Kan hyresvärd neka sambo med betalningsanmärkningar att ta över hyresrätt?

2018-11-28 i Hyresrätt
FRÅGA |Jag och min sambo ska gå i sär. Hon står på kontraktet på lägenheten. Vi flyttade in tillsammans i den och tänker skriva över den på mig. Där vi skriver en bodelning att Jon godkänner det.. mu vill inte hyresvärden hyra ut till mig pga betalningsanmärkning. Skulden är betald å jag väntar på att den ska försvinna om två år.. det är en fyra vi bor i och jag har två barn. Ett med henne.. därför har vi kommit överens om att jag. Ehöver den bäst för mina barn.. men kan hyresvärden neka mig ta över den pga min betalningsanmärkning?Tacksam för svar
Lovisa Wanhatalo |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om hyra hittar vi i 12 kap. Jordabalken (JB).Huvudregeln är att en hyresgäst måste ha hyresvärdens samtycke för att få överlåta sin lägenhet (se I 12 kap. 32 § JB). En hyresgäst sambo kan dock ha rätt att överta hyresrätten mot hyresvärdens vilja. För detta förutsätts att hyresrätten utgjort samboegendom och tillfallit sambon genom bodelning eller att sambon tillagts hyresrätten, trots att den inte utgör samboegendom, med hänvisning till att denne behöver den bäst (se 12 kap. 33 § andra stycket JB). Utifrån din fråga framstår det som att hyresrätten utgör samboegendom och att den tillfallit dig genom bodelning vilket innebär att kraven för övertagande i egenskap av sambo är uppfyllda. Du ska därmed ha rätt att ta över hyresrätten oavsett om hyresvärden samtycker eller ej. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Hyresgäst skyldighet att medverka till ny uthyrning

2018-04-26 i Hyresrätt
FRÅGA |Min bror har ett förstahandskontrakt för en hyresbostad. Han ska flytta. Hyresvärden har ålagt honom att själv lägga ut en annons på bostaden med hänvisning till att det är så det går till när man bor i en av hans bostäder och ska flytta. Har hyresvärden lagligt stöd att be sin hyresgäst hitta en ny hyresgäst om det inte är avtalat i hyreskontraktet?
Lovisa Wanhatalo |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler som gäller för uthyrning av lägenheter hittar vi i 12 kap. Jordabalken (JB). Det finns inte något lagligt stöd för att en hyresvärd, utan villkor i avtal, kan kräva av sin hyresgäst att denne hittar en ny hyresgäst vid avflyttning. En hyresvärd kan däremot kräva att du som nuvarande hyresgäst medverkar till en ny uthyrning genom att tillåta visning av lägenheten under lämplig tid (se 12 kap. 26 § JB). Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Måste hyresvärd påminna om obetalda hyror?

2018-11-08 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej. Måste inte hyresvärden skicka påminnelse om att hyran inte är betald. Hade tydligen en obetald från 2016.
Lovisa Wanhatalo |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om hyresavtal hittar vi i 12 kap. Jordabalken.Där finns det inget krav på att hyresvärden måste skicka ut påminnelser om obetalda hyror. Hyresvärden kan därmed t.ex. skicka vidare den skulden till inkassobolag utan att hyresgästen påmints om skulden dessförinnan. Ansvaret för att se till att hyror betalas vilar på hyresgästen. Om en hyresvärd på grund av utebliven hyra däremot avser att säga upp kontraktet måste hyresgästen underrättas om detta och om möjligheten till att betala för att motverka uppsägningen. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Hänskjuta tvist till hyresnämnden

2018-03-18 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej! Min hyresvärd prövar att säga upp mig med hänvisning till att jag saknar behov av lägenhten. I deras första brev som jag bestred skriver de: "Om vi inte inom de närmaste dagarna kan träffa en överänskommelse om hyresavtalets upphörande kommer förlängningsärendet att hänskjutas till hyresnämnden i stockholm."I deras nästa brev som svar på mitt bestridande skriver de: "I det fall du fortfarane bestrider får du vända dig till hyresnämnden så får vi en tid för sammanträde och dom får avgöra ärendet"Min fråga är således: Är det hyresvärden eller hyresgästen som skall vända sig till hyresnämnden?
Lovisa Wanhatalo |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Bestämmelser om hyreslägenheter hittar vi i 12 kap. Jordabalken (JB). Hyreslägenheter är vidare uppdelade i två olika former, bostadslägenheter och lokaler. Vilken typ av lägenhet det rör sig om får betydelse framförallt när det kommer till att avgöra rätten till förlängning, dvs besittningsskyddet. Skillnaden mellan de olika sorterna grundar sig i vilket ändamål som lägenheten upplåtits för. Bostadslägenheter är lägenheter som upplåtits för att helt eller inte till en oväsentlig del användas som bostad och övriga lägenheter är att betrakta som lokaler. Gäller det uppsägning av bostadslägenhet ska hyresvärden, ifall denne önskar säga upp avtalet och tvist om förlängning föreligger, hänskjuta tvisten till hyresnämnden för att uppsägningen inte ska förlora sin verkan (se 12 kap. 49 § JB). Om det istället rör sig om hyra av lokal, och tvisten grundar sig i oenighet angående huruvida ersättning ska utgå för att hyresgästen ska gå med på att flytta, är det hyresgästens ansvar att ta upp tvisten i hyresnämnden för medling (se 12 kap. 58 § JB). I dessa fall ska hyresvärden i och med uppsägningen underrätta hyresgästen om att denne har två månader på sig att föra vidare frågan till hyresnämnden.Vem som ska ta upp tvisten i hyresnämnden beror sammanfattningsvis på vilken sorts hyreslägenhet och tvist det rör sig om.Hoppas du fick svar på din fråga!