tillstånd andrahandsuthyrning av bostadsrätt

2012-01-16 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Jag har hyrt ut min Bostadsrätt i andra hand i 1 år i Maj månad, men har fått fortsatt/förlängd anställning på det jobbet jag flyttade till Stockholm för med ytterliggare ett(1) år. Och när jag ringde styrelsen sex(6) månader innan avtelet går ut, så sa dom att dom ALDRIG låter någon hyra ut längre än det året så det kan jag glömma. Har dom rätt att neka mig?
Anna Nordlander |Hej, Bostadsrättsinnehavare som vill hyra ut sin bostadsrätt i andrahand måste ha styrelsens eller hyresnämndens tillstånd. Du vänder dig i första hand till styrelsen och vägrar de dig tillstånd så har du en möjlighet att få frågan prövad av hyresnämnden, bostadsrättslagen 7:10-11§§. Hyresnämnden kan ge tillstånd till en andrahandsuthyrning om bostadsrättshavaren har beaktansvärda skäl och föreningen inte har någon befogad anledning att vägra ge sitt tillstånd. Den första förutsättningen tar sikte på bostadsrättsinnehavare själv och den andra på andrahandshyresgästen. Upplåter du bostadsrätten utan vare sig styrelsens eller hyresnämndens tillstånd anses din nyttjanderätt förverkad och föreningen har rätt att kräva att du som innehavare av bostadsrätten flyttar, bostadsrättslagen 7:18§p2. Så ja, styrelsen har rätt att neka dig tillstånd men du har även en möjlighet att få frågan prövad av hyresnämnden och på denna väg få till en lovlig andrahandsuthyrning. Med vänlig hälsning,

Förverkande vid olovlig andrahandsuthyrning och flyttningsbidrag

2011-12-30 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej Lawline Jag har 2 korta frågor. 1) Finns det en paragraf som tillåter vräkning från hyresrätt för att man hyr ut i andrahand? 2) Finns det ngt som heter "flyttbidrag" alt. "flytterstättning" som fastighetsägaren kan dra till med för att snabba på processen? Gissningsvis för att denne är sugen på försäljning av kontraktet snarast. Vad är i så fall skäligt/rimligt belopp? Har själv aldrig hört talas om termen. Tacksam för svar
Louise Modin |Hej! Ja en hyresvärd kan vräka om en hyresgäst hyr ut i andra hand utan tillåtelse, det står i 12 kapitlet 42 paragrafen 3 punkten Jordbalken (Hyreslagen) (https://lagen.nu/1970%3A994). Det finns inget ekonomiskt som hyresvärden kan göra för att skynda på processen. Det finns dock ett flyttningsbidrag som arbetsförmedlingen ger ut om vissa krav är uppfyllda, som att man har fyllt 25 år och är ett kan blir arbetslös om personen inte flyttar. Du kan läsa om det i förordningen om flyttningsbidrag (https://lagen.nu/1999:594). Med vänlig hälsning

Andrahandsuthyrning av bostadsrätt

2011-12-06 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej, Idag äger jag en bostadsrätt. Kan jag ha två inneboende som hyr en del av lägenheten var utan att jag bor där permanent? Kan jag göra det utan att be och styrelsens godkännande? Tack för all hjälp
Samira Kousha |Hej! Tack för din fråga. Din fråga regleras av hyreslagen som finns i 12 kap. jordabalken. Kapitlet kallas för ”hyreslagen”. Den gäller mellan dig som bostadsrättsägare och andrahandshyresgästen. I detta fall är det tal om andrahandsuthyrning. Andrahandsuthyrning regleras i 39-40 §§ i hyreslagen. Där stadgas det att hyresgästen inte utan hyresvärdens samtycke får hyra ut eller upplåta lägenheten i andra hand till annan för självständigt brukande. I detta fall verkar det som att de två som ska bo där självständigt får bruka lägenheten var för sig eftersom det inte är din permanentbostad. Det som nämns ovan, om hyresvärdens samtycke, gäller inte för det som stadgas i 40 § hyreslagen. Där stadgas det att om hyresnämnden lämnar tillstånd kan en hyresgäst hyra ut lägenheten i andra hand till annan för självständigt brukande. Tillstånd ska lämnas för exempelvis tillfälligt arbete eller studier på annan ort, sjukdom eller särskilda familjeförhållanden om det finns beaktansvärda skäl för det. Även när hyresvärden inte har befogad anledning att vägra samtycke kan tillstånd lämnas. Därmed blir slutsatsen att andrahandsuthyrningen inte kan ske utan godkännande. Efter ett sådant godkännande blir det möjligt att hyra ut lägenheten för de två som ska bo där. Men för det krävs det att det finns skäl för att hyra ut lägenheten i andra hand. Med vänliga hälsningar, Samira Kousha

Inneboendes kvarlämnade egendom

2011-11-21 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej. Jag undrar ifall jag blir ägare av kvarlämnade som inneboende inte hämtat på mer än ett år? Hittade detta och undrar om det gäller, "I 27 § hyreslagen stadgas att egendom som lämnats i en lägenhet eller i ett utrymme som hör till lägenheten tillfaller hyresvärden utan lösen, om egendomen kan antas tillhöra den utflyttade hyresgästen eller någon i dennes hushåll. Detta gäller förutsatt att hyresgästen inte avhämtat egendomen inom tre månader från hyresvärdens anmaning eller inom sex månader från det att hyresgästen lämnade lägenheten. Hyresvärdens anmaning kan vara skriftlig eller muntlig och i en eventuell tvist angående huruvida anmaning skett har hyresvärden att bevisa att så är fallet. Om hyresvärden har anmanat Dig att hämta egendomen måste Du alltså hämta Dina tillhörigheter inom tre månader – i annat fall tillfaller egendomen hyresvärden. Har anmaning däremot inte skett har Du rätt att avhämta egendomen inom sex månader, varefter hyresvärden övertar äganderätten" Kan personen återkräva sakerna nu efter 2 år?
Rikard Wahlström |Hej, Tack för din fråga. I 12 kap. jordabalken (JB) regleras hyra av hus eller delar av hus och kapitlet i dess helhet brukar kallas för hyreslagen. I 12 kap. 27 § 2 st. JB återfinns det som du refererat till i frågan. Om det har gått mer än sex månader från det att hyresgästen lämnade eller avhystes från lägenheten eller mer än tre månader efter anmaning från hyresvärden att hämta egendomen tillfaller den egendom som fortfarande är kvar i lägenheten hyresvärden utan lösen. Jag tolkar frågan så, att du har haft en inneboende och att denne nu har kvarlämnat egendom i din lägenhet. I ett sådant fall som du beskriver är du att anse som hyresvärd i förhållande till din inneboende, som alltså är att se som din hyresgäst. Den egendom som din inneboende har kvarlämnat tillfaller därmed dig om förutsättningarna som uppställs i regeln är uppfyllda.  Med vänlig hälsning,

Obetald hyra

2012-01-06 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |God kväll! Jag har en fråga angående uthyrning i andra hand! Jag hyr ut en stuga på min tomt, har hyrt ut ett tag nu, allt har gått jätte bra alla hyror har kommit in som de ska, men nu har tjejen som hyr fått ekonomiska svårigheter å har flyttat ut, utan att betala hyran bodde bara 5dagar av denna månad i stugan, å jag kommer nog inte få in den hyran, kan jag polis anmäla det hela för att få in hyran! Det finns inget skriftligt kontrakt så jag tror ju inte att jag har någon chans att få dom pengarna! Vad kan jag göra?
Lars Bålman |Tack för din fråga. Du har en obetald fordran, förutsatt att ni avtalat att hon skulle betala hyra för den tid du nämner. Hyresförfållandet regleras i 12 kap jordabalken (1970:994) (JB). Jag utgår från att du informerat hyresgästen om att hon inte betalat och att hon enträget vägrar. Som jag ser det, har du följande tre möjligheter att kräva in hyran. 1. Du kan låta hyresnämnden i ditt län besluta i saken (se 12 kap 68-69 §§ JB). 2. Du kan lämna in en stämningsansökan till domstolen i den ort, där fastigheten ligger (10 kap 10 § rättegångsbalken (1942:740)). 3. Du kan ansöka hos Kronofogdemyndigheten om s.k. betalningsförläggande om •fordran avser pengar •sista betalningsdatum för fordran har passerat •fordran är förlikningsbar. Jag skulle tro att hyresnämnden är enklast att gå till. Jag rekommenderar dock att man väger vikten av att få sin fordran betald mot den tid, den ork, och, ofta, de pengar, som krävs för detta. Om det handlar om en obetydlig summa, är det därför ofta inte värt besväret. Bevisningen är en annan fråga. Du måste inte ha något skriftligt avtal, men du bör åtminstone kunna göra det sannolikt att ni har ett avtal som hon inte har följt. Att du har rätt till pengarna är en helt annan sak. Källor: lagen.nu http://www.kronofogden.se/fordigsom/villfabetalt/hurgorjag/betalningsforelaggande.4.14db52b102ed4e5fe380005212.html

Villkor för andrahandsupplåtelser

2011-12-13 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej, kan man skriva på en person som andrahandshyresgäst i efterhand på ett kontrakt på en hyresrätt?
Lars Bålman |Tack för din fråga. Jag tolkar den så, att du vill veta om du kan hyra ut din hyresrätt, efter att du och hyresvärden redan har ingått avtalet. För detta är det inte alltid nödvändigt att det står i kontraktet. Reglerna finns i 39-41 §§ 12 kap. jordabalken. Om du själv vill bo kvar tillsammans med andrahandshyresgästen, behöver inte kontraktet ändras. Du behöver inte ens hyresvärdens tillåtelse. Andrahandshyresgästen får bo där, om det inte kan medföra men för hyresvärden, skador, oväsen eller liknande. Om däremot andrahandsuthyrningen avser hela lägenheten, och du själv inte avser att bo kvar där, krävs i regel tillstånd från hyresvärden. I bevissyfte kan det i så fall vara bra att ni kommer överens om att lägga till andrahandsöverlåtelsen i kontraktet. Källa: lagen.nu

Uthyrning i andra hand

2011-11-30 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Jag har hyrt ut en hyresrätt i andra hand, med hyresvärdens skriftliga godkännande. Är jag skyldig att delge värden det hyreskontrakt som jag upprättat med min andrahandshyresgäst? Tack på förhand för svar!
Carina Persson |Hej! Det är tillräckligt med hyresvärdens samtycke för att uthyrningen skall vara giltig, se 12 kap 39 - 41 §§ jordabalken https://lagen.nu/1970:994 Vänliga hälsningar

Uppsägning och betalning av hyror vid andrahandsupplåtelse

2011-10-31 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Sara ska studera utomlands i ett år. Han hyr med sin hyresvärds tillstånd ut sin lägenhet i andra hand till Johanna. De kommer överens att Johanna ska använda de inbetalningsavier som hyresvärden lägger i brevlådan är hon betalar hyran. När Sara kommer tillbaka till Sverige under semestern får hon reda på att Johanna inte har betalt hyrorna för det senaste halvåret. Hyresvärden har lämnat in en ansökan till kronofogdemyndigheten och begärt att Sara ska avhysas och betala utestående hyror. 1) Kan fastighetsägaren kräva Sara på de obetalda hyrorna? 2) Kan hon tvingas lämna lägenheten? 3) Kan Johanna tvingas flytta?
Louise Modin |Hej! Även om man hyr ut i andra hand och har fått det godkänt av hyresvärden så är det den som står på kontraktet, alltså förstahandshyresgästen (Sara) som har ansvaret för lägenheten och att hyran betalas. Vilket betyder att betalar inte andrahandshyresgästen så måste hon betala dem. Hyresvärden har rätt att säga upp avtalet om hyran inte betalas, det står i 12 kapitalet 42 paragrafen Jordabalken (https://lagen.nu/1970:994). Hyresgästen har dock en rätt att betala hyran inom 3 veckor från den dagen som hyresgästen blev meddelad att bostaden sägs upp, det står i 12 kapitlet 44 paragrafen Jordabalken. Det är bara förstahandshyresgästen som har ett kontrakt om själva lägenheten vilket betyder att om denne måste flytta så får inte andrahandshyresgästen heller bo kvar. Med vänlig hälsning