). Sen förklarar jag vem som får och inte får vara vittne. Krav på bevittningDet finns inget krav på vittnen för köpeavtalet eller köpebrevet (4 kap. 1-2 §§ JB). För köpehandlingen gäller enbart att det ska vara underskrivet av säljaren och köparen för att köpet ska vara giltigt (4 kap. 1§ JB). Dock behöver överlåtarens underskrift bevittnas av två personer för att lagfarten inte ska bli vilande (20 kap 7§ 1 punkten JB), därav kan det vara bra att låta handlingarna bevittnas. Får äkta makar vara vittnen?Det finns tre saker som betyder att man inte får vara vittne:- hen är under 15 år- hen är psykiskt sjuk- hen berörs av avtalet Det finns alltså inget som hindrar att din fru bevittnar din namnteckning på köpekontraktet om det inte är så att hon berörs av avtalet eller lider av någon typ av psykisk sjukdom (lag med särskilda bestämmelser angående vittne vid vissa rättshandlingar). Med vänliga hälsningar,

Hus som finns på en fastighet som är enskild egendom - är huset enskild egendom?

2021-02-19 i Fastighet
FRÅGA |hustrun är lagfaren ägare av fastighet, den är enskild egendom äktenskapsförord finns. Fastigheten ägde hustrun innan äktenskapets början På fastigheten finns nu ett hus hur är ägandeförhållanden där. Är huset automatiskt hustruns enskilda egendom.Makarna vill ha det så behöver de skriva något dokument om detta för att undvika kommande arvstvist
Ida Zackariasson |Hej och stort tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Regler som berör din fråga hittar du jordabalken (JB) Blir byggnaden enskild egendom?Vad som blir av betydelse för om även huset ska ses som enskild egendom är om den utgör ett fastighetstillbehör. Om huset är fastighetstillbehör blir det nämligen en del av fastigheten. Vilket betyder att även huset blir enskild egendom (2 kap 1 § JB). För att en byggnad på en fastighet ska räknas som fastighetstillbehör krävs att byggnaden kommit i "samme ägares hand" (2 kap 4 § JB). Detta betyder att huset måste ägas av samma person som äger fastigheten. Det vill säga hustrun måste äga även huset för att det ska räknas som fastighetstillbehör och därmed enskild egendom. Utifrån informationen i din fråga framgår inte riktigt vem det är som äger huset på fastigheten. Därför kan jag inte ge ett exakt svar utan jag besvarar din fråga utifrån både det fall att hustrun äger fastigheten och att både hustrun och maken äger fastigheten. SammanfattningHuset blir alltså enskild egendom om det ses som fastighetstillbehör. För att kunna bli fastighetstillbehör måste dock huset på fastigheten ägas av hustrun. Om huset blir enskild egendom sker alltså automatiskt i de fall hustrun är ensam ägare av huset. Om huset ägs av både hustrun och maken måste ett äktenskapsförord skrivas där huset görs till hustruns enskilda egendom. Hoppas du fått svar på din fråga! Du är alltid välkommen att höra av dig igen om du har fler funderingar!Med vänliga hälsningar,