Får hyresvärd neka mig lägenhet trots att jag är med i a-kassan?

2021-04-06 i Hyresrätt
FRÅGA |Jag har blivit nekad hyreslägenhet hos privatvärd. Kravet är 1 års försörjning, där A-kassa är godkänd inkomst. Jag har 6 månaders anst.kontrakt med godkänd inkomstnivå. Om jag inte blir förlängd så är jag medlem i A-kassa som garanterar 300 dagars ersättning till 80% av lönen. Alltså 1,5 års ersättning totalt. Ändå godkänns inte det därför att dom kräver en bekräftelse på utbetalning från A-kassa. Det kan man inte få förrän man ansöker. Har dom rätt att neka mig lgh fast jag har anst.kontrakt och medlemsbevis?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningHyresvärden bestämmer själv vem den ska hyra ut en hyreslägenhet till. Det innebär att hyresvärden i praktiken inte har någon skyldighet att hyra ut en lägenhet. En hyresvärd kan välja att inte hyra ut en lägenhet, så länge det inte är på grund av någon av diskrimineringsgrunderna i diskrimineringslagen (kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder).I ditt fall förstår jag det som att du har sex månaders anställning med godkänd inkomstnivå. Du är medlem i a-kassan vilket enligt uppgift garanterar 300 dagars ersättning till 80% av lönen. A-kassa är enligt hyresvärden godkänt som inkomst. Hyresvärden vill däremot inte hyra ut lägenheten utan en bekräftelse på utbetalning från a-kassan (vilket du inte kan få förrän du ansöker). Eftersom hyresvärden har en långtgående rättighet att välja vem den ska hyra ut till får den lov att neka dig lägenhet trots att du har anställningskontrakt och medlemsbevis i a-kassan. Anställningen är i sig inte någon betryggande inkomst (då den endast är sex månader enligt kontrakt). När det gäller a-kassan har du i teorin 300 dagar. Det kan däremot hända saker på vägen som hyresvärden inte kan styra över; det kan exempelvis finnas skäl som gör att du nekas a-kassa (om du t.ex. skulle låta bli att betala din medlemsavgift). Även om detta måhända kan låta långsökt så har hyresvärden i princip endast ditt ord på att du har rätt till utbetalning av a-kassa, du har däremot inget beslut därom.Sammanfattningsvis så väljer hyresvärden vem den ska hyra ut lägenheten till och har rätt att låta bli att hyra ut till dig, trots att du har sex månaders anställningskontrakt och medlemsbevis i a-kassan.Om du behöver vidare hjälp från en av våra jurister på Lawline Juristbyrå är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Vem ska betala för flyttstädning?

2021-04-01 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej. Jag är hyresvärd och har haft min restaurang uthyrd i ca 5 år och de lämnar nu utan att städa. Nästa hyresgäst kan omöjligtvis öppna. Om jag tar dit en städfirma vem ska fakturan gå till? Är kronofogden nästa instans om de vägrar stå för kostnaderna? Hur många påminnelser måste skickas innan i så fall?
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vem ansvarar för flyttstädning?Regler om vem som är ansvarig för flyttstädningen finns inte i hyreslagen. Av den anledningen kommer hyresavtalet att vara vägledande. Det måste framgå av hyresavtalet vem som är ansvarig för flyttstädningen. Om det inte står i hyresavtalet att hyresgästen ska städa lokalen kan inte hyresvärden på rättslig grund kräva ersättning från hyresgästen på grund av utebliven städning. Jag rekommenderar dig att kontakta hyresgästen för att tillsammans komma överens om vem som ska stå för städningen och/eller kostnaderna. Sedvanan är rimligen att hyresgästen lämnar lokalen i städat skick, som vid inflyttningen. Vem ska fakturan gå till?Om det framgår av hyresavtalet att hyresgästen ska städa lokalen, men inte gör det får du en fordran på hyresgästen. Du har därför rätt att kräva betalt från hyresgästen för städningen. Om inget förfallodatum har avtalats har du rätt till betalning när du begär det (jfr 5 § SkbrL). Det finns inget krav på hur många påminnelser man måste skicka till den betalningsskyldige. Om inte hyresgästen betalar kan du ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten här. Har lokalen skadats på grund av utebliven städning?Hyresgästen har en vårdplikt. Du som hyresvärd har dock inte rätt att förvänta dig att lägenheten ska vara i samma skick som vid tillträdesdagen. Hyresgästen har en skyldighet att vårda lägenheten så att inte onödigt slitage eller skador uppstår. Har restaurangen däremot skadats på grund av bristande åtgärder som behövs för den löpande skötseln av lägenheten, som att t.ex. städa och hålla den ren kan du som hyresvärd kräva ersättning av hyresgästen under förutsättning att det kan visas att skadan inte existerade när hyresgästen flyttade in (12 kap. 24 § jordabalken).Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Överlåta hyreskontrakt till sambo i testamente

2021-03-31 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej Jag vill först säga tack att du finns och svarar på våra frågor. Tack för det. Min fråga är: "Jag vill bli sambo med en tjej och skriva min folkbokförings adress hos henne då hon bor i hyresrätt som hon har första hands kontrakt för. Kan vi som sambo skriva ett testament där det framgår att ifall hon avlider kan jag ta över första hands kontrakt för hennes hyresrätt då vi även planerar skaffa barn.Tacksam om du svarar på frågan.
Kajsa Svensson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!Jag förstår din fråga som att du vill veta om du kan överta din sambos förstahandskontrakt om hon avlider. Reglerna kring hyra finner man i jordabalken, JB.HyraBestämmelserna kring hyra finner man i 12 kap. JB. Det är tillåtet att överlåta ett förstahandskontrakt enligt lagen men det är under vissa omständigheter. För det första så måste hyresvärden samtycka till överlåtelsen (12 kap. 32 § JB). Det gäller även när det är fråga om testamente som du undrar över (12 kap. 33 § JB).Får ni tillåtelse från hyresvärden kan du alltså överta förstahandskontraktet.HyresnämndenOm ni inte får samtycke från hyresvärden så kan ni vända er till hyresnämnden och den vägen få tillstånd till överlåtelsen. Det viktiga här är att ni har varaktigt bott tillsammans och är närstående (12 kap. 34 § JB). Är ni sambor är detta troligen inte något problem men man kan notera att vad som räknas som samboende är när personerna i fråga nästintill haft samma gemensamma hushåll och att lägenheten har använts tillsammans. När det står "om hyresvärden skäligen kan nöja sig med förändringen" så menas främst att du som tar över den kan betala hyran i tid och liknande.Hoppas att du fått svar på din fråga!Vänligen,

Störig granne?

2021-03-31 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej, jag bor i ett student boende och min granne har antastat och trakasserat mig och andra av mina grannar. Vi har polis anmält det och kontakta hyresvärden men inga åtgärder har skett. Vad kan jag göra för att få honom att flytta ut/hyres värden att ta åtgärder?
Minela Kurjakovic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Trakasserier kan betyda många olika saker. Av din beskrivning framgår det ej hur eller på vilket sätt er granne har trakasserat er. Men om ni upplever er trakasserade, kan ni polisanmäla personen i fråga. Jag kan inte med säkerhet säga om och i så fall vilka brott din granne skulle kunna göra sig skyldig till (då jag inte känner till alla omständigheter), men ni kan försöka kontakta polisen och fråga om förutsättningen för att göra en anmälan. Du nämner dock att ni redan har anmält till polisen, har ni försökt kontakta polisen igen och frågat var i processen ert ärendet befinner sig? Är en anmälan inte är möjlig men problemen fortsätter, grannen kanske är svår att få kontakt med, uppvisar sjukdomssymptom eller om ni till och med tror att hen utgör en fara för sig själv och sin omgivning kan ni kontakta socialtjänsten i er hemkommun och fråga om de kan göra någonting. Du nämner även att du tagit upp detta med din hyresvärd. Om grannen är högljudd och stökig är din hyresvärd skyldig att underrätta din granne om störningarna. Om det är så att din hyresvärd inte skulle göra det rekommenderar jag dig att vända dig till hyresnämnden som agerar som medlare i tvister som rör hyra.Hoppas du får svar på frågan!Med vänlig hälsning

Särskilt allvarliga störningar i boendet

2021-04-02 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej, jag är en internationell student som ska vara i Sverige 2 år och bor i ett student boende och min granne som är också en internationell student som kommer va här 2 år har antastat och kränkt mig och andra av mina tjej grannar. Vi har polisanmält att han har kränkt och tafsat på mina bröst och kontakta hyresvärden men inga åtgärder har skett. Hyresvärden har istället erbjudit mig och mina tjej grannar att flytta istället för att lösa problemet med honom fast många har klagat. Vad kan jag göra för att få honom att flytta ut/hyresvärden att ta åtgärder? Vilket lagrum kan jag "använda" som argument för att pressa på min hyresvärd att göra något?
Elias Kröger |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Du undrar vilket eller vilka lagrum du bör presentera för din hyresvärd för att förmå denne att vidta åtgärder mot din granne som har kränkt och antastat dig och dina grannar.Hyresrättsliga regler återfinns i 12 kap jordabalken (JB).Enligt 12 kap 25 § JB ska en hyresgäst vid användningen av lägenheten se till att de ytterligare boende i omgivningen inte utsätts för störningar i boendet. Störningar som generellt måste accepteras är exempelvis diverse rimliga ljud från grannar som uppkommer vid normalt användande av lägenheten. Med störningar som inte är acceptabla avses i bestämmelsen exempelvis nedskräpning och orimligt höga ljudnivåer från grannar. Förekommer sådana störningar ska hyresvärden uppmana hyresgästen att upphöra med dessa samt underrätta socialnämnden.Vid särskilt allvarliga störningar i boendet kan ifrågavarande hyresgäst omedelbart skiljas från lägenheten utan tidigare förvarningar och uppmaningar från hyresvärden enligt 12 kap 25 § 3 st JB. Särskilt allvarliga störningar kan exempelvis avse allvarligare brottsliga gärningar från en hyresgäst gentemot en annan. I ditt fall verkar du bland annat ha blivit utsatt för något som, utifrån din beskrivning, närmast bör kategoriseras som ett eventuellt sexuellt ofredande, se 6 kap 10 § brottsbalken. Det du blivit utsatt för bör enligt mig rimligen klassificeras som särskilt allvarliga störningar i boendet.Uppfyller en hyresgäst inte sina skyldigheter enligt 12 kap 25 § JB – genom att utsätta sina grannar för särskilt allvarliga störningar i boendet – är ifrågavarande persons hyresrätt enligt 12 kap 42 § 9p JB att se som förverkad. Hyresvärden har därmed rätt att säga upp hyresavtalet i förtid.Slutligen är mitt råd till dig att, om möjligt, ur bevishänseende försöka dokumentera om denna hyresgäst utsätter dig och dina grannar för någonting liknande igen, samt presentera ovan nämnda bestämmelser för din hyresvärd.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Vad gäller för störande grannar?

2021-04-01 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej. Jag och min familj bor i en hyresrätt och har ett stort högljudd problem mer vår granne. Vi delar uppfart med grannen och deras son äger en epa-traktor och han spelar fruktansvärt högt ifrån epa-traktorn. Våra fönster vibrerar, glasen i köksskåpen står och hoppar och man känner till och med vibrationerna i golvet. Vi har pratat med föräldrarna några gånger, men nu finns det ingen i hushållet som bryr sig längre och vi har tröttnat rejält. Ibland står pojken på uppfarten och skruvar på epan och kan stå flera timmar med hög volym. Sen står han och varvar med epan innan han kör iväg och det är bara utanför vårt hus och det låter inte vackert! Det har till och med hänt att larmet på vår bil har startat pågrund av den höga ljudnivån. Snälla hjälp oss, hur ska vi göra?
Julia Hellquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När det gäller hyresrätter så finns det en regel i 12 kap. 25 § jordabalken (JB) som säger att hyresgäster inte får orsaka sina grannar störningar som kan vara skadliga för hälsan eller försämra deras bostadsmiljö, och att dessa störningar inte skäligen bör tålas av grannarna. Störningar av övergående natur, t ex vid renovering eller liknande, måste en hyresgäst tåla medan varaktiga störningar ska man inte behöva stå ut med. I ditt fall låter det som att den typen av störningar ni blir utsatta för inte är av lindrig karaktär, det vill säga inte något ni skäligen borde tåla. De framstår inte heller som tillfälliga. Jag rekommenderar därför att du pratar med hyresvärden och berättar om problemet. En hyresvärd är skyldig att till en störande hyresgäst ge en tillsägelse om att den ska upphöra med sina störningar omedelbart, 12 kap. 25 § 2 st. JB. Hoppas att du fick svar på din fråga!

Borgensåtagande för en hyresrätt vid byte av fastighetsägare

2021-03-31 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej !Om man borgar för en hyresrätt , går den borgen automatiskt vidare om fastigheten byter ägare ??
Soad Garar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Till att börja med så föreligger det två avtalsrelationer i detta fall, ett är mellan hyrestagaren och hyresvärden och ett mellan borgensmannen och hyresvärden. Bestämmelser om borgensåtaganden finns i handelsbalken (HB) 10 kap 8–12 §§. En borgensman är en försäkran att hyresvärden kommer att få in pengarna för hyran. Om hyresgästen inte kan betala har värden rätt att kräva pengarna från borgensmannen. Vad händer om fastigheten som är uthyrd byter ägare? Borgensåtagandet är en förpliktelse mellan dig och borgenären, dvs hyresvärden. Det har alltså inte någon koppling till fastigheten ifråga. För att undkomma borgensåtagandet i de fall fastigheten byter ägare, måste borgensmannen och hyresvärden komma överens om at borgensåtagandet ska upphöra. Preskription av borgensåtagandet Ett borgensåtagande kan även upphöra om det preskriberas. Preskriptionen medför att borgenären inte kan kräva betalning av borgensmannen för hyresgästens skuld, (8 § st. 1 Preskriptionslagen).SammanfattningDitt borgensåtagande kommer alltså att stå kvar om fastigheten byter ägare, om inte du och hyresvärden kommer överens om att det ska upphöra. Hoppas att du fått svar på din fråga! Vänligen,

Är hyresgästen ersättningsskyldig för skada?

2021-03-30 i Hyresrätt
FRÅGA |HejVi har hyrt ut en bostadsrätt. Hyresgästen har torkat tvätt i vardagsrummet. Parketten har skador på flera ställen, där torkställningen troligen stått. Golvet måste bytas ut. Vi har tagit foton när golvet ännu inte hade så stora skador. I hyreskontraktet står det att bevisbördan vilar på hyresgästen. Hyresgästen vill inte kännas vid skadorna. Är hyresgästen ersättningsskyldig och hur kan vi gå vidare med detta?
Sophie Amalie Böje |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar frågan som att du undrar om ni kan få ersättning för den egendom som hyresgästen skadat samt hur ni kan gå vidare med ärendet. Bestämmelser om ersättningsskyldighet för skador i en hyresrätt finns i 12 kapitlet jordabalken.Det är hyresgästen som är ersättningsskyldigHyresgästen har en så kallad vårdnadsplikt för lägenheten under hyrestiden. Vårdnadsplikten innebär att hyresgästen under hyrestiden ska vårda lägenheten och tillhörande möbler väl. Hyresgästen är skyldig att ersätta all skada som uppkommer genom hens vållande eller genom vårdslöshet eller försummelse av någon som tillhör hushållet, eller gäster (12 kap. 24 § första stycket JB).Hyresgästen har med andra ord en skyldighet att vårda lägenheten och tillhörande möbler, samt ett ansvar för skador orsakade av gäster eller familjemedlemmar.Är hyresgästen skyldig att ersätta alla skador?Hyresgästen behöver inte ersätta skador som orsakats genom normal användning av lägenheten. Detta innebär att hyresgästen får utsätta lägenheten för "normalt slitage" utan att riskera ersättningsskyldighet. Dessa skador som du beskriver i din fråga torde inte räknas som normalt slitage, vilket innebär att hyresgästen är skyldig att ersätta skadorna.Vad kan jag göra om hyresgästen orsakar skador på lägenheten?Jag rekommenderar dig att kontakta hyresgästen och berätta att hen är skyldig att ersätta er för skadorna. Om hyresgästen inte svarar eller vägrar betala kan ni vända er till domstol. Rättsregler om hur en talan ska väckas återfinns i rättegångsbalken (RB). En rättegångsprocess inleds med att käranden (dvs du som stämmer motparten) utformar en stämningsansökan (42 kap. 1 § RB).Om du överväger att ta ärendet vidare till domstol rekommenderar jag dig att kontakta en jurist för ytterligare rådgivning. Du kan boka tid hos en jurist på Lawline för ytterligare rådgivning här.Du kan även kontakta ert försäkringsbolag för att undersöka om hemförsäkringen täcker skadorna, och istället kräva hyresgästen på självrisken.Hoppas detta var svar på frågan, annars får du gärna återkomma till oss!Med vänliga hälsningar