Rätt att kräva tillbaka oskälig hyra?

2020-07-31 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Om man hyr lgh i andra hand, o det står i kontraktet att man utöver hyran ska betala 650 kr i övriga kostnader. Har man möjlighet att få tillbaka när förstahandskontrakt innehavaren tagit ut mycket mer.(Ungdomarna vågade inget annat än betala)
Emil Larsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar din fråga som att den gäller en hyreslägenhet och kommer därför svara därefter.En person som hyr en lägenhet i andra hand har rätt att kräva tillbaka pengar från förstahandshyresgästen om förstahandshyresgästen tagit ut en hyra som är att anse som oskälig med hänsyn till förstahandshyresgästens kostnader för lägenheten. Skulle andrahandshyresgästen anse att den betalat en oskäligt hög hyra så kan andrahandshyresgästen vända sig till hyresnämnden för att kräva tillbaka den summa som överstiger den hyran som är att anse som skälig.Vad är att anse som skälig hyra? Skälig hyra är vad förstahandshyresgästen betalar för lägenheten (hyra, el osv) sen får förstahandshyresgästen göra tillägg för möbler och utrustning på mellan 10-15 %, en kostnad som är högre än detta belopp ska aldrig anses vara skäligt enligt Jordabalken 12 kap. 55 § 4 st.Vänligen,

Påverkas uppsägningstiden då min hyresvärd äger och hyr ut två bostadsrätter?

2020-07-28 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej, jag är inneboende i en bostadsrättslägenhet och min hyresvärd bor i en annan del av den lägenheten. Denne hyresvärd äger även en till lägenhet i porten mittemot som hon hyr ut i andrahand. Jag undrar hur uppsägningstiden ser ut för min del? Avtalat är 3 månader men jag vet att det är 1 månad som gäller för min del under privatuthyrningslagen. Påverkas detta i och med att hon hyr ut två ställen? Hon kanske till och med är folkbokförd på den andra adressen jag är inte helt säker.. Vad gäller i de två olika fallen?
Sandra Rust |Hej!Eftersom din hyresvärd hyr ut två bostadsrätter kommer svaret bero på om ditt hyreskontrakt kommit till före eller efter den andra upplåtelsen.Om du blivit hyresgäst före den som hyr den andra lägenheten så gäller privatuthyrningslagen som beskrivs nedan.Enligt 1 § privatuthyrningslagen gäller lagen endast för den första upplåtelsen om hyresvärden hyr ut två eller fler lägenheter. Om man hyr ut mer än två lägenheter anses man normalt bedriva uthyrning i näringsverksamhet och privatuthyrningslagen gäller då inte för någon av uthyrningarna. Enligt 3 § privatuthyrningslagen gäller hyresavtalet för obestämd tid, om inte en bestämd hyrestid avtalas. Om hyresavtalet gäller för obestämd tid, ska det sägas upp för att upphöra att gälla. Ett avtal som ingås för bestämd tid upphör att gälla vid hyrestidens slut. Ett sådant avtal får även sägas upp till upphörande före denna tidpunkt.Som hyresgäst har man rätt att säga upp avtalet till det månadsskifte som inträffar tidigast efter en månad från uppsägningen och som hyresvärd har man rätt att säga upp avtalet till det månadsskifte som inträffar tidigast tre månader från uppsägningen. Blev du hyresgäst efter den hyresgästen i den andra lägenheten så gäller 12 kap jordabalken på din upplåtelse. Enligt 12 kap 3 § jordabalken Hyresavtal gäller för obestämd tid. Hyresavtal som gäller för obestämd tid skall sägas upp för att upphöra att gälla. Hyresavtal kan även ingås för bestämd tid. Sådana avtal upphör att gälla vid hyrestidens utgång, om inte annat har avtalats. Har hyresförhållandet varat mer än nio månader i följd, skall dock avtalet alltid sägas upp för att upphöra att gälla. Enligt 12 kap 4§ jordabalken ska hyresavtal som avser bostadslägenhet och som gäller för obestämd tid kan, om inte längre uppsägningstid har avtalats, sägas upp för att upphöra att gälla vid det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen.Är det ett hyresavtal på bestämd tid som avser bostadslägenhet och avtalet ska sägas upp för att upphöra att gälla och längre uppsägningstid inte är avtalad ska uppsägningen ske senasten dag i förväg om hyrestiden är längst två veckor,en vecka i förväg om hyrestiden är längre än två veckor men längst tre månader,tre månader i förväg om hyrestiden är längre än tre månader.Svaret blir därmed beroende på om du enligt de två hyresavtalen är att se som första eller andra upplåtelsen.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Prisinformation till bostadsrättsföreningen vid andrahandsuthyrningar

2020-07-13 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Kan styrelsen för en brf begära att få information om hur mycket jag tar ut i hyra per månad för andrahandsuthyrning? Jag har redan ok att hyra ut i andra hand.
Andrea Vrcic |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det är andrahandshyresgästen och bostadsrättshavare som ska komma överens om storleken på hyran. Hyran måste dock vara skälig och får inte vara påtagligt högre än summan av uthyrarens driftkostnad och kapitalkostnad. Som bostadsrättshavare måste du dock följa bostadsrättsföreningens stadgar och regler. Det finns dock ingen specifik reglering som ger en bostadsrättsförening rätt att hämta information om hyran, men framkommer det i stadgarna kan de ha rätt till det. Vänligen,

Vad är rimligt att jag som inneboende i en villa betalar i hyra?

2020-07-03 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej jag undrar funderar lite på riktlinjer för hyrasom inneboende i en villa. Bor en person där. Villan är på 130 kvadratmeter, jag får hyra 2 rum cirka 45 kvadratmeter boyta för min del. Har tillgång till egen toalett & dusch, gemensamt kök & tvättstuga. Vad är ett rimligt pris att betala då? Eller är det hyresvärden som bestämmer det helt och hållet? Har sökt på Google & Socialstyrelsen efter riktlinjer men inte fått några. Vore tacksam om man kunde få något svar.
Anna Dahlenborg Akmese |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag uppfattar det som att det inte finns någon mer inneboende i villan än du, att det inte gäller en lägenhet för fritidsändamål och att din hyresvärd inte hyr ut rummen till dig i näringsverksamhet. I sådant fall gäller lag om uthyrning av egen bostad. Där finns en bestämmelse om hur hög hyra hyresvärden har rätt att ta ut.Hyran ska vara baserad på hyresvärdens kostnaderDen hyra som hyresvärden begär att du ska betala får inte påtagligt överstiga hyresvärdens kapitalkostnad och driftskostnad för bostaden (4 § andra stycket).Kapitalkostnaden beräknas som en skälig, årlig avkastningsränta på bostadens marknadsvärde. Att hyresvärden har lånat pengar för att köpa villan och har kostnader för amortering och ränta spelar inte någon roll vid beräkningen, utan kapitalkostnaden i lagens mening är istället en uppskattad räntekostnad. Ett riktmärke är att avkastningsräntan kan vara ett par procent över riksbankens referensränta.Driftskostnader är till exempel kostnader för el och bredband. Om du hyr rummen möblerade har hyresvärden även rätt att ta ut viss ersättning för slitage av möbler.Om du vill läsa mer om vad som gäller när du hyr en del av en villa finns bra information på hyresnämndens hemsida.Vänliga hälsningar,

Hyresgästens uppsägningstid vid hyra av bostadsrätt

2020-07-31 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hejsan!Jag har en tvist om uppsägningstiden med min hyresgäst. Jag är en privat ägare av en bostadsrätt och vi har ett kontrakt mellan mig och min hyresgäst. I kontraktet satte vi 2 månaders uppsägningstid, men han säger att det gäller 1 månads uppsägningstid vid månadsskifte och vägrar att betala sista månadens hyra.Finns det en sådan lag som skyddar hyresgäster även om det finns ett kontrakt mellan oss. Kommer kontraktet och lagar först i ett sådant fall?Jag är jättetacksam för er svar!Med vänliga hälsningarBelkiz Kaleburun
Sandra Rust |Hej! När det rör sig om andrahandsuthyrning av bostadsrätt så är lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad tillämplig. Enligt 2 § är denna lag tvingande till hyresgästens fördel. Vilket innebär att avtalsvillkor som är till nackdel för hyresgästen i jämförelse med denna lag är utan verkan mot hyresgästen.Enligt 3 § samma lag får hyresgästen säga upp avtalet att upphöra att gälla vid det månadsskifte som inträffar en månad från uppsägningen. Detta innebär att det inte går att avtala om längre uppsägningstid för hyresgästen då detta isåfall skulle vara till nackdel för honom/henne. En uppsägningstid som i ert fall är två månader är därmed till nackdel för hyresgästen och gäller inte, istället gäller en månad. Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Vilken uppsägningstid gäller för mig som hyresgäst när jag hyr en bostadsrätt?

2020-07-18 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej, Jag hyr en bostadrätt.Det är andrahandsuthyrning, bostadsrätt.Hyresperioden är från 1 maj 2019 till 30 april 2020, sedan dess har jag fortsätt att bo här.Uppsägningstiden är enligt kontrakten 2 månader.Jag sa upp lägenheten den 15e juni och ville flyta ut den 15e aug. Men hon insisterar att jag bör betala hela augusti ut även om jag inte bor där.Har jag inte som hyresgäst enligt lagen 1 månads uppsägningstid? Eller är det 2 månader som gäller? Skulle jag kunna flytta ut lagligt även den 31a juli?Vad kan jag göra?Snälla hjälp mig, min hysresvärd är väldigt girig, känner mig hjälplös framför henne.Mvh
Anna Dahlenborg Akmese |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. När du hyr en bostadsrätt gäller lag om uthyrning av egen bostad (den s.k. privatuthyrningslagen). Där finns bestämmelser om bland annat uppsägningstid. Inledningsvis vill jag nämna att ett tidsbestämt hyresavtal upphör att gälla vid hyrestidens slut (3 § första stycket). Du som hyresgäst har inte rätt till förlängning av ditt hyresavtal, såvida inte du och hyresvärden kommer överens om att det ska förlängas (3 § tredje stycket). I ditt fall har hyresavtalet upphört den 30 april 2020 men när jag besvarar din fråga utgå jag från att ni har kommit överens om en förlängning av hyresavtalet, i och med att du skriver att du har fortsatt bo i lägenheten även efter hyrestidens slut.Du har en månads uppsägningstidDu som hyresgäst har alltid rätt att säga upp hyresavtalet att upphöra att gälla vid det månadsskifte som inträffar tidigast en månad från uppsägningen (3 § andra stycket). Om du har sagt upp ditt hyresavtal den 15 juni har du därmed rätt att kräva att hyresavtalet ska upphöra den 31 juli. Du är inte skyldig att betala hyra för augusti. Privatuthyrningslagen är tvingande till hyresgästens förmån vilket betyder att om det finns bestämmelser i hyresavtalet som är till nackdel för dig som hyresgäst så gäller inte avtalets bestämmelse (2 §). Att det i hyresavtalet står att du har två månaders uppsägningstid gäller därför inte, utan du har rätt till en månads uppsägningstid.Vänliga hälsningar

Vilken hyrestid och uppsägningstid gäller när jag hyr ut min bostadsrätt?

2020-07-08 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej,Kan jag avtala med en privathyresgäst som hyr min bostadsrätt i andra hand om en viss kontraktstid på hyran? Eller går hyreslagen över och reglerar tvingande att en privathyresgäst har rätt att säga upp hyresavtalet med 3 månaders varsel även om avtalet är skrivit t.e.x 1 år?
Anna Dahlenborg Akmese |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. När du hyr ut din bostadsrätt gäller lag om uthyrning av egen bostad (privatuthyrningslagen). Hyreslagen gäller bara i de fall då det inte finns några särskilda bestämmelser i privatuthyrningslagen (1 § andra stycket).Hyresgästen har alltid rätt till en månads uppsägningstidVad gäller kontraktstid och uppsägningsrätt så finns bestämmelser om det i privatuthyrningslagen (hyreslagen gäller därmed inte). Hyresavtalet kan vara på antingen obestämd eller bestämd tid (3 § första stycket). Hyresgästen har dock alltid rätt att säga upp hyresavtalet att upphöra att gälla vid det månadsskifte som inträffar tidigast en månad efter uppsägningen, även om hyresavtalet gäller för en viss kontraktstid (3 § andra stycket). Här gäller alltså förmånligare regler för hyresgästen jämfört med vad som gäller enligt hyreslagen. Du som hyresvärd har däremot tre månaders uppsägningstid. Privatuthyrningslagen är tvingande till hyresgästens förmån vilket innebär att om ni avtalar om en längre uppsägningstid så gäller den bara för dig som hyresvärd, för hyresgästen gäller alltid lagens bestämmelse om en månads uppsägningstid (2 §). Sammanfattningsvis så har du rätt att avtala om en viss kontraktstid, t.ex. ett år, men din hyresgäst har alltid rätt att säga upp hyresavtalet med en månads uppsägningstid.Vänliga hälsningar,

Vilken hyra får jag ta ut när jag hyr ut min bostadsrätt?

2020-07-03 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej!Jag har en bostadsrätt som jag vill hyra ut i andra hand. Hur mycket får man ta ut i hyra utifrån lagarna?Jag har en hyra på 3100kr plus ränta och amortering på ca 3500kr vardera, utöver det en elkostnad på ca 200kr/mån. Min fasta månadskostnad blir då 10300kr. Får jag hyra ut min lägenhet för 12 000kr för att tjäna lite extra? Eller max 10300kr eller mindre tom? Vad är det som gäller?
Anna Dahlenborg Akmese |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Vid uthyrning av bostadsrätt gäller lag om uthyrning av egen bostad. Där finns en bestämmelse om hur stor hyra du har rätt att ta ut.Du får ta ut en kostnadsbaserad hyraDen hyra du tar ut får inte påtagligt överstiga kapitalkostnaden och driftskostnaden för bostaden (4 § andra stycket). Det är inte meningen att du ska tjäna pengar på att hyra ut bostaden utan den hyra du tar ut ska i princip bara täcka dina kapital- och driftskostnader.Kapitalkostnaden beräknas som en skälig, årlig avkastningsränta på bostadens marknadsvärde. Att du har lånat pengar för att köpa lägenheten och har kostnader för amortering och ränta spelar inte någon roll vid beräkningen, det ska du bortse från. Kapitalkostnaden i lagens mening är istället en uppskattad räntekostnad. Ett riktmärke är att avkastningsräntan kan vara ett par procent över riksbankens referensränta. Om du till exempel räknar med att avkastningsräntan är 2% så får du fram din kapitalkostnad genom att räkna ut hur mycket 2% är av bostadens marknadsvärde och sedan delar du det med 12 för att få ut hur mycket du får ta ut av hyresgästen varje månad. Driftskostnader är till exempel den avgift du betalar till bostadsrättsföreningen och kostnader för el och bredband. Om du hyr ut din bostad möblerad har du även rätt att ta ut viss ersättning för slitage av möbler.Vänliga hälsningar,