Uppsägning andrahandsuthyrning

2019-09-22 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Min fråga gäller uppsägning av andrahandskontrakt.Jag hyr en bostadsrätt i andrahand och har förlängt kontraktet med 6 månader åt gången och i juli skrev vi ett nytt och jag får hyra till och med 31/12-2019. Hyresvärden har 3 månaders uppsägningstid och jag har 1 månads uppsägningstid. Min fråga gäller när jag ska säga upp hyresrätten, är det den sista dagen i kalendermånaden och utflytt en månad senare? Eller kan jag säga upp den när som helst i månaden och utflytt sker en månad efter uppsägningsdagen? När jag hyrt i andrahand tidigare så har det uttryckts i kontraktet att jag ska säga upp lägenheten sista dagen i kalendermånaden, och i detta fall klargörs det inte.
Ida Hellsten |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Nedan hänvisas till Lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad (nedan kallat privatuthyrningslagen) och dess regler om uppsägningstid.I privatuthyrningslagen stadgas att hyresgästen har rätt att säga upp hyresavtalet att gälla vid månadsskiftet som inträffar tidigast en månad från uppsägningen, 3 § 2 st. privatuthyrningslagen. Detta betyder att om du exempelvis säger upp hyresavtalet i dag den 22:a september, kommer hyresavtalet upphöra att gälla den 31 oktober. För att uppsägningen ska bli gällande nästkommande månadsskifte måste uppsägning således ske innan detta månadsskifte.Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Får jag stå med på ett hyreskontrakt om jag äger en bostadsrätt?

2019-09-15 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej, Min mamma har en stor hyresrätt i Stockholm som nu har blivit för dyr för henne. Hon vill nu byta den till en mindre lägenhet. Jag har en bostadsrätt i Stockholm som nu har blivit för liten för mig och jag och mina barn vill ha en större.Är det juridiskt möjligt att göra på följande sätt: Min mamma byter sin hyresrätt till en större hyresrätt som jag och mina barn flyttar in i och antingen blir 1) inneboende 2) står med på kontraktet 3) hyrs ut till mig i andra hand. Samtidigt flyttar min mamma till min bostadsrätt och blir antingen 1) inneboende 2) min BR hyrs ut till henne i andra hand. Allt detta för att vi ska kunna tillgodose våra skiftande behov på bästa möjliga sätt. Samtidigt är min mamma naturligtvis rädd om sitt kontrakt och vill göra det helt korrekt. Att byta en hyresrätt till en annan är ju helt lagligt men kan man ha en närstående som bor som inneboende eller står med på kontraktet utan att man själv bor där 100% av tiden? Initialt tänker jag att vi bor tillsammans om lägenheten är tillräckligt stor, men att hon på sikt på sikt flyttar till min bostadsrätt.Min fråga rör alltså ämnet om man som bostadsrättsinnehavare både äga en bostadsrätt / del av bostadsrätt och stå med på ett hyreskontrakt? Och kan man som hyresgäst ha en inneboende utan att själv bo där 100% utan att riskera att kontraktet förloras? Vad kan det finnas för andra lösningar för oss?
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer i mitt svar att berätta lite kring de olika scenarion du nämner och avsluta med ett förslag på handlingsplan för dig och din mamma.Att inneha en hyresrätt samtidigt som en bostadsrättDet är möjligt att ha både bostadsrätt och hyresrätt, vilket skulle aktualiseras om du skriver med dig på hennes hyreskontrakt. Det finns inget i Sveriges lag som säger att man inte får ha hyresrätt och bostadsrätt samtidigt. Men det finns andra regler som kan påverka huruvida det här blir möjligt i praktiken. Om det är så att du bor i hyreslägenheten, står medskriven på denna och samtidigt äger bostadsrätten din mamma bor i, så måste ni se på reglerna som gäller i den aktuella bostadsrättsföreningen. Det finns bostadsrättsföreningar som inte tillåter att man äger en lägenhet och inte själv bor i den. Vidare finns det möjlighet till andrahandsuthyrning av bostadsrätt, vilket kan vara en lösning på problemet.Hyra ut din bostadsrätt i andra handAtt ha en bostadsrätt innebär att du äger en viss del av en bostadsrättsförening. Om du måste flytta ut tillfälligt kan du hyra ut bostaden i andra hand, förutsatt att din bostadsrättsförening godkänner detta.Vad som gäller för andrahandsuthyrning är reglerat i bostadsrättsföreningens stadgar och i bostadsrättslagen. För att du som bostadsrättsinnehavare ska få hyra ut din bostad krävs det att du kan uppvisa skäl för uthyrningen. Med det sagt innebär det inte att alla skäl är godtagbara.Giltiga skäl till att hyra ut en bostadsrätt i andra hand:- Du ska flytta ihop med din sambo för att testa att bo ihop.- Du ska arbeta, studera, göra lumpen eller vårda en anhörig på annan ort (som du inte enkelt kan pendla till).- Du är sjuk- Du ska hyra ut till egna barn- Du ska hyra ut till närstående- Du har svårt att få din bostad såld på grund av marknadslägetEftersom du ska hyra ut på grund av ett av dessa skäl bör bostadsrättsföreningen godkänna din uthyrning. Dessutom kan bostadsrättsföreningen tillåta fler anledningar till uthyrning. I så fall ska dessa stå utskrivna i bostadsrättsföreningens stadgar. Om din ansökan inte skulle bli godkänd kan du överklaga beslutet hos Hyresnämnden. Skulle Hyresnämnden ge dig rätt får du hyra ut bostaden baserat på detta beslut, trots att bostadsrättsföreningen inte vill det.Hyra ut din mammas hyresrätt i andra handDet första din mamma måste göra om hon ska hyra ut en hyresrätt i andra hand till dig är att fråga din hyresvärd om lov. Det bör hon göra genom en skriftlig ansökan. Vissa hyresvärdar har en standardiserad mall på sin hemsida som du kan använda dig av. Att hyra ut bostaden utan tillstånd är aldrig en bra idé eftersom det kan leda till att du förlorar ditt eget hyreskontrakt. Om din hyresvärd skulle neka din uthyrning kan du överklaga beslutet hos Hyresnämnden. Hyresnämndens har regler för vilka skäl som anses giltiga för att få hyra ut en hyresrätt i andra hand.Giltiga skäl till uthyrning:- Du ska studera på annan ort.- Du har en tillfällig anställning på annan ort.- Du ska bo utomlands under en längre period.- Du ska flytta ihop med någon på prov.- Du är på sjukhuset och får vård under en längre tid.Hyresnämndens regler är tvingande vilket innebär att din hyresvärd inte får ha hårdare regler än Hyresnämnden. Däremot kan hyresvärden tillåta uthyrning av fler anledningar. Normalt sett ger Hyresnämnden tillstånd att hyra ut i andra hand i ett år i taget, därefter får du ansöka om ett nytt tillstånd.SammanfattningMed bakgrund av ovan anser jag att den bästa lösningen för dig och din mamma, för att helt säkerställa att ni inte förlorar något kontrakt, att hyra ut till varandra i andra hand. För dig är detta som sagt inget problem, det är högst otroligt att bostadsrättsföreningen nekar dig att hyra ut den. För din mamma bedömer jag att er anledning är så pass god att hennes hyresvärd inte har någon anledning alls att neka er detta. Min föreslagna handlingsplan är alltså att ni båda ansöker om andrahandsuthyrning och flyttar in i varandras lägenheter på detta sätt. Om du har fler frågor rörande detta är du varmt välkommen att kontakta mig på jennifer.embretsen@lawline.se.Vänligen,

Besittningsrätt vid andrahandsuthyrning

2019-09-11 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej min fråga är för min sambo.Sedan början av 2014 så har han bott i en lägenhet och även varit skriven i den som "inneboende". Kontraktet var på ett år men efter att det löpte ut så har han fortsatt att bo där. Han har varje månad betalat både hyra och el och skött sig galant. Hon som har förstahandskontraktet har inte bott där ens en dag. Så hon har i princip hyrt ut i andrahand utan fastighetens vetskap. Jag har själv bott här med honom men är ej inskriven här. Det har blivit att jag praktiskt taget flyttat till honom. Och innan honom så har hon hyrt ut svart till någon annan då hon sagt flertal ggr att dom skötte ej hyran osv. Nu har hon sagt till honom att han får en månad på sig att flytta ut. (Hon vill hyra ut till någon annan som är hennes vän.) så hon skall alltså själv ej bo i den. Fastigheten tror att hon själv bor i den tillsammans med min sambo som hon skrivit in som inneboende. Jag tycker han borde ha någon typ av rättighet också då man inte bara borde kunna slänga ut någon på gatan sådär efter fem år. Han är rädd för att kontakta fastigheten då han fruktar att bli utslängd då dom ska se det som att han bor där olovligt. Jag har läst om någon typ av besittningsrätt som kommer till efter man bott någonstans i fem år men hur fungerar det i hans situation. Han har ändå haft sin address på lägenheten och fastigheten vet om honom. Fastigheten är stena fastigheter och det är hyräsrätt alltså sitter hon som vill kasta ut honom på kontraktet
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag förstår det har din sambo haft en hyresavtal som inneboende i ett år 2014-2015 och har sedan fortsatt att bo i lägenheten, på pappret som inneboende, men han har brukat lägenheten ensam. Jag tolkar det också som att hyresvärden, Stena fastigheter, inte har godkänt någon andrahandsuthyrning och alltså är ovetandes om att din sambo bott där.Jag kan börja med att hålla med dig om att det är att betrakta som en andrahandsuthyrning. Det krävs inget skriftligt avtal för att hyra ut en lägenhet på detta sätt, det räcker med att parterna kommit överens om detta muntligt eller t.ex. via sms, men det kan naturligtvis försvåra att i ett bevisläge inte ha ett skriftligt avtal.Besittningsskyddet när det gäller andrahandsuthyrning innebär att andrahandshyresgästen inte utan vidare är skyldig att flytta den dag som står i uppsägningen och att förstahandshyresgästen måste föra tvisten till hyresnämnden om andrahandshyresgästen inte lämnar lägenheten. Nämnden tar sedan ställning till om avtalet ska upphöra eller löpa vidare. Enligt hyreslagens regler får en andrahandshyresgäst besittningsskydd först när hyresförhållandet har varat längre än två år i följd. En andrahandshyresgäst har dock ett svagt besittningsskydd. Din sambo får därför i regel inte bo kvar om förstahandshyresgästen ska flytta tillbaka till lägenheten.I ert läge är det tyvärr svårt att hävda rätt att bo kvar i lägenheten om förstahandshyresgästen vill ta tillbaka den, dels på grund av bristen av avtal och dels på grund av de svaga regler som gäller vid andrahandsuthyrning. Ni kan naturligtvis dock säga till förstahandshyresgästen att hon får ta vidare ärendet till hyresnämnden, eftersom läget är så att hon endast vill byta andrahandshyresgäst. Detta kommer dock troligtvis bli något problematiskt eftersom att hyresvärden Stena fastigheter aldrig godkänt en andrahandsuthyrning och risken finns att de nekar uthyrning med bakgrund av att hon tidigare hyrt ut lägenheten olovligt. Mitt råd till dig är ändå att ni pratar med förstahandshyresgästen och förklarar att ni vill ta ärendet till hyresnämnden, eftersom ni har besittningsrätt när hon vill hyra ut lägenheten till någon annan och inte bruka den själv. Något som också kan hjälpa er är att det enligt hyreslagen finns tvingande regler om uppsägningstid på tre månader när hyresvärden säger upp avtalet, det innebär att man inte kan avtala om en kortare uppsägningstid. Hyresavtalet upphör alltså att gälla vid det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen. Detta på grund av att det är ett löpande avtal på obestämd tid och för att det gäller en bostadslägenhet (här).Du har valt 30 minuters uppföljande rådgivning per telefon, jag kommer därför att ringa upp dig kl 11:00 imorgon. Om tiden inte passar är du välkommen att höra av dig till mig på jennifer.embretsen@lawline.se.Vänligen,

Har BRF Styrelse rätt att se kontrakt vid andrahandsuthyrning?

2019-09-01 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Kan en Brf. styrelse kräva att få se kontrakt vid andrahandsuthyrning? (Vem som hyr och vilken tid har styrelsen redan blivit informerad om.)
Alexander Hedblom |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om en medlem önskar hyra ut sin bostadsrätt i andra hand krävs det enligt bostadsrättslagen ett tillstånd från styrelsen. I ansökan ska det anges hur lång tid bostaden ska hyras ut, skälet till att medlemmen vill hyra ut lägenheten i andra hand och vem som kommer att bo i lägenheten under tiden. Det beror på att bostadsrättsföreningen ofta vill veta vem du planerar att hyra ut bostaden till och att personen i fråga är en ansvarsfull person som kommer att kunna betala för bostaden. För att svara på din fråga finns inget som tyder på att bostadsföreningens styrelse kan kräva att få se kontraktet men det står nog inte utanför ovanligheten att det förekommer att styrelsen vill se kontraktet.Min rekommendation är att i första hand fråga styrelsen varför de vill se kontraktet, har de ingen rimlig förklaring, måste du inte dela med dig av det. Däremot kan du låta bostadsrättsföreningen se kontraktet eftersom risken finns att de kan neka uthyrningen om de inte känner sig trygga med situationen om de inte godkänt uthyrningen redan. Styrelsen kan inte upphäva sitt beslut om att låta dig hyra ut i andra hand om sakliga skäl inte föreligger, detta är i princip enbart om andrahandshyresgästen stör grannarna kontinuerligt, missköta lägenheten eller att hyran inte betalas i tid.Hoppas du fått svar på din fråga! Om du har några fler funderingar, skicka gärna in en ny fråga.Vänliga hälsningar,

Uppsägningstid andrahandsuthyrning bostadsrätt

2019-09-21 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej,Min vän har hyrt en bostadsrätt i andra hand på bestämd tid där kontraktet säger att hon inte kan säga upp hyresavtalet i förtid utan måste bo kvar och betala för hela den avtalade tiden, Stämmer detta verkligen?
Ida Hellsten |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Nedan kommer att hänvisas till Lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad (nedan kallat privatuthyrningslagen) och dess regler om uppsägningstid. Ett hyresavtal enligt ovan upphör att gälla vid hyrestidens slut, men får även sägas upp före denna tidpunkt, 3 § 1 st. privatuthyrningslagen. Hyresgästen har rätt att säga upp hyresavtalet att gälla vid månadsskiftet som inträffar tidigast en månad från uppsägningen, 3 § 2 st. privatuthyrningslagen. Det har ingen betydelse att parterna i hyresavtalet har infört ett villkor som uttrycker att hyresavtalet inte kan sägas upp i förtid. Detta eftersom att bestämmelsen i 2 § privatuthyrningslagen stadgar att avtalsvillkor som är till nackdel för hyresgästen eller den som har rätt att träda i hens ställe är utan verkan mot denne. För att sammanfatta det hela har din vän rätt att säga upp sitt hyresavtal på bestämd tid, trots att parterna har kommit fram till att hyresavtalet inte kan sägas upp i förtid. Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Kan jag låta mina andrahandshyresgäster bo kvar fram tills hyresnämnden meddelar sitt beslut?

2019-09-14 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |I våras bestämde sig jag och min kille för att bli sambos och flytta ihop i annat boende och valde då att hyra ut min lgh i brf. Jag kontaktade min brf och såg över dess stadgar och ställde lite frågor (på mail) om vad de ville få in för info, jag fick då till svar;"Fyll i blankett med alla uppgifter, adressuppgifter på er tillfälliga bostad, månadsavgift, ny boende mm. så tar vi ställning när den kommit till oss."Det fanns ingen blankett bifogat i mailet och jag meddelade även det tillbaka utan respons, sen tänkte jag inte mer på det utan hittade en kontraktsmall på nätet där samtliga uppgifter fanns med som brf efterfrågade. Jag hittade en jättebra hyresgäst (småbarnsfamilj) och upprättade kontraktet och skickade kopia till min brf där jag även skrev (29 mars);"Hej,Här kommer kontrakt för min nya hyresgäst för ett år (Vig***** 54B, lgh 217).De flyttar in den 15 april. (Betalning av avgiften kommer som vanligt från mig och de tre kommande avierna är redan inlaga för betalning.)"Efter det hörde jag ingenting och tänkte att brf skulle höra av sig om de ansåg att något saknades i ansökan.Nu, snart 5 månader senare ringer ordföranden och begär ett möte med mig utan att vilja berätta vad det handlar om. Vi bokar in ett möte och där berättar hon samt en till ur styrelsen att de anser att jag hyrt ut olovligt och att de inte tänker godkänna uthyrningen och att hyresgästen måste flytta ut den sista sept! Innan mötets slut meddelar jag att jag kommer bestrida deras beslut då jag anser att jag har agerat korrekt.Så nu har jag tagit ärendet vidare till hyresnämnden och ska upp i rätten i nov. Min fråga är nu, måste hyresgästerna flytta ut sista september? Är det så, känns det jättekonstigt att påbörja processen med hyresnämnden om de måste flytta ut, hela tanken är att jag vill att de ska få bo kvar kontraktet ut (april 2020). Så min intuition är att låta dem bo kvar, vad kan hända då med tanke på att processen är pågående? Borde det inte vara så att de får bo kvar till dess att hyresnämnden beslutat i ärendet??
Natalie Accord |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar om dina andrahandshyresgäster kommer att behöva flytta ut den sista september som din bostadsrättsförening krävt, eller om de kan bo kvar där i väntan på beslut från hyresnämnden. De regler som är relevanta för dig hittar du i Bostadsrättslagen (BRL), som jag kommer att hänvisa till i mitt svar här nedan.I mitt svar kommer jag att börja med att gå igenom lite allmänt om vad som gäller vid andrahandsuthyrning av bostadsrätter. Därefter kommer jag att gå in mer specifikt på vad du kan tänka på i din situation fram tills tvisten tas upp av hyresnämnden.Du behöver bostadsrättsföreningens tillstånd för att hyra ut i andra handUtgångspunkten är att om en bostadsrättsinnehavare vill hyra ut sin lägenhet helt och hållet i andra hand så behövs styrelsens godkännande för att det ska vara okej (BRL 7:10). Grundtanken är dock att bostadsrättsinnehavare ska ha relativt stora friheter att hyra ut sina lägenheter, åtminstone större möjligheter än hyresgäster. Med det sagt så har bostadsrättsföreningar också intressen som måste tillgodoses vad gäller andrahandsuthyrningar, så därför krävs att bostadsrättsinnehavaren ber om styrelsens godkännande först.Om lägenheten hyrs ut utan styrelsens samtycke så kan bostadsrätten förverkas (BRL 7:18 1 st 2 p), vilket innebär att föreningen har rätt att säga upp din bostadsrätt. Föreningen har dock endast rätt att säga upp din bostadsrätt om du inte rättar till situationen efter tillsägelse från styrelsen (BRL 7:20). Styrelsen har inte heller rätt att säga upp ditt kontrakt om du ansöker om att få ett tillstånd från hyresnämnden och får din ansökan beviljad.Föreningen har endast rätt att säga upp ditt kontrakt om de ber dig vidta rättelse inom två månader från dess att de fick reda på att du hyrde ut din lägenhet i andra hand (BRL 7:21 2 st). Eftersom du försökt komma i kontakt med föreningen så är detta något som talar till din fördel. Något som kan vara bra att tänka på kring just den här tvåmånadersregeln är att det gäller två månader från dess att föreningen fick reda på att du hyrde ut. Det blir alltså en bevisfråga gällande när föreningen fick kännedom om din uthyrning.Vad krävs för att hyresnämnden ska lämna tillstånd?Eftersom utgångspunkten är att bostadsrättsinnehavare ska ha stora friheter att hyra ut sina bostäder så har de getts möjligheten att vända sig till hyresnämnden om bostadsrättsföreningen av någon anledning vägrar att ge sitt godkännande (BRL 7:11). Tillstånd ska lämnas om bostadsrättsinnehavaren har skäl för upplåtelsen och föreningen inte har någon befogad anledning till att vägra ge sitt samtycke. Att testa på sammanboende är ett bra exempel på ett skäl som brukar godtas av hyresnämnden. Med det sagt så är en förutsättning för att du ska få ett tillstånd att dina intressen överväger bostadsrättsföreningens. Om just din förening redan har många av sina lägenheter uthyrda i andra hand kan de ha en befogad anledning att vägra ge sitt samtycke. Detta beror på att om många av lägenheterna hyrs ut i andra hand är det svårare att få till en väl fungerande förvaltning i föreningen, exempelvis att det kan vara svårt att locka styrelsemedlemmar och tryggheten för de boende i fastigheten kan påverkas om det ständigt är nya människor som kommer och går. Särskilt påtagligt kan detta bli om föreningen är liten.Vad gäller fram till dess att hyresnämnden fattat sitt beslut?Vad jag kan hitta så finns det ingen absolut rätt för dig att låta dina hyresgäster bo kvar i lägenheten till dess att hyresnämnden fattat sitt beslut. Av lagregeln framgår att bostadsrättsföreningen inte har rätt att göra en uppsägning om du som bostadsrättsinnehavare ansöker om tillstånd för uthyrningen och sedan också beviljas ett tillstånd.Du har vidtagit en rättelse genom att ansöka om tillstånd hos Hyresnämnden, men som jag förstått det är rättelsen villkorad av att du faktiskt får din ansökan beviljad. Skulle hyresnämnden avslå din ansökan finns det alltså en risk för att din bostadsrätt förverkas och föreningen därmed har en rätt att säga upp ditt kontraktSammanfattning och rådDu har som bostadsrättsinnehavare endast rätt att hyra ut din bostad i andra hand om bostadsrättsföreningen ger sitt godkännande. I annat fall kan din bostadsrätt förverkas, och föreningen kan då ha rätt att säga upp ditt kontrakt och du blir då tvungen att sälja din lägenhet. Föreningen måste dock ge dig en chans till rättelse innan bostadsrätten förverkas. Du kan rätta till situationen genom att förmå dina hyresgäster att flytta ut eller genom att ansöka om tillstånd från hyresnämnden och få din ansökan beviljad.Det finns ingen regel som berättigar dig att ha dina hyresgäster kvar i lägenheten fram tills prövningen är gjord i hyresnämnden, åtminstone inte vad jag kunnat hitta. Risken finns trots allt att din ansökan avslås i hyresnämnden. Det finns därmed en risk att låta hyresgästerna bo kvar efter 30 september, då det kan innebära att din bostadsrätt förverkas om hyresnämnden inte ger dig något tillstånd. Jag förstår att detta är en väldigt omständig situation för dig, särskilt eftersom du har ett kontrakt med dina hyresgäster som inte löper ut förrän nästa år. Något som du kan hävda är dock att föreningen visste om din andrahandsuthyrning redan då du skickade dem kontraktet med dina hyresgäster i mars, och att det därför gått över två månader innan de bad dig göra en rättelse av situationen. Konsekvensen av detta är att föreningen förlorar sin möjlighet att säga upp ditt kontrakt, vilket är vad du riskerar om hyresnämnden avslår din ansökan. Detta är dock inget som hyresnämnden prövar, utan en sådan tvist hanteras i tingsrätten.Jag önskar att jag hade kunnat ge dig ett mer positivt svar, men tyvärr så finns riskerar du din bostadsrätt om du låter dina hyresgäster bo kvar efter 30 september. Om hyresnämnden godkänner uthyrningen så har du gjort en rättelse och kan alltså inte bli uppsagd, men det är inget som vi vet ännu. Eftersom det gått så pass lång tid innan föreningen reagerade så kan du även hävda att föreningen känt till din uthyrning i mer än två månader, och därför inte kan säga upp ditt kontrakt, men detta blir en bevisfråga.Med detta hoppas jag att du fått svar på din fråga. Om du vill att jag förtydligar något i mitt svar kan du höra av dig till min mail: natalie.accord@lawline.se.Vänliga hälsningar,

Vilken uppsägningstid gäller för uthyrning av bostadsrätt?

2019-09-09 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej. Vi hyr en lägenhet andrahand som inneboende ( bostadsägaren bor inte med oss men avtalet är som inneboende). Avtalet gäller från 2019/08/18 tills 2020/08/18 alltså för 1 år, och lägenheten är en bostadsrätt. På avtalet står att uppsägningstid är 3 månader för både hyresgäst och hyresvärd. Samtidigt (samma avtal med lägenheten) hαr vi en garageplats, som har också 3 månaders uppsägningstid. Nu har vi lyckats få tåg på en egen förstahandslägenhet som vi får tillträde till redan den 1:a oktober 2019. Min fråga är vad som gäller angående uppsägningstid på både lägenhet och parkeringsplats. Är jag tvungen att betala hyra för alla 3 månader (även om jag inte bor) och avgift för parkering, eller kan jag hävda att uppsägningen är 1 månad enligt Lagen 2012:978#P2S1 ? Tacksam f;r snabbt svar.
Evelina Sjöberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom du i din fråga skriver att det handlar om en bostadsrätt kommer lagen om uthyrning av egen bostad (LUEB) att bli tillämplig. Detta förutsatt att er hyresvärd inte har ytterligare bostäder som denne hyr ut till andra hyresgäster.Vilken uppsägningstid gäller för bostaden?Lagen är dispositiv vilket innebär att du och din hyresvärd kan avtala fram villkor som ska gälla i hyresavtalet förutsatt att villkoren inte är till nackdel för dig som hyresgäst (2 § LUEB). Enligt lagens bestämmelser har du som hyresgäst rätt att säga upp avtalet med en månads uppsägningstid och eftersom hyresavtalets villkor blir mindre fördelaktiga för dig som hyresgäst så kan de inte göras gällande (3 § andra stycket LUEB). Du har alltså rätt att frångå hyresavtalets bestämmelser som avser den tre månader långa uppsägningstiden och säga upp ditt avtal med en månads uppsägningstid. Vilken uppsägningstid gäller för garageplatsen?Bestämmelser som reglerar uthyrning av en garageplats hittar vi i jordabalkens (JB) bestämmelser. Även denna lag är dispositiv vilket innebär att du och din hyresvärd är fria att själva avtala om uppsägningstiden. Lagen föreskriver dock en uppsägningstid på normalt tre månader vilket innebär att du inte genom lagen kommer att kunna lämna hyresavtalets villkor på tre månaders uppsägningstid utan avseende (12 kap. 4 § andra stycket JB). Uppsägningen av garageplatsen behöver inte göras skriftligt eftersom ni inte hyrt den längre än tre månader (12 kap. 8 § JB). Jag skulle dock rekommendera dig att säga upp avtalet skriftligt om du mot förmodan vid ett senare tillfälle skulle behöva styrka när uppsägningen är gjord om du och din hyresvärd skulle ha olika syn på detta. Jag hoppas att detta gav dig svar på din fråga!Vänligen,

Vad kan jag göra om hyresvärden vägrar andrahandsuthyrning?

2019-08-22 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej, jag vill prova bo sambo med min pojkvän, pratade med min privata hyresvärd och han säger nej, hänvisar till hyreskontrakt och där står att man inte får hyra ut i andra hand. Kan han kringgå lagen om att prov bo med partner då detta står i kontraktet och jag skrivit på det då jag var singel och inte tänkte vad som händer om 2 år? Tack på förhand
Matilda Bergström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det krävs hyresvärdens samtycke för att hyra ut lägenheter i andra hand (12 kap. 39 § jordabalken). Om din hyresvärd inte ger samtycke till andrahandsuthyrning av lägenheten kan du ansöka om tillstånd hos hyresnämnden. Hyresnämnden kan nämligen tillåta andrahandsuthyrning även om hyresvärden inte samtycker (12 kap. 40 § jordabalken). Mer information om hyresnämnden och vad som krävs vid ansökan hittar du (här). Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,