Måste jag tillåta min hyresvärd ha visning av lägenheten innan jag flyttat ut?

2021-04-29 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej!Jag sa upp min lägenhet den sista februari och har alltså skyldighet att betala hyran fram till den sista maj. Jag har tömt lägenheten och städat den. Men nu säger min hyresvärd att han vill ha nycklar till lägenheten för att visa den för tilltänkta hyresgäster. Jag vill inte att han ska ha nycklar till lägenheten. Jag sa detta och då sa han att jag var tvungen att anpassa mig efter när han hade tid att visa lägenheten i så fall. Stämmer detta? Får han i detta läge gå in i lägenheten för att visa den eller om han nu känner för det göra förbättringar i lägenheten?Med vänliga hälsningar
Erica Lager |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Hyrerätter regleras i 12 kap. Jordabalken (JB), som även kallas hyreslagen.Vad får min hyresvärd kräva under uppsägningstiden?I 12 kap. 26 § JB står att en hyresvärd ska få rätt att tillträda hyresrätten för att utöva nödvändig tillsyn eller för att utföra brådskande förbättringsarbeten. Dessutom står det att under tiden som hyresrätten är ledig för uthyrning, så är hyresgästen skyldig att utlåta den för visning på lämplig tid. Vad gäller för dig?Under tiden för uppsägningen av kontraktet är du som hyresgäst skyldig att låta hyresvärden tillträda lägenheten samt ha visningar, även innan du har flyttat ut. Det innebär dock inte att hyresvärden får lov att tillträda när och hur som helst. Lämplig tid innebär att hyresvärden och hyresgästen gemensamt ska komma överens om en tid som passar. När det gäller utföra förbättringsarbeten, bör hyresvärden säga till minst en månad i förväg och det ska handla om arbete som inte försvårar för hyresgästen att fortsätta bo där (2 stycket). Under sista månaden på kontraktet, behöver hyresvärden medgivande från hyresgästen för att påbörja sådant arbete när det är slutet på kontraktet. Om det gäller akut arbete, får det utföras i lägenheten direkt såklart. Jag hoppas att detta besvarade din fråga! Med vänliga hälsningar,

Maxantal personer i en hyreslägenhet?

2021-04-28 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej. Min sons pappa och fru flyttar snart från hus till en tvåa. Och Simon (min son) nyss fyllt 15år ska få bo i deras vardagsrum. Simon är en så kallad gamer. Spela väldigt mycket data. Vet ej hur stor lägenhet är. Men den skulle tydligen var av det mindre slaget. FRÅGA: är det lagligt att göra så? Han är inte 18 år än. Han data bord skulle han få ta hem till mig det fick dom inte plats med. Och det är inte stort. Tacksam för svar tack mvh Jannicke
Jessica Jacob |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I mitt svar utgår jag ifrån att det är en hyreslägenhet som de flyttar in i.I hyreslagen finns det ingen reglering om maxantalet per hyresrätt beroende på dess storlek. Det finns däremot en lagreglerad vårdplikt för hyresgästen som innebär att hyresgästen måste vårda lägenheten och undvika att mer förslitning än normalt förekommer av lägenheten (12 kap. 24 § jordabalken). Denna vårdplikt kan blir svår att upprätthålla om det är alldeles för många personer som bor i lägenheten.Svaret på din fråga är således att det inte finns någon lagreglering avseende maxantalet personer per hyreslägenhet beroende på dess storlek. Ett tips är att höra med den aktuella hyresvärden om de har uppställt egna riktlinjer avseende hur många personer som får bo i en hyreslägenhet beroende på dess storlek. Vänliga hälsningar,

Hyra lägenhet i andra hand utan tillstånd

2021-04-28 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej, jag vill hyra en lägenhet och en har erbjudats till mig av en bekanta, hen har en hyresrätt och vill hyra ut den i andrahand utan tillstånd. Jag vill veta om jag kommer att straffas med böter eller fängelse i fallet hyresvärden upptäcker att lägenheten hyrs ut i andrahand utan tillstånd. Hur går processen till för att vräka med nya lagstiftningen? Tack på förhand?
Ebba Frisk |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga kommer att besvaras med jordabalken kap.12 (JB).Du som hyr lägenheten kommer inte att straffas med vare sig böter eller fängelse. Däremot behöver den som hyr ut lägenheten alltid tillstånd från hyresvärden eller från hyresnämnden för att få hyra ut din hyresrätt i andra hand (12 kap. 39 § JB och 12 kap. 40 § JB). Hyresrätten kan förverkas om den hyrs ut i andra hand utan tillstånd och det inte finns någon giltig ursäkt (12 kap. 42 p.3 JB) Alltså kan den som hyr ut sin hyresrätt i andra hand utan tillstånd riskera att bli av med hyreskontraktet omedelbart och tvingas flytta från lägenheten.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Är det okej att betala hyra för en hel månad trots att hyresrätten inte gäller i en hel månad?

2021-04-25 i Hyresrätt
FRÅGA |Hyreskontrakt för en hyresrätt. Tillträde 1:a i månaden enligt kontrakt, som dock infaller på en helg. Nycklar ges därmed den 3:e i månaden. Fakturan för första månadshyran är dock från den 1:a. Vad säger lagen om det - måste man betala de två första dagarna även om man inte får tillträde fören den 3:e?
Jessica Jacob |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tidigare hyresgäst ska hålla lägenheten tillgänglig senast klockan 12 dagen efter att dennes hyresavtal har löpt ut (12 kap. 7 § första stycket). Däremot sägs vidare att om den dagen infaller på en söndag eller lördag så ska tidigare hyresgäst senast hålla lägenheten tillgänglig klockan 12 nästa vardag istället (12 kap. 7 § andra stycket). Detta gäller förutsatt att inget annat har avtalats (12 kap. 7 § tredje stycket).Det finns däremot ingen lag som reglerar just frågan om du som tillträdande hyresgäst kan få betala en mindre månadshyra på grund av att du inte får utnyttja hyresrätten fullt ut i en hel månad. Om inte ditt hyresavtal redan reglerar vad som gäller i denna situation så är ett tips att fråga din hyresvärd om det finns en möjlighet att betala en mindre hyra på grund av detta! Vänliga hälsningar,

Kan min hyresvärd bestämma vad jag får göra i min bostad?

2021-04-28 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej!Jag har en fråga gällande vart gränsen går för vad jag får och inte får göra i min hyresrätt. Jag är musiknörd och datornörd. Jag äger en hel del musik prylar som fyller det mesta av min lägenhet. Jag äger ingen soffa, eller TV i vardagsrummet (inte intresserade då jag kikar allt via min dator). Jag har nydligen informerat min hyresvärd att jag kommer att dra in ett ljudbås (200kg, rätt stort) så jag kan sjunga i hemmet utan att störa mina grannar. Han säger däremot att han inte vill att jag ska dra in båset i lägenheten och att jag inte ska pyssla med sådant (musik) i mitt hem och vill att jag ska göra det någon annanstans. Jag misstänker att han tittar på 12 kap. 23§.Jag annars bor och lever precis som vanligt i lägenheten, äter, sover, tvättar, har mina kläder och andra prylar, enda skillnad är istället för en vanlig vardagsrum så har jag en hemmastudio. Jag pysslar enbart med detta som hobby och tjänar inget pengar på det eller har något som helst verksamhet. Jag är också ensam gällande använding av min hemmastudio.Får jag dra in ljudbåset i lägenheten och fortsätta med min hobby även om min hyresvärd inte vill det? Vad har jag för rättigheter gällande att jag tar min hobby på så pass allvar?Tilläggs fråga: Gäller samma regler vid bostadsrätt?
Elin Englund |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Som jag tolkar din fråga så vill du kunna ta in ett ljudbås i din hyresrätt för att kunna sjunga utan att störa dina grannar. Jag förstår det även som att ljudbåset endast är en del av din hobby och att du inte har någon verksamhet kring din musik eller tjänar pengar på den på något sätt. Om jag har missförstått någonting får du gärna mejla mig för att förtydliga förhållandena då det möjligtvis kan påverka mitt svar.Relevant lagtext för din frågaJordbalken (JB) 12 kap., även kallad "hyreslagen". Svar:Enligt min bedömning bör du få ta in ljudbåset i din lägenhet! Rättsutredning gällande din frågaFår du ta in ljudbåset i din lägenhet?När det kommer till hyresrätter så finns det vissa regler kring vad man får göra och inte som hyresgäst. Till exempel får du som hyresgäst inte göra någonting som stör dina grannar mer än vad som anses vara en "normal" störning (12:25 JB) och du får inte använda lägenheten för något annat ändamål än det avsedda enligt huvudregeln (12:23 JB), samt att du är skyldig att vårda lägenheten och ersätta all skada som uppkommer på grund av ditt agerande (12:24 JB). Jag tänker nu att jag skall förtydliga vad dessa bestämmelser innebär lite mer.Du får inte utsätta dina grannar för "onormala" störningar 12:25 JordabalkenDetta innebär att du inte får utföra sådana aktiviteter i din lägenhet som medför t.ex. ett så högt ljud att det försämrar dina grannars hälsa eller bostadsmiljö. Det behöver dock inte röra sig om ljudnivån på dina aktiviteter, utan det kan även vara andra saker som innebär att det inte är tillåtet, t.ex. om man agerar våldsamt mot sina grannar eller bedriver en olaglig verksamhet i lägenheten. Däremot skall det alltid göras en avvägning av vad som kan anses falla in under att vara en störning i boendet och mindre störningar eller tillfälligt övergående störningar. En tillfälligt övergående störning kan till exempel röra sig om att du renoverar din lägenhet, vilket dina grannar måste kunna tåla så länge det utförs dagtid. För enligt huvudregeln skall det åtminstone vara tillräckligt tyst på natten för att man skall kunna sova ostört.Enligt vad du beskriver så skall ljudbåset vara till för att du ska kunna sjunga utan att störa dina grannar, därav utgår jag ifrån att ljudbåset är isolerat och inte kommer att medföra några höga ljud ifrån sig. Så utifrån denna bestämmelse kan jag inte se att din hyresvärd har fog att neka dig att ta in ljudbåset i din lägenhet.Du får inte använda lägenheten för något annat ändamål än det avsedda 12:23 JordabalkenFör att veta vilket det avsedda ändamålet är i ditt fall måste man titta på ditt hyresavtal, jag skulle dock utgå ifrån att ändamålet är att lägenheten skall användas som bostad. Det innebär att om du vill börja använda lägenheten som något annat än bostad så måste du komma överens om detta med din hyresvärd och då skapa ett nytt avtal. Denna bestämmelse innebär att hyresvärden har rätt att "lägga sig i" vad du gör i din lägenhet om det skulle vara så att du använder den som något annat än bostad t.ex., men det innebär inte att din hyresvärd kan bestämma över vilken hobby du utför i din bostad så länge du följer andra regler.Du beskriver att musiken är din hobby och att du inte bedriver någon verksamhet inom området eller tjänar några pengar på musiken, därav bedömer även jag att musiken är en helt vanlig hobby för dig. Som jag skrev ovan så kan inte hyresvärden gå in och bestämma vilken hobby du utför i din bostad så länge du följer andra regler. Det innebär att så länge det inte finns avtalat mellan dig och din hyresvärd att du inte får utföra din hobby i lägenheten och så länge du t.ex. inte stör dina grannar med musiken, då finns det inget som ger din hyresvärd rätt att "lägga sig i" din hobby. Därav finns det ingenting i denna bestämmelse som enligt min bedömning hindrar dig från att varken utöva din hobby generellt sett, eller från att ta in ljudbåset i lägenheten.Du är skyldig att vårda lägenheten, samt ersätta all skada som uppkommer genom ditt vållande 12:24 JordabalkenDenna bestämmelse handlar om att du som hyresgäst måste ta hand om lägenheten under tiden du hyr den. Om du inte tar hand om den som du skall och det uppstår skador på grund av att du inte gör det du borde så blir du då ersättningsskyldig för dessa skador, detta gäller enligt huvudregeln även skador som dina eventuella gäster orsakar.Detta innebär att om du genom att ta in ljudbåset i lägenhet eller genom att installera det eller fästa det (om installation eller fäste behövs) orsakar någon skada på lägenheten så är du skyldig att ersätta denna skada. Därav får du vara beredd på att stå för kostnaden för de eventuella skador som det kan orsaka lägenheten att ta in, samt ha ljudbåset i lägenheten. Utöver det rekommenderar jag dig även att kolla upp så att det är okej att ta in ett så pass tungt föremål i lägenheten, så att själva byggnaden tål vikten så att säga. Därav finns det inte heller i denna bestämmelse någonting som enligt min bedömning som ger din hyresvärd rätt i att neka dig att ta in ljudbåset, så länge du är beredd att betala kostnaden för eventuella skador.Övriga bestämmelserUtöver de bestämmelser som finns i jordabalken så kan det även finnas bestämmelser i ditt hyresavtal eller ordningsföreskrifter som din hyresvärd har som gäller den bostad du hyr. Eftersom jag inte vet innehållet i dessa tar jag inte med dem i min bedömning av din fråga. Jag rekommenderar dig dock att kolla upp så det inte finns några regler däri som kan ge din hyresvärd rätt i att neka dig att ta in ljudbåset. Min samlade bedömningUtifrån jordabalkens bestämmelser i hyreslagen kan jag inte finna någon regel som ger din hyresvärd rätt i att neka dig att ta in ljudbåset i din lägenhet. Utan så länge du följer reglerna i övrigt, så som att inte störa grannarna t.ex. så bör du få ta in ljudbåset. Du måste dock vara beredd att betala kostnaden för eventuella skador som kan uppstå på lägenheten på grund av ljudbåset. Det enda jag kan tänka mig som eventuellt kan påverka din rätt att ta in ljudbåset skulle vara om det är för tungt, då beskriver att det väger 200 kg. Därav rekommenderar jag dig även att kolla upp så att det är okej enligt hur byggnaden är konstruerad att förvara ett så tungt föremål där du tänkt att ha det ståendes. Så länge vikten är okej så är min bedömning i övrigt att du ska få ta in ljudbåset i din lägenhet!Gäller samma regler för bostadsrätter?För bostadsrätter så finns en annan lag som heter bostadsrättslagen (BL), vilken reglerar frågor kring bostadsrätter. Om du däremot hyr en bostadsrätt av en privatperson så gäller privatuthyrningslagen.Mina råd till dig:-Försök att prata med din hyresvärd och fråga efter hans rättsliga grund till att neka dig att ta in ljudbåset och förklara sedan utifrån mitt svar att du bör ha rätt att ta in ljudbåset.-Om din hyresvärd inte lyssnar på din förklaring kan du testa att visa hyresvärden mitt skriftliga svar.-Jag skulle även rekommendera dig att antingen mejla kring detta eller be din hyresvärd att skriva ned att hen godkänt ljudbåset om ni kommer överens om det då du vid mejl eller avtal har ett skriftligt bevis på er överenskommelse ifall hen skulle börja krångla kring det igen senare.-Jag rekommenderar dig även att kolla upp så huset är byggt så att det fungerar att förvara ett 200 kg tungt föremål där du har tänkt att ha ljudbåset, så du inte skadar byggnaden, vilket kan bli dyrt för dig.-Om din hyresvärd vägrar gå med på att du för in ljudbåset och du känner att du vill ha hjälp av ett juridiskt ombud som företräder dig så har vi jurister på vår Juristbyrå som kan hjälpa dig vidare i ditt ärende.Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga, om det uppstår några frågetecken kring mitt svar eller om du önskar få en offert för vad det skulle kosta att få vidare hjälp av någon av våra jurister i ditt ärende så är du varmt välkommen att kontakta mig på elin.englund@lawline.se för ändamålet. Jag önskar dig ett stort lycka till!Med vänliga hälsningar,

Vad gäller för andrahandshyresgästen om förstahandshyresgästen får problem med hyresvärden

2021-04-28 i Hyresrätt
FRÅGA |Jag hyr en lägenhet i andrahand, helt lagligt och enligt papper. Nu har min dotter bott där mestadels av tiden, då hon pluggar i den staden.Fick ett mail om att hyresrättsföreningen undrade om det handlade om en otillåten andrahandsuthyrning. Jag var ärlig och sa att det är min dotter som sover där 4 nätter i veckan och jag max 1 natt veckan, ibland mindre.Svaret jag fick var att han som har förstahandskontraktet, kan bli av med det om jag låter min dotter bo där.Min fråga blir, om hyresrättsföreningen kan "slänga" ut min dotter nu direkt? Eller om hon har några rättigheter att bo kvar? Och hur blir det med hyran, kommer vi få betala, tex 3 månaders uppsägningstid om dom inte tillåter henne att bo kvar?
Franck Olofsson |Hej Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Regler om hyresrätt finns i Jordabalken (JB) 12 kap. Låt mig först ta upp vad som gäller kring förhållandet mellan hyresvärden, förstahandshyresgästen och andrahandshyresgästen. Det är endast förstahandshyresgästen som har avtal med hyresvärden. Om förstahandshyresgästen sägs upp kommer därför andrahandshyresgästen automatiskt att sägas upp. Eventuell uppsägningstid gäller då förstahandshyresgästen. Avtalet mellan förstahandshyresgästen och andrahandshyresgästen har i detta sammanhang ingen betydelse om det som avtalats går emot vad som gäller i avtalet mellan förstahandshyresgästen och andrahandshyresgästen. Om t. ex. första- och andrahandshyresgästen avtalat om längre uppsägningstid än den förstahandshyresgästen har enligt sitt kontrakt med hyresvärden gäller inte den bestämmelsen gentemot hyresvärden. Om jag förstår din fråga rätt så hotar hyresvärden med att säga upp hyreskontraktet med förstahandshyresgästen om inte denne tillser att den person (din dotter) som andrahandshyresgästen (du) låtit bo i bostaden flyttar. För mig framstår anledningen till att de vill säga upp kontraktet med förstahandshyresgästen som lite oklar, men jag antar att de anser du hyrt ut i tredje hand och att det strider mot det avtal som de har med förstahandshyresgästen. Som du vet så får man inte hyra ut i andra hand utan hyresvärdens samtycke (12 kap 39 § JB), men däremot får man ha inneboende utan hyresvärdens samtycke (12 kap. 41 § JB) så länge det inte innebär men för hyresvärden. Det är svårt att säga säkert hur hyresvärden och förstahandshyresgästen kommer att agera i detta fall, då jag inte känner till alla omständigheter. Men generellt vid olovlig andrahandsuthyrning så gäller enligt 12 kap. 42 § punkt 3 Jordabalken att det utgör grund för så kallat förverkande av hyresavtalet. Det betyder att avtalet sägs upp utan uppsägningstid. Sammanfattningsvis så är det inte helt lätt att svara på din fråga då jag inte vet alla omständigheter, men om det inte är fråga om förverkande utan uppsägning så gäller den uppsägningstid som du och andrahandshyresgästen avtalat om såvida inte den är längre än den som gäller mellan hyresvärden och förstahandshyresgästen om inte något annat avtalats. Det står dig också fritt att komma överens om något annat med förstahandshyresgästen i efterhand.

Vad kan man som hyresgäst göra när grannen smäller i väggen?

2021-04-27 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej. Jag har bott i min lägenhet ca 1,5 år, under den här tiden har så kallade smällar i väggen eskalerat från en vis person som bor granne med mig. Jag har ifråga satt detta av personen men han säger att jag hittar på allt men jag har detta inspelat på band. Jag har flera gånger kontaktat min hyresvärd som säger att hon säger till honom men dom slutar aldrig. Bara idag måndag har han smällt i väggen 19 gånger! Toltalt sedan lördag 39 gånger, det är inga vanliga smällar utan med kraft. Inga hammarslag eller diverse. Och detta har nu det senaste halvåret eskalerat. Vad ska jag göra?
Emil Wellander |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Inledningsvis blir 12 kap. jordabalken (1970:994) (JB), även kallad hyreslagen, tillämplig på din fråga. Som granne ska man inte utsättas för oskäliga störningarFörst och främst stadgas det i 12 kap. 25 § JB att en hyresgäst ska se till att grannarna inte utsätts för störningar som kan vara skadliga för hälsan eller försämra deras bostadsmiljö. Skäliga störningar i boendet bör tålas, men inte oskäliga störningar. I fall då störningar förekommer, så ska hyresvärden ge hyresgästen en tillsägelse att se till att störningarna omedelbart upphör. Eftersom du även verkar vara bostadshyresgäst så ska socialnämnden i kommunen där lägenheten finns även underrättas angående störningarna, enligt 12 kap. 25 § 4 st. Av informationen du angivit är det tydligt att du har blivit utsatt för störningar i boendet och att det har försämrat din bostadsmiljö. Smällar i väggen bör räknas som störningar och sådana bör ej tolereras i högre grad än vad som skäligen bör förväntas i en hyresrätt. Det finns vissa omständigheter man ska ta i beaktande för att avgöra om störningarna bör tolereras i ditt fall eller inte. När man bedömer om vad som anses vara en störning i boendet och vad som anses vara mindre störningar så har det betydelse om störningarna är tillfälligt övergående eller inte. Ett exempel är när en granne rustar sin lägenhet, vilket är något som hyresgästen förväntas tåla. Av informationen du uppgett verkar det dock som om detta inte är något som är tillfälligt övergående, eftersom det verkar ha pågått i ett halvår. I bedömningen om störningens allvarliga grad så ska man även ta hänsyn till när på dygnet de sker. Störningar på natten är vanligtvis värre, eftersom en person ska kunna sova ostört, medan mer liv kan behöva tålas dagtid. Om störningarna inte upphör kan grannen behöva flyttaAv 12 kap. 42 § tredje stycket JB och 12 kap. 25 § andra stycket JB ska socialnämnden informeras om störningarna. Detta är en förutsättning för att hyresvärden ska kunna säga upp den besvärliga hyresgästen. Grannen ska dock få möjlighet att förbättra sig, men om så inte sker kan dennes lägenhet sägas upp enligt 12 kap. 42 § nionde punkten JB. I din situation verkar det dock som att hyresgästen har blivit tillsagd av hyresvärden. Eftersom en tillsägelse getts finns risk att grannen behöver flytta då denne inte rättat sig efter tillsägelsen. Sammanfattning och rekommendationerSammanfattningsvis är min tolkning att du har blivit utsatt för störningar i boendet som du inte skäligen ska behöva tåla och att detta påverkat din bostadsmiljö. För att göra en heltäckande bedömning hade dock information om bl.a. vilken tidpunkt på dygnet störningarna uppkommit, varit behövlig.Jag råder dig till att kontakta hyresvärden återigen och informera hyresvärden om att störningarna inte upphört. Ta även med ljudinspelningarna så att du kan styrka det du hävdar, alltså att det har förekommit smällar. Förklara även din situation och att din bostadsmiljö försämras genom grannens beteende. Eftersom störningarna inte har upphört, trots tillsägelsen från hyresvärden, finns risk att grannen behöver flytta. En förutsättning för det är som ovan nämnts dock att socialnämnden underrättats om störningarna. Jag hoppas att du fick svar på din fråga och att störningarna snarast kommer upphöra. Med vänliga hälsningar,

Skäl att hyra ut hyresrätt i andra hand

2021-04-25 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej! Jag hyr ut min hyresrätt i andrahand och har gjort detta i ett år nu (har provbott sambo). Eftersom det står på min hyresvärds hemsida att det är ett år I TAGET som gäller, tolkar jag den meningen som att det finns möjlighet att söka för ytterligare ett år om beaktansvärda skäl finns. Vilket jag nu har gjort, men denna gång är det pga studier på annan ort. (det är dock grannkommunen) där pendlingsavståndet sammanlagt blir 4 timmar på en dag för att ta sig till och från min grävmaskinsutbildning som ligger mitt i skogen. Denna gång blev jag dock nekad till fortsatt andrahandsuthyrning pga att dom ej ansåg att det var ett beaktansvärt skäl nog och att det var i grannkommunen min utbildning ligger. Vill även tillägga att andrahandshyresgästerna är skötsamma och har ej varit störande eller misskött sig på nått sätt. Jag har alltid varit skötsam och aldrig varit sen med någon hyra tidigare osv. Jag tar heller ingen överhyra av andrahandshyresgästerna och allt har rullat på jätte bra. Undrar då vilka egentliga beaktansvärda skäl dom utgår ifrån, eftersom mitt skäl ej bedömdes vara bra nog?? Vad säger lagen ang detta "fall". Tänker även skicka in en ny ansökan till hyresnämnden, eller är det ens någon idé pga att min hyresvärd redan har nekat min ansökan?
Ebba Frisk |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga kommer att besvaras med hjälp av 12 kap. jordabalken (JB)Du behöver alltid tillstånd från hyresvärden, eller från hyresnämnden, för att få hyra ut din hyresrätt i andra hand (12 kap. 39 § JB och 12 kap. 40 § JB) Om du inte fått tillstånd av hyresvärden eller hyresnämnden och ändå hyr ut din hyresrätt i andra hand riskerar du att bli av med hyreskontraktet och tvingas flytta från lägenheten.De skäl som brukar betraktas som giltiga är bland annat att studera på annan ort, tillfällig anställning på annan ort eller om du ska flytta ihop med någon på prov.Din hyresvärd har alltså ingen skyldighet att tillåta dig att hyra ut den i andra hand utan det är en bedömning som de får göra själva. Det du kan göra är att vända dig till hyresnämnden och se om de bedömer frågan annorlunda.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,