Kan en hyresvärd höja hyran utan att ha gjort förändringar med lägenheten?

2021-06-26 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej!Jag och min sambo bor i en 2:a på 64 m2 i en liten by i Västsverige med ca 100 invånare och betalar en hyra på 3839:- . Vi har nyligen fått en ny hyresvärd som idag 13/6-21 kom med den nya hyran, 4339:- som ska gälla från den 1/7-21. Därutöver ska den höjas till 1/1-2022 till totalt 4839:-. Det kanske inte låter mycket med tanke på dagens hyror men det är trots det en väldigt stor procentuell ökning. Den nye hyresvärden har inte gjort några förändringar med lägenheten. Står även på det nya kontraktet att lägenheten är 70 m2, medan på det gamla står det endast 64 m2.Vi undrar om detta kan verkligen vara ok?Tack på förhand!
Nähar Abdulreza |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer främst att utgå från reglerna i Jordabalken (1970:994) för att besvara din fråga om hyra då det är där denna sorts förhållanden främst behandlas. Som utgångspunkt har hyresvärd rätten att höja hyran, men det måste vara en skäligt höjning. I bedömningen om ifall den nya hyran är för hög ska man göra en jämförelse till liknande lägenheter i samma ort. Så ifall priset är påtagligt högre än liknande lägenheter på orten ska det inte anses som en skälig prishöjning. I bedömningen tas bl a lägenhetens standard, modernitet och även dess placering upp (12 kap. 55 § JB). För att hyresvärden ska få höja hyresgästens hyra måste denne skriftligen meddela detta. Ifall hyresgästen skulle anse att det inte är en skälig höjning, kan denne anmäla det till Hyresnämnden för att få höjningen prövad. Hyresnämnden gör då en prövning av höjningen och ser om den ska anses vara skälig (12 kap. 54 § JB). Hyresvärden har alltså rätt att höja hyran och ändra hyresvillkoren, men dessa ändringar måste vara skäliga. Att säga exakt hur mycket en hyresvärd får höja hyran med är beroende på lägenheten och andra omständigheter som jag nämnt ovan. Men ni har rätt att anmäla detta till hyresnämnden för att de ska bedöma om höjningen är skälig. Att även nämna oriktighet i uppgifterna om ytan som hyresvärden ger ut kan komma att väga i hyresnämndens bedömning då dessa felaktiga uppgifter har en påverkan på lägenhetens värde. Jag hoppas du fått svar på din fråga och tack för att du vände dig till Lawline!

När får en hyresvärd förfoga över en hyresgästs kvarlämnade egendom?

2021-01-22 i Hyresrätt
FRÅGA |HejFinns det någon regel som säger att man har 3 månader på sig att hämta sina saker om man flyttar från den som äger huset.
Nähar Abdulreza |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det finns en bestämmelse i 12 kap. 27 § andra stycket Jordabalken (1970:994) som reglerar hyresvärdens rätt att förfoga över en hyresgästs egendom. Av paragrafen framgår att det ska gälla lägenhet men av lag kommentar framgår det att det även inkluderar bostadsrätt. Ifall en hyresgäst lämnar kvar egendom i hyresbostaden eller utrymme som tillhör bostaden efter att hen avträtt den så ska hyresvärden anmana den tidigare hyresgästen att hämta sin egendom. Hyresgästen har därefter 3 månader på sig att hämta egendomen innan den tillfaller hyresvärden. Ifall hyresvärden inte givit hyresgästen en anmaning ska tillgången tillfalla hyresvärden efter 6 månaders tid från att hyresgästen avträtt bostaden. Jag hoppas du fått svar på din fråga och tack för att du vände dig till Lawline!

Kan en ny fastighetsägare avbryta ett befintligt hyresavtal?

2021-02-20 i Hyresrätt
FRÅGA |jag hyr en fastighet, har ett kontrakt i fyra år. om huset säljs kan den nya ägaren avbryta kontraktet
Nähar Abdulreza |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer utgår från bestämmelserna i Jordabalken (1970:994) för att besvara din fråga. Som huvudregel kan inte en ny fastighetsägare avbryta ett skriftligt hyresavtal (kontakt) som redan finns. Utan ett hyresavtal gäller alltid mot den nya förvärvaren av en fastighet ifall skriftligt avtal finns och hyresvärden trätt in i fastigheten innan överlåtelsen skett (7 kap. 13 § JB). Ett undantag till denna regel som bör beaktas är ifall ändringar eller tillägg om förlängning skett till hyresavtalet, då är inte förvärvaren bunden av detta (7 kap. 13 § 2 stycket & 7 kap. 8 § JB). Skulle inte kraven i 7 kap. 13 § JB som jag tidigare nämnde vara uppfyllda krävs att överlåtaren gör ett förbehåll om upplåtelsen enligt 7 kap. 11 § JB. Dock i och med att du skriver att det är ett kontrakt skulle jag tro att det handlar om ett skriftligt hyresavtal vilket då lever upp till kraven. En sista möjlighet ifall 7 kap. 11-13 § JB inte uppfyllts så kan hyresgästen behålla sin fastighet om förvärvaren varit i ond tro, alltså vetat eller borde förstått att det fanns en hyresgäst innan förvärvaren köpte fastigheten (7 kap. 14 § JB). Sammanfattning I och med att det finns ett kontrakt mellan dig och hyresvärden så ska detta kontraktet även gälla för den nya ägaren av fastigheten. Så ifall ert kontrakt är skriftligt och du trätt in i fastigheten innan överlåtelsen skett så kan inte den nya ägaren avbryta kontraktet såvida ni inte ändrat eller gjort något tillägg i avtalet. Jag hoppas du fått svar på din fråga och tack för att du vände dig till Lawline!