Uthyrning i andra hand

2011-11-30 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Jag har hyrt ut en hyresrätt i andra hand, med hyresvärdens skriftliga godkännande. Är jag skyldig att delge värden det hyreskontrakt som jag upprättat med min andrahandshyresgäst? Tack på förhand för svar!
Carina Persson |Hej! Det är tillräckligt med hyresvärdens samtycke för att uthyrningen skall vara giltig, se 12 kap 39 - 41 §§ jordabalken https://lagen.nu/1970:994 Vänliga hälsningar

Uppsägning och betalning av hyror vid andrahandsupplåtelse

2011-10-31 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Sara ska studera utomlands i ett år. Han hyr med sin hyresvärds tillstånd ut sin lägenhet i andra hand till Johanna. De kommer överens att Johanna ska använda de inbetalningsavier som hyresvärden lägger i brevlådan är hon betalar hyran. När Sara kommer tillbaka till Sverige under semestern får hon reda på att Johanna inte har betalt hyrorna för det senaste halvåret. Hyresvärden har lämnat in en ansökan till kronofogdemyndigheten och begärt att Sara ska avhysas och betala utestående hyror. 1) Kan fastighetsägaren kräva Sara på de obetalda hyrorna? 2) Kan hon tvingas lämna lägenheten? 3) Kan Johanna tvingas flytta?
Louise Modin |Hej! Även om man hyr ut i andra hand och har fått det godkänt av hyresvärden så är det den som står på kontraktet, alltså förstahandshyresgästen (Sara) som har ansvaret för lägenheten och att hyran betalas. Vilket betyder att betalar inte andrahandshyresgästen så måste hon betala dem. Hyresvärden har rätt att säga upp avtalet om hyran inte betalas, det står i 12 kapitalet 42 paragrafen Jordabalken (https://lagen.nu/1970:994). Hyresgästen har dock en rätt att betala hyran inom 3 veckor från den dagen som hyresgästen blev meddelad att bostaden sägs upp, det står i 12 kapitlet 44 paragrafen Jordabalken. Det är bara förstahandshyresgästen som har ett kontrakt om själva lägenheten vilket betyder att om denne måste flytta så får inte andrahandshyresgästen heller bo kvar. Med vänlig hälsning

Uppsägning av andrahandskontrakt

2011-10-09 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej! Jag hyr ett möblerat rum i andrahand och har skrivit kontrakt på ett år. Jag har nu bott här i ca 2 månader men vill flytta ut. Vad är det för uppsägningstid som gäller om inget angetts i kontraktet? Tacksam för svar!
|Hej, Tack för din fråga. Du hyr ett rum i andrahand och således är 12 kap. Jordabalken (även känd som Hyreslagen) tillämplig på ditt avtal. Enligt 12 kap. 3 § i nämnda lag gäller hyresavtal på obestämd tid, om inte annat har avtalats mellan parterna. I detta fall har ni skrivit kontrakt på ett (1) år och avtalet är med andra ord tidsbestämt. Då ett hyresavtal är tidsbestämt upphör det enligt 12 kap. 3 § andra stycket vid hyrestidens slut. Du har emellertid möjlighet att säga upp avtalet tidigare än så och hur lång uppsägningstid du har beror då på hur lång hyrestiden är. Enligt 12 kap. 4 § andra stycket p. 3 ska en bostadslägenhet sägas upp tre månader i förväg om hyrestiden är längre än tre månader. Hyrestiden är densamma som avtalstiden och alltså inte beroende av hur länge du bott i rummet. I ditt fall är den överenskomna hyrestiden ett år och du har således tre månaders uppsägningstid. Det kan vara bra att notera att uppsägningen ska vara skriftlig om hyresförhållandet (den tid du faktiskt bott i rummet) varat mer än tre månader. Om du säger upp rummet nu när det gått två månader räcker en muntlig uppsägning, men om du hinner passera tremånadersgränsen ska alltså uppsägningen göras skriftligen. Detta framgår av 12 kap. 8 §. Med vänlig hälsning,

Bostadsrättslägenhet - uthyrning i andrahand

2011-07-13 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej Lawline! Situationen är så att min pojkväns mamma har en bostadsrättslägenhet och eftersom hon nu ska flytta till en hyresrätt vill hon hyra ut den förstnämnda till min pojkvän. Räknas det som andra handsuthyrning som föreningen måste godkänna? För i hennes egna ord så vill hon ”ge” bostadsrättslägenheten till sin son (alltså han ska vakta den för att hon inte är intresserad av att sälja den, men han ska självklart betala avgiften). Jag vet inte heller om hon själv tänker fortsätta vara skriven där, hur fungerar det då? Även om inte ett andra handsavtal skrivs, finns det ett sätt för min pojkvän att garantera exempelvis nivån på hyran och att han får bo där en bestämd tid? För jag får känslan av att hon inte vill skriva kontrakt för att hon kanske kan vara intresserad av att ta tillbaka sin lägenhet ifall det nya boendet inte fungerar. Och hur fungerar det för mig ifall jag skulle vilja flytta in med min pojkvän i bostadsrätten? Kan jag skriva mig där utan att lägenheten är godkänd för andra handsuthyrning? (Jag vill ju dessutom inte säga upp mitt nuvarande kontrakt för att det senare ska visa sig att min pojkväns mamma ändrar sig och vill flytta tillbaka in med oss...) Nu blev det visst lite mycket men jag är tacksam för svar!
|Hej! Eftersom det rör en bostadsrättslägenhet finns regler kring andrahandsuthyrning i bostadsrättslagen, 7 kap 10-11§§. Är det så att hon vill hyra ut sin bostadsrättslägenhet till sin son i andrahand krävs det att hon får ett samtycke från styrelsen i sin bostadsrättsföreningen även då det gäller hennes son. Olika bostadsrättsföreningar har olika regler. Vad som gäller och hur en andrahandsuthyrning skall gå till står vanligtvis i bostadsföreningens stadgar. Huruvida bostadsrättsföreningen kommmer samtycka till en eventuell andrahandsuthyrning är svårt för mig att avgöra, men vanligtvis krävs det att man t.ex. skall arbeta eller studera på annan ort. Att flytta till en annan lägenhet kanske inte är skäl nog. Att hyra ut sin lägenhet utan ett medgivande kan innebära att mamman förlorar sin nyttjanderätt. Då har föreningen rätt att säga upp person och tvinga denne att flytta. (7 kap. 18 § p.2 och 19-21 §§ bostadsrättslagen). Om bostadsrättsföreningen styrelse inte skulle samtycka till andrahandsupplåtelse kan bostadsrättsinnehavaren (mamman) vända sig till hyresnämnden för att därifrån få tillstånd att hyra ut. Då krävs det att det finns beaktansvärda skäl från bostadsrättsinnehavarens sida och att styrelsen inte har någon befogad anledning att vägra samtycke. Enligt förarbetena bör t.ex. tillstånd kunna ges om en förälder önskar hyra ut en mindre lägenhet till sitt barn. Din pojkväns mamma kan med andra ord inte låta sin son bo i lägenheten utan att samtycke från styrelsen getts. Skulle han däremot vara inneboende krävs det inget samtycke från bostadsrättsföreningen. Det bör inte vara några problem att mamman fortfarande är skriven på lägenheten, detta är vanligt vid andrahandsuthyrning. Din pojkvän är ju blott en andrahandshyresgäst. Namn på dörren, postfack osv står vanligen i bostadsrättsinnehavarens namn medan din pojkvän får adressen c/o. När det gäller hyrestiden och hyran bör din pojkvän och hans mamma upprätta ett skriftligt hyreskontrakt efter att andrahandsuthyrningen godkänts. Dessa hyreskontrakt finns att köpa i vanlig bokhandel. I hyreskontraktet fyller de sedan i hyrestid, hyra, uppsägningstid och andra eventuella villkor. När det gäller hyresvillkoren så är bestämmelserna i 12 kap. jordabalken den s.k hyreslagen gällande. Din pojkvän har rätt att kräva att ett hyrekontrakt skriftligen sker (12 kap 2 § JB). Jag skulle inte rekommendera dig att flytta in i lägenheten om uthyrningen sker utan samtycke från bostadsrättsföreningen eftersom den då är olovlig. Ni kan då när som helst bli ombedda att flytta. Jag tror jag svarade på alla dina frågor. Lycka till och hör av dig igen ifall du har fler frågor!

Inneboendes kvarlämnade egendom

2011-11-21 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej. Jag undrar ifall jag blir ägare av kvarlämnade som inneboende inte hämtat på mer än ett år? Hittade detta och undrar om det gäller, "I 27 § hyreslagen stadgas att egendom som lämnats i en lägenhet eller i ett utrymme som hör till lägenheten tillfaller hyresvärden utan lösen, om egendomen kan antas tillhöra den utflyttade hyresgästen eller någon i dennes hushåll. Detta gäller förutsatt att hyresgästen inte avhämtat egendomen inom tre månader från hyresvärdens anmaning eller inom sex månader från det att hyresgästen lämnade lägenheten. Hyresvärdens anmaning kan vara skriftlig eller muntlig och i en eventuell tvist angående huruvida anmaning skett har hyresvärden att bevisa att så är fallet. Om hyresvärden har anmanat Dig att hämta egendomen måste Du alltså hämta Dina tillhörigheter inom tre månader – i annat fall tillfaller egendomen hyresvärden. Har anmaning däremot inte skett har Du rätt att avhämta egendomen inom sex månader, varefter hyresvärden övertar äganderätten" Kan personen återkräva sakerna nu efter 2 år?
Rikard Wahlström |Hej, Tack för din fråga. I 12 kap. jordabalken (JB) regleras hyra av hus eller delar av hus och kapitlet i dess helhet brukar kallas för hyreslagen. I 12 kap. 27 § 2 st. JB återfinns det som du refererat till i frågan. Om det har gått mer än sex månader från det att hyresgästen lämnade eller avhystes från lägenheten eller mer än tre månader efter anmaning från hyresvärden att hämta egendomen tillfaller den egendom som fortfarande är kvar i lägenheten hyresvärden utan lösen. Jag tolkar frågan så, att du har haft en inneboende och att denne nu har kvarlämnat egendom i din lägenhet. I ett sådant fall som du beskriver är du att anse som hyresvärd i förhållande till din inneboende, som alltså är att se som din hyresgäst. Den egendom som din inneboende har kvarlämnat tillfaller därmed dig om förutsättningarna som uppställs i regeln är uppfyllda.  Med vänlig hälsning,

Innehav av flera lägenheter

2011-10-28 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej, jag skriver en uppsats om boendeformer och jag skulle vilja veta om det är lagligt och därmed inte straffbart att en person står på två hyresrättskontrakt (förstahands kontrakt)? Samt även äger två stycken bostadsrätter samtidigt? Tack så jättemycket för hjälpen och en bra sida.
Carina Persson |Hej! Det finns ingenting i lagen som hindrar dig från att ha flera lägenheter samtidigt, vare sig det handlar om hyreslägenheter eller bostadsrättslägenheter. Däremot kan bostadsrättsföreningens stadgar hindra dig från att äga en bostadsrättslägenhet som du inte bor i. Det kan även uppstå problem om du vill hyra ut lägenheten i andra hand vilket kräver samtycke från hyresvärden/bostadsrättsföreningens styrelse. Se 12 kap 39 § jordabalken https://lagen.nu/1970:994#K12R12 samt 7 kap 10 § bostadsrättslagen https://lagen.nu/1991%3A614#K7R3. Vänliga hälsningar

Uthyrning i andra hand till föräldrar

2011-09-12 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Kan en medlem/boende i en bostadsrättförening skriva över brf'n på en dotter, av exvis skattetekniska skäl(varpå dottern godkänds som medlem, flyttar ut och mantalsskrivelser sig på en helt annan adress, utan avsikt att flytta tillbaka,)därpå hävda att dottern har rätt att fortfarande vara medlem och kunna hyra ut brf'n i andra hand till sina föräldrar?
Lina Hjorter |Hej, Eftersom det här handlar om en bostadsrätt blir Bostadsrättslagen (https://lagen.nu/1991%3A614)tillämplig. Enligt 7 kap 10§ krävs styrelsens godkännande för uthyrning i andra hand. Uthyrning i andra hand innebär att att medlemmen upplåter sin lägenhet till annan utan att själv bo kvar. Blir en medlem sambo eller upplåter del av sin lägenhet till inneboende men själv bor kvar krävs således inte styrelsens tillåtelse. Vägrar styrelsen att godkänna en ansökan om uthyrning i andra hand kan medlemmen vända sig till Hyresnämnden enligt 7 kap 11§. Har medlemmen beaktansvärda skäl, exempelvis jobb/studier på annan ort eller att medlemmen skall pröva att sambo i annan lägenhet, kan godkännande för uthyrning i andra hand under en begränsad tid givas. Vid uthyrning i andra hand läggs vikt vid huruvida medlemmen själv bor kvar i lägenheten eller inte. Det spelar ingen roll om personen/personerna som hyr lägenheten i andra hand har vänskaps- eller familjeband med medlemmen. Det spelar inte heller någon roll om personen/personerna som hyr i andra hand erlägger någon ersättning till medlemmen för nyttjande av lägenheten, det räknas ändå som uthyrning i andra hand. Olovlig uthyrning i andra hand kan vara en grund för avslutande av medlemskap i bostadsrättsföreningen enligt 7 kap 18§ 2pk, dvs att medlemmen rätt att nyttja lägenheten sägs upp. Med vänlig hälsning,

Andrahandskontrakt utan samtycke

2011-06-16 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej! Kan min andrahands hyresgäst hävda att vårt kontrakt är ogiltigt pga att fastighetsägaren inte visste om uthyrningen ? Jag har själv betalt hyror och el och min hyresgäst har inte varit skriven på lägenehten. Hyresgästen påstår sig ovetande till detta och flyttande under uppsägningstiden utan att betala hyror.
|Hej! Jag är lite osäker på din fråga men utgår från att huresgästen betalt sin hyra under tiden han bott i lägenheten men inte betalt hyra under uppsägningstiden. Jag utgår även från att det rör sig om en hyresrätt. Det krävs samtycke från hyresvärden vid uthyrning av lägenhet i andra hand, se 12 kap 39 § Jordabalken(JB). När man hyr ut sin lägenhet utan samtycke gör man sig med andra ord skyldig till kontraktsbrott i avtalsrelationen man har med fastighetsägaren/värden. Att hyra ut sin lägenhet utan samtycke kan leda till att hyresrätten anses förverkad, se 12 kap. 42 § p.3 JB. Vilket betyder att din hyresvärd har rätt att aäga upp ditt kontrakt att upphöra i förtid. Förutsatt att du inte vidtar rättelse eller ansöker om tillstånd och får den beviljad (sker hos hyresnämnden). Att du hyrt ut utan samtycke påverkar dock inte relationen till din andrahandshyresgäst, förutsatt att "vanliga" avtalsrättsliga regler är uppfyllda. När du hyr ut din lägenhet är det du som är hyresvärd. Det finns inget hyresförhållande mellan fastighetsägaren och andrahandshyresgästen. Det är med andra ord du som ansvarar för din hyresgäst. Du svarar bland annat för att hyran blir betald och kan kräva din hyresgäst på obetalda hyror. Svarar inte hyresgästen på dina krav kan du föra ärendet vidare till Kronofogdmyndigheten, där du ansöker om betalningsföreläggande. Din hyresgäst kommer då att delges föreläggandet och får chans att yttra sig inom en utsatt tid. Skulle hyresgästen motsätta sig kravet kan du ansöka om att ärendet överlämnas till tingsrätten. Tänk på att det är den part som förlorar som står för rättegångskostnaderna vid en domstol. Lycka till! Hör av dig igen om du har fler funderingar!