Får jag kamerabevaka min uthyrda bostad?

2020-08-19 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Vad gäller om jag vill övervaka min bostad med kameror när bostaden hyrs ut? Är jag förpliktigad att informera de som hyr bostaden om detta? Skillnad på korttidshyra (typ Airbnb) och långtidshyra (andra hands uthyrning)?Om jag hyr en bostad, kan det få finnas kameror där utan att jag blivit informerad? Och kan jag anmäla uthyraren om jag hittar sådan utrustning?
Vendela Tingshammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Vilka lagar gäller?De lagar som aktualiseras i detta fall är Kamerabevakningslagen (KBL) och Brottsbalken (BrB). Tillstånd krävs inte om du vill övervaka din bostad under uthyrningTillstånd krävs om kamerabevakningen sker på en plats dit allmänheten har tillträde (7 § KBL). Och syftet med att tillstånd krävs i vissa fall är att skydda mot otillbörligt intrång i den personliga integriteten (2 § KBL). Du behöver inte tillstånd för att övervaka bostaden du hyr ut såvida kamerabevakningen endast görs på ett ställe dit allmänheten inte har tillträde till. Exempelvis kan det innebära att tillstånd krävs om du har kamera som bevakar ytterdörr och väg. Du är förpliktad att informera om kamerabevakningenDu är förpliktad att informera de som hyr bostaden om kamerabevakningen, detta kan göras direkt men tydlig skyltning krävs. Om inspelningen har ljudupptagning krävs att även detta anges (15 § KBL). Det gör ingen skillnad på om det är långtidsuthyrning eller korttidsuthyrning. På samma sätt får det alltså inte finnas kameror som bevakar området du hyr om du inte blivit informerad om det. Olovlig kamerabevakning är brottsligtBlir bostaden du hyr kamerabevakad utan att du informerats om detta kan du börja med att informera personen som bevakar att du inte gett ditt tillstånd och be dem ta ner utrustningen. Därefter kan du lämna in klagomål om den olovliga kamerabevakningen till Datainspektionen. Utöver detta innebär olovlig kamerabevakning brottet kränkande fotografering om det görs på någon som befinner sig inomhus i en bostad, på en toalett eller liknande (4 kap. 6a § BrB). SammanfattningSom uthyrare får du kamerabevaka din bostad utan tillstånd så länge bevakningen endast sker där allmänheten inte har tillträde. Däremot måste du informera personerna som hyr bostaden att den är bevakad. Annars kan du begå brottet kränkande fotografering. Samma gäller om du hyr bostaden av en uthyrare som i sin tur bevakar sin bostad. Med vänliga hälsningar,

Stökiga hyresgäster i villaområde

2020-08-14 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Vår granne hyr ut sitt hus via Airbnb. Hon har själv aldrig bott i huset sen hon köpte det för 6 år sen. Villan ligger mycket nära andra villor i området och problemet är såklart högt ljudnivå från fester o.l. som stör genom hela sommarhalvåret, samt osäkerheten runt att det ständigt är nya människor i huset.Vi och andra grannar har fått ringa polisen vid flera tillfällen. Vi har varit i kontakt med husägare, men hon fortsätter hyra ut till unga människor, gärna bara för en natt, där syftet är att ha fest.Frågan blir om det finns något vi kan göra för att få slut på detta? Vilka lagar kan vara aktuella i detta fall? Uthyrning? Hotellverksamhet? Får man hyra ut på detta sett i denna typ av villaområde?
Olivia Viklund |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! RättslägetEn villaägare har naturligtvis större frihet att upplåta sin fastighet jämfört med vad exempelvis en bostadsrättsinnehavare har. Hyresnämnden i Stockholm beslutade i ärendet 8741-15 att en bostadsrättsförening haft befogad anledning att vägra ge samtycke till en bostadsrättshavare som ansökt om att få hyra ut sin lägenhet via Airbnb. Anledningen var att uthyrningen skulle ske till många olika personer under korta perioder, vilket var att anse som uthyrning under hotelliknande former (som ej är tillåtet). Hyresnämnden menade även att det stora antalet människor som kommer och går skulle medföra störningar och osäkerhet för de andra bostadsrättshavarna i bostadsrätten. Observera att det här ärendet rör andrahandsuthyrning i en bostadsrättsförening och är därför inte direkt tillämplig i ditt fall, men enligt min mening kan Hyresnämndens resonemang ha viss betydelse för din situation. Aktuella lagarLag (2012:987) om uthyrning av egen bostad, även kallad privatuthyrningslagen, gäller inte när syftet med uthyrningen är att hyresgästen ska använda lägenheten för fritidsändamål.Av 3 kap. 1 § Jordabalken framgår det att den som nyttjar fast egendom (t.ex. en villa) ska ta skälig hänsyn till sin omgivning, vilket alltså medför att inte föra alltför mycket oväsen. Bryter fastighetsägaren mot detta kan man väcka talan i allmän domstol på denna grund.Det finns även bestämmelser i miljöbalken som rör störningar från grannfastigheten. Enligt 32 kap. 3 § miljöbalken betraktas buller från grannfastigheter vara en störning och den som utsätter någon för störningar kan bli skadeståndsskyldig. Förutsättningarna för skadestånd är att bullret ska ha orsakat någon typ av personskada och vidare finns det ett uppsåtskrav, alternativt ett vårdslöshetskrav. Din granne ska alltså ha haft uppsåt att skada dig eller dina grannar genom uthyrningen, eller åtminstone varit vårdslös i den aspekten. I fråga om personskada kan man argumentera för sömnsvårigheter e.d. Vad du kan göraEftersom du bor i ett villaområde så antar jag att du ingår i någon slags samfällighetsförening, mitt råd till dig är att ta upp dessa problem på nästa möte med föreningen. Vidare skulle jag rekommendera att du polisanmäler händelserna ifall villaägaren inte rättar sig. Du kan även prova att kontakta miljönämnden i er kommun. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga och känner mer klarhet i situationen, du är alltid välkommen att kontakta oss igen eller boka tid med vår Juristbyrå. Tillsvidare önskar jag dig lycka till!Med vänlig hälsning,

Är det möjligt att förhandla med hyresgästen om uppsägningstidens längd?

2020-08-11 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej! Jag äger en bostadsrätt som jag hyr ut. Kan jag, som hyresvärd, förhandla om uppsägningstiden från 3 månader till 1 månad? Eller har hyresgästen ALLTID rätt till 3 månaders uppsägningstid, oavsett vad som står i hyresavtalet?
Anna Dahlenborg Akmese |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. När du hyr ut en bostadsrätt gäller lag om uthyrning av egen bostad. Lagen är tvingande till hyresgästens förmån vilket betyder att det inte är möjligt att förhandla om avtalsvillkor som är till nackdel för hyresgästen jämfört med vad som gäller enligt lagen (2 §). Vad gäller uppsägningstid så gäller följande enligt lagen. Hyresgästen har en uppsägningstid på en månad. Hyresvärden har en uppsägningstid på tre månader, om inte en längre uppsägningstid har avtalats (3 § andra stycket).Detta betyder att den uppsägningstid som ni avtalar om får vara max en månad för hyresgästens del. Den uppsägningstid som gäller för dig som hyresvärd måste vara minst tre månader, men det är möjligt att avtala om att den ska vara längre än så. Du som hyresvärd kan inte förhandla om uppsägningstider som strider mot detta, ett sådant avtalsvillkor är ogiltigt.Vänliga hälsningar

Avsluta hyresavtal innan uppsägningstids slut?

2020-07-31 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej!Jag hyr andrahand, och i kontraktet står det att det är 3 månader uppsägningstid. Nu sa jag upp lägenheten pga jag blivit av med jobbet, frågade även min hyresvärd om vi kunde korta ner uppsägningen till en månad pga att jag helt enkelt inte kommer ha råd, vilket hon absolut inte ville gå med på. Har jag några alternativ i detta?
Emil Larsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Vad som gäller kring uthyrning av lägenhet regleras i 12 kap. Jordabalken. Om ett hyresavtal träffats på obestämd tid kan avtalet upphöra att gälla först vid det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från det datum då du sagt upp lägenheten. Dvs om du säger upp hyresavtalet den 20 augusti så kommer avtalet att upphöra vid månadsskiftet november/december (12 kap. 4 § jordabalken). Tyvärr finns inte så många alternativ till att få lägenheten uppsagd tidigare. Det jag kan rekommendera dig att göra är att försöka hjälpa din hyresvärd att hitta en ny hyresgäst som kan ta över ditt andrahandskontrakt.Vänligen,

Måste jag betala hyra för uppsägningsmånaden?

2020-08-14 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hejsan Jag bor i student lägenheten utan nåt avtal eller kontrakt och killen vill nu att jag ska betala för två veckors som jag bort men detta är i uppsättnings månaden Killen har sagt att han vill inte ha pengar om jag flyttar ut nästa vecka och jag gjorde det men nu kom han och säger att han vill ha pengar förr att jag har bort där tills jag flyttar ut Han har ändrat sig helt enkelt Är jag skyldig att betala ? eller om jag betalar inte får jag problem?Tack
Mina Jenabpour |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du har inget skriftligt avtal med hyresvärdenDu beskriver att du inte har något avtal med din hyresvärd beträffande lägenheten du bor i. Jag tolkar detta som att ni inte har något skriftligt avtal, men att ni ändå har ingått någon form av överenskommelse beträffande uthyrningen av lägenheten. Det försvårar givetvis din situation att avtalet inte ingåtts skriftligen, eftersom att det inte finns något bevis på vad ni kommit överens om och vad som ska gälla mellan er.Ett muntligt avtal om uthyrning av lägenheten kan dock fortfarande vara bindande, eftersom att det inte finns några formkrav på denna typ av avtal. Om ni har ingått ett muntligt avtal så är det alltså det som ska gälla, förutsatt att det är giltigt enligt Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (avtalslagen, AvtL). UppsägningstidenJag tolkar det som att du hyr en studentlägenhet i andra hand av killen i fråga. Det är då Lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad som är tillämplig och det är denna lag som reglerar uppsägningstiden mellan er. Enligt 3 § 2 stycket är det en månads uppsägningstid som gäller för dig som hyresgäst, detta är en tvingande lagregel som inte kan avtalas bort - vilket innebär att oavsett om ni har avtalat om en längre uppsägningstid (till hyresvärdens fördel) så är det en månad som ska gälla. Att du har en månads uppsägningstid innebär alltså att du har en månad på dig att flytta ut ur lägenheten, du är skyldig att betala hyra för denna månad oavsett om du flyttar ut två veckor in i månaden eller vid månadens slut. Hyresvärden har alltså rätt att kräva dig på dessa pengar och du bör därmed betala hyran för denna månaden.Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en till fråga!Vänliga hälsningar,

Vad räknas som en skälig hyra när man hyr i andra hand?

2020-08-12 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej! Jag bor i ett studentrum i andra hand (hyresrätt). Lägenheten är möblerad och därför har hyresgästen med förstahandskontrakt lagt på en kostnad på 10% på hyran. Hyran som jag betalar är dock 9månadershyran inkl 10% på den. Det är således mycket mer än 12månadershyran. Jag kan bara bo här i 5 månader och således får jag inte del av någon "gratis månad". Betalar jag för mycket i hyra?
Anna Dahlenborg Akmese |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. I 12 kap. jordabalken finns bestämmelser om hur mycket hyra hyresvärden får ta ut.Hyran måste vara skäligDen hyra som du betalar måste vara skälig (12:55 första stycket JB). När man hyr i andra hand innebär det i princip att hyran inte får överstiga det som förstahandshyresgästen betalar i hyra, plus tillägg för möbler, utrustning och andra nyttigheter. Tillägg för möbler och annan utrustning får max vara 15% av den hyra som förstahandshyresgästen betalar. Tillägg för andra nyttigheter (t.ex. el eller internet) får inte överstiga vad förstahandshyresgästen betalar (12:55 fjärde stycket JB). Jag kan inte göra någon bedömning av om den hyra du betalar är skälig eftersom att jag inte har tillräckligt med uppgifter om den hyra du betalar. Att hyresvärden har lagt på en kostnad om 10% för möbler är dock okej enligt lag.Du kan vända dig till hyresnämndenDet du kan göra om du tycker att du betalar för mycket i hyra är att vända dig till hyresnämnden med en ansökan om återbetalning av hyra. Hyresnämnden gör då en prövning av om din hyra är skälig. Om hyran bedöms oskälig har du rätt att få tillbaka det du har betalat utöver ett skäligt belopp. Du kan också ansöka om att få din hyra sänkt för den fortsatta hyrestiden (12:55 f JB). Du kan ansöka om återbetalning av hyra redan under hyrestiden. Du måste dock göra det senast tre månader efter att du lämnat lägenheten (12:55 fjärde stycket JB).Vänliga hälsningar

Vilken uppsägningstid gäller när jag hyr ut min bostadsrätt om uppsägningstiden i hyresavtalet skiljer sig från vad som gäller enligt lag?

2020-08-02 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej! Jag hyr ut min bostadsrätt i andra hand. Uthyrningen enligt kontraktet är 11/10 2019 - 11/10 2020. I kontraktet står det att "hyresavtalet upphör vid det månadsskifte som infaller närmast efter tre månader från uppsägningen", vilket jag tolkar som 3 månaders uppsägningstid. Idag 1/8 har min hyresgäst via telefon meddelat mig att de flyttar ut den 1/9. Jag undrar om det är 3 månader uppsägningstid som gäller eller endast en månad uppsägningstid? Vad jag förstår så säger hyreslagen att uppsägningstiden är en månad om hyresgästen säger upp och tre månader om hyresvärden säger upp. Så vad gäller då, vårt kontrakt eller hyreslagen? Har jag rätt att kräva hyra för september och en del av oktober eller är deras sista hyra i augusti?Tack på förhand!
Anna Dahlenborg Akmese |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. När du hyr ut din bostadsrätt i andra hand gäller lag om uthyrning av egen bostad. Lagen är tvingande till hyresgästens förmån vilket betyder att om det står något i hyresavtalet som är mindre förmånligt för hyresgästen än vad som gäller enligt lag så gäller inte villkoret i avtalet (2 §).Hyresgästen har alltid en månads uppsägningstidEtt hyresavtal som gäller på bestämd tid, som i ditt fall, upphör som huvudregel att gälla vid hyrestidens slut. Det är dock möjligt att säga upp ett tidsbestämt hyresavtal att upphöra i förtid (3 § första stycket). Enligt lag gäller att hyresgästen har en månads uppsägningstid och hyresvärden har tre månaders uppsägningstid (3 § andra stycket). Att ni har avtalat om tre månaders uppsägningstid gäller därför inte gentemot hyresgästen utan bara gentemot dig som hyresvärd. Hyresgästen har alltid rätt till en månads uppsägningstid.Om hyresgästen säger upp hyresavtalet upphör det därmed att gälla vid det månadsskifte som inträffar tidigast en månad efter uppsägningen. Uppsägningstiden räknas i hela kalendermånader och den månad som uppsägningen görs räknas inte. När man säger upp ett hyresavtal är det därför viktigt att tänka på att man gör det på "rätt sida" av månadsskiftet. Din hyresgäst har sagt upp hyresavtalet den 1/8 och avtalet kommer då att upphöra den 30/9. Hyresgästen skulle ha behövt säga upp hyresavtalet senast den 31/7 för att det ska upphöra den 31/8. Enligt lag har du därmed rätt att kräva hyra för hela augusti och september.Vänliga hälsningar

När får jag hyra ut min bostadsrätt?

2020-07-31 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej!Jag äger två lägenheter och en av dem vill jag hyra ut så frågan är har jag rätt att göra det om ja, i så fall hur? Jag skulle vilja gärna veta också mina rättigheter och möjligheter som hyresvärd.
Sofia Edvardsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att du äger två bostadsrätter och vill hyra ut den ena. Vad som gäller för andrahandsuthyrning av bostadsrätter är reglerat främst i bostadsrättsföreningens stadgar och även i bostadsrättslagen. För att du som bostadsrättsinnehavare ska få hyra ut din bostad krävs det att du kan uppvisa skäl för uthyrningen. Med det sagt innebär det inte att alla skäl är godtagbara.Giltiga skäl till att hyra ut bostadsrätten kan vara: - Du ska flytta ihop med din sambo för att testa att bo ihop- Du ska arbeta, studera, göra lumpen eller vårda annan anhörig på annan ort (som du inte kan pendla till)- Du är sjuk- Du ska hyra ut till egna barn- Du ska hyra ut till närstående- Du har svårt att få din bostad såld på grund av marknadslägetOm du ska hyra ut av dessa skäl bör bostadsrättsföreningen godkänna din uthyrning. Dessutom kan bostadsrättsföreningen tillåta fler anledningar till uthyrning. I så fall ska dessa stå utskrivna i bostadsrättsföreningens stadgar.Om din ansökan inte skulle bli godkänd kan du överklaga genom att skicka en ansökan till Hyresnämnden. Skulle Hyresnämnden ge dig rätt får du hyra ut bostaden baserat på detta beslut, trots att bostadsrättsföreningen inte vill det.Sammanfattningsvis ansöker du alltså hos din bostadsrättsförening om att få hyra ut lägenheten. Rörande fler tips om uthyrningen, hyressättning etc kan du läsa mer på boupplysningens hemsida här. Lycka till!Vänligen,