Tillåtet att hyra ut hyresrätt medan man bor i bostadsrätt?

2020-02-04 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Om man är bostadrâtt kan jag ha kvar min hyresrâtt också och lagligt hyra ut den via hyresvârden
Isabelle Sewelén |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar om det är möjligt att hyra ut hyresrätten som du tidigare bodde i när du idag bor i en bostadsrätt, samt om det är tillåtet att ha kvar en hyresrätt när man bor i bostadsrätt.Kan jag ha inneha en hyresrätt samtidigt som jag bor i en bostadsrätt?En hyresvärd har rätt att säga upp ett hyresavtal under vissa angivna förutsättningar. Vilka de exakta förutsättningarna är framgår av 12 kap. 42 § jordabalken (JB). I paragrafen stadgas inte att det inte är tillåtet för en hyresgäst att äga en bostadsrätt, med andra ord betyder det att en hyresvärd inte kan säga upp ett hyresavtal enbart på den grunden att hyresgästen äger en bostadsrätt. Som regel är det inte olagligt att inneha flera lägenheter samtidigt - exempelvis bostadsrätt och en hyresrätt. Det som däremot är viktigt är att du skriven på den adress där faktiskt bor i, dvs. den adress du tillbringar din dygnsvila (6-7 §§ folkbokföringslagen).Även om det inte är olagligt att inneha flera lägenheter kan det finnas risk att du förlorar ditt hyreskontrakt i det fall hyresvärden skulle få kännedom om att du inte längre bor kvar i den och dessutom är skriven på en annan adress. Mer exakta regler om detta framgår i regel av varje enskild hyresvärd egna bestämmelser. Ett tips är att koll upp vilka regler som gäller just för din hyresrätt.Kan jag hyra ut min hyresrätt via min hyresvärd?Om du som nämnts ovan dels inte vill riskera att få ditt hyreskontrakt uppsagt är en andrahandsuthyrning något att rekommendera. Under vissa givna omständigheter kan tillstånd från hyresnämnden till hyresgästen ges vid uthyrning hyresrätt (12 kap. 40 § andra stycket JB). Bl.a. är tillfälligt arbete på en annan ort en grund ett exempel på en omständighet som är godtagbart för att hyra ut och få hyresvärdens godkännande till uthyrningen av lägenheten (12 kap. 40 § andra stycket första punkten JB). Att däremot hyra ut en hyresrätt utan att först undersökt möjligheten till detta samt fått godkännande av hyresvärden som olovlig andrahandsuthyrning vilket innebär att hyresvärden har rätt att omedelbart häva ditt hyresavtal hos denne (12 kap. 42 § tredje punkten JB).Sammanfattningsvis är det som huvudregel att inneha flera lägenheter - men för att vara på den säkra sidan skulle jag råda dig ta kontakt med din hyresvärd för att inte riskera att få hyreskontraktet uppsagt. Vidare är uthyrning av hyreslägenheter i regel tillåtet men det krävs dels att man har godtagbara skäl för detta när man samtidigt har ett annat boende, dels att man har hyresvärdens medgivande. Hoppas du känner att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen åter!Vänligen,

Överklaga ett styrelsebeslut till hyrenämnden

2020-01-27 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Kan jag överklaga om styrelsen i min förening beslutar att jag inte får förlängt tillstånd till andrahands uthyrning pga studier?Jag äger en lgh som jag haft uthyrd sen i april 2016 eftersom jag är student på annan ort. Min styrelse har krävt förnyelse på min ansökan om andrahandsuthyrning varje aug. Jag trodde att mitt sista år skulle vara detta år och att jag skulle vara färdig nu i aug. Men nu blir det inte så utan jag kommer att göra praktik i USA under jan-juni 2021 och har därför sedan i dec 2019 varit i kontakt med styrelsen i min förening om att förlänga tiden för uthyrning till hösten 2021 då jag är tillbaka i Sverige igen. Jag vet inte vad styrelsen håller på med för trots ansökan och flera mail så har de inte hört av sig. Alltså har de helt ignorerat mig. Tänker att det är ett konstigt sätt att uppföra sig... Och oroar mig nu för att de inte kommer att ge mig tillåtelse att hyra ut detta sista året. Finns det något sätt jag kan förbereda mig ifall de säger nej? Finns det något jag kan göra för att slippa sälja min lgh?????
Carl Trolle Olson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Om styrelsen i din förening beslutar att inte bevilja dig förnyelse om andrahandsuthyrning skulle jag först och främst överklaga beslutet internt, det vill säga be styrelsen om en omprövning av ärendet. Om styrelsen inte ändrar beslutet finns möjligheten att ansöka om tillstånd hos hyresnämnden istället. Mer information om detta hittar du på länken nedan!https://www.domstol.se/amnen/hyra-bostadsratt-och-arrende/bostadsratt/hyra-ut-bostadsratt-i-andra-hand/Hoppas att du fick lite hjälp på vägen! Tveka inte på att höra av dig om du har fler frågor.

Konsekvenser av olovlig andrahandsuthyrning

2019-12-30 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej! Jag undrar om vad finns det för risker om man hyr ut sin hyresrätt olovlig med högre hyra under 6 månader? Och även skriva under en andrahandskontrakt som gäller bara mellan hyresvärden och den person som hyr ut bostaden svart utan hyresföreningens godkännande. Tack på förhand
Cecilia Lindeborg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om hyra finns främst i 12 kap. Jordabalken (JB). Sedan 1 oktober i år gäller nya, strängare regler kring andrahandsuthyrning. Det finns regler kring när man får hyra ut i andrahand och hur mycket hyra man får begära. Skälig hyraEnligt 12:55 JB är hyran inte skälig om den överstiger vad förstahandshyresgästen betalar. Förstahandshyresgästen får hursomhelst ta ut ett tillägg om hyresrätten hyrs ut möblerad (inte mer än 15 % av hyran). Om förstahandshyresgästen tar ut oskälig hyra (för hög hyra) kan denne bli ersättningsskyldig och därmed behöva betala tillbaka "överhyran". Tidigare behövde man bara betala ett år tillbaka, men efter lagändringen har bestämmelsen skärpts till ytterligare ett år. Nu kan den som tar ut en oskälig hyra alltså behöva betala så mycket som två år tillbaka i tiden. Olovlig andrahandsuthyrningEnligt 12:42 JB är olovlig andrahandsuthyrning en grund för hyresvärden att säga upp kontraktet. Numera kan hyresvärden säga upp hyresrätten utan varning. Om andrahandsuthyrningen är både olovlig och till oskälig hyra betraktas den som ett brott. Straffet för den olovliga uthyrningen kan bli böter eller fängelse i högst två år. Sammanfattningsvis finns det således höga risker att hyra ut på det sättet du beskriver i din fråga och kan medföra grova konsekvenser. Det är därför inte att rekommendera.Hoppas att det var svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Vad har andrahandshyresgäst för rättigheter?

2019-12-26 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |om den som har första hands kontrakt hyrt ut bostaden olovligt i ca 1.5år och hyresvärden säger upp kontakten med den som gjort fel vad har jag för rättigheter???
Cecilia Lindeborg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om uthyrning av hyresrätter finns i 12 kap. jordabalken.För att få hyra ut en lägenhet i andrahand krävs samtycke från hyresvärden. Har man inte fått samtycke från hyresvärden är uthyrningen inte laglig. Enligt 12 kap. 42 § 3 p. jordabalken kan hyresrätten bli förverkad om hyresrätten hyrs ut utan samtycke från hyresvärden. Det betyder att den som har förstahandskontraktet förlorar sin hyresrätt. Det är normalt bara förstahandskontraktsinnehavaren som har ett avtal med hyresvärden. Andrahandshyresgästen har bara ett avtal mellan förstahandshavaren och inte hyresvärden. Det betyder att hyresvärden inte har några skyldigheter gentemot personen som hyr i andra hand och personen som hyr i andra hand har därmed inga rättigheter. Om förstahandsinnehavaren blir av med sin hyresrätt blir alltså andrahandsinnehavaren oftast också det. Hoppas att det var svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Andrahandshyresgästen kräver tillbaka hyra retroaktivt - är det ett kontraktsbrott?

2020-01-29 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej. Jag har en fråga angående min son. Han bodde i Göteborg och hyrde en lägenhet. Han fick jobb i Stockholm och valde att hyra ut sin lägenhet i Gbg ( med hyresvärden s gokännande), ifall att han inte skulle trivas i Stockholm. Enligt regler så får man hyra ut i andra hand i ett år och skrev ett kontrakt med en kvinna som hyrde detta år. Enligt deras kontrakt så skulle hon betala en hyra på 4000:- för en fullt möblerad lägenhet. Detta var mer än ordinarie hyra som låg på 2900:- Men de skrev som sagt ett kontrakt som innebär att hon ska betala 4000:-/mån. Nu har kvinnan flyttat och kräver tillbaka mellanskillnaden på hyran. Vad jag förstått så kan man lägga på 10-15% på hyran när man hyr ut i andrahand om lägenheten är möblerad. Så ja, den hyrdes ut för lite mer än så. Men min fråga är ju ändå..De skrev ett kontrakt som båda var nöjda med, men som hon nu brutit. Blir inte det även ett kontraktsbrott?
Kajsa Moss Bjerling |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag förstår det undrar du alltså om det kan anses vara ett kontraktbrott, när hyresgästen i efterhand kräver tillbaka hyra av din son som har hyrt ut en lägenhet i andrahand. Detta ses inte som ett kontraktsbrott. Jag ska försöka förklara varför här nedan! För att svara på din fråga kommer jag att hänvisa till jordabalkens (JB) kapitel 12, vad som brukar kallas hyreslagen.Vad gäller vid andrahandsuthyrningVid andrahandsuthyrning får du inte ta ut en högre hyra än den du själv betalar. Om du hyr ut möblerat gäller max 15% extra. Du får också lägga till el, bredband eller liknande, men inte heller det får gå utöver vad du själv betalar. Detta gäller sedan nya hyreslagen trädde i kraft 1 oktober 2019 (12 kap. 55 § fjärde stycket JB).Tvingande regler går inte att avtala bortJag kan förstå att det här spontant känns som ett kontraktsbrott, då hyresgästen och din son ju faktiskt var överens om avtalet. Men regler i lagen kan ha olika form, på så sätt att de kan vara dispositiva eller tvingande. Dispositiva regler innebär att det står var och en fritt att komma överens om något annat än vad som står i lagen, t.ex. genom ett hyresavtal som det din son och hyresgästen upprättat. Tvingande regler i lagen innebär dock motsatsen, att din son och hyresgästen inte kan avtala bort vad lagen säger. Hyreslagen är tvingande för att skydda hyresgästenHuvudregeln för hyreslagen är att alla regler där är tvingande till hyresgästens fördel (12 kap. 1 § femte stycket JB). Det innebär att det inte går att avtala bort regler som är till förmån för hyresgästen, såsom regeln om att inte ta ut mer än 15% för möbler. Det går däremot att avtala så att hyresgästen får ett fördelaktigare kontrakt än vad lagen säger, t.ex. att avtala om endast 5% för möblerna. Att det blir så här beror på att hyreslagen är tänkt som en skyddslagstiftning för den som hyr. Det är den parten som ses som den svaga i avtalsförhållandet. På en tuff bostadsmarknad blir det lätt att den svaga parten "tar vad den får" och det är därför viktigt att det är den parten som skyddas mot att utnyttjas. Av den anledningen ses det inte som ett kontraktsbrott när kvinnan i det här fallet kräver tillbaka pengar, det ses istället som att hon inte var bunden till kontraktet i den delen.Hoppas mitt svar har hjälp dig!Med vänliga hälsningar,

Kan jag hyra ut min lägenhet fram tills att jag flyttar in?

2020-01-12 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej! Jag har fått lite förskott på ett arv som jag behöver investera. Jag är 61 idag och kommer inte kunna bo i min nuvarande bostad på landet ju äldre jag blir. Tänkte därför redan nu köpa en praktisk liten lägenhet i stan istället att kunna flytta till så småningom. Men, tills dess, har jag rätt att antingen hyra ut den i andra hand, alternativt som Airbnb?
Malcolm Hamilton |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Enligt svensk lag är det tillåtet att hyra ut sin lägenhet genom andra företag, d.v.s. i andra hand. Det enda egentliga hindret mot andrahandsuthyrning är styrelsen i bostadsrättsföreningen vilka måste ge sitt godkännande enligt 7 kap. 10 § Bostadsrättslagen. Om styrelsen inte ger sitt godkännande kan hyresnämnden godkänna uthyrningen förutsatt att bostadsrättsföreningen inte har någon befogad anledning att vägra samtycke, enligt 7:11 § Bostadsrättslagen. Sammanfattningsvis är det upp till styrelsen om du ska få hyra ut den eller inte. Jag rekommenderar dig att läsa föreningens stadgar eller tala med styrelsen innan köpet. Jag hoppas du fått svar på din fråga.Vänligen,

Uppsägningstid av ett hyreskontrakt

2019-12-27 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej!Jag har under ett års tid hyrt ut min hyreslägenhet i andra hand till en person.Kontraktet gäller i ett år och om ingen yttran från henne om flytt inkommit så förlängs kontraktet automatiskt 3 månader osv.Enligt vårat kontrakt så står det även tre månaders uppsägning. I början av Oktober månad ringde hon mig och sade hon fått ett förstahandskontrakt på en hyres och vilja säga upp vårat kontrakt. Jag sade ok, absolut får du flytta såklart. Hon lämnade lägenheten den 10 november. Nu till min fråga. Hon lade två månadshyror i deposition innan inflytt men samtidigt har hon bara betalat hyra för Oktober och halva januari trots det i vårat kontrakt står tre månaders uppsägningstid. Hon vill nu ha tillbaka sin deposition.Hon hävdar att när jag okejat henna att flytta så har vi gjort en muntlig ändring i vårat kontrakt och därmed kortat ner hennes uppsägningstid. Vem av oss har rätt? Mvh
Kajsa Moss Bjerling |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om hyra hittar du i vad som kallas hyreslagen, det vill säga jordabalkens (JB) 12:e kapitel.Som jag förstår det undrar du alltså om tre månaders uppsägningstid gäller för andrahandskontraktet, eller om ni gjort en muntlig ändring i ert kontrakt när du tog emot uppsägningen i början på oktober.I med att jag inte vet vad som sagts i ert samtal blir svårt för mig att ge ett svar på vem som har rätt eller fel. Om det var så att ni diskuterade uppsägningstiden och kom fram till att korta ner den så gäller givetvis ett muntligt avtal också. Det kan vara värt att fundera på hur ni uttryckte er och vad som kunde uppfattas eller missuppfattas. Men så som jag tolkar din berättelse så talade ni inte alls om någon förändring av uppsägningstiden. I det fall du bara mottog och bekräftade hennes uppsägning skulle jag säga att ert skriftliga avtal gäller.Om hennes uppfattning av hur samtalet gick till och vad som sades skiljer sig från din, så står förstås ord mot ord. Men finns det inga inspelningar eller dylikt av ert samtal är ett också muntligt avtal svårt att bevisa. Det som talar för din sida är istället det skriftliga avtalet, vilket väger tyngre.Uppsägningstid enligt hyreslagenUppsägningstid räknas i hela månader. Detta innebär att oavsett vilken dag i oktober hon ringer, så blir första uppsägningsmånaden november, andra december och tredje januari (12 kap. 4-5 § JB). Om du har fått två hyror genom depositionen är det nu januari som kvarstår. Har du fått halva hyran för januari är hon alltså skyldig att betala dig även för den andra halvan. Hoppas du känner att du fått svar på din fråga även om svaret inte blev så rakt som du kanske önskat!Med vänliga hälsningar,

Kan jag säga upp lägenheten även fast vi har ett avtal på bestämd tid?

2019-12-17 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej! Jag bor på en andrahandslägenhet. Vi skrev ut ett kontrakt för ett år med en uppsägningstid av 3 månader. Jag har hittat en förstahandslagenhet som är perfekt och skulle flytta dit innan det fyller ett år. Hyresvärden bor utomlands och ville att jag stannar kvar minst till juni för annars det kan bli jobbigt att resa hit för att hitta ett annat hyresgäst osv. Men jag vill flytta ut på april. Kan jag vara tvungen att betala tills Juni även om jag anmäler nu (december) att jag vill flytta på april?Tack så mycket!
Liv Nyström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag tolkar din fråga undrar du om du kan säga upp ditt hyreskontrakt även fast du och hyresvärden skrivit kontrakt på ett år. Det framgår inte om det är en bostadsrätt eller en hyresrätt som du hyr i andrahand. Om det är en bostadsrätt regleras situationen av lagen om uthyrning av egen bostad. Om det är en hyresrätt regleras situationen av 12 kap. jordabalken (JB).Om det är en hyresrätt Om det är en hyresrätt som du hyr i andrahand kan ett hyresavtal ingås på bestämd tid (12 kap. 3 § JB). Ska ett hyresavtal på bestämd tid sägas upp för att upphöra gälla och är inte längre uppsägningstid avtalad, ska uppsägningen ske senast tre månader i förväg om hyrestiden är längre än tre månader och det är fråga om en bostadslägenhet (12 kap. 4 § andra stycket tredje punkten). Du uppger i din fråga att ni ingått avtalet på ett år och att uppsägningstiden är tre månader. Eftersom ni har avtalat om tre månaders uppsägningstid går det alltså bra att du flyttar ut i april och endast erlägger hyra för tiden fram till dess. Om du bor där april månad ut ska du såklart betala hyra för april men du behöver inte betala fram till juni. Om det är en bostadsrätt Eftersom ni avtalat om bestämd hyrestid är det den som gäller. Ett avtal som ingås på bestämd tid upphör som huvudregel att gälla vid hyrestidens slut. I ditt fall i juni. Ett hyresavtal på bestämd tid får även sägas upp före den tidpunkten (juni). Hyresgästen får säga upp hyresavtalet att upphöra att gälla vid månadsskifte som inträffar tidigast efter en månad från uppsägningen (3 § lagen om uthyrning av egen bostad). Du kan alltså säga upp hyresavtalet nu för att sluta gälla i april och behöver inte betala hyra för tiden därefter. Sammanfattningsvis har du alltså rätt att säga upp ditt hyreskontrakt att sluta gälla i april och du kan flytta ut då oavsett om det är en hyresrätt eller bostadsrätt som du hyr i andrahand. Om du säger upp lägenheten nu i december med utflyttning i april behöver du inte betala hyra ända fram till juni utan enbart för de månader du har tillgång till lägenheten. Var tydlig med hyresvärden om vilket datum du säger upp hyreskontraktet att gälla. Lättast är såklart att så sker i ett månadsskifte. Utflyttning sista april till exempel. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,