Kan man tvinga fram försäljning av gemensam bostad med före detta sambo?

2020-01-30 i Bostadsrätt
FRÅGA |Hej!Min dotter och sambo köpte en bostadsrätt som min dotter står på. Pga han trassliga ekonomi. Efter fem år så separerade de och min dotter flyttade till en hyresrätt. Sambon fick bo kvar och hyra. Nu har min dotter köpt en ny bostadsrätt men handpenningen sitter fast i den gamla. Det har gått två år och ingen bodelning har gjorts. Han kan inte köpa den pga sin ekonomi. Kan min dotter tvinga fram en försäljning?De har två gemensamma barn.
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din frågaFör att svara på din fråga kommer jag hänvisa till sambolagen, lagen om samäganderätt och lagen om uthyrning av egen bostad. Det framgår inte tydligt av din fråga om din dotter och hennes före detta sambo äger bostadsrätten tillsammans eller om din dotter äger den själv. Jag kommer därför svara enligt båda dessa möjligheter. När ett samboförhållande upphör ska en bodelning görasNär ett samboförhållande upphör ska en bodelning göras om någon av samborna begär det (2 § och 8 § sambolagen). Dock måste begäran om bodelning framställas senast ett år efter det att samboförhållandet upphörde (8 § andra stycket sambolagen). Du skriver att det har gått två år, vilket jag tolkar som att det gått två år sedan din dotters samboförhållande upphörde. Detta innebär då att tidsfristen för att begära bodelning har passerat och denna möjlighet har alltså gått förlorad.Om de äger bostadsrätten tillsammansOm flera personer äger egendom tillsammans kallas de för samägare. Utgångspunkten är att samtliga samägares samtycke krävs för att förfoga över den samägda egendomen (2 § samägandelagen). Det finns dock en möjlighet för en samägare att ansöka hos rätten om att den samägda egendomen ska utbjudas till försäljning på offentlig auktion (6 § samägandelagen). Den andra samägaren kan inte hindra detta så länge denne inte kan visa att det föreligger synnerliga skäl för att det inte ska ske. Om din dotter och hennes före detta sambo äger bostadsrätten tillsammans kan din dotter alltså vända sig till rätten och kräva att den bjuds ut till offentlig auktion. Så länge den före detta sambon inte kan visa att det föreligger synnerliga skäl som talar mot detta ska den alltså utbjudas på offentlig auktion. Om din dotter äger bostadsrätten ensamOm det är så att din dotter äger bostadsrätten ensam tolkar jag situationen som att hon numera hyr ut den i andrahand till sin före detta sambo. Jag känner ju inte till hur denna uthyrning är överenskommen, men huvudregeln är att ett hyresavtal gäller för obestämd tid om inget annat avtalats (3 § uthyrningslagen). För att ett sådant hyresavtal ska upphöra att gälla ska det sägas upp, och då tillkommer en uppsägningstid på 3 månader (3 § andra stycket uthyrningslagen). Om din dotter äger bostadsrätten ensam kan hon alltså säga upp hyresavtalet med sin före detta sambo med en uppsägningstid på 3 månader. När 3 månader passerat måste han alltså flytta ut. Din dotter kan då självklart sälja bostadsrätten som hon önskar. Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,