Vad räknas som en skälig hyra när man hyr i andra hand?

2020-08-12 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej! Jag bor i ett studentrum i andra hand (hyresrätt). Lägenheten är möblerad och därför har hyresgästen med förstahandskontrakt lagt på en kostnad på 10% på hyran. Hyran som jag betalar är dock 9månadershyran inkl 10% på den. Det är således mycket mer än 12månadershyran. Jag kan bara bo här i 5 månader och således får jag inte del av någon "gratis månad". Betalar jag för mycket i hyra?
Anna Dahlenborg Akmese |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. I 12 kap. jordabalken finns bestämmelser om hur mycket hyra hyresvärden får ta ut.Hyran måste vara skäligDen hyra som du betalar måste vara skälig (12:55 första stycket JB). När man hyr i andra hand innebär det i princip att hyran inte får överstiga det som förstahandshyresgästen betalar i hyra, plus tillägg för möbler, utrustning och andra nyttigheter. Tillägg för möbler och annan utrustning får max vara 15% av den hyra som förstahandshyresgästen betalar. Tillägg för andra nyttigheter (t.ex. el eller internet) får inte överstiga vad förstahandshyresgästen betalar (12:55 fjärde stycket JB). Jag kan inte göra någon bedömning av om den hyra du betalar är skälig eftersom att jag inte har tillräckligt med uppgifter om den hyra du betalar. Att hyresvärden har lagt på en kostnad om 10% för möbler är dock okej enligt lag.Du kan vända dig till hyresnämndenDet du kan göra om du tycker att du betalar för mycket i hyra är att vända dig till hyresnämnden med en ansökan om återbetalning av hyra. Hyresnämnden gör då en prövning av om din hyra är skälig. Om hyran bedöms oskälig har du rätt att få tillbaka det du har betalat utöver ett skäligt belopp. Du kan också ansöka om att få din hyra sänkt för den fortsatta hyrestiden (12:55 f JB). Du kan ansöka om återbetalning av hyra redan under hyrestiden. Du måste dock göra det senast tre månader efter att du lämnat lägenheten (12:55 fjärde stycket JB).Vänliga hälsningar

Vilken uppsägningstid gäller när jag hyr ut min bostadsrätt om uppsägningstiden i hyresavtalet skiljer sig från vad som gäller enligt lag?

2020-08-02 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej! Jag hyr ut min bostadsrätt i andra hand. Uthyrningen enligt kontraktet är 11/10 2019 - 11/10 2020. I kontraktet står det att "hyresavtalet upphör vid det månadsskifte som infaller närmast efter tre månader från uppsägningen", vilket jag tolkar som 3 månaders uppsägningstid. Idag 1/8 har min hyresgäst via telefon meddelat mig att de flyttar ut den 1/9. Jag undrar om det är 3 månader uppsägningstid som gäller eller endast en månad uppsägningstid? Vad jag förstår så säger hyreslagen att uppsägningstiden är en månad om hyresgästen säger upp och tre månader om hyresvärden säger upp. Så vad gäller då, vårt kontrakt eller hyreslagen? Har jag rätt att kräva hyra för september och en del av oktober eller är deras sista hyra i augusti?Tack på förhand!
Anna Dahlenborg Akmese |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. När du hyr ut din bostadsrätt i andra hand gäller lag om uthyrning av egen bostad. Lagen är tvingande till hyresgästens förmån vilket betyder att om det står något i hyresavtalet som är mindre förmånligt för hyresgästen än vad som gäller enligt lag så gäller inte villkoret i avtalet (2 §).Hyresgästen har alltid en månads uppsägningstidEtt hyresavtal som gäller på bestämd tid, som i ditt fall, upphör som huvudregel att gälla vid hyrestidens slut. Det är dock möjligt att säga upp ett tidsbestämt hyresavtal att upphöra i förtid (3 § första stycket). Enligt lag gäller att hyresgästen har en månads uppsägningstid och hyresvärden har tre månaders uppsägningstid (3 § andra stycket). Att ni har avtalat om tre månaders uppsägningstid gäller därför inte gentemot hyresgästen utan bara gentemot dig som hyresvärd. Hyresgästen har alltid rätt till en månads uppsägningstid.Om hyresgästen säger upp hyresavtalet upphör det därmed att gälla vid det månadsskifte som inträffar tidigast en månad efter uppsägningen. Uppsägningstiden räknas i hela kalendermånader och den månad som uppsägningen görs räknas inte. När man säger upp ett hyresavtal är det därför viktigt att tänka på att man gör det på "rätt sida" av månadsskiftet. Din hyresgäst har sagt upp hyresavtalet den 1/8 och avtalet kommer då att upphöra den 30/9. Hyresgästen skulle ha behövt säga upp hyresavtalet senast den 31/7 för att det ska upphöra den 31/8. Enligt lag har du därmed rätt att kräva hyra för hela augusti och september.Vänliga hälsningar

När får jag hyra ut min bostadsrätt?

2020-07-31 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej!Jag äger två lägenheter och en av dem vill jag hyra ut så frågan är har jag rätt att göra det om ja, i så fall hur? Jag skulle vilja gärna veta också mina rättigheter och möjligheter som hyresvärd.
Sofia Edvardsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att du äger två bostadsrätter och vill hyra ut den ena. Vad som gäller för andrahandsuthyrning av bostadsrätter är reglerat främst i bostadsrättsföreningens stadgar och även i bostadsrättslagen. För att du som bostadsrättsinnehavare ska få hyra ut din bostad krävs det att du kan uppvisa skäl för uthyrningen. Med det sagt innebär det inte att alla skäl är godtagbara.Giltiga skäl till att hyra ut bostadsrätten kan vara: - Du ska flytta ihop med din sambo för att testa att bo ihop- Du ska arbeta, studera, göra lumpen eller vårda annan anhörig på annan ort (som du inte kan pendla till)- Du är sjuk- Du ska hyra ut till egna barn- Du ska hyra ut till närstående- Du har svårt att få din bostad såld på grund av marknadslägetOm du ska hyra ut av dessa skäl bör bostadsrättsföreningen godkänna din uthyrning. Dessutom kan bostadsrättsföreningen tillåta fler anledningar till uthyrning. I så fall ska dessa stå utskrivna i bostadsrättsföreningens stadgar.Om din ansökan inte skulle bli godkänd kan du överklaga genom att skicka en ansökan till Hyresnämnden. Skulle Hyresnämnden ge dig rätt får du hyra ut bostaden baserat på detta beslut, trots att bostadsrättsföreningen inte vill det.Sammanfattningsvis ansöker du alltså hos din bostadsrättsförening om att få hyra ut lägenheten. Rörande fler tips om uthyrningen, hyressättning etc kan du läsa mer på boupplysningens hemsida här. Lycka till!Vänligen,

Hyresgästens uppsägningstid vid hyra av bostadsrätt

2020-07-31 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hejsan!Jag har en tvist om uppsägningstiden med min hyresgäst. Jag är en privat ägare av en bostadsrätt och vi har ett kontrakt mellan mig och min hyresgäst. I kontraktet satte vi 2 månaders uppsägningstid, men han säger att det gäller 1 månads uppsägningstid vid månadsskifte och vägrar att betala sista månadens hyra.Finns det en sådan lag som skyddar hyresgäster även om det finns ett kontrakt mellan oss. Kommer kontraktet och lagar först i ett sådant fall?Jag är jättetacksam för er svar!Med vänliga hälsningarBelkiz Kaleburun
Sandra Rust |Hej! När det rör sig om andrahandsuthyrning av bostadsrätt så är lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad tillämplig. Enligt 2 § är denna lag tvingande till hyresgästens fördel. Vilket innebär att avtalsvillkor som är till nackdel för hyresgästen i jämförelse med denna lag är utan verkan mot hyresgästen.Enligt 3 § samma lag får hyresgästen säga upp avtalet att upphöra att gälla vid det månadsskifte som inträffar en månad från uppsägningen. Detta innebär att det inte går att avtala om längre uppsägningstid för hyresgästen då detta isåfall skulle vara till nackdel för honom/henne. En uppsägningstid som i ert fall är två månader är därmed till nackdel för hyresgästen och gäller inte, istället gäller en månad. Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Är det möjligt att förhandla med hyresgästen om uppsägningstidens längd?

2020-08-11 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej! Jag äger en bostadsrätt som jag hyr ut. Kan jag, som hyresvärd, förhandla om uppsägningstiden från 3 månader till 1 månad? Eller har hyresgästen ALLTID rätt till 3 månaders uppsägningstid, oavsett vad som står i hyresavtalet?
Anna Dahlenborg Akmese |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. När du hyr ut en bostadsrätt gäller lag om uthyrning av egen bostad. Lagen är tvingande till hyresgästens förmån vilket betyder att det inte är möjligt att förhandla om avtalsvillkor som är till nackdel för hyresgästen jämfört med vad som gäller enligt lagen (2 §). Vad gäller uppsägningstid så gäller följande enligt lagen. Hyresgästen har en uppsägningstid på en månad. Hyresvärden har en uppsägningstid på tre månader, om inte en längre uppsägningstid har avtalats (3 § andra stycket).Detta betyder att den uppsägningstid som ni avtalar om får vara max en månad för hyresgästens del. Den uppsägningstid som gäller för dig som hyresvärd måste vara minst tre månader, men det är möjligt att avtala om att den ska vara längre än så. Du som hyresvärd kan inte förhandla om uppsägningstider som strider mot detta, ett sådant avtalsvillkor är ogiltigt.Vänliga hälsningar

Avsluta hyresavtal innan uppsägningstids slut?

2020-07-31 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej!Jag hyr andrahand, och i kontraktet står det att det är 3 månader uppsägningstid. Nu sa jag upp lägenheten pga jag blivit av med jobbet, frågade även min hyresvärd om vi kunde korta ner uppsägningen till en månad pga att jag helt enkelt inte kommer ha råd, vilket hon absolut inte ville gå med på. Har jag några alternativ i detta?
Emil Larsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Vad som gäller kring uthyrning av lägenhet regleras i 12 kap. Jordabalken. Om ett hyresavtal träffats på obestämd tid kan avtalet upphöra att gälla först vid det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från det datum då du sagt upp lägenheten. Dvs om du säger upp hyresavtalet den 20 augusti så kommer avtalet att upphöra vid månadsskiftet november/december (12 kap. 4 § jordabalken). Tyvärr finns inte så många alternativ till att få lägenheten uppsagd tidigare. Det jag kan rekommendera dig att göra är att försöka hjälpa din hyresvärd att hitta en ny hyresgäst som kan ta över ditt andrahandskontrakt.Vänligen,

Rätt att kräva tillbaka oskälig hyra?

2020-07-31 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Om man hyr lgh i andra hand, o det står i kontraktet att man utöver hyran ska betala 650 kr i övriga kostnader. Har man möjlighet att få tillbaka när förstahandskontrakt innehavaren tagit ut mycket mer.(Ungdomarna vågade inget annat än betala)
Emil Larsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar din fråga som att den gäller en hyreslägenhet och kommer därför svara därefter.En person som hyr en lägenhet i andra hand har rätt att kräva tillbaka pengar från förstahandshyresgästen om förstahandshyresgästen tagit ut en hyra som är att anse som oskälig med hänsyn till förstahandshyresgästens kostnader för lägenheten. Skulle andrahandshyresgästen anse att den betalat en oskäligt hög hyra så kan andrahandshyresgästen vända sig till hyresnämnden för att kräva tillbaka den summa som överstiger den hyran som är att anse som skälig.Vad är att anse som skälig hyra? Skälig hyra är vad förstahandshyresgästen betalar för lägenheten (hyra, el osv) sen får förstahandshyresgästen göra tillägg för möbler och utrustning på mellan 10-15 %, en kostnad som är högre än detta belopp ska aldrig anses vara skäligt enligt Jordabalken 12 kap. 55 § 4 st.Vänligen,

Påverkas uppsägningstiden då min hyresvärd äger och hyr ut två bostadsrätter?

2020-07-28 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej, jag är inneboende i en bostadsrättslägenhet och min hyresvärd bor i en annan del av den lägenheten. Denne hyresvärd äger även en till lägenhet i porten mittemot som hon hyr ut i andrahand. Jag undrar hur uppsägningstiden ser ut för min del? Avtalat är 3 månader men jag vet att det är 1 månad som gäller för min del under privatuthyrningslagen. Påverkas detta i och med att hon hyr ut två ställen? Hon kanske till och med är folkbokförd på den andra adressen jag är inte helt säker.. Vad gäller i de två olika fallen?
Sandra Rust |Hej!Eftersom din hyresvärd hyr ut två bostadsrätter kommer svaret bero på om ditt hyreskontrakt kommit till före eller efter den andra upplåtelsen.Om du blivit hyresgäst före den som hyr den andra lägenheten så gäller privatuthyrningslagen som beskrivs nedan.Enligt 1 § privatuthyrningslagen gäller lagen endast för den första upplåtelsen om hyresvärden hyr ut två eller fler lägenheter. Om man hyr ut mer än två lägenheter anses man normalt bedriva uthyrning i näringsverksamhet och privatuthyrningslagen gäller då inte för någon av uthyrningarna. Enligt 3 § privatuthyrningslagen gäller hyresavtalet för obestämd tid, om inte en bestämd hyrestid avtalas. Om hyresavtalet gäller för obestämd tid, ska det sägas upp för att upphöra att gälla. Ett avtal som ingås för bestämd tid upphör att gälla vid hyrestidens slut. Ett sådant avtal får även sägas upp till upphörande före denna tidpunkt.Som hyresgäst har man rätt att säga upp avtalet till det månadsskifte som inträffar tidigast efter en månad från uppsägningen och som hyresvärd har man rätt att säga upp avtalet till det månadsskifte som inträffar tidigast tre månader från uppsägningen. Blev du hyresgäst efter den hyresgästen i den andra lägenheten så gäller 12 kap jordabalken på din upplåtelse. Enligt 12 kap 3 § jordabalken Hyresavtal gäller för obestämd tid. Hyresavtal som gäller för obestämd tid skall sägas upp för att upphöra att gälla. Hyresavtal kan även ingås för bestämd tid. Sådana avtal upphör att gälla vid hyrestidens utgång, om inte annat har avtalats. Har hyresförhållandet varat mer än nio månader i följd, skall dock avtalet alltid sägas upp för att upphöra att gälla. Enligt 12 kap 4§ jordabalken ska hyresavtal som avser bostadslägenhet och som gäller för obestämd tid kan, om inte längre uppsägningstid har avtalats, sägas upp för att upphöra att gälla vid det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen.Är det ett hyresavtal på bestämd tid som avser bostadslägenhet och avtalet ska sägas upp för att upphöra att gälla och längre uppsägningstid inte är avtalad ska uppsägningen ske senasten dag i förväg om hyrestiden är längst två veckor,en vecka i förväg om hyrestiden är längre än två veckor men längst tre månader,tre månader i förväg om hyrestiden är längre än tre månader.Svaret blir därmed beroende på om du enligt de två hyresavtalen är att se som första eller andra upplåtelsen.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning