Bostadsrätt - uppsägningstid hyresavtal på bestämd tid

2019-08-20 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej!Jag ska skriva på kontrakt för att hyra en bostadsrätt på bestämd tid mellan den 17 augusti 2019 till den 6 juni 2020. Det står inget om tid för uppsägning av hyresavtalet på dokumentet? Vad är det som gäller då? Har jag en uppsägningstid på en eller tre månader? Eller måste det stå i avtalet?Tacksam för snabbt svar!MvhVictoria
Ida Hellsten |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Nedan kommer att hänvisas till Lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad (nedan kallat privatuthyrningslagen) och dess regler om uppsägningstid. Privatuthyrningslagen tillämpas då en privatperson hyr ut bl.a en egen bostadsrätt. Ett hyresavtal enligt ovan upphör att gälla vid hyrestidens slut, men får även sägas upp före denna tidpunkt, 3 § 1 st. privatuthyrningslagen. Hyresgästen har rätt att säga upp hyresavtalet att gälla vid månadsskiftet som inträffar tidigast en månad från uppsägningen, 3 § 2 st. privatuthyrningslagen. Detta betyder att om du exempelvis säger upp hyresavtalet i dag den 20:e augusti, kommer hyresavtalet upphöra att gälla den 30 september. Det bör inte ha någon betydelse att det inte nämns något om uppsägningstid i hyresavtalet, se i detta sammanhang 2 § privatuthyrningslagen. Jag råder dig dock att införa en § i hyresavtalet gällande uppsägningstid, för att undvika eventuella tvister angående detta i framtiden. Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Hur säkerställer jag att jag får betalt vid andrahandsuthyrning?

2019-08-10 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej, Om jag som privatperson ska hyra ut min lägenhet i 2a hand, men vill säkerställa att personen i fråga kan betala för sig, hur går jag då till väga om jag inte får ta en kreditupplysning på personen i fråga?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Om du inte kan ta en kreditupplysning på den potentielle hyresgästen är min rekommendation att du begär en säkerhet. Sådan säkerhet kan vara t.ex. att du begär borgen. Borgen innebär att någon annan, som är betalningsför, garanterar att vederbörande kommer att betala om din hyresgäst inte gör det. Vänligen,

Andrahandshyresgäster som misskött sig

2019-07-26 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Jag har hyrt ut min bostadsrättslägenhet i 9 månader till ett par. Efter 6 månader ringer den ena personen och säger att han har kastats ut ur lägenheten och därför inte tänker betala någon mer hyra vilket ha inte heller har gjort. Den andra personen ringer också och säger att hon betalar sin del av hyran vilket hon gjorde i en månad trots en angiven uppsägningstid på tre månader. Efter en månad fick jag tillbaka nycklarna och ser då att den nya indutionsspisen är utbytt mor en gammal rostig spis. Ingen av hyresgästerna vill kännas vid detta utan skyller på varandra. Vad kan jag göra?
AnnaSara Jarius |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Vilken otroligt jobbig situation du hamnat i! Jag ska försöka dela upp din fråga i lite olika delar. Vem är betalningsskyldig?Det första vi måste bena ut är vem som står på kontraktet. Är det endast en av parterna eller båda två? Huvudregeln är att när två parter tecknar ett gemensamt betalningsansvar, svarar de solidariskt, alltså gemensamt för summan om inget annat avtalats enligt skuldebrevslagen (SkbrL) 2 §. Det innebär alltså att om bara den ena står på kontraktet så ska den personen betala hela hyran. Hur de senare kommer överens om betalningsansvaret sinsemellan är deras ensak men du riktar ditt krav till den personen som du skrivit kontraktet med. Om båda står på kontraktet så har du ändå rätt att kräva den ena parten på hela hyran. Den personen har i andra ledet regressrätt, alltså rätt att kräva summan från den andra parten, men du har rätt att få betalt först. Uppsägningstiden Om ni i hyreskontraktet bestämt att uppsägningstiden ska vara tre månader så är de betalningsskyldiga för den tiden. Självklart kan ni komma överens om en annan avflyttningstid om t ex en ny hyresgäst ska ta vid och ersätter den gamla men så verkar det ju inte vara i det här fallet. Du nämner inte i din fråga hur hyresavtalet sades upp, skedde detta skriftligt eller muntligt och när i tiden? Jag antar även att det du nämner om nio månader är den totala tiden de bott i lägenheten och inte avser en fast hyresperiod. Oavsett om hyresgästen lämnade nycklarna så är de fortfarande betalningsskyldiga för en uppsägningstid på tre månader om ni inte kommit överens om något annat, detta enligt hyresreglerna i jordabalken (JB) 12 kap. 5 §. Hyresgästen kan endast säga upp hyreskontraktet i förtid vid särskilda skäl som listas i JB 12 kap 11-14 §§ eller 12 kap. 16-18 §§ som i stora drag handlar om att hyresförhållandena eller andra omständigheter t ex i nyttjanderätten ska vara så bristfälliga från hyresvärdens sida att hyresgästen har rätt att säga upp avtalet i förtid. Angående spisen.. Det du blivit utsatt för skulle kunna betecknas som en stöld enligt brottsbalken 8 kap. 1 § och bör polisanmälas. Utredningsläget för brottet kan dock inte sägas vara särskilt god men det kan eventuellt hjälpa dig att skapa ett ersättningsanspråk. Dessvärre är just stölder ofta bara täckta av hemförsäkringen om det blir inbrott vilket innebär att man kan bli ganska skyddslös om en andrahandshyresgäst stjäl inredning. Detta är en anledning till att många som hyr ut i andra hand tar ut en depositionsavgift för att täcka eventuella skador eller stölder. Det är också viktigt att göra en ordentligt kontroll av hyresgästerna på förhand eftersom det är så svårt att reparera skador i efterhand. Det är verkligen trist när det går snett som det gjort för dig och jag hoppas att nästa eventuella hyresgäst beter sig bättre. Hoppas du fått hjälp på vägen och lycka till!

Hyresgästs uppsägning under hyresvärds uppsägningstid

2019-07-24 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej. En bostadslägenhet hyrs ut i andrahand. Hyresvärden säger upp avtalet, gäller 3 månaders uppsägingstid. Får hyresgästen säga upp avtalet också och utnyttja sin rätt att säga upp avtalet med 1 månads uppsägningstid?Om inte, varför. Finns det någon lag?
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ja, hyresgästen får använda sin rätt att säga upp avtalet i förtid även under tiden som hyresvärden sagt upp avtalet. Detta gäller oavsett om hyresförhållandet regleras av lagen om uthyrning av egen bostad eller 12 kap jordabalken (ofta vardagligt kallad Hyreslagen. Notera dock att uppsägningstiderna inte är förenliga med 12 kap 4 § JB).Vänligen

Kan man förlänga andrahandsuthyrning av bostad?

2019-08-10 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |HejJag studerar på en annan ort och tar examen i juni 2020. Jag har då hyrt ut min hyresrätt i andra hand i 3 år. Jag vill läsa en master vilket innebär att jag skulle behöva hyra ut lägenheten i 2 år till vilket blir 5 år sammanlagt. Jag läste någonstans att det är ytterst ovanligt att få det beviljat att hyra ut i mer än 3 år men jag vill verkligen slutföra hela min utbildning med master. Hur ser reglerna ut egentligen? Får jag hyra ut den i 5 år då lägenheten ligger i Stockholm och jag studerar i Göteborg?MVH
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att få hyra ut i andrahand krävs ett godkännande från hyresvärden. Detta bör vara skriftligt så det inte uppstår skiljaktiga meningar kring avtalet i efterhand. Om du redan nu hyr ut i andrahand men vill förlänga uthyrningen krävs det också ett godkännande av hyresvärden till förlängningen. Även detta bör vara skriftligt. Du bör alltså i första hand kontakta din hyresvärd och höra om det är möjligt att få tillstånd till en förlängning av andrahandsuthyrningen. Om hyresvärden nekar detta kan man istället söka tillstånd i hyresnämnden. För att få tillstånd till förlängd andrahandsuthyrning av hyresnämnden krävs att man har beaktansvärda skäl. Sådana skäl kan exempelvis vara att studera på annan ort. Det finns ingen yttre gräns för andrahandsuthyrning i mer än tre år, så vänd dig till din hyresvärd och i andra hand hyresnämnden. Vill du veta mer om andrahandsuthyrning kan du läsa mer om det på Hyresgästföreningens hemsida som du hittar här. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Går det att avtala bort uppsägningsmöjligheten vid andrahandsuthyrning?

2019-08-05 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej kan man avtala bort uppsägningsmöjligheten för hyresgästen när man hyr ut sin bostadsrätt i andra hand. Ska på erasmusutbyte och vill slippa ordna med ny hyresgäst under den terminen jag är iväg
Erica Lager |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När en person hyr ut en bostadsrätt i andrahand regleras situationen i lagen om uthyrning av privat bostad (privatuthyrningslagen). Reglerna skiljer sig lite från andrahandsuthyrning av hyresrätt som omfattas av vanliga hyreslagen i 12 kap. jordabalken. Vad gäller för uppsägningstid för andrahandshyresgästen?Ett hyresavtal som gäller på obestämd tid (ett s.k. tillsvidareavtal) har en uppsägningstid på minst 3 månader från hyresvärden och hyresgästen kan säga upp bostaden med en minsta uppsägningstid om 1 månad (3§ 2 st. privatuthyrningslagen). I ett hyresavtal på bestämd tid så sägs avtalet upp på slutdatumet. Det går dock att avsluta avtalet i förtid samt avtala om en viss uppsägningstid (3 § 1 st. privatuthyrningslagen). Då gäller ovan nämnda uppsägningstider enligt lagen. Enligt 2 § privauthyrningslagen är lagen tvingande till hyresgästens fördel. Det innebär här att det är fritt att avtala om en kortare eller längre uppsägningstid, men om hyresvärden säger upp avtalet ska den lagstadgade minsta uppsägningstiden gälla för att inte vara till nackdel för hyresgästen. Det är alltså därför inte tillåtet att helt avtala bort uppsägningsmöjligheten då detta hade varit en stor nackdel för hyresgästen. Sammanfattningsvis, det enkla svaret på din fråga är nej. Det går att avtala en uppsägningstid som är längre eller kortare än vad lagen säger, dock får den inte vara till större nackdel för hyresgästen. Hyresgästen har också en rätt enligt lag att säga upp sitt hyresavtal i förtid och du kan inte hålla kvar någon som vill säga upp hyresavtalet att bo kvar längre än under uppsägningstiden. Det hade inte varit till förmån för hyresgästen och därför inte tillåtet enligt privatuthyrningslagen. Jag förstår din tanke om att inte vilja behöva leta efter en ny hyresgäst medan du är utomlands. Det du kan göra att försäkra dig med personen ifall den är beredd på att bo där under hela terminen du är iväg samt i annat fall finns där en uppsägningstid på minst 1 månad. Jag hoppas att detta gav svar på din fundering!Med vänliga hälsningar,

Uppsägningstid av andrahandsuthyrd bostadslägenhet

2019-07-24 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej, bostadslägenhet hyrs ut i andrahand. Får hyresgästen säga upp avtalet tidigare än behövs. T.ex. avtalat uppsägningstid i kontraktet är 2 månader men hyresgästen skulle vilja informera hyresvärden tidigare (3 månader innan flytt).Vilka risk/fördel finns det för hyresgästen om hen informerar hyresvärden tidigare?
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns inga lagstadgade för- eller nackdelar med att informera hyresvärden tidigare än nödvändigt. Däremot kan det möjligen finnas praktiska för- och nackdelar, till exempel att hyresvärden väljer att på lagligt vis säga upp avtalet med verkan att man själv blir tvungen att lämna lägenheten tidigare än man själv velat.Notera att det, oavsett om hyresförhållandet regleras av lagen om uthyrning av egen bostad eller 12 kap jordabalken (ofta vardagligt kallad Hyreslagen) inte är möjligt med en uppsägningstid på två månader för hyresgästen. Enligt lagen om uthyrning av egen bostad är hyresgästens uppsägningstid en månad om ej kortare tid avtalats (2 § och 3 § 2 st nämnda lag), medan hyresgästs uppsägningstid enligt 12 kap jordabalken om hyresavtalet är skrivet på obestämd tid är tre månader, och om det är skrivet på bestämd tid är (a) en dag om hyrestiden är längst två veckor, (b) en vecka om hyrestiden är längre än två veckor men längst tre månader, (c) tre månader om hyrestiden är längre än tre månader eller (d) längre tid än enligt a–c, dock längst tre månader, om sådan längre tid avtalats (12 kap 4–5 § jordabalken).Vänligen

Kan man provbo med annan än partner som skäl för andrahandsuthyrning?

2019-07-19 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej! Om man vill hyra ut i sin lägenhet i andrahand för att provbo med en annan. Finns det ett krav på att personen man ska provbo med är pojkvän/flickvän eller funkar det med familjemedlem eller vän?
Elin Giding |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline. När det kommer till att hyra ut sin lägenhet i andra hand krävs för både hyres respektive bostadsrätter att samtycke ges av föreningen eller hyresvärden (se 12 kap 39§ jordabalken & 7 kap 10§ bostadsrättslagen). Vägras samtycke kan du vända dig till hyresnämnden för ett godkännande då vissa krav är uppfyllda. Gäller det en hyresrätt krävs "beaktansvärda skäl" för att få göra en sådan andrahandsupplåtelse, medan det för en bostadsrätt enbart krävs "skäl". Det är därmed enklare att få ett godkännande från din bostadsrättsförening än av en hyresvärd. Detta samtidigt som hyresvärden respektive bostadsrättsföreningen ska ha en befogad anledning att neka en andrahandsupplåtelse. Gäller det en hyresrätt anges i 12 kap 40§ jordabalken att sådana "beaktansvärda skäl" kan vara särskilda familjeförhållanden. Precis som du nämner kan det avse den situationen att man vill provbo med någon annan. Enligt förarbeten syftar detta till att provbo med sin partner. En vilja att provbo med en familjemedlem eller en vän anses inte vara ett sådant tillräckligt skäl, utan bestämmelsen avser de fall du som hyresgäst vill inleda ett samboförhållande i en annan bostad (se prop. 1997/98:46 s. 57). Gäller det en bostadsrätt anges i 7 kap 11§ jordabalken enbart att det ska finnas "skäl" för andrahandsuthyrningen. Det föreligger därmed en större frihet att upplåta lägenheten i andra hand för att bo någon annanstans under en viss tid. Dock, precis som för hyresrätter, brukar generellt ett sådant giltigt skäl vara att provbo i ett samboförhållande.Bestämmelserna syftar därmed till den situationen att man vill bo tillsammans med en partner, inte en vän eller en familjemedlem. Däremot måste inte detta automatiskt betyda att du inte kommer att få hyra ut i andra hand av den anledningen, utan man utgår alltid från det enskilda fallet. Hoppas du är nöjd med ditt svar! Skulle du behöva vidare rådgivning eller att boka en tid med jurist är du välkommen att vända dig till oss igen.Med vänlig hälsning,