Överlåtelse av bostadsrätt till sambo

2018-04-11 i Bostadsrätt
FRÅGA |Hej,1-Min sambo som är huvudägare på BRn vill gärna göra på så sätt att jag bli huvudägare på bostadsrättslägenheten. hur måste man gå tillväga i så fall? 2- Hur fungerar om han ger mig Bostadsrättslägenheten som gåva? går det ? i så fall hur måste göras? 3- Är det inte så att vid gåva räknas lägenheten min enskild egendom och vid eventuella separation har han inte något med lägenhet att göra så länge det inte finns samboavtal oss emellan. Tack på förhand för gratis rådgivningen
Lovisa Wanhatalo |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler kring bostadsrätter finns huvudsakligen i Bostadsrättslagen (BRL) och reglerna kring bodelning vid samboförhållande hittar vi i Sambolagen (SamboL).Det finns möjlighet för din sambo att överlåta bostadsrätten till dig antingen genom köp eller gåva. Formkraven för överlåtelse av bostadsrätter hittar vi i 6 kap. 4 § BRL och dessa är desamma oavsett vilken överlåtelseform ni väljer att använda. Överlåtelsen ska enligt formkraven skriftligen nedtecknas i en överlåtelsehandling. Handlingen ska innehålla uppgift om den lägenhet som överlåts och prisuppgift (kan vid gåva vara 0 kr). Både säljare/överlåtare och köpare/mottagare ska slutligen underteckna handlingen. Vidare ska även bostadsrättsföreningen underrättas om överlåtelsen och få ta del av överlåtelsehandlingen (se 9 kap. 10 § BRL). Det kan även nämnas att den som övertar en bostadsrätt ska bli, om denne inte redan är, medlem i bostadsrättsföreningen (se 6 kap. 1 § BRL). Vid upplösning av ett samboförhållande, av en annan anledning än att samborna ingår äktenskap, ska en bodelning av samboegendomen genomföras om någon av samborna begär det (se 8 § SamboL). Till samboegendom hör gemensam bostad och bohag som har förvärvats för att användas gemensamt (se 3§ SamboL). Egendom som en sambo erhållit genom gåva, testamente eller arv med villkor om att egendomen ska vara dennes enskilda ingår aldrig i samboegendomen, detsamma gäller för egendom som trätt istället för sån egendom (se 4 § SamboL). Dock gäller inte undantagsbestämmelsen ifall gåvan kommer från den andra sambon. Genom samboavtal går det däremot att avtala om att viss egendom inte ska ingå i bodelningen oavsett hur egendomen erhållits (se 9 § SamboL). Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Gåva av bostadsrätt

2018-02-27 i Bostadsrätt
FRÅGA |Kan min dotter ge sin bostadsrätt till sin bror som gåva. Hon ska flytta därifrån och han ska ta över bostaden. Från början är den finansierad av mig och reverser är skrivna men på pappret står min dotter som ägare pga av att BRF krävde det.Om inte, kan hon sälja den till honom för samma summa som den förvärvades för för att inte hamna i en situation där vinstskatt vid försäljning behöver betalas. Lägenheten ska vara kvar inom familjen.
Lovisa Wanhatalo |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Regler kring överlåtelser av bostadsrätter finns i Bostadsrättslagen (BRL).Det är fullt möjligt att överlåta en bostadsrätt i gåva till annan. Formkraven för överlåtelse av bostadsrätter hittar vi i 6 kap. 4 § BRL där det anges att överlåtelsen skriftligen ska nedtecknas i en överlåtelsehandling. Handlingen ska innehålla uppgift om den lägenhet som överlåts och prisuppgift (kan vara 0 kr om så önskas). Handlingen ska även undertecknas av både överlåtare och mottagare. Vidare ska även bostadsrättsföreningen underrättas om överlåtelsen och få ta del av överlåtelsehandlingen (se 9 kap. 10 § BRL). Det kan även nämnas att den som övertar en bostadsrätt ska bli, om denne inte redan är, medlem i bostadsrättsföreningen (se 6 kap. 1 § BRL).Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar