Är taxeringsvärdet samma sak som kapitalvärde?

2021-02-12 i Fastighet
FRÅGA |Hej. Räknas taxeringsvärdet på ett fritidshus likamed ett kapitalvärde
Natalin Kabro |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Taxeringsvärdet är inte samma sak som marknadsvärdet för ett fritidshus. Enligt Skatteverkets hemsida grundar sig taxering på försäljningar i fritidshuset område, inom loppet av två år. Det ska motsvara 75% av kapitalvärdet d.v.s. marknadsvärdet (sannolika) för två år sedan. Med det sagt, är taxeringsvärde inte samma sak som kapitalvärde. För ytterligare information, rekommenderar jag dig att gå in på Skatteverkets hemsida som berör just taxering- och marknadsvärde.Vänligen,

Hur hittar jag inköpspriset till en bostadsrätt?

2021-02-12 i Bostadsrätt
FRÅGA |Jag är ensam arvtagare av min fars bostadsrätt som nu ska säljas.Hur räkna ut arvsvinsten då jag inte hittat inköpspriset (för 30 år sen).
Natalin Kabro |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Precis som du nämner i din fråga behöver du ta reda på inköpspriset för bostadsrätten för att räkna ut arvsvinsten. Eftersom det gäller en bostadsrätt, så behöver du ta kontakt med aktuell bostadsförening. Är det inte möjligt för föreningen att bistå med detta, får du vända dig till Lantmäteriet med ditt ärende.Hoppas det var svar på din fråga!Vänligen,

Hur tjänar man på att ta in en egen besiktningsman?

2020-12-27 i Köp och hyra av fastighet
FRÅGA |Hur tjänar man rent juridiskt, på att ta in en egen beskningsman om säljaren redan besiktiat huset?
Natalin Kabro |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Idag kostar det mycket att köpa en bostad, och det ses oftast som människans största investering. Ibland finns det riskkonstruktioner som döljer sig vilket kan leda till väldigt dyra samt oväntade kostnader i efterhand. Det finns inget krav på att ta in en egen besiktningsman om säljaren redan besiktad huset. Men jag skulle ändå rekommendera både en förhandsbesiktning, där säljaren anlitar en besiktningsman samt en överlåtelsebesiktning, där köparen anlitar en besiktningsman. Bägge besiktningar har samma procedur i grunden, men hjälper att identifiera alla eventuella fel i fastigheten.Som köpare är en överlåtelsebesiktning fördelaktigt, eftersom man kan hitta ytterligare fel som förhandsbesiktaren inte lyckats hitta. Detta gör även att du eventuellt kan pruta ner på husets pris samt undvika eventuella juridiska tvister som kan kosta dig mycket.Sammanfattningsvis har en ytterligare besiktning fördelar i form av en tryggare affär helt enkelt, både för dig som köpare samt för säljaren. Vad som gäller digJag råder dig att kontakta din mäklare om du har en sådan, för att få rådgivning för vad som gäller just din fastighet. Detta kan vara viktigt om du köpt en äldre fastighet exempelvis, då risken för fel är betydligt högre.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Kan man ångra en fastighetsförsäljning?

2021-02-12 i Köp och hyra av fastighet
FRÅGA |Jag har ångrat villaförsäljninngen fått handpenning av köparen skrivit under köpekontrakt 25/9-20 vad gör jag? Köparna har tillträde 26/2-3.
Natalin Kabro |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågan du ställt rör sig om försäljning av fastighet och regleras i Jordabalken (JB). Vid köp av fastighet, vilket är en fast egendom, föreligger formkrav (1 kap. 1 § JB). Köp av fast egendom sluts genom ett upprättande av en köpehandling, som skrivs under av både säljaren och köparen. Handlingen ska innehålla en uppgift om köpeskilling och en förklaring av säljaren att egendomen överlåts till köparen (4 kap. § 1 JB).Om man inte lever upp till dessa formkrav är parterna inte bundna av avtalet. Det krävs dock att någon av parterna åberopar felet för att köpet ska bli ogiltigt (4 kap. § 1 st. 3 JB).Vad som gäller för digI din fråga framgår det att du skrivit under köpekontraktet, samt fått en handpenning som talar för en vilja i att bli bunden av avtalet. Det framgår inte i din fråga, men jag presumerar att även köparen skrivit under köpekontraktet. Om köpekontraktet dessutom innehåller uppgift om köpeskilling, och en tydlig överlåtelseförklaring är du bunden av avtalet eftersom det uppfyller formkraven i jordabalken. Men om köpeavtalet inte uppfyller ovannämnda formkrav, ska du åberopa detta fel till köparen för att köpet ska bli ogiltigt. Därmed blir du obunden.En annan väg är om du kommer fram med köparen att riva köpekontraktet, förutsatt att det är frivilligt från köparens sida. En sådan annullering av handlingen är möjligt om det inte finns en tredje man med i bilden. D.v.s en utomstående part, bortsett från köparen och säljaren. (Jfr § 34 Avtalslagen).Vänligen,

När äger min maka fastigheten enligt skattemyndigheten?

2020-12-31 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag har gett bort halva mitt ägande i en fastighet till min fru. Gåvobrevet är registrerat på skattemyndigheten och det hela är kungjort i Post och inrikes tidningar.Min fråga är, när äger min fru i skattemyndigheten ögon fastigheten? När kan hon göra ROT avdrag i sitt namn?
Natalin Kabro |Hej, och tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline!Din fråga rör fastighetsrätt och handlar om registrering av gåva mellan makar.GåvohandlingI din fråga har du förklarat att du formulerat en gåvohandling genom gåvobrev. När Skatteverket fattat beslut om registreringen, har detta förts in i äktenskapsregistret. Därefter har Skatteverket annonserat den i Post- och Inrikes Tidningar, som du nämner ovan. Vid gåva av fastighet gäller samma formkrav som för köp av fastighet (4 kap. 1-3 § JB). När gåvobrevet är på plats och i sin ordning, ska man ansöka om lagfart. LagfartLagfart görs genom Lantmäteriet som inskrivningsmyndighet. Det måste göras inom tre månader från undertecknandet av gåvobrevet (20 kap. 2 § JB). Om du inte ansöker om lagfart inom föreskriven tid, får inskrivningsmyndigheten förelägga vite för lagfartsskyldighetens fullgörande (20 kap. § 3 JB). Lagfarten är ett officiellt bevis på att din fru är en lagfaren ägare till fastigheten.ROT-avdragROT-avdrag aktualiseras om man äger bostaden under den period som arbetet utförs. Din frus förvärvshandlingar ska kunna visa när hon blev ägare till bostaden. För mer information beträffande villkor för att få rotavdrag återfinns en checklista på Skatteverkets hemsida.Vänligen,

Får en hyresvärd ändra avtalsvillkoren utan att informera hyresgästen?

2020-12-16 i Hyresavtal
FRÅGA |Har en hyreslokal,frisör, sedan över 20 år tillbaks. Hyran på nästan 10.000kr/mån. Nu har ny fastighetsägare tagit över,utan att informera. Fick en ny hyresavi från dom med en chockhöjning på nästan 2400kr/mån. Vilket blir en höjning på över 27000/år. Inte heller det fick jag info om. Anledningen till den stora höjningen enl dom är att förra fastighetsägaren tydligen inte gjort tillräckligt hög höjning/år, sen 2014. Får dom göra så? Så förra ägarens " snällhet "förlust", ska bli nya ägarens vinst??! Dom ansåg även att jag fick skylla mig själv för att jag inte tagit reda på att förra ägarens höjningar inte var tillräckliga. Så deras "misstag" ska jag lida för nu, dessutom i en pandemi där mitt företag går på knä
Natalin Kabro |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag utgår från att du undrar om din nya hyresvärd får ändra avtalsvillkoren. Frågan du ställt gäller hyra och regleras i 12 kap. jordabalken (JB). Gällande lokalhyra återfinns reglerna i 12 kap. 56–60 §§ JB. Jag vill börja med att påpeka att det är svårt att identifiera vad en skälig hyreshöjning är.Villkor gällande ändring av hyresavtaletVid en ändring av avtalsvillkoren ska hyresvärden skriftligen meddela dig om dennes avsikt att ändra hyresvillkoren (12 kap. 54 § jordabalken). Om du som hyresgäst motsäger dig denna ändring, ska du vända dig till hyresnämnden genom en ansökan om ändring av villkoren. Det betyder att det nu är nämnden som ska ta ställning till om hyreshöjningen är skälig eller ej.Men om hyresvärden noggrant skrivit i sitt meddelande hur stor höjningen ska vara i kronor, från vilken dag den nya hyran ska börja gälla samt en möjlighet att motsätta sig hyreshöjningen inom ett angivet datum, om hyresgästen inte motsätter sig den nya hyran innan det angivna datumet, blir hyresgästen bunden av den nya hyran (12 kap. 54 a § andra och tredje styckena JB).Vad som gäller i ditt fallSom nämnt ovan är det svårt att identifiera vad som anses vara en skälig hyra. Mitt första råd till dig är att först kontakta hyresvärden i fråga, och förklara att du är missnöjd med de förändrade avtalsvillkoren, berätta även du att du kommer ta detta till hyresnämnden. Mitt andra råd till dig är att du kontaktar hyresnämnden och visar dem de nya avtalsvillkoren. På så sätt kan de ta ställning till om denna hyreshöjning anses vara skälig eller ej. I deras bedömning brukar de bland annat undersöka hyran på liknande lokaler i omkringliggande områden.Vänligen,