Värdering av fastighet vid gåva

2021-04-30 i Fastighet
FRÅGA |Om jag inför en överlåtelse genom gåva av fastighet till mina barn (två barn, två fastigheter) vill göra en värdering för att kunna utjämna värdet av gåvan, ska värderingen göras av reg. fastighetsmäklare eller av fristående värderingsinstitut?
Viktoria S |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Du undrar alltså huruvida du ska låta en mäklare eller ett värderingsinstitut värdera fastigheterna.Mäklare Mäklaren är expert på vad som efterfrågas på marknaden Exempelvis tomt, planlösning, läge och slutpriser på liknande fastigheter i området i tas beaktande vid värderingen. Denna värdering är inriktad på vad en potentiell spekulant i nuläget skulle kunna tänka sig att betala för fastigheten. Värderingsinstitut Ett oberoende värderingsinstitut ägnar sig inte åt mäklaruppdrag, utan endast åt värdering. Exakt hur värderingen går till kan sannolikt variera något mellan olika värderingsinstitut, men generellt brukar ett besök på fastigheten ingå. Tomten mäts, byggnaderna inspekteras grundligt och även omgivningen kan vara föremål för inspektion. Utöver det brukar även bygglov, servitut, hyresnivåer och liknande beaktas. Baserat på inspektionen fastställs fastighetens värde i en rapport, som sedan tillställs kunden. Jämförelse Skillnaden mellan en mäklare och ett värderingsinstitut är att det senare är oberoende och inte har egna partsintressen. Mäklaren fokuserar på vad en potentiell spekulant skulle kunna tänka sig att betala för fastigheten, medan värderingsinstitutet gör en mer noggrann granskning och sammanställer en rapport. Slutsats Det finns sannolikt för-och nackdelar med båda alternativen, men eftersom ett värderingsinstitut gör en grundlig och objektiv undersökning och sammanställer en rapport anser jag att det underlaget är mer användbart i er situation än ett utlåtande från en mäklare. Lycka till och återkom gärna vid ytterligare funderingar! Vänligen,