Vilken uppsägningstid gäller för hyresgästen?

2021-08-18 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej. Har en fråga som gäller min dotter. Hon hyr privat ett litet hus sen 2år tillbaka. Hon har 2 barn. För ett tag sen kom hyresvärden o sade upp henne för han ska renovera huset o ha det som arbetsbostad. Hon har till siste okt på sej. Nu har hon hittat annat boende o kan flytta in när hon vill. Frågan är måste hon betala dom siste 2 månaderna då?
Nadja Nordlund |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För att besvara om din dotter måste betala hyran de sista två månaderna används lag om uthyrning av egen bostad och jordabalken. Du beskriver att hon hyr ett privat hus. Det framkommer inte från din fråga om denna uthyrning är en del av en näringsverksamhet eller inte. Så jag kommer dela upp svaret utifrån vad som gäller för båda scenarierna. Om uthyrningen inte är en del av en näringsverksamhetOm uthyrningen av huset inte är en del av en näringsverksamhet för uthyrarens del är lagen om uthyrning av egen bostad (privatuthyrningslagen) är tillämplig. Denna lag gäller hyresavtal där någon utanför näringsverksamhet hyr ut en bostad för annat än fritidsändamål (privatuthyrningslagen 1 §). Jag vet inte om detta var ett hyresavtal på bestämd eller obestämd tid, men hur som helst kan hon säga upp det när hon vill. Uppsägningstiden är en månad för hyresgästen (privatuthyrningslagen 3 §). Din dotter kan alltså säga upp hyresavtalet nu och ha en uppsägningstid på en månad. Om det står i hennes hyresavtal att uppsägningstiden är längre än detta så är det ett ogiltigt avtalsvillkor eftersom det är till nackdel för hyresgästen (privatuthyrningslagen 2 §). Om uthyrningen är en del av en näringsverksamhetOm denna uthyrning istället är en del av en näringsverksamhet, samt om uthyraren har flera bostäder som hen hyr ut och detta inte är den första uthyrningen, så gäller 12 kap jordabalken (JB). En hyresgäst får säga upp hyreskontraktet skriftligt och muntligt. Om uppsägningen sker muntligen måste dock hyresvärden godkänna detta skriftligen (JB 12 kap. 8 §). Efter uppsägningen upphör hyresavtalet att gälla när uppsägningstiden passerat. Uppsägningstiden brukar vara reglerad i hyresavtalet som din dotter har med hyresvärden. Hyresavtal upphör att gälla enligt det som avtalats (JB 12 kap. 4 §). Om inget har avtalats om uppsägningstid är uppsägningstiden 3 månader från månadsskiftet från det att din dotter säger upp avtalet (JB 12 kap. 4 §). Sammanfattningsvis, om privatuthyrningslagen är tillämplig är uppsägningstiden bara en månad men om jordabalken är tillämplig är uppsägningstiden 3 månader (om inte annat är avtalat). Hoppas du fick svar på din fråga och tack för att du vände dig till oss på Lawline! Med vänliga hälsningar,

Avtal om uthyrning av parkering

2021-06-17 i Hyresavtal
FRÅGA |Jag hyr ut ett hus och undrar om inte hyresgästen måste ha ett till kontrakt om parkering. Står bara uthyrning av hus i kontraktet.
Nadja Nordlund |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar om ni måste ha ett kontrakt om parkering, eftersom det inte står något om detta i kontraktet gällande huset. För att besvara frågan används jordabalken (JB). Även muntliga avtal är gällandeParkering utomhus är ett lägenhetsarrende. Vid ett lägenhetsarrende är både skriftliga och muntliga avtal giltiga (JB 8 kap. 3 § 3 stycket). Om parkeringen är inne i ett garage är det inte ett lägenhetsarrende, utan uthyrning av en del av en byggnad. Dock är även i detta fall muntliga avtal gällande (JB 12 kap. 2 §). Skriftliga avtal är att föredraÄven om ni inte har ett skriftligt avtal om parkeringsplatsen, utan endast ett muntligt, så är detta alltså gällande. Dock brukar det anses att ett skriftligt avtal är att föredra, eftersom detta gör det lättare för er att se att ni är överens om villkor, hyra, uppsägning osv. Eftersom det skriftliga avtal som ni har i nuläget endast gäller huset, så har ni alltså inte något skriftligt om parkeringen. Avtal om parkeringen kan dock antingen läggas som en klausul i avtalet om uthyrningen av huset eller skrivas som ett separat avtal. Ofta skrivs ett särskilt avtal för parkeringsplatsen, vid sidan av hyresavtalet för bostaden så att detta får ett separat avtal. Hoppas du fick svar på din fråga och tack för att du vände dig till oss på Lawline! Med vänliga hälsningar,

Måste hyreskontraktet undertecknas av båda parter för att gälla?

2021-08-11 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej, min dotter har skrivit på ett ettårigt hyreskontakt men inte fått ett påskrivet ex tillbaka av uthyraren. Avtalstiden börjar om en vecka. Hon har nu fått erbjudande om en annan lägenhet som hon hellre vill ha. Kan hon hävda att avtalet inte är ingånget och alltså inte är gällande? Det är ju inte påskrivet av båda parter och har inte i praktiken börjat gälla.
Nadja Nordlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För att besvara om hyresavtalet är bindande för din dotter trots att uthyraren inte skrivit på det än används Jordabalken (JB) och avtalslagen (AvtL).Spelar det någon roll om båda parterna ej skrivit under?Det finns inga formkrav för att hyresavtal ska vara giltigt, det innebär att ett hyresavtal kan ingås både muntligen och skriftligen (JB 12 kap. 2 §). Undantaget från detta är om hyresgästen eller hyresvärden begär att hyresavtalet ska upprättas skriftligen (JB 12. 2 § 1 stycket). Men även om detta är fallet finns inget krav på att båda parterna ska ha skrivit under det. Detta innebär att det är personen som ska hyra och hyresvärden som ska komma överens om hur avtalet ska upprättas. När eller om ett hyresavtal ska anses vara ingånget bestäms därför med utgångspunkt i avtalslagens regler om anbud och accept. Alltså vad parterna i sin kommunikation till varandra har sagt ska gälla. Parterna blir alltså bundna till vad de kommit överens om (AvtL 1 kap. 1 §).Frågan blir alltså om avtalet är bindande trots att bara din dotter skrivit på än så länge. Det som ska avgöras är om avtalsbundenhet uppkommit i detta stadie. Eftersom det inte måste finnas ett skriftligt avtal vid uthyrning av lägenhet så är det istället vad båda parterna avgett för viljeförklaringar som blir avgörande.Om din dotter och hyresvärden muntligen har kommit överens om ett avtal är detta gällande. Om de kommit överens om att hyresavtalet ska anses vara ingånget efter att din dotter har skrivit under avtalet så har den juridiska bundenheten uppstått efter undertecknandet. Det kan alltså räcka med att din dotter skrivit under, det behöver inte undertecknas av hyresvärden för att bli bindande. Dock kan ni ju hävda att det inte är bindande än, om ni anser att ni kommit överens om att underskrift från båda behövs. SammanfattningsvisDen juridiska bundenheten beror på vad du och hyresvärden har kommit överens om ska gälla i ert fall. Ett kontrakt behöver inte undertecknas av båda parter för att bli juridiskt bindande.Hoppas du fick svar på din fråga och tack för att du vände dig till oss på Lawline! Med vänliga hälsningar,

Ska reparationskostnader för kattkiss ersättas?

2021-04-11 i Skadestånd
FRÅGA |Hej. Jag har nyligen flyttat från ett hyreshus där jag bott i ca 9 år. Efter ca 1 vecka kontaktar hyresvärden mig och säger att jag kommer att bli betalningsskyldig för renovering av kattkiss skador. Detta är för mig en nyhet. När en förbesiktningen gjordes så fick jag protokoll på vad som skulle åtgärdas. Jag åtgärdade dessa saker. På slutbesiktningen som varken jag eller min man kunde medverka på så en god vän till oss var med fick hon till sig att Listerna i ena rummet inte var godkända för dom inte var blankt vita, att tapeten som vi tapetserat över den gamla tapeten med kunde skymtas på väggarna i ett rum samt på en vägg till i ett annat rum. Sen hade vi glömt att rengöra fläktfiltret. Hyresvärden skulle sammanställa dokumentet och sedan ge det till min vän som var med. Vi har ff inte fått något protokoll. Detta skedde den 31/3 kl 14.00. Den 6/4 på kvällen får jag ett sms från hyresvärden där det står att hon försökt nå oss den 1/4 på ett visst nr. min mans gamla. hyresvärden har hans nya nr. där står det att det var så stora brister i städningen ( gjord av städbolag)så dom fick börja undersöka genom att riva ut lister osv i hallen. det var då kattkisset uppdagades. Tydligen fanns det på flertalet ställen i hallen under plastmattan. Samt i köket under trä golvet. Detta har varken jag eller någon annan luktat och påtalas inte i något protokoll. ska jag betala ?nya hyresgästen har oxå katter.
Nadja Nordlund |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag förstår din fråga som att du undrar om du ska betala hyresvärden för skadorna som uppkommit av kattkisset. Detta kommer jag utgå ifrån i mitt svar. Eftersom detta rör sig om en hyreslägenhet är 12 kap jordabalken (JB) tillämplig (JB 12 kap. 1 §). Hyresgästen ska betala ersättning för skador av kattHyresgästen ska under hyrestiden väl vårda lägenheten (JB 12 kap. 24 § stycke 1). Detta innebär att du som hyresgäst ska vårda lägenheten så inte skada uppkommer. Om hyresgästen genom eget vållande, oaktsamhet eller av försummelse orsakat skada ska du ersätta den (JB 12 kap. 24 §). Detta inkluderar skada som ett husdjur orsakar, som kattkiss under plastmatta. Skador som kattkiss ingår alltså inte inom normalt slitage av en lägenhet. Därmed är du som hyresgäst skyldig att ersätta skadorna av kattkisset, så det är rimligt att hyresvärden vill ha ersättning för reparationskostnaden. Hoppas du fick svar på din fråga och tack för att du vände dig till oss på Lawline! Med vänliga hälsningar,